Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare finală

La informatică
Clasa a IX-a
Data____________
Numele, prenumele_________________
1. Explicați semnificația termenului tip de date. Numiți cel puțin două tipuri de
date. L/0/1/2/3
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Care este mulțimea de valori ale tipului de date real? Ce operații se pot face cu
aceste valori? L/0/1/2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Explicați care este diferența dintre variabile și constante? L/0/1/2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Scrieți conform regulilor limbajului Pascal expresiile: L/0/1/2/3
a) (a+b) – 3ab ________________________
b) 3a + 10ab - 11b2 _______________________
c) xy ˅ zy _____________________________
5. Evaluați expresiile :
Fie x=1, y=2 și z=3
a) x+3*y+3+z=____________________
b) (2+x+y-2)*z=____________________
c) x*y+y*(-z)=_____________________ L/0/1/2/3
6. Se consideră declarațiile:
type zile= (luni, marți, miercuri, joi, vineri);
zilele săptămânii = 1..7;
Frecvența = array [obiect] of zilele saptămânii.
Reprezentați pe un desen structura datelor de tipul zilele săptămânii. L/0/1/2/3

________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Se consideră declarațiile:

Type Tablou = array[1..8] of integer;

Var x, y :Tablou

Scrieți expresia aritmetică a cărei valoare este:

a) Suma primelor 4 componente ale variabilei y;____________________


b) Suma ultimelor 4 componente ale variabilei y;_____________________
c) Suma primei componente a var x și ultimei componente a var y. L/0/1/2/3
____________________________
8. Elaborați un program care calculează valorile uneia dintre funcțiile:

y= 2x, x ≥0
x/2, x<0; L/0/1/2/3/4
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

23p -10 15-12p – 7 5-4p -5 0p -2


22-20p- 9 11-9p -6 3-2p- 4
19-16p-8 8-6p – 5 1p -3