Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Informatica

Student Daca M. George Cristinel

Anul al III-lea

Forma de invatamant ID

Grupa 303

PROIECT REŢELE CALCULATOARE


CERINŢE

Proiectarea unei reţele formată din una sau mai multe subreţele interconectate,
conectate la Internet, pentru o firmă mică sau mijlocie, ţinând cont de elementele
de mai jos.

1.Studiul cerinţelor utilizatorilor privind aplicaţiile şi comunicarea:


-transmiterea de date simple, date vocale, date ce reprezintă imagini
-evaluarea numărului utilizatorilor, tipurile aplicatiilor, protocoalele folosite, etc.
2.Definirea cerintelor;
-hard, comunicatii, soft;
-privind parametrii de viteză şi latenţă;
-privind disponibilitatea, securitatea, etc.
3.Stabilirea arhitecturii sistemului :
-dacă se migrează de la un sistem vechi sau se creeaza o infrastructură complet
nouă;
-stabilirea topologiei şi a elementelor de interconectare;
-alocarea adreselor IP locale(private) şi achiziţionarea de adrese IP publice;
-alegerea ISP si a modului de acces(viteze,trafic,accesibilitate,etc.);
-stabilirea securitatii (firewall etc.);
-simularea sau nu a solutiei alese.
4.Implementarea solutiilor si documentarea privind topologia, monitorizarea si
managementul , detectarea defectelor, posibilitati de back-up.
5.Testarea si evaluarea performantelor.
-folosirea de programe şi comenzi pentru testare şi monitorizare.
6.Evaluarea costurilor
-folosind Excel sau un alt produs soft se vor evidenţia cheltuielile cu materialele,
softurile, abonamentul la providerul(ISP) folosit, resursa umană, cu managementul
şi intreţinerea reţelei.
7.Calcularea amortizarii investitiilor.
-se va calcula eficienţa economică şi amortizarea, ţinând cont de timpul efectiv de
folosire.
8.Concluzii
Se vor evidenţia următoarele:
-prin ce se disting soluţiile alese fătă de altele;
-cum poate fi dezvoltat ulterior proiectul;
-ce propuneri concrete aveaţi şi nu le-aţi putut materializa în derularea proiectului;
-dezvoltări ulterioare ale proiectului propus;
-indicaţi propuneri proprii(concrete) pentru viitoare proiecte.
OBS.
Este recomandat a se folosi:
-programul Visio din Office sau un altul pentru diagrame;
-comenzi pentru testare(ipconfig, netstat, etc.);
-programe pentru testare si monitorizare precum:OpenView, NetView,
OpManager, WiFiManager, etc.
S.C.Three Pharm S.R.L. solicită unei echipe de specialişti proiectarea unei reţele
de 50 de calculatoare, adaptată necesităţilor firmei şi ale cărei costuri să nu
depăşească 125000RON.

Detalii despre firma Three Pharm:

S. C. Three Pharm S.R.L. este o companie cu capital 100% românesc şi a luat


fiinţă in anul 1994. Deşi este o companie relativ tânără, a reuşit să ajute piaţa să-şi
conştientizeze şi să-şi definească nevoile într-un sector socio-economic aproape
neglijat, cel puţin la începuturi, în ciuda implicaţiilor vitale pe care le dezvolta.
Având o echipă tânără şi entuziastă, Three Pharm şi-a propus şi a reuşit să se
impună pe piaţa produselor tehnico-medicale si parafarmaceutice din România.
Firma doreşte dezvoltarea unei reţele proprii de calculatoare care să faciliteze
munca în echipă, schimbul de informaţii şi comunicarea rapidă şi eficientă între
departamentele specializate.
Astfel firma Three Pharm va putea să-şi îmbunătăţească în mod considerabil
serviciile oferite clienţilor:
• prin intermediul comenzilor primite/onorate online

• menţinerea unui nivel înalt al calităţii produselor datorită accesului la


informaţii şi tehnologii de fabricaţie de ultima oră
• onorarea comenzilor în timp mult mai scurt prin intermediul poştei
electronice
• poşta electronică in timp real va permite utilizatorilor aflaţi la distanţă
să comunice fără nici o întârziere, fiind posibil chiar să se vadă şi să se
audă unul pe celălalt;
• această tehnologie face posibile intâlnirile virtuale, numite
videoconferinte, între oameni care se găsesc in diferite locuri de pe
glob;
• angajaţii firmei vor putea comunica între ei mai uşor;
• comunicare mai bună şi mai uşoară cu distribuitorii.

Se va realiza o reţea locală, întrucât toate departamentele firmei se află în aceeaşi


clădire, reţeaua fiind conectată bineanţeles la Internet.
Câteva cuvinte despre reţeaua locală (LAN): O reţea locală reprezintă un
ansamblu de mijloace de transmisiune şi de sisteme de calcul folosite pentru
transportarea şi prelucrarea informaţiei. Ele sunt frecvent utilizate pentru a conecta
calculatoarele personale şi staţiile de lucru (workstation) din birourile companiilor
şi fabricilor, cu scopul de a partaja resurse (de exemplu imprimantele) şi de a face
schimb de informaţii.

Reţeaua locală de calculatoare este o combinaţie de componente hardware şi


software:

• sistemele de calcul care se interconectează;


• adaptoare sau plăci de reţea Network Interface Card (NIC);
• mediul fizic de comunicaţie, care poate fi un cablu, dar şi unde radio, deci
fără fir (wireless);
• unităţi de interconectare (concentratoare / repetoare / switches etc.);
• software pentru administrarea reţelei.
Din punct de vedere fizic, o reţea de calculatoare se compune dintr-o reţea de
comunicaţii şi o mulţime de calculatoare destinate prelucrării, memorării şi
accesului la datele si programele din reţea.
Denumirea de LAN vine de la prescurtarea Local Area Network care inseamnă
reţea locală. LAN-urile sunt reţele private, localizate într-o singură clădire sau într-
un campus de cel mult caţiva kilometri.
Atributele prezentate de o reţea locală sunt:

 flexibilitatea, dovedită de posibilitatea utilizării LAN in aplicaţii diverse,


datorită faptului că un LAN poate integra impreună diverse tipuri de
echipamente (precum cele necesare unei videoconferinţe, de exemplu, pentru ca
interpretariatul să decurgă in condiţii optime);
 siguranţa, dată de o tehnologie bine pusă la punct si inchegată;
 modularitatea, ce oferă posibilitatea integrării într-un LAN de echipamente de
provenienţe diverse;
 expandabilitatea, sau posibilitatea de a creşte gradat complexitatea reţelei, după
dorinţa utilizatorilor (în cazul de faţă, Three Pharm va putea integra in reţea
viitoarele noi departamente);
 administrarea si gestionarea relativ simplă (de obicei o autoritate
administrativa) şi mult bazată pe accesul de la distanţă, dat de posibilitatea
utilizării unor programe de gestionare;
 economicitatea, sau posibilitatea de a folosi reţeaua într-un mod eficient si
ieftin.

LAN-urile au fost concepute să satisfacă anumite cereri:


-permit mai multor utilizatori accesarea aceeleiaşi lungimi de bandă
-operare intr-o arie geografică restrânsă
Reţelele locale sunt răspâdite în trei topologii majore: stea, magistrală şi inel.

Topologia reţelei

Prin topologia unei reţele se înţelege modul de interconectare a


calculatoarelor în reţea, planul fizic de legare a calculatoarelor în reţea, plan ce
include cablurile şi alte dispositive de conectare (switch-uri, hub-uri, comutatoare,
routere, elemente de interconectare ca punţi). Folosirea unei anumite topologii are
influenţă asupra vitezei de transmitere a datelor, asupra costului de interconectare
şi asupra fiabilităţii reţelei. În funcţie de tipul componentelor şi cablurilor utilizate
şi de dispunerea calculatoarelor, reţelele pot fi:
• Stea

• Inel

• Arbore

• Plasă(Completă)

• Bus(Magistrală)

• Neregulată
Firma Three Pharm este situată intr-o clădire cu 4 nivele, adică 3 etaje
(parter, etajul1,etajul2, etajul3). În total vom avea 50 de calculatoare distribuite
astfel: la primele 3 nivele vom avea 45 de calculatoare folosite de către personal,
iar la ultimul nivel vom avea 5 calculatoare pentru conducerea firmei.
Deoarece e un număr mare de calculatoare am decis să realizez mai multe
reţele interconectate, câte o reţea pentru fiecare nivel al clădirii.
• Reţeaua numărul 1: – reţeaua de la primul nivel (adică de la parter), la
această reţea vor fi conectate 15 calculatoare care sunt legate la Switch-ul
numărul 1 cu 16 intrări (porturi) conectat la switch-ul numarul 2 cu 24 de
intrări si management, aflat la nivelul 2 (etajul 1). Reţeaua folosită este o
reţea de tip stea.
• Reţeaua numărul 2: – se află la nivelul 2 (etajul1). La această reţea vor fi
conectate 15 calculatoare, serverul şi routerul. Totul se conectează la
switch-ul numarul 2 cu 24 de intrări.
• Reţeaua numărul 3 – reţeaua de la nivelul 3 (etajul 2). La această reţea
vor fi conectate tot 15 calculatoare legate la switch-ul numărul 3 cu 16
intrări (porturi) fiind conectat la switch-ul numarul 2. Reţeaua folosită
este de tip stea.
• Reţeaua numărul 4 – se află la ultimul nivel (etajul3). La această reţea
vor fi conectate un număr de 5 calculatoare legate la switch-ul numărul 3
cu 8 intrări (porturi). Reţeaua este o reţea de tip stea.

Într-o topologie de tip stea fiecare nod din reţea care acceptă şi livrează
informaţiile este conectat la un singur nod central numit hub sau switch, prin
care trebuie să treacă tot traficul.
Topologia stea foloseşte un calculator central care va fi conectat cu toate
celelalte calculatoare prin cabluri directe. Toate transferurile de date se
realizează prin intermediul calculatorului central. Această conexiune
centralizată permite o conexiune permanentă chiar dacă un dispozitiv de
reţea iese din funcţie.
Dacă se foloseşte un calculator central de mare putere, atunci reţeaua va
avea performanţe ridicate, însă defectarea acestuia poate duce la oprirea
reţelei.

Avantajele topologiei de tip stea:


• O performanţă sporită: trecerea pachetelor de date prin noduri
inutile este prevenită de această topologie. Această topologie după
sine induce o mare încărcătură asupră nodului central, cu toate
acestea dacă acest nod are capacitatea respectivă, atunci o utilizare
intensivă de către un dispozitiv din reţea nu va afecta celelalte
dispozitive din reţeaua respectivă.

• Izolarea dispozitivelor: fiecare dispozitiv este izolat inerent de


către legătura care se conectează la nodul central. Acest lucru face
izolarea dispozitivelor individuale destul de simplu, şi permite
deconectarea lui în orice moment de la nodul central. Această
procedură de izolare previne orice eşec non-centralizat care va
afecta toată reţeaua.
Reteaua locală a firmei Three Pharm va fi alcatuită în principal dintr-un
server, patru switch-uri, un router, patch-panel-uri şi bineanţeles staţiile de lucru în
număr de 50.
O retea de tip LAN bazată pe servere oferă o securitate mai bună decat o reţea
peer to peer (în care fiecare calculator joacă un rol dublu - de client si de server).
Costurile sunt mai mari, dar am constatat că securitatea este prioritară, pentru că în
reţeaua Three Pharm vor circula fişiere conţinând diferite date importante.
Serverele vor avea nevoie de protecţie împotriva penelor de curent şi a
defecţiunilor hardware, protecţia se va obţine prin folosirea UPS-urilor (acestea se
alimentează de la priză, evitandu-se astfel pierderea datelor sau apariţia
defecţiunilor).
Un switch de reţea este un dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor
segmente de reţea pe baza adreselor MAC. Switch-ul este o componentă hardware
ce asigură interconectarea în reţea a staţiilor de lucru. Cele două scopuri ale
routerul-ui sunt: alegerea caii si comutarea rutelor si pachetelor. Scopul router-ului
este de a examina pachetele sosite, de a alege calea potrivita in retea si apoi
comutarea lor catre portul de iesire potrivit. În reţelele mari, router-ele sunt cele
mai importante dispozitive de reglare a traficului; ele oferă posibilitatea oricărui tip
de calculator (folosind protocoale potrivite) de a comunica cu aproape orice alt tip
de calculator din lume.
Reţeaua firmei Three Pharm va fi proiectată asemănător schemei de mai jos:

Etajul 3

Switch nr.4

5X

Etajul 2

Switch nr.3
15 X

Etajul 1

Router
Switch nr.2
15 X
Serve

Parter

Switch nr.3
15 X

Mediul de transmisie:

La elaborarea unei reţele locale alegerea suportului (mediului) de


transmisiune este influenţată de performanţele urmărite, în primul rând de debitul
datelor transmise în reţea şi de alte criterii, cum ar fi: costul cablajului, folosirea
unui cablaj existent, protecţia suportului faţă de perturbaţii, facilităţile de
întreţinere. În linii mari, putem împărti mediile de transmisie în două mari
categorii:

a. medii de transmisie cu suport fizic (cabluri). Sunt compuse din unul sau mai
multe conductoare, închise într-un învelis (de obicei din plastic). Acest tip
de mediu de transmisie este, în general, utilizat pentru retele locale, de mici
dimensiuni. Cablurile transmit, în mod normal, semnale aflate în zona
inferioară a spectrului undelor electromagnetice (ex: semnalele electrice). În
această categorie intră:

• cablul torsadat
• coaxial
• optice (fibra-optică)

b. medii de transmisie fără fir. Sunt utilizate în cazul retelelor care au


componente aflate la mare distantă unele fată de altele, precum si în cazul
retelelor ce cuprind calculatoare mobile. Pentru aceste medii de transmisie,
se utilizează, în general, frecvente înalte ale spectrului undelor
electromagnetice. Din această categorie fac parte:

• undele radio
• microunde
• undele infraroşii

Datorită bugetului nu tocmai mare aici vom folosi cablu UTP (Unshielded
Twisted Pair cable - cablu torsadat neecranat) CAT 5e sau eventual CAT6, cablul
urmând a fi tras prin perete. Acest tip de cablu constă din două fire de cupru
izolate, răsucite pentru a minimiza intensitatea radiaţiilor electromagnetice datorită
transmisiei semnalelor electrice şi interferenţa creată de alăturarea mai multor
perechi de astfel de fire. Acest tip de cablu este des folosit în reţelele de tip LAN
datorită costului redus.
Important este că în viitorul apropiat va fi posibilă inlocuirea cablului UTP
cu fibra optică. Avem nevoie şi de mufe RJ45.

Mufarea:

Pentru realizarea efectivă a unei reţele funcţionabile corespunzător


cerinţelor se foloseşte cablul UTP, mufele UTP, testerul de reţea si cleştele (care se
găseşte la toate magazinele de specialitate) după care se configurează routerul si
IP-ul pentru fiecare calculator în parte.

Orice cablu UTP conţine patru perechi de fire (adica 8 fire) dintre care se vor
utiliza numai două: o pereche pentru emisie (fir de semnal si masa) si cealalta
pereche pentru transmisie.

cablul UTP

Standardul acceptat implica utilizarea pinilor l si 2 pentru transmisia datelor si a


pinilor 3 si 6 pentru receptie. Pentru a mufa un cablu UTP, acesta se va sertiza
(taia) cu un cleste special astfel incat sa permita comunicarea intre calculatoare.

cleşte special

Sertizarea cablului începe cu indepărtarea izolaţiei pe o porţiune de 2 cm, cu


ajutorul cleştelui. După îndepărtarea izolaţiei se face ordonarea şi îndreptarea
firelor pentru ca acestea să patrundă mai uşor in mufa RJ45.

mufă RJ45

Firele se taie toate la aceeaşi lungime pentru asigurarea unui contact ferm.
Apoi cablul se introduce in mufa RJ45, având grijă ca perechile de fire să
corespundă unui tip de mufare:

• Cablu direct , straight (legatura swith-PC). La ambele capete se mufeaza la


fel, respectiv:
ap(alb portocaliu), p(portocaliu), av(alb verde), a(albastru), aa(alb albastru),
v(verde), am(alb maro), m(maro).

• Crossover (adica două calculatoare sau două switch-uri între ele): Pentru a
lega două calculatoare sau două switch-uri între ele, la un capăt se mufează
ca mai sus (adică: ap, p, av, a, aa, v, am, m) iar la celălat capăt se inversează
firul verde cu cel portocaliu adică (av, v, ap, a, aa, p, am, m).

Firele se vor aranja in aceeasi ordine la ambele capete. Mufa RJ45 se va


pune cu "clapita jos" atunci cand sunt introduse firele. Referitor la ordinea
culorilor: daca la un capat se incepe asezarea firelor de la stanga la dreapta atunci
si la celalat capat se va face la fel. Sertizarea se va efectua dupa ce au fost montate
toate cablurile intre calculatoare si switch.

Protocoale:

Protocolul utilizat în reţeaua firmei Three Pharm va fi protocolul TCP/IP


(TRANSPORT CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL), este pe
departe cel mai răspândit tip de protocol. Este unul dintre cele mai importante
tipuri de protocoale folosite pentru interconectare. Seria de protocoale TCP/IP este
publică şi poate fi impelentată pe orice tip de calculator de la calculatoare
personale la supercalculatoare şi se poate utiliza atât pentru reţelele locale cât şi
pentru reţele pe arii extinse.
Protocolul reprezintă un standard sau o convenţie asupra modului de desfăşurare a
unui anumit lucru – în cazul reţelelor: protocoalele permit calculatoarelor să
comunice între ele printr-un limbaj comun.

IP-Internet Protocol

Internet Protocol (IP) este o metodă sau un protocol prin care datele sunt
trimise de la un calculator la altul prin intermediu Internetului. Fiecare
calculator (cunoscut ca HOST), pe internet are cel puţin o adresă IP unică, care
îl identifică între toate computerele de pe internet. Când trimiţi sau primeşti date
(de ex.: e-mail) mesajul este împărţit în părţi mai mici numite pachete. Fiecare
pachet cuprinde adresa celui care trimite datele, dar şi a celui căruia îi sunt
destinate. Fiecare pachet este trimis, prima oară la un "Gateway Computer" care
înţelege o mică parte din internet. Computerul "Gateway" citeşte destinaţia
pachetelor şi trimite pachetele la un alt "Gateway" şi tot aşa până ce pachetul
ajunge la "Gateway"-ul vecin cu computerul destinatar.
Este protocolul care alocă adrese logice gazdelor (adrese IP):
• automat, prin intermediul DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
• manual, prin introducerea adreselor IP

FTP -File Transfer Protocol

Este cea mai folosită metodă pentru transferul fişierelor , indiferent de tipul
şi dimensiunea acestora , de la un computer la altul, prin intermediul Internetului.
Odata ce v-ati conectat prin FTP, puteti sa primiţi sau să transmiteţi fişiere. Dacă
vă interesează anumite fişiere de pe serverul gazdă puteţi alege opţiunea descărcare
(download) pentru a le putea transfera într-un anumit director de pe calculatorul
propriu .
Dacă vreţi să transferaţi fişiere din calculatorul dvs. pe server trebuie sa faceti
încărcare ( upload), selectănd bineanţeles directorul în care se găsesc fişierele.
Fişierele sunt apoi copiate dintr-un director în altul. Procedura este asemănătoare
cu copierea unor fişiere dintr-un director în altul, pe un calculator.
Pentru a vă putea conecta la un server FTP aveţi nevoie de un program
special, numit client FTP care să poată lucra cu acest protocol. Sistemul de
operare folosit pe calculatoarele firmei au acest program FTP încorporat. Există şi
alte programe de client FTP cu un design mai prietenos dar acestea sunt shareware.
Pentru reţeaua firmei ajunge folosirea clientului FTP pe care-l are sistemul de
operare Windows XP.
În primul rând adresele IP trebuiesc închiriate pe termen nelimitat contra unei
sume de bani (după calculul meu suma se ridică la 200 euro). Închirierile se pot
face de pe site-ul www.rnc.ro .

Costul unei înregistrări de spaţiu de adrese IP este de 100 USD + TVA respectiv de
200 USD + TVA în cazul în care nu este necesar acordul RIPE. Acordul RIPE este
necesar pentru spatii de adrese ce depăşesc Assignment Window al RNC sau spaţii
de adrese PI (independente de provider).
Acesta reprezintă taxa pentru serviciul de alocare şi înregistrare a acestor adrese la
RIPE. Adresele IPv4 fiind limitate nu se vând ci se alocă temporar atât timp cât
este nevoie de ele.
La adresa http://www.ripe.net/ripe/docs/ipv4-policies.html putem afla mai multe
despre alocarea adreselor IP.
Legarea la Internet se face prin fibra optică. Pentru legarea la Internet s-
au folosit urmatoarele:
• Fibra optică
• Dispozitiv cablare fibră optică
• Fiber to Ethernet Convertor
• Rooter (Sistem de operare ales: Debian – free)
Toate costurile legate de conectarea la internet sunt suportate de providerul de
internet RDS-RCS.

Configurarea Internetului
• La IP address se scrie adresa calculatorului, adresa alocata de ISP.
• La subnet mask se introduce masca. O mască este folosită pentru a
determina cărui subnet îi aparţine un IP.
• La default gateway şi la preferred DNS server se scrie adresa rooterului.
Pentru reţeaua firmei Three Pharm vom folosi următoarele adrese:
• Adresa de reţea: 192.168.0.0
• Adresa rezervată pentru server: 192.168.0.1
• Adresa pentru staţiile de lucru: 192.168.0.1 192.168.0.51
• Masca reţelei (Subnet Mask): 255.255.255.0

Pentru monitorizarea şi testarea reţelei vom folosi diferite aplicaţii freeware.


Primul este Network Eagle care este un instrument pentru monitorizarea retelei
locale. Poate monitoriza porturile TCP, testa link-urile FTP, verifica bazele de date
(via ODBC), monitoriza serverele MS SQL. Verificarea se poate face la intervale
regulate de timp si pot fi predefinite unele alerte (daca sunt indeplinite anumite
conditii).

Al doilea program pe care il voi folosi pentru monitorizarea reţelei este Friendly
Net Viewer. Şi acest program este freeware aşa că nu vom arunca cu banii pe
programe costisitoare.
În continuare vom verifica funcţionalitatea reţelei cu ajutorul unor comenzi. Primul
lucru care se poate verifica daca conexiunea la Internet a unui calculator nu
functionează este dacă are setările necesare. Acesta se poate verifica cu ajutorul
comenzii(în Windows) ipconfig/all.

Se alege din meniul START-RUN-cmd.


O altă comandă este ping. Comanda ping este folosită pentru a afla dacă un
calculator este sau nu în funcţiune, însă nu dă nici o altă informaţie relevantă
despre ce servicii sunt disponibile pe calculator. Această comandă trimite pachete
mici de 56 octeţi către destinaţie şi dacă aceasta este în funcţiune, va primi răspuns
la pachetele trimise. De exemplu: ping 192.168.0.1

După cum observăm în imaginea de mai sus toate pachetele trimise au fost
recepţionate. Deci reţeaua funcţionează.

Securitatea reţelei

Este unul dintre cele mai importante etape în proiectarea unei reţele. Mulţi o
neglijesc şi se trezesc prea târziu, când reţeaua a fost spartă de hackeri, sau au fost
furaţi date importante ale firmei. Cele mai importante ameninţări la adresa
securităţii unei reţele de calculatoare au următoarele origini: dezastre naturale,
defectări ale echipamentelor, greşelile umane de operare şi fraudele. În condiţiile
în care există numeroase spargeri ale unei reţele, este evident că proiectantii
resurselor hardware si software ale acesteia trebuie să ia măsuri de protectie foarte
serioase împotriva unor tentative de fraudă. De aceea este bine ca încă de la
începutul proiectării reţelei să se ia măsuri de protecţie, să se implementeze un plan
de securitate pentru reţea.

Pentru asigurarea securitătii retelei este importantă implementarea unor


mecanisme specifice pornind de la nivelul fizic (protectia fizică a liniilor de
transmisie), continuând cu proceduri de blocare a accesului la nivelul retelei
(firewall), până la aplicarea unor tehnici de codificare a datelor (criptare), metodă
specifică pentru protectia comunicării între procesele de tip aplicatie care rulează
pe diverse calculatoare din retea.
Vom folosi un soft pentru criptarea reţelei. Serviciul MessageLabs pentru
criptare a graniţelor emailurilor asigură securitatea cerută prin criptarea
comunicaţiilor email şi a informaţiilor conţinute, permiţând în continuare evaluarea
conţinutului inadecvat. Cu ajutorul acestui soft emailurile vor fi protejaţi împotriva
falsificatorilor.
O altă modalitate pentru mărirea securităţii reţelei este modificarea
regiştrilor. Pentru a modifica regiştri vom folosi programul regedit: Start => RUN
=> se scrie regedit.
Aici vom putea face o serie de modificări pentru o mai bună securizare a reţelei.
• Pentru a ascunde Identification page se editează NoNetSetupIDPage.
• Pentru a ascunde Network Access Control Page se editeaza
NoNetSetupSecurityPage.
• Pentru a bloca accesul la fereastra de schimbare a parolei şi de
definire a utilizatorului (User Profiles):
HKEY CURRENT USER => Software => Microsoft => Windows =>
Current Version => Policies => System;
• Pentru a ascunde Change Password Page se editează NoPwdPage.
• Pentru a ascunde Remote Administrator Page se editează
NoAdminPage.
• Pentru a ascunde User Profile Page se editează NoProfilepage.
• Pentru a ascunde Device Manager Page se editează NoDevMgrPage.
• Pentru a ascunde Hardware Profile Page es editează NoConfigPage

Crearea conturilor de utilizatori se va face cu ajutorul programului User Accounts.


Pe sistemul de operare Windows, conturile de utilizator oferă configurări şi
preferinţe particularizate pentru toţi utilizatorii care folosesc calculatorul. Se
accesează meniul Start -> Settings -> Control Panel -> User Accounts
O altă modalitate de securizarea reţelei este un sistem de cryptare. Secured
Socket Layer este un sistem dezvoltat de firma Netscape Communications care
asigură criptarea pentru comunicările realizate între două sau mai multe
calculatoare cu legatura la Internet prin intermediul protocolului universal folosit -
TCP/IP. SSL se bazează pe criptarea cu cheie publică si functionează în două
etape: într-o primă etapă se stabileste o cheie specială de sesiune (transmisă într-o
formă criptată folosind cheia publică) această cheie va fi utilizată în cea de a doua
fază pentru o criptare rapidă a datelor.
SSL asigură:
*0 autentificarea serverului pe baza certificatelor digitale (care descurajează
impostorii);
*1 confidentialitatea transmisiilor (prin criptare);
*2 integritatea datelor transmise (prin coduri de verificare).
Un alt protocol de transmitere securizată a datelor este SHTTP - Secured
HyperText Transfer Protocol, care constituie o variantă sigură a protocolului nativ
de transfer al paginilor web - HTTP. SHTTP a fost dezvoltat de asociatia
CommerceNet şi asigură criptarea documentelor web transmise, utilizarea
semnăturilor digitale şi a unui cod de autentificare pentru integritatea mesajelor.
În mod evident, transferul protejat al datelor în procesul de navigare pe web
este de mare interes în comerţul electronic si permite realizarea de tranzacţii
financiare confidenţiale şi operatii comerciale pe cale electronică.

Costurile implementării reţelei

• Achiziţiile soft

Componenta Bucata Pret unitar(RON) Pret total(RON)


WindowsXP Professional SP3 50 579.99 28999.5
Serviciul Message Labs de criptare 50 60 3000
AdresaIP 1 840 840
Avast Enterprise Suit(AV+Firewall+NetworkManager) 50 197.19 9859.5

TOTAL 42699
Programele Friendly Net Viewer şi Network Eagle sunt freeware(gratuite).

• Achiziţii hard
Componenta Bucata Pret unitar(RON) Pret total(RON)
SistemDesktop SeriouxBilancio V3, Intel Celeron4201.6GHz, 2GBDDR2, 250GB+
Monitor LCDLG19'' GRATUIT 50 1199 59950
TastaturaA4Tech ergonomica, PS/2 50 19.99 999.5
Mouse A4Tech 3butoane+rotita 50 9.99 499.5
Switch Nortel Network Base-T, 24*RJ-45cu management 1 1699.99 1699.99
Switch IP-Time SW08, 8intrari, faramanagement 1 49.99 49.99
Switch LinksysEZXS16W-EU, 16XRJ-45 2 189.99 379.98
Router (PII 450 Mhz) 1 150 150
Server control si monitorizare retea 1 1599 1599
MUFA UTP 120 0.5 60
CABLUUTP CAT5e (ROLADA 350m) 4 140 560
CLESTESERTIZAREUTP 1 50 50
Patch Panel Ecranat AMP TRACK50XRJ45 4 439 1756

TOTAL 67753.96

Amortizarea reţelei

Veniturile totale ale firmei Three Pharm sunt obţinute în principal


din vânzări de echipamente farmaceutice cât şi service echipamente
medicale.

Veniturile totale ale firmei =115000


Cheltuielile totale ale firmei (conţine cheltuielile cu personalul, salarii, taxe,
abonamente etc.) =100000
Profitul firmei = Vt-Cht=115000-100000=15000
Asociaţii firmei hotărăsc ca în fiecare lună să fie alocat 30% din profitul firmei în
scopul amortizării reţelei. Astfel în fiecare lună va fi alocată suma de 4500 RON.

Cheltuielile totale cu reţeaua = achiziţii soft +achiziţii hard +manoperă =


57754+42699+1999=102452 RON

Durata medie de amortizare a reţelei este în jur de 22.8 luni aproximativ 2 ani.
BIBLIOGRAFIE

• Reţele de calculatoare notite de curs Radu Lucian Lupsa (2005)

• www.emag.ro

• www.calculatoareonline.ro

• http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network

• http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp

• Seminarii Reţele de Calculatoare

S-ar putea să vă placă și