Sunteți pe pagina 1din 9
TEZA DE DOCTORAT CULOARUL TRANSCARPATIC BRAN-RUCAR-DRAGOSLAVE| DE GEOGRAFIE FIZICA CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA POTEN ‘URAL, STAREA SI CALITATEA PEISAJULUL - STUDIU AULUL PATRU-STUPARIU ILEANA GEORGETA, rains 7 wrecked soificare sunt franate yi Aa" 3 83 84 eee parental provenit din voei neconsoida nitenrea succesiune de ‘orionturi Ao-C Solurile atuviele 85 = rma de ‘vial, se sunt salurineevolute, cu un_ovizont AO mai gros de 20 em, jalul parental cel putin Sem grosime, format din depacite recente Tuneile urilor Dambovifa, Réuyorul, Tureu. a Procesete pedogenctce. Formarca solurlloraluvate se lofuenta reximatul de aterialul parental este in general mai grosir, “neon secheleti ips de carbomafi,Climatul rece umifiearen ma lab poate, fafa solukila unui orizont A umbrigntens by acid otal sluvial tipic are urmatoarea suceesiune de orizonturi: Ao-C. wy Ao" orizont eu yrosini mist mart de 20 de emy determing formarea ka supr loare bruna, texturd eiferits, struct ilomerlars W granular slab exprimatislab moderat user € orivont cw gros de cst putin $0 em, cw texturd uniform sgn) 88 “sratiicaG, uneor afectat de procese de sleizare, vsipal al structuriell peau, are ay rol important, evinta uportal eare furnizeaza vegctaic clement vitae ders Cea mal pregnant interventic malzat, 0 pra solu, in spatial constitie inloculres pide prin tilere cx vezetaia eulivatl si ew pally. In Patra teana (1998)-TEZA DE DOCTORAT Ccuroaraltranscarpatie Bran Ruchr-Diagsoiavele -stodiv de geagrate ica cu pivice special ‘supra potenpailu natura), staoa gi eatatea pessauiu! CaP. 6 6.2. DISTRIHUTIA SOLURILOR $I CORELATILE DE As Solurile. care predomina in Culoarul Rucir- Bran-Dragostavee (ig 100) sun solurile brune acide sl rendinele eu jnut relativ mie de substange nutritive, Pe suprafefe restriuse apar solurle brune eu-mezobazic, solurile gic, titosourile, regosolurile yi racile compacte earbonatice la i, La comtactul cu Munfit Bucegi, Munfii Leaota se gisese podvoluri si soluri brane ferilaviale. Tntreg caloarul este situat pina yond forestin Didurile ecupau cindva intros rafa}i.Cea mai mare parte a terenurilor despidurite a fost foo ca fineati, (Ca urmare, solurile formate sub pidure au suferit modifier in urma ialocuitit vegetatlelprimare si nstai de palit secundare, in compozitia cirora di Festuca rubra gi Agrostis tenus. Soturile brune acide sunt soluti camblee oligobasice (lava cambisolurilor, Ve Sy dab Uierenate Tevtural,_avand_texturi wld ul Faprerealind calor ervaloripicvome > AS Ty material in tare umedicel putin provenite din deragregarca qraleraren rocloysedimentare decarbonatate Gongiomerate saves Relish caractorintic cate col mont, cu versanfit madera fe an format fags fag tw mesicw cu eonilere gl aie lors ado 1 oe ee Proceso padogenetce. Beal ‘ron grumed sub Trost tr lignine, cere, agiuh yt piduri de folwaye si raginoase, et Ht Sibstanjetanante “gest de descompus a supra ulgr rane ides Ss Patra lleana (1990)-TEZA DE DOCTORAT