Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Timpul alocat: 9 ore

Conţinuturi CS Activităţi de învăţare Resurse/forme Evaluare


de organizare a
clasei
Metoda reducerii la 1.1 Identificarea unei problemelor care se rezolvă cu metoda reducerii la unitate 1.1 Activitate frontală Observarea sistematică
unitate 2.1 Reprezentarea datelor dintr-o problemă, în vederea aplicării metodei reducerii la Manual Feedback
3.1 unitate 2.1 Culegere de
5.1 Aplicarea metodei reducerii la unitate pentru rezolvarea unor probleme cu probleme
6.1 numere naturale 3.1 Fişa de lucru 1
Stabilirea valorii de adevăr a unui enunţ matematic cu numere naturale folosind,
metoda reducerii la unitate 5.1
Modelarea unor probleme practice utilizând metoda reducerii la unitate 6.1
Metoda comparaţiei 1.1 Identificarea problemelor care se rezolvă cu metoda comparaţiei 1.1 Activitate frontală Observarea sistematică
2.1 Reprezentarea datelor dintr-o problemă, în vederea aplicării metodei Activitate în Feedback
3.1 comparaţiei 2.1 perechi profesor/colegi
5.1 Aplicarea metodei comparaţiei pentru rezolvarea unor probleme cu numere Fişa de lucru 2
6.1 naturale 3.1
Stabilirea valorii de adevăr a unui enunţ matematic cu numere naturale folosind
metoda comparaţiei 5.1
Modelarea unor probleme practice utilizând metoda comparaţiei 6.1
Metoda figurativă 1.1 Identificarea problemelor care se rezolvă cu metoda figurativă 1.1 Activitate frontală Obseravarea sistematică
2.1 Reprezentarea datelor dintr-o problemă, în vederea aplicării metodei Activitate pe Evaluare colegială
3.1 figurative 2.1 grupe Feedback
6.1 Aplicarea metodei figurative pentru rezolvarea unor probleme cu numere Fişa de lucru 3
naturale 3.1
Modelarea unor probleme practice utilizând metoda figurativă 6.1
Metoda mersului 1.1 Identificarea problemelor care se rezolvă cu metoda mersului invers 1.1 Activitate frontală Observare sistematică
invers 2.1 Efectuarea de calcule cu numere naturale 2.1 Activitate Feedback
3.1 individuală

1
6.1 Aplicarea metodei mersului invers pentru rezolvarea unor probleme cu numere Culegere de
naturale 3.1 probleme
Modelarea unor probleme practice utilizând metoda mersului invers 6.1 Manual
Fişa de lucru 4

Metoda falsei 1.1 Identificarea problemelor care se rezolvă cu metoda falsei ipoteze 1.1 Activitate frontală Observare sistematică
ipoteze 2.1 Efectuarea de calcule cu numere naturale 2.1 Activitate în Feedback
3.1 Aplicarea metodei falsei ipoteze pentru rezolvarea unor probleme cu numere perechi profesor/colegi
6.1 naturale 3.1 Fişa de lucru 5
Modelarea unor probleme practice utilizând metoda falsei ipoteze 6.1
Evaluare la finalul 1.1 Rezolvarea unor probleme utilizând metodele învăţate Activitate în Test sumativ
unităţii de învăţare, 2.1 Evaluarea scrisă la finalul unităţii de învăţare cooperare Feedback personalizat
feedback, activităţi 3.1 Identificarea şi discutarea erorilor de rezolvare (abordare ca erori tipice) Fişa de lucru 6 Autoevaluare
de remediere şi 5.1 Prezentarea unor soluţii deosebite, utile elevilor în raport cu propria învăţăre Culegere de
progres (4 ore) 6.1 Remedierea greşelilor tipice, identificate după testul sumativ probleme
Activitate frontală
Fişe de lucru
remediale/de
progres
Observarea sistematică este un instrument de evaluare curentă şi foloseşte fişe de observare.
Nota finală se calculează, luând în considerare şi calificativul stabilit de profesor prin observarea sistematică la această unitate de învăţare
Fişele de lucru remediale/de progres pot fi utilizate pentru activitate pe grupe eterogene (sarcinile individuale din cadrul activităţii vizează fie remedierea, fie progresul şi vor viza
contribuţia fiecărui membru al grupului) sau omogene ( în funcţie de greşlile tipice observate); activităţile de progres se stabilesc, pentru elevii care au demonstrat formarea tuturor
competenţelor specifice asociate evaluării sumative la final de unitate.

Competenţe specifice asociate unităţii de învăţare METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR


1.1 Identificarea numerelor naturale în contexte variate
2.1 Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
5.1 Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
6.1 Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situaţii date, rezolvarea problemei obţinute prin metode aritmetice şi interpretarea rezultatului

Bibliografie:
1. Ioan Cicu, Ştefan Smarandache, Ioana Iacob, Răzvan Ceucă Matematică – Manual pentru clasa a V-a, Editura Intuitext, 2017
2. Nicolae Ghiciu Matematică – exerciţii şi probleme, clasa a V-a, Editura Delfin, 2017

2
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda reducerii la unitate
FIŞA DE LUCRU 1
1. Observă imaginea şi alege răspunsul corect.
Un litru de ulei costă: a) 4 lei; b) 5 lei; c) 6lei; d) 8 lei

Observă şi descoperă!
2. Ana a cumpărat 5 kg de cireşe, plătind 15 lei. Dacă Mihai doreşte să cumpere 3 kg de cireşe de acelaşi
fel, câţi lei va trebui să plătească?
Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu?
Citesc, cu atenţie, enunţul problemei Identific şi scriu matematic ceea ce cunosc 5 kg …………….…15 lei
Dacă pentru 5 kg plăteşte 15 lei, atunci Calculez preţul unui kg de cireşe 1 kg ……….……15:5=3 lei
pentru 1 kg plăteşte de cinci ori mai
puţin.
Dacă pentru 1 kg plăteşte 3 lei, atunci Calculez câţi lei va trebui să plătească Mihai. 3 kg …………. 3 ∙ 3 = 9
pentru 3 kg plăteşte de trei ori mai mult. lei
3. Dacă 24 de caiete costă 48 de lei, cât costă 9 caiete de acelaşi fel? Dar 8 caiete?
4. Dacă 15 cărţi costă 360 de lei, cât costă 8 cărţi? Dar 30 de cărţi?
5. Din 40 l de lapte se obţin 8 kg de smântână.
a) Câte kg de smântână se obţin din 60 l de lapte
b) Câţi litri de lapte sunt necesari pentru a obţine 7 kg de smântână.

6. 24 de muncitori pot termina o lucrare în 6 zile. Câţi muncitori ar fi necesari pentru a termina a aceeaşi
lucrare în 4 zile.
Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu?
Citesc, cu atenţie, enunţul problemei Identific şi scriu matematic ceea ce cunosc 6 zile ………24 de munc.
Dacă lucrarea poate fi terminată de 24 de Calculez numărul muncitorilor care pot termina 1 zi …..24 ∙ 6 = 144
muncitori în 6 zile, atunci pentru ca lucrarea într-o zi. munc.
lucrarea să fie terminată într-o singură zi
este nevoie de un număr de muncitori de
6 ori mai mare
Dacă lucrarea poate fi terminată într-o zi Calculez câţi muncitori ar fi necesari pentru a 4 zile …….144:4=36 munc
de 144 de muncitori, atunci pentru ca termina lucrarea în 4 zile
lucrarea să fie terminată în 4 zile ar fi
necesari de 4 ori mai puţini muncitori

7. Trei roboţi termină o lucrare în 6 zile. Aflaţi în cât timp termină aceeaşi lucrare 4 roboţi de acelaşi tip.
8. Cinci robinete cu acelaşi debit, care curg simultan, umplu un bazin de apă în 12 ore.
a) În cât timp vor umple bazinul de apă 12 robinete cu acelaşi debit?
b) Câte robinete cu acelaşi debit vor umple bazinul în 6 ore?
9. 8 camioane transportă o cantitate de marfă în 12 ore. Câte ore sunt necesare pentru 6 camioane să
transporte aceeaşi cantitate de marfă.
10. O cadă are capacitatea de 120 litri şi este alimentată de două robinete. Funcţionând separat, primul
robinet poate umple cada în 20 de minute, iar al doilea robinet în 30 de minute. În cât timp se va umple
cada, dacă vor funcţiona în acelaşi timp, ambele robinete?

3
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda comparaţiei
FIŞA DE LUCRU 2
1. Cinci penare şi trei caiete costă 64 de lei, iar două penare şi trei caiete de acelaşi fel, costă 31 de lei.
Cât costă un penar şi cât costă un caiet?
Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu?
Citesc, cu atenţie enunţul problemei. Identific şi scriu pe două linii datele problemei 5 penare…….3 caiete……64 lei
2 penare…….3 caiete……31 lei
Cum în ambele relaţii ne apar 3 caiete, Compar şi calculez: 5 penare…….3 caiete……64 lei
atunci înseamnă că diferenţa de bani a • Diferenţa numărului de penare 2 penare…….3 caiete……31 lei
apărut pentru că există o diferenţă a • Diferenţa numărului de bani 3 penare………………33 lei
numărului de penare ↓ ↓
5 – 2=3 64-31=33
Dacă trei penare costă 33 de lei, atunci Calculez preţul unui penar 1 penar …………….33:3=11 lei
un penar costă de trei ori mai puţin
Ştiu cât costă un penar, atunci două Calculez cât costă 3 caiete 2 penare …...11 ∙ 2 = 22 lei
penare costă de două ori mai mult. 2 penare……3caiete……31 lei
Revin la a doua informaţie din textul 3 caiete ……31–22 =9 lei
problemei şi calculez cât costă 3 caiete
Ştiu cât costă 3 caiete, atunci un caiet Calculez cât costă 1 caiet 1 caiet ………9:3=3 lei
va costa de trei ori mai puţin

Activitate frontală
2. O carte şi un caiet costă 10 lei, iar o carte şi două caiete costă 12 lei. Cât costă un caiet?
3. Două caiete de matematică şi două caiete de desen costă 12 lei, iar două caiete de matematică şi trei
caiete de desen costă cu doi lei mai mult.
a) Câţi lei costă un caiet de desen?
b) Câţi lei costă un caiet de matematică?
c) Care este numărul maxim de caiete care se pot cumpăra cu 9 lei?

5. Patru kg de mere şi trei kg de căpşune costă 30 de lei. Două kilograme de mere şi 5 kg de căpşune costă
36 de lei. Cât costă un kg de mere şi cât costă un kg de căpşune?
Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu?
Citesc, cu atenţie enunţul problemei Identific şi scriu pe două linii datele problemei 4 kg mere..3 kg căpşune…30 lei
2 kg mere..5 kg căpşune…36 lei
De această dată trebuie să egalez kg de Înmulţesc toate valorile numerice din al doilea 4 kg mere..3 kg căpşune…30 lei
mere sau de căpşune. Aleg merele rând cu 2 4 kg mere..10 kg căpşune..72 lei
pentru că sunt pe al doilea rând de două
ori mai puţine
Diferenţa de bani a apărut pentru că Compar şi calculez: 4 kg mere..3 kg căpşune…30 lei
există o diferenţă a numărului de kg de - Diferenţa numărului de kg de căpşune 4 kg mere..10 kg căpşune..72 lei
căpşune - Diferenţa numărului de bani 7 kg căpşune ……42 lei
↓ ↓
10–3=7 72–30=42

Dacă 7 kg căpşune costă 42 de lei, Calculez preţul unui kg de căpşune 1 kg căpşune……..42:7=6 lei
atunci un kg de căpşune costă de 7 ori
mai puţin
Ştiu cât costă un kg de căpşune, atunci Calculez cât costă 2 kg mere 5 kg căpşune ……6 ∙ 5 = 30 lei
5 kg de căpşune costă de cinci ori mai 2 kg mere..5 kg căpşune…36 lei
mult. Revin la a doua informaţie din 2 kg mere …..36–30=6 lei
textul problemei şi calculez cât costă 2
kg de mere
Ştiu cât costă 2 kg mere, atunci un kg Calculez cât costă 1 kg mere 1 kg mere ………..6:2=3 lei
mere costă de două ori mai puţin

4
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda comparaţiei

Activitate în perechi
Fă echipă cu un coleg şi discutaţi pentru a rezolva corect cerinţele următoare:
6. Într-o zi, 8 băieţi şi 4 fete au cules 100 kg de cireşe. A doua zi, 18 băieţi şi 11 fete au cules 235 kg
cireşe.
a) Câte kg de cireşe culege o fată într-o zi?
b) Câte kg de cireşe culege un băiat într-o zi?
7. 5 kg de mere şi 4 kg de pere costă 39 de lei, iar 7 kg de mere şi 8 kg de pere costă 69 de lei.
a) Cât costă un kg mare?
b) Cât costă un kg de pere?
c) Cât costă 11 kg de mere şi 13 kg de pere?
8. Pentru o bibliotecă s-au cumpărat 8 dulapuri, 16 mese şi 64 de scaune şi sau plătit în total 39744 de lei.
Apoi s-au cumpărat 6 dulapuri, 12 mese şi 18 scaune de acelaşi tip şi s-au plătit în total 23328 de lei.
a) Cât costă un scaun?
b) Cât costă împreună un dulap şi două mese?
c) Cât costă împreună 5 dulapuri, 10 mese şi 64 de scaune?

5
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda figurativă
FIŞA DE LUCRU 3
1. Suma a trei numere naturale este 1200. Determină numerele ştiind că al doilea număr este de trei ori
mai mare decât primul şi cu 80 mai mic decât al treilea.
Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu
Reprezint primul număr pentru Reprezint numerele prin
că “al doilea număr este de trei segmente
ori mai mare decât primul, iar al
treilea este cu 80 mai mare decât
al doilea”
7 părţi egale şi încă 80 reprezintă Identific datele de pe figură, 7𝑝 = 1200 − 80
împreună numărul 1200 determin numărul părţilor egale 7𝑝 = 1120
şi care este suma lor
Dacă 7 părţi de aceeaşi mărime Calculez cât înseamnă o parte 𝑝 = 1120: 7
reprezintă numărul 1120, atunci 𝑝 = 160
o parte este de şapte ori mai
mică
“O parte” reprezintă primul Calculez al doilea număr Primul număr este 160
număr. Al doilea este de trei ori Al doilea număr este 160 ∙ 3 = 480
mai mare decât primul.
Al treilea număer e cu 80 mai Calculez al treilea număr Al treilea număr este 480 + 80 = 560
mare decât al doilea

2. Diferenţa dintre două numere naturale naturale este egală cu 365, iar primul număr adunat cu 5 este de
trei ori mai mic decât al doilea număr. Determină cele două numere.
Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu?
Reprezint primul număr Reprezint primul
deoarece al doilea este număr
reprezentat cu ajutorul său
Ştiu că primul număr adunat Reprezint primul
cu 5 este de trei ori mai mic număr adunat cu 5
decât al doilea număr

Al doilea număr este de trei Reprezint al doilea


ori mai mare decât primul număr
număr adunat cu 5
Ştiu că diferenţa celor două Reprezint informaţia
numere naturale este egală cu referitoare la diferenţa
365 celor două numere

Observând ultimele două Determin primul (365 − 15): 2 = 175


reprezentări constat că 365 număr
este de două ori primul număr
la care se adaugă 15
Observ ultima reprezentare Determin al doilea 365 + 175 = 540
număr

Activitate frontală
3. Aflaţi două numere naturale a căror sumă este 250, iar unul dintre ele este de patru ori mai mare decât
al doilea.
4. Două alei din parc au lungimea totală de 240 de metri. Una din alei are lungimea cu 60 de metri mai
mare decât cealaltă. Află ce lungime are fiecare alee.
5. În două cutii sunt 560 de creioane. În prima cutie sunt de trei ori mai multe creioane decât în cea de-a
doua. Află câte creioane sunt în fiecare cutie.
6. Află trei numere consecutive a căror sumă este egală cu 102.
6
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda figurativă

Activitate pe grupe

7. Într-o seră sunt 800 de fire de narcise şi lalele. Ştiind că numărul narciselor este cu 200 mai puţine
decât lalele, află câte fire de narcise şi câte fire de lalele sunt în seră.
8. La cercul de desen din şcoală s-au înscris 20 de elevi, băieţi şi fete. Ştiind că numărul băieţilor este cu
10 mai puţin decât numărul fetelor, află câte fete şi câţi băieţi merg la cercul de desen.
9. Tiberiu are o colecţie cu 208 timbre, cu flori, peşti şi păsări. Numărul timbrelor cu peşti este de trei ori
mai mare decât cel al timbrelor cu flori, iar timbre cu păsări sunt cu două mai puţine decât cele cu peşti.
Câte timbre de fiecare fel are Tiberiu?

7
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda mersului invers
FIŞA DE LUCRU 4
1. Barbu are o sumă de bani de două ori mai mai mare decât Ana. Carmen are cu 70 de lei mai puţin decât
Barbu, iar Dinu are o sumă de bani de 37 de ori mai mai mică decât Carmen. Ce sumă de bani are fiecare
dacă Dinu are 16 lei?
Problema se poate aşeza astfel:

Barbu are o sumă Carmen are cu Dinu are o sumă de


de bani de două 70 de lei mai bani de treizeci şi şapte Dinu are 16 lei
ori mai mare puţin decât de ori mai mică decât
decât Ana Barbu Carmen
Ana Barbu Carmen Dinu
Aşa cum spune şi numele metodei putem inversa sensul săgeţilor. În această situaţie se modifică şi
afirmaţiile.
Ana Barbu Carmen Dinu
Ana are o sumă de Barbu are cu 70 de lei Carmen are o sumă de Dinu are 16 lei
două ori mai mică mai mult decât Carmen: treizeci şi şapte de ori
decât Barbu: 592 + 70 = 662 lei mai mare decât Dinu:
662: 2 = 331 lei 16 ∙ 37 = 592 lei

Activitate frontală
2. Scrieţi în interiorul fiecăreia dintre figurile de mai jos numărul potrivit astfel încât, efectuând calculele
indicate de săgeţi, să obţineţi 25:

3. Un turist parcurge un traseu în trei zile. În a doua zi a parcurs o distanţă de cinci ori mai mare decât în
prima zi. În a treia zi a parcurs cu 5 km mai mult decât în ziua a doua, adică 30 de km. Ce lungime a avut
traseul?
4. Andrei are o sumă de bani cu 387 de lei mai mare decât dublul sumei de bani pe care o are Ana. Ce
sumă de bani are Ana, dacă Andrei are 579 lei?
5. Dintr-o sumă de bani, un elev cheltuieşte o jumătate pentru cărţi, un sfert din rest pentru caiete şi un
sfert din noul rest pentru un stilou. Stiind că i-au rămas 45 de lei calculaţi suma pe care a avut-o elevul.

6. Determină numărul x din egalitatea: [(3 ∙ 𝑥 − 17): 5 + 10] ∙ 7 = 777


Cum gândesc? Ce fac? Cum scriu?
Ultima operaţie care trebuie efectuată este Determin valoarea [(3 ∙ 𝑥 − 17): 5 + 10] ∙ 7 = 777
înmulţirea cu 7. Folosind mersul învers, valoarea parantezei drepte [(3 ∙ 𝑥 − 17): 5 + 10] = 777: 7
parantezei este de 7 ori mai mică decât 777
Ultima operaţie care trebuie efectuată este adunarea Determin valoarea (3 ∙ 𝑥 − 17): 5 + 10 = 111
cu 10. Folosind mersul invers, paranteza rotundă parantezei rotunde (3 ∙ 𝑥 − 17): 5 = 111 − 10
împărţită la 5 este cu 10 mai mică decât 111 împărţită la 5
Ultima operaţie care trebuie efectuată este Determin valoarea (3 ∙ 𝑥 − 17): 5 = 101
împărţirea la 5. Folosind mersul invers, paranteza parantezei rotunde 3 ∙ 𝑥 − 17 = 101 ∙ 5
rotundă este de 5 ori mai mare decât 101
Ultima operaţie care trebuie efectuată este scâderea Determin valoarea lui 3 ∙ 𝑥 − 17 = 505
lui 17. Folosind mersul invers triplul lui x este cu 3∙𝑥 3 ∙ 𝑥 = 505 + 17
17 mai mare decât 505.
Ultima operaţie care trebuie efectuată este Determin valoarea lui x 3 ∙ 𝑥 = 522
înmulţirea lui 3 cu x. Folosind mersul invers, 𝑥 = 522: 3
numărul x este de trei orimai mare decât 5222 𝑥 = 174

8
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda mersului invers

Activitate individuală
7. Determinaţi necunoscuta din următoarele egalităţi:
5400 − 50 ∙ {84 − [45 − (7 ∙ 𝑥 − 9) ∙ 2]} = 2250
8. Radu se gândeşte la un număr. Îl împarte la 3, din rezultat scade 1, apoi împarte noul rezultat la 3. La
ultimul rezultat adună 5 şi obţine 61. La ce număr s-a gândit Radu?
9. M-am gândit la un număr. Îl împart la 7, câtului obţinut îi adaug 4, suma obţinută o înmulţesc cu 8, iar
din produsul obţinut scad 12, obţinând 60. La ce număr m-am gândit?

9
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Metoda falsei ipoteze

FIŞA DE LUCRU 4
1. Ana participă la un concurs de tras cu arcul. Pentru fiecare săgeată care loveşte ţinta primeşte 3 puncte,
iar pentru fiecare săgeată care nu loveşte ţinta i se scad 2 puncte. Câte săgeţi au lovit ţinta dacă Ana a tras
10 săgeţi şi a obţinut 20 de puncte.
• Pornim de la ipoteza falsă că toate săgeţile au lovit ţinta
În acest caz Ana ar face 10 ∙ 3 = 30 puncte
Avem o diferenţă între punctajul obţinut de Ana şi presupunerea făcută
30 − 20 = 10 puncte
De unde vine diferenţa? La fiecare săgeată care nu atinge ţinta, Ana pierde cele 3 puncte care i
s-ar fi acordat dacă lovea ţinta şi încă 2 puncte, cele care se scad
3 + 2 = 5 puncte
Câte săgeţi nu au lovit ţinta? 10: 5 = 2 săgeţi
Câte săgeţi au lovit ţinta? 10 − 2 = 8 săgeţi

Activitate frontală
2. Mihai are 80 de lei în bancnote de 5 lei şi bancnote de 10 lei, în total 12 bancnote. Câte bancnote sunt
de 5 lei şi câte bancnote sunt de 10 lei?
3. Într-un bloc de locuinţe sunt 20 de apartamente cu două camere sau cu patru camere, în total 64 de
camere. Câte apartamente au două camere şi câte apartamente au patru camere?
4. Într-o curte sunt miei şi raţe, în total 50 de picioare şi 16 capete. Câte raţe şi câţi miei sunt în curte?

Activitate în perechi
Fă echipă cu un coleg şi discutaţi pentru a rezolva corect cerinţele următoare:

5. Ana are 25 de euro în monede de 2 euro şi bancnote de 5 euro. Câte monede are Ana, dacă în total are 8
bancnote şi monede?
6. Mihai rezolvă toate cele 10 probleme ale unui test. Pentru fiecare problemă rezolvată corect primeşte 5
puncte, iar pentru fiecare problemă rezolvată greşit i se scad 3 puncte. Câte probleme a rezolvat corect
Mihai dacă a obţinut 26 de puncte?

10
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Lecţia: Recapitulare pentru evaluarea unităţii de învăţare

FIŞA DE LUCRU 6
Activitate pe grupe. Se împarte clasa în 4 grupe eterogene. Fiecare grupă îşi va rezolva sarcinile de lucru
pe foi de flipchart care apoi vor fi expuse la loc vizibil în sala de clasă.
_____________________________________________________________________________________
Grupa I

1. Detremină două numere naturale, ştiind că al doilea este de 6 ori mai mare decât primul, iar suma
dintre dublul primului număr şi triplul celui de-al doilea este egală cu 1220.
2. Ştiind că 30 de tractoare ară o suprafaţă de teren în 60 de ore, determinaţi:
a) În cât timp ară aceeaşi suprafaţă 18 tractoare?
b) Câte tractoare vor ara aceeaşi suprafaţă în 90 de ore?
3. Determină necunoscuta din egalitatea următoare:
[(𝑥: 4 + 5): 6 + 10]: 10 + 3 = 13
_____________________________________________________________________________________
Grupa II

1. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte doi elevi într-o bancă, rămân 5 elevi în picioare, iar dacă se
aşează câte trei rămân 5 bănci libere. Câţi elevi şi câte bănci sunt în sală?
2. În trei zile, 5 copii adună 90 de kilograme de ciuperci. Dacă la cules merg 9 copii, câte kg de ciuperci
vor aduna în 2 zile, ştiind că toţi culeg aceeaşi cantitate de ciuperci pe zi?
3. Suma de 165 lei a fost plătită cu 23 de bancnote de 5 lei sau 10 lei. Câte bancnote de 5 lei şi 10 lei au
fost folosite?
_____________________________________________________________________________________
Grupa III

1. Cei 300 de elevi ai unei şcoli consumă zilnic pe telefon 123000 de MB de date mobile. Dacă 23 dintre
ei îşi pierd telefonul, care va fi consumul zilnic?
2. 18 saci de grâu şi 20 de saci cu porumb cântăresc 1440 kg, iar 24 de saci cu grâu şi 20 de saci cu
porumb cântăresc 1620 kg. Cât cântăreşte un sac cu grâu şi cât cântăreşte un sac cu porumb?
3. În două cutii sunt 560 de creioane. În prima cutie sunt de trei ori mai multe creioane decât în cea de-a
doua. Află câte creioane sunt în fiecare cutie.
_____________________________________________________________________________________
Grupa IV

1. Pentru confecţionarea a 8 bluze sunt necesari 16 m de pânză.


a) Câţi metri de pânză sunt necesari pentru confecţionarea a 14 bluze?
b) Câte bluze se pot confecţiona cu 54 m de pânză?
2. Determinaţi necunoscuta din următoarea egalitate: (2 ∙ 𝑥 − 30): 15 + 15 = 315
3. Într-un depozit sunt 2480 kg de zahăr şi orez. Cantitatea de orez este de nouă ori mai mare decât cea de
zahăr. Află ce cantitate de orez şi de zahăr există în depozit.

11
Autoevaluare. Completează în fişa ta enunţurile:

a) Metoda de rezolvare preferată a fost ……………………………………….

b) La metoda reducerii la unitate, mi s-a părut interesant să ………………….

c) La metoda falsei ipoteze, mi s-a părut interesant să ………………………..

d) Mi-a fost uşor să ……………………………………………………………

e) Mi-a fost dificil să ………………………………………………………….


__________________________________________________________________________________
Autoevaluare. Completează în fişa ta enunţurile:

a) Metoda de rezolvare preferată a fost ……………………………………….

b) La metoda reducerii la unitate, mi s-a părut interesant să ………………….

c) La metoda falsei ipoteze, mi s-a părut interesant să ………………………..

d) Mi-a fost uşor să ……………………………………………………………

e) Mi-a fost dificil să ………………………………………………………….


__________________________________________________________________________________
Autoevaluare. Completează în fişa ta enunţurile:

a) Metoda de rezolvare preferată a fost ……………………………………….

b) La metoda reducerii la unitate, mi s-a părut interesant să ………………….

c) La metoda falsei ipoteze, mi s-a părut interesant să ………………………..

d) Mi-a fost uşor să ……………………………………………………………

e) Mi-a fost dificil să ………………………………………………………….


___________________________________________________________________________________
Autoevaluare. Completează în fişa ta enunţurile:

a) Metoda de rezolvare preferată a fost ……………………………………….

b) La metoda reducerii la unitate, mi s-a părut interesant să ………………….

c) La metoda falsei ipoteze, mi s-a părut interesant să ………………………..

d) Mi-a fost uşor să ……………………………………………………………

e) Mi-a fost dificil să ………………………………………………………….

12
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Test de evaluare sumativă

• Timpul efectiv de lucru este 50 de minute.


• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă 10 de puncte din oficiu.

Subiectul I (Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele) – 30 puncte


10p 1. Trei saci cu zahăr cântăresc 12 kg. Un sac cu zahăr cântăreşte …….. kg
10p 2. Dacă patru robinete umplu un bazin în trei ore, atunci şase robinte cu acelaşi debit
umplu bazinul în …… ore.
10p 3. Suma a două numere este 72, iar al primul număr este de două orimai mare decât al
doilea. Numărul mai mic este egal cu ……

Subiectul al II-lea (Pe foaia de test scrieţi numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Doar unul din
cele patru răspunsuri este corect) – 30 puncte
10p 1. Dacă vârsta tatălui este de trei ori mai mare decât vârsta copilului, iar împreună au 48
de ani, vârsta copilului este:
A. 24 ani B. 16 ani C. 12 ani D. 8 ani
10p 2. 5 bilete la un meci, la tribuna a doua şi 3 bilete la peluză , costă 130 lei. 8 bilete la
tribuna a doua şi 3 la peluză costă 190 lei. Un bilet la tribuna a doua costă:
A. 10 lei B. 20 lei C. 25 lei D. 15 lei
10p 3. Dintr-un număr scad 5, diferenţa o împart la 3, câtul îl adun cu 44, suma o dublez şi
obţin 120. Numărul este:
A. 63 B. 57 C. 53 D. 48

Subiectul al III-lea (Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete) – 30 puncte


1. Într-un bloc sunt 26 de apartamente cu 2 şi 3 camere. Ştiind că numărul total de
camere este 64, aflaţi câte apartamente de fiecare fel sunt.
2. Determinaţi numărul natural x din egalitatea: [(𝑥 ∙ 2 + 3) ∙ 4: 5 + 6] + 7 − 8 = 9.
3. Observaţi bonurile de mai jos:

Determinaţi preţul unui kilogram de mere şi al unui kilogram de pere.

13

S-ar putea să vă placă și