Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatica
Clasa: VII-a
Data:
Profesor: Cojocaru Svetlana
Tipul lecției: Mixtă
Subiectul lecției: Formatarea paginilor. Aşezarea în pagină
Competențe specifice: Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor
legate de prelucrarea digitală a informaţiei.
Subcompetențe:
- utilizarea Word pentru crearea și editarea documentelor;
- respectarea standardelor de editare a unui document;
Obiective:
- să poată modifica marginile unui document
- să poată modifica orientarea paginii la vedere sau portret
- să poată adăuga borduri la o pagină
- să poată însera un antet sau un subsol
- să poată însera numerele de pagină
- să poată însera un sfârșit de pagină

Resurse și materiale didactice:


- proiector multimedia, conectat la calculator;
- fişe de lucru:
- prezentare PowerPoint.
Resurse bibliografice:
- Gremalschi A.., Informatica. Manual pentru clasa a 7-a, Chişinău, Editura Ştiinţa, 2011
- Curriculum modernizat 2010
https://support.office.com/ro-ro/article/modificarea-marginilor-da21a474-99d8-4e54-b12d-a8a14ea7ce02?ui=ro-RO&rs=ro-RO&ad=RO
Metode de evaluare:
- întrebări orale;
- activităţi individuale şi în perechi;
-
SCENARIUL LECȚIEI
Activitatea Metode, strategii

Timp
Etapele lecţiei Activitatea profesorului
elevilor didactice
Salut elevii,verific prezența îi împart pe grupe 5 Se pregătesc de lecție Discuție, explicație
Momentul
MOTTO: „Tăria minţii vine prin exerciţiu şi nu prin repaos.”- Alexander Pope mi
organizatoric
Le împart materialul pentru lecție. n
Cine a folosit Word? 5 Răspund la întrebări Observație
Captarea
Ce ați făcut cu această aplicație? mi
atenției
Cu ce se începe lucrul în WORD? n
Anunțarea Tema: Formatarea paginilor. Aşezarea în pagină Scriu în caiete Observație
1
subiectului și
mi
obiectivelor
n
urmărite
Ca suport didactic folosesc Urmăresc explicația Observație,
https://support.office.com/ro-ro/article/modificarea-marginilor-da21a474-99d8- temei. analiză, exercițiu
4e54-b12d-a8a14ea7ce02?ui=ro-RO&rs=ro-RO&ad=RO Deschid Microsoft
și lămuresc ce trebuie să învățăm astăzi. Word.
Dirijarea - să modificăm marginile unui document Repetă acțiunile
22
învățării - să modifică orientarea paginii la vedere sau portret profesorului.
mi
Asigurarea - să adăugăm borduri la o pagină Elaborează Fișa
n
feedbackului - să poată însera un antet sau un subsol
- să înserăm numerele de pagină
- să înserăm un sfârșit de pagină
Pe rînd lămuresc și arăt elevilor cum se face acest lucru

tema pentru acasă. Primesc fișa pentru


Fișa de lucru. 2 acasă.
Încheierea
mi
lecției
Notez punctele în portofoliu și notez cei mai activi elevi la lecție n

S-ar putea să vă placă și