Sunteți pe pagina 1din 5

CONCURS NAȚIONAL

„AŞTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI”


Ediția a XI-a
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SUCEAVA

12 februarie – 30 mai 2020

În acest document se regăsesc:

1. Regulamentul de organizare al concursului – pag. 2


2. Fișa de înscriere – pag.4
3. Acordul de parteneriat – pag. 5

1
REGULAMENT DE ORGANIZARE

a) Concursul se derulează în perioada 12 februarie– 30 mai 2020.


Înscrierea participanţilor se va face în perioada 12 februarie – 24 martie 2020 . Obligatoriu se vor
trimite alături de lucrări - fișa de inscriere și parteneriatul (2 exemplare);
Grupul țintă: preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional din învățământul
de masă și special, palate și cluburi ale copiilor.
b) Lucrările, însoţite de fişa de înscriere și parteneriatul in 2 exemplare, vor fi trimise pe
adresa: CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SUCEAVA, Str. Calea Unirii nr. 7-9,
Suceava, jud. Suceava, cod. 720018, Pentru Concursul Naţional „Aşteptând Învierea Domnului”. Data
limită de trimitere a lucrărilor este 24 martie 2020 (data poştei). Fiecare cadru didactic va participa
cu cel mult patru lucrări, indiferent de secţiunea la care se înscrie.
Menționăm că acest concurs este înscris în CAERI 2020 la numărul 1532.
Alte detalii se pot obține și la adresa de e-mail a concursului: astept_invierea_domn@yahoo.ro
c) Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de o etichetă cu următoarea structură: numele şi
prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, cadrul didactic îndrumător, titlul lucrării,
secţiunea din concurs la care se înscrie. Cadrul didactic îndrumător va alătura lucrărilor un plic format
A4 timbrat, autoadresat pentru expedierea / primirea diplomelor.

d) Specificări legate de realizarea lucrărilor:

Nr. Secţiunea Specificări


crt.
1 Concurs de ouă - în tehnicile tradiţionale: încondeiate cu ceară, vopsite cu plante;
încondeiate - participarea în concurs reprezintă prezentarea a minimum trei ouă
încondeiate, în aranjamente adecvate, cu etichete mobile cu datele
cerute;
2 Concurs de creaţii plastice - compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la
(desen, colaj, pictură), alegere, pe suport format A4;
dedicate evenimentelor - în colţul din dreapta jos se va aplica o etichetă cu datele cerute;
pascale
3 Ornamente de Paşte - ornamentele vor fi realizate de către elevi în tehnică la alegere,
din diverse materiale (hârtie, plastic, aţă, sfoară etc.), cu
etichete mobile conținând datele cerute;
4 Icoane pe sticlă/ lemn - icoanele vor fi realizate cu tempera sau în ulei;
- în colţul din dreapta jos se va aplica o etichetă cu datele cerute;

e) Jurizarea lucrărilor se va face în data de 27 martie 2020. Se vor acorda premiile I, II, III,
menţiuni pentru fiecare secţiune/nivel în parte (30% din numărul total de participanți). Pentru
lucrările nepremiate, autorii lor vor primi diplome de participare.

f) Expunerea lucrărilor premiate se va face în holul Shopping City Suceava, în perioada 3 aprilie
– 22 aprilie 2020. Diplomele vor fi trimise în perioada 15 -30 mai 2020.
 Lucrările trimise nu se restituie.
 Nu se admit contestaţii.
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare lucrările ce nu întrunesc
2
condiţiile de mai sus sau ajung deteriorate din diferite motive.
 Nu se percepe taxă de participare

Persoane de contact :
Pentru preșcolari și clasele pregătitoare –IV:
Prof. înv. primar: Tcaciuc Dana e-mail: dana_tcaciuc@yahoo.com , tel. 0742352999,
Prof. Haucă Elena e-mail: hauca_elena@yahoo.com, tel. 0745705941

Pentru clasele V –VIII:


Prof. Cazan Laura e-mail: lauracazan20@yahoo.com, tel.0744598529 ,
Prof. Monica Monachu e-mail: cosmon74@yahoo.com, tel. 0721604400,
prof. Bolohan Mihăiță : e-mail: mihaibolohan@yahoo.com, tel. 0745624753

Pentru clasele IX –XII și învățământ profesional:


Prof. Amorăriți Elena: elena_amorariti@yahoo.ro, tel. 0729423095
Prof. Monica Corduneanu e-mail: corduneanumonica@yahoo.com, tel. 0723571272
Prof. Cristina Clim e-mail: cristina.clim@yahoo.com, tel. 0740757328

Adresa concursului: astept_invierea_domn@yahoo.ro

Director,
prof. Lupașcu Mihaela Gabriela

3
FIŞA DE ÎNSCRIERE
la concursul
„AŞTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI”
Ediția a XI-a
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SUCEAVA
12 februarie - 24 martie 2020

Numele îndrumătorului:.....................................................................................................
Prenumele îndrumătorului:................................................................................................
Unitatea de învăţământ:.....................................................................................................
...........................................................................................................................................
Telefonul persoanei de contact (îndrumător)………………………………………………………….
Adresa de e-mail a îndrumătorului ……………………………………………………...

Adresa unde se vor trimite diplomele:


Numele şi prenumele:.............................................................................................
Strada:........................................................................ Nr...............................
.......................................................................................................................
Localitatea:..............................................................Codul:..........................
Judeţul:................................................

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării


crt. elevului

Semnătura cadrului didactic,

4
CENTRUL ŞCOLAR DE
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA Şcoala

Nr. de înregistrare:___________ Nr. de înregistrare:___________

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astăzi, ....................... între şcolile:

 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SUCEAVA, reprezentată de prof.


Lupașcu Gabriela Mihaela, în calitate de director şi dir. adj. prof. Cristina Clim, prof.
Monica Monachu, prof. Monica Corduneanu, prof. Mihăiţă Bolohan, prof. Ionel
Dumistrăcel, prof. Elena Amorăriţi, prof. Elena Haucă, prof. Aioanei Răzvan, prof. înv.
primar Dana Tcaciuc, în calitate de organizatori ai Proiectului Naţional „Aşteptând Invierea
Domnului”, ediția a XI-a, 2020.

 Şcoala............................................................., reprezentată de ....................................., în calitate


de director şi ..........................................................în calitate de participant la Proiectul Naţional
„Aşteptând Invierea Domnului”, ediția a XI-a, 2020.

Durata: 12 februarie– 30 mai 2020

Şcoala coordonatoare se obligă :


 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să organizeze expoziție cu lucrări premiate;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

Şcoala participantă se obligă:


 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze


conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director, Director,

Prof. Lupașcu Gabriela Mihaela ............................................

S-ar putea să vă placă și