Sunteți pe pagina 1din 19

Cautare 

Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Anul 1330 - Măcelul de la Posada


Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Autor Tudor Sălăgean (/autor/tudor-salagean) 102270 vizualizări

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anul-1330-macelul-de-la-posada)

(https://twitter.com/intent/tweet?status=https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anul-1330-macelul-de-la-posada)


Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?

Într-o clasi care a celor mai importante succese militare româneşti din toate timpurile, cea obţinută în noiembrie 1330 de voievodul
Basarab I împotriva regelui Carol Robert de Anjou trebuie să ocupe, cu certitudine, unul dintre locurile de onoare. Importanţa victoriei lui
Basarab este dată nu doar de caracterul ei indiscutabil, în po da unei disproporţii de forţe evidente şi a unui context internaţional care îl
dezavantaja pe voievodul român. Dincolo de toate, e şi momentul apariţiei primului stat românesc medieval.

Victoria de la Posada reprezintă actul de naştere al Ţării Româneşti, aşadar, momentul apariţiei primului stat românesc medieval. Prin
consecinţele sale de lungă durată, victoria lui Basarab a marcat însă întreaga evoluţie a statalităţii româneşti de sine stătătoare, de la originile
sale medievale până în ziua de astăzi. Puţine dintre bătăliile purtate în istorie au avut consecinţe la fel de importante.

Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Angajarea lui Basarab în marele război împotriva lui Carol Robert, purtat în perioada 1316-1324 de o vastă coaliţie alcătuită din sârbi, bulgari,
ruteni, tătari şi nobili transilvăneni rămaşi deli ilor fostului voievod al Transilvaniei, Ladislau Kán (1294-1315), este atestată doar pentru
etapa nală a con ictului, materializată prin atacuri lansate de Basarab împotriva Mehadiei, în perioada 1322-1324, în cooperare cu aliaţii săi
sârbi şi bulgari. În 1323, Basarab a participat, în calitate de aliat al ţarului bulgar Mihail Şişman, la războiul purtat de acesta împotriva
Imperiului Bizantin.

Inca o dilema - Basarab I // Another dilemma - Basarab Ist // English s…


s…


Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Noi Oferte, Noi Oportunități

Apartamente moderne, nisaje de lux,


localizare excelentă. A ă mai multe informații.

„Basarab, voievodul nostru transalpin”

În 1324, ca urmare a negocierilor purtate de Basarab cu reprezentantul diplomatic al lui Carol Robert, comitele Martin al Sălajului, între
Ungaria şi Ţara Românească a fost reinstaurată pacea. Din punct de vedere formal, Basarab devenea, din acest moment, un vasal de
circumstanţă al regelui Ungariei, care îl numeşte de altfel, la 26 iulie 1324, Bazarab, woyuodam nostrum Transalpinum („Basarab, voievodul
nostru transalpin”). Basarab nu a făcut însă, cu această ocazie, niciun fel de concesie teritorială vecinului său dinspre nord, el continuând să
rămână, şi după această dată, stăpânitorul cetăţii Severinului.

De asemenea, voievodul român nu şi-a asumat niciun fel de altă obligaţie faţă de regele Ungariei, cu excepţia achitării unor obligaţii nanciare
cărora nu le putem preciza amploarea. În aceste condiţii, neîncrederea existentă între Ungaria şi Ţara Românească în anii de după 1324,
determinată de insatisfacţia lui Carol Robert faţă de condiţiile în care fusese încheiată această pace, s-a transformat, pe măsura trecerii
timpului, într-o tensiune din ce în ce mai evidentă.

NOU Anunțuri de -52%

Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Mid Season până la


-50%
epantofi.ro

Carol de Anjou vrea să pro te de înfrângerea lui Şişman

Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?

Hotel Carpathia - Sinaia - 4*


Bene ciezi De Piscina, Sauna, Salina, Bai
Termale si Oferte Last Minute!
Hotel Carpathia

În 1330, ţarul Mihail Şişman, a at la apogeul puterii sale, a luat decizia de a încerca soluţionarea îndelungatului con ict dintre Bulgaria şi
Serbia printr-o confruntare directă. Aliat cu Bizanţul, ale cărui trupe au invadat Macedonia dinspre sud, Mihail Şişman a intrat în Serbia pe
valea Strumei, în fruntea unei armate impresionante, din rândurile căreia făceau parte, potrivit unei însemnări autobiogra ce a lui Ştefan
Dušan din anul 1349, Mihail Şişman, fratele său Belaur, viitorul ţar Alexandru, Ivanko Basarab, tătarii negri, domnii iaşilor şi alţi domni.


Cronica lui Gregoras estimează efectivele armatei lui Şişman şi ale aliaţilor săi la 15.000 de oameni. După doar patru zile de înaintare, Mihail
Şişman a fost însă întâmpinat, la Velbujd, de oastea regelui Ştefan Dečanski, care a angajat împotriva sa, la 18 iulie 1330, o bătălie ce avea să se
încheie cu o mare victorie sârbească. Mihail Şişman, grav rănit, a căzut în mâinile învingătorilor, stingându-se din viaţă câteva zile mai târziu.

Marea victorie sârbă de la Velbujd a declanşat o gravă criză de echilibru în Balcani. Prin moartea ţarului Mihail, sistemul politic creat de acesta
în jurul Bulgariei s-a dezorganizat, iar Serbia s-a pomenit în postura de deţinătoare a unei hegemonii pentru care nu era încă pregătită.
Consecinţele acestei modi cări a raportului de forţe de pe scena politică sud-est europeană s-au resimţit fără întârziere la nordul Dunării.

La a area veştii înfrângerii lui Mihail Şişman şi a destrămării sistemului politic patronat de acesta, Carol Robert de Anjou a luat decizia de a-şi
încheia socotelile cu Basarab şi de a readuce teritoriile de la sud de Carpaţii Meridionali la ascultare faţă de Coroana Ungariei printr-o acţiune
armată decisivă. Campania lui Carol Robert de Anjou împotriva Ţării Româneşti a fost, fără îndoială, o urmare directă a evenimentelor
balcanice din vara anului 1330.

NOU Anunțuri de -52%

Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Mid Season până la


-50%
epantofi.ro

Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Inspirat de Cortina Residence

Apartamente moderne, nisaje de lux,


localizare excelentă. A ă mai multe informații.

Pentru a reuşi să declanşeze campania împotriva lui Basarab la începutul toamnei, regele a fost însă nevoit să se limiteze doar la o mobilizare
parţială a armatei sale, în condiţiile în care timpul necesar pentru mobilizarea armatei regale a Ungariei era, în această epocă, de cel puţin
două luni.
Cronica Pictată de la Viena, surprinde, de altfel, această realitate:„regele şi-a adunat o armată numeroasă, dar nu totuşi întreaga sa putere,
căci destinase foarte mulţi luptători pentru diverse expediţii împotriva duşmanilor regatului”. În ceea ce îl priveşte pe Basarab, di cultatea
poziţiei sale externe, ca rezultat al înfrângerii de la Velbujd, l-a obligat să se bazeze, în principal, pe forţele sale proprii. Aceasta explică şi
atitudinea defensivă şi împăciuitoare de care Basarab a dat dovadă la începutul expediţiei.

Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?


Ambuscadă şi dezastru

Declanşată în septembrie 1330, campania a început prin ocuparea Severinului, cetate cu o valoare strategică inestimabilă pentru Ungaria, care
a fost realizată de Carol Robert fără di cultăţi majore. Incapacitatea lui Basarab de a apăra o cetate puternică şi bine forti cată arată e că
atacul ungar îl luase prin surprindere, e că, într-adevăr, forţele de care dispunea în acel moment erau cu totul insu ciente pentru o
confruntare de amploare. Mai mult decât atât, Basarab i-a trimis lui Carol Robert o solie, prin intermediul căreia îi oferea regelui, pe lângă
renunţarea la Severin „şi la toate cele ce ţin de el”, recunoaşterea vasalităţii faţă de Ungaria şi achitarea unei răscumpărări de 7.000 de mărci de
argint, pentru osteneala pe care regele şi-o dăduse pentru a-şi aduna o armată.

Prea sigur pe superioritatea sa militară, Carol Robert a refuzat însă oferta de pace a lui Basarab şi, în po da anotimpului nefavorabil, şi-a
continuat înaintarea către Argeş, capitala Ţării Româneşti.
Înaintând într-un teritoriu pustiit de localnici, înfometată şi lipsită de aprovizionare, oastea regală era deja extenuată în momentul în care a
atins obiectivul pe care şi-l stabilise. În aceste condiţii, asediul cetăţii de reşedinţă a voievodului s-a dovedit a un insucces. Pentru a salva
aparenţele, regele a încheiat cu Basarab un armistiţiu, a ridicat asediul şi şi-a început retragerea spre Transilvania, încercând să îşi deschidă
drum prin de leele Carpaţilor Meridionali.

Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Basarab şi-a dat seama, fără întârziere, că nu va mai avea poate niciodată o şansă atât de favorabilă. Ceea ce a urmat a fost, pentru oastea
regală, un adevărat dezastru:surprinse într-o ambuscadă şi izolate într-una dintre văile înguste ale munţilor, trupele lui Carol Robert au fost
aproape nimicite de către oştenii voievodului într-un măcel care s-a prelungit de vineri, 9 noiembrie, până luni, 12 noiembrie 1330. Regele
însuşi şi-a salvat viaţa cu mare di cultate, travestindu-se în hainele unuia dintre credincioşii săi.

Ce a obţinut Basarab

Cons nţind independenţa Ţării Româneşti faţă de Coroana Ungariei, victoria din anul 1330 a transformat, de asemenea, în mod fundamental
poziţia sa internaţională. Respingând cu succes, fără niciun sprijin din partea aliaţilor săi, o invazie condusă de însuşi regele Ungariei, Basarab
I şi-a cucerit o poziţie de prestigiu pe scena politică a Europei Sud-Estice, poziţie la care este puţin probabil ca înaintaşii săi să îndrăznit
vreodată să aspire. În anii care au urmat, Basarab şi urmaşii săi au ajuns protectori ai ţarilor din Vidin şi ai altor stăpânitori balcanici, aliaţi ai
regilor sârbi şi ai împăraţilor bizantini, devenind, din 1359, o dată cu transferarea la Argeş a mitropolitului Iachint al Vicinei, membri cu
drepturi depline ai „Commonwealth”-ului bizantin.

În deceniile următoare, confruntările româno-ungare s-au succedat, periodic, cu rezultate schimbătoare, cons nţind însă consolidarea domniei
Ţării Româneşti.

Din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea, Ţara Românească şi Ungaria şi-au unit însă în repetate rânduri forţele pentru a lupta împotriva
agresiunii otomane.

Basarab I şi voievodatul său


Originile puterii lui Basarab şi etapele constituirii stăpânirii sale rămân în continuare insu cient clari cate. Nucleul stăpânirii lui Basarab era
reprezentat de aşa-numitul „voievodat al Argeşului”, a cărui existenţă era atestată încă din 1247, când această ţară era condusă, potrivit
mărturiei „Diplomei Ioaniţilor”, de un voievod pe nume Seneslav.


Aceeaşi Diplomă a Ioaniţilor con rmă

faptul că voievodatul de la Argeş, la fel ca acela al lui Litovoi din Oltenia, s-a a at, de-a lungul unei părţi a secolului al XIII-lea, sub
suzeranitatea Regatului Ungariei. Acestei realităţi politice i se datorează, probabil, denumirea medievală a Ţării Româneşti de mai
târziu:aceea de „Ungrovlahia”, care poate înţeleasă nu doar ca „Vlahia dinspre Ungaria”, cât, mai probabil, ca „Vlahia Ungariei” – locuitorii săi
ind, asemeni românilor din ţările de margine ale Transilvaniei şi Banatului montan, „vlahi” a aţi în serviciul regilor maghiari.

În împrejurări nu întru totul clare, voievozii de la Argeş şi-au extins, probabil în preajma anului 1300, stăpânirea asupra Olteniei (sau a celei
mai mari părţi a acesteia). Stăpânirea lui Basarab din momentul confruntării sale cu Carol Robert era însă foarte departe de a se întinde asupra
întregului teritoriu al viitoarei Ţări Româneşti. Zonele de stepă din răsăritul acesteia erau încă populate de un conglomerat de populaţii ale
stepei, în care predominau cumanii, şi care se a au încă, se pare, sub controlul hanilor mongoli.

De asemenea, anumite teritorii situate la nord de Dunăre erau încă stăpânite, în această perioadă, de ţaratul bulgar sud-dunărean. Este destul
de sigur faptul că bulgarii controlau teritorii situate la nord de Dunăre, asemenea stăpâniri ind localizate în sudul Olteniei, la Turnu, la gura
Ialomiţei şi în sudul Basarabiei. O descriere anonimă a Europei Orientale, scrisă pe la 1307-1308, a rma, de altfel, că Dunărea curge prin
mijlocul „imperiului” bulgar (per medium istius imperii transit Danubius uvius).

În orice caz, ţara lui Basarab făcea parte, în primele decenii ale secolului al XIV-lea, dintr-un sistem politic constituit în jurul ţaratului bulgar
medieval. De altfel, „Cronica” lui Radu Popescu îl înscrie, printre domnii Ţării Româneşti, şi pe ţarul bulgar Mihail Şişman („Mihail voievod,
1314-1333). La rândul ei, Biserica din Ţara Românească pare să 
fost subordonată, până în 1359, Patriarhiei bulgare de Târnovo. Până în anul
1330, Basarab este atestat de izvoare, invariabil, în calitate de aliat al ţarului Mihail Şişman şi de participant la campaniile externe ale acestuia.

FOTO Chronica de Gestis Hungarorum (Cronica pictată de la Viena), Chronica Hungarorum a lui János Thuróczy

Anunțuri de Anunțuri de
Nu afișa anunțul Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț? De ce se afișează acest anunț?

Ce este acela un A fost cuman primul Windows 10 Pro O teorie


UAS? voievod al Ţării controversată: Pe
Româneşti? urma cumanilor...

Anunț Elbit Systems historia.ro Anunț lizengo.ro historia.ro

Traduceri acte auto Începuturile Al Doilea Război «Dosarul cuman» și


pătrunderii ungurilor Balcanic şi iluzia întemeietorul Țării
in Transilvania succesului Românești
diplomatic şi…
Anunț traducerisupralegalizari historia.ro historia.ro historia.ro

RECOMANDĂRI HISTORIA

România și Ungaria în bătălia pentru Transilvania | Noul număr al revistei Historia Special
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/a-aparut-historia-special-editia-de-vara-sumar?utm_source=recomandari
)

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/a-
aparut-historia-
special-editia-de-
vara-sumar?
utm_source=recomandari
)

Fiul lui Arghezi, răpit și arestat de Securitate (https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/fiul-lui-arghezi-rapit-si-arestat-


de-securitate?utm_source=recomandari )

(https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/ ul-
lui-arghezi-rapit-si-
arestat-de-securitate?
utm_source=recomandari
)

Şi miliţienilor le plăcea Europa Liberă (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/si-militienilor-le-placea-europa-


libera?utm_source=recomandari )

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/si-
militienilor-le-placea-
europa-libera?
utm_source=recomandari

)
Ungaria la Conferința de Pace de la Paris: „Nem, Nem, Soha – Nu, Nu, Niciodată”
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ungaria-la-conferinta-de-pace-de-la-paris-nem-nem-soha-nu-nu-
niciodata?utm_source=recomandari )

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ungaria-
la-conferinta-de-pace-
de-la-paris-nem-nem-
soha-nu-nu-
niciodata?
utm_source=recomandari
)

Refugiul, forma de protest la adresa ocupației sovietice: peste 100.000 de basarabeni trec Prutul în vara lui 1940
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/refugiul-forma-de-protest-la-adresa-ocupatiei-sovietice-peste-100-000-de-
basarabeni-trec-prutul-in-vara-lui-1940?utm_source=recomandari )

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/refugiul-
forma-de-protest-la-
adresa-ocupatiei-
sovietice-peste-100-
000-de-basarabeni-
trec-prutul-in-vara-
lui-1940?
utm_source=recomandari
)

ADEVARUL.RO

Nostalgia unui primar PSD pentru dictatorul Ceauşescu: „Este cel care v-a făcut mari. Aprindeţi-i o lumânare”
(https://adevarul.ro/locale/iasi/nostalgia-unui-primar-psd-dictatorul-ceausescu-este-v-a-facut-mari-aprindeti-i-lumanare-
1_5f119d5f5163ec4271140752/index.html?utm_source=historia&utm_medium=https://adevarul.ro/locale/iasi/nostalgia-
unui-primar-psd-dictatorul-ceausescu-este-v-a-facut-mari-aprindeti-i-lumanare-
(https://adevarul.ro/locale/iasi/nostalgia-
1_5f119d5f5163ec4271140752/index.html&utm_campaign=CrossPromo)
unui-primar-psd-
dictatorul-ceausescu-
este-v-a-facut-mari-
aprindeti-i-lumanare-
1_5f119d5f5163ec4271140752/index.html?
utm_source=historia&utm_medium=https://adevarul.ro/locale/iasi/nostalgia-
unui-primar-psd-
dictatorul-ceausescu-
este-v-a-facut-mari-
aprindeti-i-lumanare-
1_5f119d5f5163ec4271140752/index.html&utm_campaign=CrossPromo?
utm_source=)

Un conflict micuţ între două ţări mici pune lumea întreagă pe jar. De ce? (https://adevarul.ro/international/in-lume/un-
conflict-micut-doua-tari-mici-pune-lumea-intreaga-jar-ce-1_5f1158295163ec427111f6ba/index.html?
utm_source=historia&utm_medium=https://adevarul.ro/international/in-lume/un-conflict-micut-doua-tari-mici-pune-lumea-
intreaga-jar-ce-1_5f1158295163ec427111f6ba/index.html&utm_campaign=CrossPromo)
(https://adevarul.ro/international/in-
lume/un-con ict-
micut-doua-tari-mici-
pune-lumea-intreaga-
jar-ce-
1_5f1158295163ec427111f6ba/index.html?
utm_source=historia&utm_medium=https://adevarul.ro/international/in-
lume/un-con ict-
micut-doua-tari-mici-
pune-lumea-intreaga-
jar-ce-
1_5f1158295163ec427111f6ba/index.html&utm_campaign=CrossPromo?
utm_source=)

Misterul morţii studenţilor ruşi în expediţia din Trecătoarea Diavolului a rămas intact. Închiderea dosarului, contestată de
familiile victimelor (https://adevarul.ro/international/rusia/misterul-mortii-studentilor-rusi-expeditia-trecatoarea-diavolului-
ramas-intact-Inchiderea-dosarului-contestata-familiile-victimelor-1_5f10a7925163ec42710e3e6b/index.html?
utm_source=historia&utm_medium=https://adevarul.ro/international/rusia/misterul-mortii-studentilor-rusi-expeditia-
(https://adevarul.ro/international/rusia/misterul-
trecatoarea-diavolului-ramas-intact-Inchiderea-dosarului-contestata-familiile-victimelor-
mortii-studentilor- 1_5f10a7925163ec42710e3e6b/index.html&utm_campaign=CrossPromo)
rusi-expeditia-
trecatoarea- 
diavolului-ramas-
intact-Inchiderea-
dosarului-contestata-
familiile-victimelor-
1_5f10a7925163ec42710e3e6b/index.html?
utm_source=historia&utm_medium=https://adevarul.ro/international/rusia/misterul-
mortii-studentilor-
rusi-expeditia-
trecatoarea-
diavolului-ramas-
intact-Inchiderea-
dosarului-contestata-
familiile-victimelor-
1_5f10a7925163ec42710e3e6b/index.html&utm_campaign=CrossPromo?
utm_source=)

ADEVARULFINANCIAR.RO

Vechiul program Prima Casă devine Noua Casă și va permite credite de până la 140.000 euro
(https://adevarulfinanciar.ro/investitii/imobiliare/vechiul-program-prima-casa-credite-devine-noua-casa-si-va-permite-
credite-de-pana-la-140-000-euro/?utm_source=adevarulfinanciar)

Statul disponibilizează fonduri de 160 de milioane euro pentru finanțarea chiriilor în mall-uri
(https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/retail/statul-disponibilizeaza-fonduri-de-160-de-milioane-euro-pentru-
finantarea-chiriilor-in-mall-uri/?utm_source=adevarulfinanciar)

Etichete ambuscada (https://www.historia.ro/tag/ambuscada) Basarab I (https://www.historia.ro/tag/basarab-i)


batălie (https://www.historia.ro/tag/batalie) carol robert de anjou (https://www.historia.ro/tag/carol-robert-de-anjou)
macel (https://www.historia.ro/tag/macel) Posada (https://www.historia.ro/tag/posada)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anul-1330-macelul-de-la-posada)

(https://twitter.com/intent/tweet?status=https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anul-1330-macelul-de-la-posada)

5 comentarii Sortează după Cele mai vechi

Adaugă un comentariu...

Bran Muntimer
Asa da. Bravo. Un articol succint, dar cu mult miez informational. Numai acest paragraf sunt convins ca nu
este bine argumentat, intrucat se zice astfel: "Acestei realităţi politice i se datorează, probabil, denumirea
medievală a Ţării Româneşti de mai târziu:aceea de „Ungrovlahia”, care poate fi înţeleasă nu doar ca
„Vlahia dinspre Ungaria”, cât, mai probabil, ca „Vlahia Ungariei” – locuitorii săi fiind, asemeni românilor din
ţările de margine ale Transilvaniei şi Banatului montan, „vlahi” aflaţi în serviciul regilor maghiari."... In primul
rand ca varianta initiala, asa cum apare ea in documente, este aceea de "Uggrovlahia" ca in acestl text,
care iata ca reia termenul si pe mai tarziu "Triodion adică Trei căntări. Ce are întru sine slujba Sfântului şi
marelui Post. Care acum a doa oară sau Typărit întru al treilea an dintru a patra domnie a prea înălţatului
nostru Domn, Io Costandin Nicolae Voevod. Cu blagoslovenia prea sfinţitului Mitropolit a toată Uggrovlahia,
Kyr Neofit de la Crit. În oraş în Bucureşti la leat 7255. de cucearnicul între preoţi popa Stoica Iacovici
Typograful.", sau ca in : " În anul de la mântuirea lumii 1699. De Mihai Iştvanovici Tipograful Tu ez
Uggrovlahia.", ori mai departe: "mitropolit Tărgoviştei, exarh Plaiului a toată Uggrovlahia. Pravilniceasca
condică (1780)". Am dat aceste citate spre a sublinia faptul ca nu putea fi vorba despre o "Valahie a
Ungariei" sau "Valahia dinspre Ungaria", deoarece dupa batalia din 29 August 1526, data langa Mohács, in
scurta vreme, pe la jumatatea veacului al 16-lea, regatul Ungariei si-a incheiat existenta. Iar teritoriul
Ungariei a fost impartit intre austriecii habsburgi si turcii care au infintat pasalacul de Buda. Cat despre
Transilvania, ea si-a continuat existenta independenta, asa cum fusese si pana atunci, dupa cum am mai
subliniat in alta parte: " regii (Ungariei) .. au semnat în documente cu titulatura latină, astfel: In nomine
sancte trinitatis et individue unitatis, Amen. xxxx .... dei gratia Hungarie, Dalmatie, Chroatie, Rame, Servie,
Gallitie, Lodomerie, Cumanieque rex, in perpetuum. Și iarăși vă solicit o atenție sporită, deoarece, iată, în
titulatura documentală nu apare și Transilvania, care în totdeauna a avut o existență separată. Asta și
înainte de crunta batălie din locul numit Mohacs, dar mai ales după, când independența principatului
Transilvania, a supraviețuit pașalâcului de Buda. E drept că uneori, înainte de Mohacs, mai precis de la
vremea conflictului dintre Bela și Andrei, regii Ungariei se mai intitulau și Comite al secuilor, dar niciodată nu
și-au impus vreo denominație din care să reiasă că și-ar fi subjugat toată Transilvania, sașii pastrându-și
libertățile lor, olahii fiind tolerați însă nedepinzănd direct de rege, ci de conducătorii lor care aplicau jus

vallahicum." Iar in veacurile 16, 17 si 18, cand s-au dat crunte batalii intre turci si habsburgi, ar fi fost de-a
dreptul o nebunie ca domnitorii Tarii Romanesti sa mentioneze in titulatura lor o asa zisa "Valahie a
dreptul o nebunie ca domnitorii Tarii Romanesti sa mentioneze in titulatura lor o asa zisa Valahie a
Ungariei", care ar fi trezit suspiciuni si animozitati, atat la turci cat si la austrieci, simultan.
Îmi place · Răspunde · 13 · 2a

Mircea Ionescu
Și în final de unde Uggro? Ce semnificație are avea?
Îmi place · Răspunde · 3 · 2a

Bran Muntimer
Mircea Ionescu Fără exagerare, chiar dacă este dificil, presupun că una din metode ar putea fi
compararea textelor de arhivă. Mai precis luând același act adresat Regatului Ungariei și emis de
cancelaria Valahiei, având scopul de a fi păstrat în arhivele din principatul Valahia, astfel fiind
redactat în slavonă, ca limbă diplomatică a zonei de la nord și de la sud de Dunăre, ca apoi să îl
punem fațâ în față cu același act emis tot de cancelaria Valahiei, dar în latină, ca limbă diplomatică
a lumii catolice, adresat Regatului Apostolic al Ungariei. Și viceversa, comparând actul scris în
latină, destinat arhivelor Regatului Ungariei, adresat Principatului Valahiei, cu același act scris în
slavonă, destinat cancelariei Valahiei. Însă un astfel de studiu comparat necesită cunoștințe mai
ample, în primul rând de paleografie, ca sa poți citi în original, texte în slavonă, latină, chiar și
greacă, apoi trebuie să cunoști destul de bine unele noțiuni juridico-administrative din perioada
medievală, nu numai pe cele privind relațiile de vasalitate și rangurile nobiliare care se puteau
înscrie în asemenea tipuri de relații de subordonare, ca instituții medivale românești, adunărilor
nobiliare și cele cneziale ale satelor de mășneni-cnezi. Iar pe lângă asta cred că ar mai fi necesară
și un pic de cunoaștere în privința lui LEX ANTIQUA VALACHORUM, sintagma prin care este
desemnat vechiul drept românesc, uneori scris și sub forma Jus Valachicum, sau Legea Pământului
(în limba slavonă Zakon Vlahom,în ungurește vlach jog, iar în limba română populară a epocii în
care se utiliza grafia chirilică λеџѩ стръмошѩскѣ - legea strămoșească) unde sunt descrise
drepturile, îndatorările, privilegiile, scutirile și specificitățile juridice ale comunităților vlahe, inițial
pastorale din Europa centrală și orientală medievală, conduse de jupâni ori staroste, ulterior de
principi și de boieri. De acolo cu certitudine se poate vedea cum sta scris în original și ce
semnificau sintagmele utilizate în perioada medievală. Din păcate sunt foarte puțini astfel de
specialiști și atunci se preiau la nesfărșit, datele din cărțile scrise de alții în perioada sec. 19-20,
urmând ideile deja bătătorite și intrate în vorbirea comună, fără a se mai face cercetarea pe sursa
izvoarelor istorice în original.
Îmi place · Răspunde · 12 · 2a

Avram Cristian
Curiozitate : nu am gasit in cronica nicaieri cuvantul " posada ". Citind traducerea am constatat
neconcordante intre ce scrie in cronica si ce prezinta lucrarile istoricilor romani.
Îmi place · Răspunde · 1 · 1a

Cristian Paltineanu
De ce nu se cercetează in mod competent si fără fals patriotism, istoria românilor din perioada Primului
Tarat Bulgar si mai ales fin perioada Taratului Vlacho-Bulgar? Ar trebui sa se încerce lămurirea perioadelor
"cenușii" din istoria noastră. După opinia unor istorici internaționali, au existat români si la sud de Dunare, in
Balcani, in afara de aromâni, meglenoromâni sau istroromâni. De ce sa nu lămurim aspectele acestea,
așteptam o rezolvare de la alții?
Îmi place · Răspunde · 2 · 1a

Încarcă încă 2 comentarii

Pluginul de comentarii Facebook


Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?

Inspirat de Cortina
Residence

Apartamente moderne,
nisaje de lux, localizare
excelentă. A ă mai multe
informații.

Top articole

Semne de întrebare la 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial


(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/semne-de-intrebare-la-75-de-ani-de-la-incheierea-celui-de-al-doilea-razboi-
mondial)
 Share

Calendar 15 iulie: 1410 - Bătălia de la Grunwald: Cavalerii teutoni au fost învinși de forțele unite ale
polonilor și lituanienilor (https://www.historia.ro/sectiune/calendar/articol/calendar-15-iulie)
 Share

(https://www.historia.ro/sectiune/calendar/articol/calendar-
15-iulie)

Viața grecoaicelor în Antichitate. „Divinitatea a plămădit-o astfel pe femeie ca să îndeplinească


muncile din cămin” (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/viata-grecoaicelor-in-
antichitate-divinitatea-a-plamadit-o-astfel-pe-femeie-ca-sa-indeplineasca-muncile-din-camin)
 Share 
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/viata-
grecoaicelor-in-antichitate-divinitatea-a-plamadit-o-
astfel-pe-femeie-ca-sa-indeplineasca-muncile-din-
camin)

O fotografia rară cu familia regală a României și familia imperială a Rusiei a fost publicată
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-fotografia-rara-cu-familia-regala-a-romaniei-si-
familia-imperiala-a-rusiei-a-fost-publicata)
 Share

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-
fotogra a-rara-cu-familia-regala-a-romaniei-si-
familia-imperiala-a-rusiei-a-fost-publicata)

Anunț
Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?

Noua idee de eleganță și stil


Cortina Academy Rezervați acum

Monaco sub protectorat francez: culise politice și amantlâcuri


(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/monaco-sub-protectorat-francez-culise-politice-
si-amantlacuri)
 Share

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/monaco-
sub-protectorat-francez-culise-politice-si-
amantlacuri)


Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?

(https://account.paydemic.com/serial/archive/XW3SRK6PBFE3NKWZVLNYRLKKBY)

Anunțuri de
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

Luxul într-un concept avansat

Apartamente moderne, nisaje de lux, localizare


excelentă. A ă mai multe informații.
Cortina Academy


Anunțuri de
Nu afișa anunțul

De ce se afișează acest anunț?

Hotel Carpathia - Sinaia - 4*


Bene ciezi De Piscina, Sauna, Salina, Bai
Termale si Oferte Last Minute!
Hotel Carpathia

Historia
Îmi place Pagina 638 K aprecieri

Fii primul dintre prietenii tăi căruia îi place asta

Citește și

Calendar 16 iulie: 1945 - Testul Trinity: În cadrul Proiectului Manhattan, a avut loc primul test al unei bombe atomice
(https://www.historia.ro/sectiune/calendar/articol/calendar-16-iulie)
 Share

 Măcelul de la Huedin, un conflict sângeros pornit dintr-un pariu (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/macelul-de-la-


huedin-un-conflict-sangeros-pornit-dintr-un-pariu)

 Tinereţea Marthei Bibescu - Prinţesa și cele opt paradisuri (https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/tineretea-marthei-


bibescu-printesa-si-cele-opt-paradisuri)

«Dosarul cuman» și întemeietorul Țării Românești (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/dosarul-cuman-si-


intemeietorul-tarii-romanesti)
 Share

 O teorie controversată: Pe urma cumanilor... (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-teorie-controversata-pe-urma-


cumanilor)

Polonezii și Napoleon (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/polonezii-si-napoleon)
Pe urmele bătăliei de la Posada (https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/pe-urmele-bataliei-de-la-posada)
 Share

 Noi interpretări despre bătălia de la Posada (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/noi-interpretari-despre-batalia-de-la-


posada)

 În vecinătatea Islamului. Istoria familiei Florescu, de la Basarab I până în prima jumătate a secolului al XVI-lea
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/in-vecinatatea-islamului-istoria-familiei-florescu-de-la-basarab-i-pana-in-prima-
jumatate-a-secolului-al-xvi-lea)

Anunțuri de

Transport Gratuit
Nu afișa anunțul De ce se afișează acest anunț?

in Romania
Simulare gra ca gratuita
pentru toate monumentele
funerare si transport
Amintire Vie
gratuit.

Multimedia
(https://www.historia.ro/multimedia/foto/valparaiso-perla-paci cului)

Valparaiso - „Perla Pacificului” (https://www.historia.ro/multimedia/foto/valparaiso-perla-


pacificului)
 Share

(https://www.historia.ro/multimedia/video/retragerea-in-moldova)


Retragerea în Moldova (https://www.historia.ro/multimedia/video/retragerea-in-moldova)


 Share

(https://www.historia.ro/multimedia/video/istoria-aromanilor)

(https://www.historia.ro/multimedia/video/istoria-aromanilor)

Istoria aromanilor
(https://www.historia.ro/multimedia/video/istoria-aromanilor)

 Share

(https://www.historia.ro/multimedia/foto/marele-premiu-al-cubei-1957-1958)


(https://www.historia.ro/multimedia/foto/marele-premiu-al-cubei-1957-1958)

Marele Premiu al Cubei (1957-1958)


(https://www.historia.ro/multimedia/foto/marele-premiu-al-cubei-1957-1958)

 Share

(https://www.historia.ro/multimedia/video/vlad-dracul)

 
(https://www.historia.ro/multimedia/video/vlad-dracul)

Vlad Dracul
(https://www.historia.ro/multimedia/video/vlad-dracul)

 Share

(/)

Home (/) Actualitate (/sectiune/actualitate) Revista (/revista) Special (/special)


Arhiva (/arhiva) Timp liber (/sectiune/timp-liber) Travel (/sectiune/travel)
Multimedia (/multimedia)

Urmărește-ne pe:
 (https://ro-ro.facebook.com/HistoriaRomania)  (https://www.instagram.com/historia.romania)
 (https://www.youtube.com/channel/UCHOZorJ4dMpBEFbZjgZ9b-g)  (https://twitter.com/HistoriaRomania)

Newsletter 
Abonează-te la newsletter! Scrie mai jos adresa de e-mail şi apasă butonul "Trimite"

email

Trimite

Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor si informatiilor existente pe acest
site sunt total interzise

Politica de confidențialitate (/info/politica-de-confidentialitate) Contact (/info/contact)


Termeni si condiții (/info/termeni-si-conditii) Redacția (/info/redactia)
Publicitate (/info/publicitate) Abonamente (http://abonamente.adevarul.ro/9_historia)
RSS (/rss)
© Domeniu web detinut de Adevarul Holding 2020

(http://www.brat.ro/sati/site/historia-ro/)