Sunteți pe pagina 1din 2

1. Comisia de Etică a Univ.

Poate deschide proceduri de analiza in urma:

a. unei sesizari anonime

b. unei sesizari motivate și semnate

c. unei sesizari

2. Sanctiunea aplicata unui student pentru tentatia de frauda, cu flagrant, poate fi contestata:

a. la Decanul facultatii

b. la comisia de Etica

c. la Consiliul profesoral

3. Structura și componenta Comisiei de Etica este aprobata de:

a. Consiliul de administratie

b. Senatul Universitatii

c. Rector

4. Sanctiunile stabilite de Comisia de Etica a Univ. sunt puse in aplicare de rector sau decan, dupa caz, in
termen de:

a. 10 zile

b. 30 de zile

c. 15 zile

5. Un student masterand poate constesta:

a. examenul oral

b. examenul scris

c. conceperea sau relevanta subiectelor de evaluare


6. Exmatricularea unui student pentru fraudarea unui examen poate fi contestata, de la data
comunicarii, in termen de:

a. 5 zile

b. 15 zile

c. 30 zile

7. Care dintre urmatoarele fapte constituie ABATERI GRAVE de la etica cercetarii stiintifice:

a. cunoasterea abaterilor savarsite de altii si nesesizarea Comisiei de Etica?

b. confectionarea de rezultate sau inlocuirea lor cu date fictive?

c. introducerea de informatii false in solicitarile de finantare?

8. Din comisia de etică a univ. pot face parte:

a. studenți

b. profesori cu autoritate morala si profesionala

c. nu se vede in poza...