Sunteți pe pagina 1din 15

NUME:___________________PRENUME:________________

TEST DE STRESS
SEX:_____________VÂRSTA:_________DATA:__________
O PARTE A
PROFESIA:_________________________________________
STROOP COLOR-WORD TEST __

INSTRUCŢIUNI GENERALE
TESTUL DE STRESS măsoară rapiditatea de reacţie: el este alcătuit din trei părţi. Înaintea fiecăreia
dintre ele, sunt două exemple rezolvate şi cinci exerciţii de antrenament pentru a va arăta ce trebuie să
faceţi. Începeţi fiecare parte odată cu semnalul şi lucraţi cât mai repede şi cât mai bine posibil. Aveţi
exact 90 de secunde pentru fiecare parte. ASIGURAŢI-VĂ ÎNTOTDEAUNA CĂ AŢI ÎNŢELES BINE
INSTRUCŢIUNILE. DACĂ NU AŢI ÎNŢELES, ÎNTREBAŢI EXAMINATORUL. NICI UN
RĂSPUNS ŞI NICI O EXPLICAŢIE NU VOR FI DATE DUPĂ SEMNALUL DE ÎNCEPUT.

PRIMA PARTE

INSTRUCŢIUNI
Scrieţi prima literă a fiecărui cuvânt în căsuţa corespunzătoare. Aveţi două linii de exemple pentru a vă
arăta ce aveţi de facut şi cinci exerciţii pentru a vă putea asigura că aţi înţeles bine. Începeţi cu prima
linie, urmărind ordinea coloanelor: 1, 2, 3, 4, apoi rezolvaţi liniile următoare.

Exemle
1 2 3 4 1 2 3 4

Roşu Albastru Verde Galben

Albastru Galben Roşu Verde

Exerciţii

1 2 3 4 1 2 3 4

Galben Roşu Verde Albastru

Verde Galben Albastru Roşu

Albastru Verde Roşu Galben

Roşu Albastru Galben Verde

Verde Roşu Albastru Galben

În paginile următoare, veţi găsi exerciţii asemănătoare. NU ÎNCEPEŢI ÎNAINTE DE SEMNALUL


DE START. Când se va da semnalul, veţi rezolva cât mai multe cazuri posibile până când vi se spune să
vă opriţi. Nu uitaţi că trebuie să lucraţi pe orizontală respectând ordinea coloanelor (1, 2, 3, 4). Aveţi 90
de secunde.

NU INTOARCEŢI PAGINA PÂNĂ CÂND NU VI SE SPUNE ACEST LUCRU!


1 2 3 4 1 2 3 4

Roşu Galben Verde Albastru

Galben Verde Albastru Roşu

Verde Roşu Galben Albastru

Albastru Galben Roşu Verde

Roşu Albastru Verde Galben

Galben Verde Roşu Albastru

Verde Galben Albastru Roşu

Albastru Roşu Verde Galben

Roşu Albastru Galben Verde

Albastru Verde Roşu Galben

Roşu Galben Verde Albastru

Galben Roşu Albastru Verde

Albastru Verde Galben Roşu

Verde Albastru Roşu Galben

Galben Verde Albastru Roşu

Verde Galben Roşu Albastru

Galben Albastru Verde Roşu

Albastru Roşu Galben Verde

Roşu Verde Albastru Galben

Verde Albastru Galben Roşu

Albastru Roşu Verde Galben

Roşu Galben Albastru Verde

Verde Albastru Roşu Galben

Roşu Verde Galben Albastru

Galben Albastru Verde Roşu

CONTINUAŢI CU PAGINA URMĂTOARE


1 2 3 4 1 2 3 4
Verde Roşu Albastru Galben

Galben Albastru Roşu Verde

Albastru Galben Verde Roşu

Roşu Albastru Galben Verde

Galben Verde Roşu Albastru

Verde Galben Albastru Roşu

Galben Roşu Verde Albastru

Albastru Galben Roşu Verde

Roşu Albastru Verde Galben

Albastru Verde Galben Roşu

Galben Roşu Verde Albastru

Albastru Verde Roşu Galben

Verde Albastru Galben Roşu

Roşu Galben Albastru Verde

Verde Roşu Galben Albastru

Roşu Verde Albastru Galben

Albastru Galben Verde Roşu

Galben Albastru Roşu Verde

Roşu Verde Galben Albastru

Verde Roşu Albastru Galben

Galben Albastru Verde Roşu

Albastru Roşu Galben Verde

Roşu Verde Albastru Galben

Verde Galben Roşu Albastru

Galben Roşu Albastru Verde

SFÂRŞITUL PĂRŢII I
NU ÎNTOARCEŢI PAGINA
INAINTE DE A VI SE SPUNE !
PARTEA A DOUA

INSTRUCŢIUNI
Scrieţi prima literă a culorii fiecărui pătrat în căsuţa respectivă. Aici, încă odată, aveţi două linii de exemple şi
cinci linii de exerciţii practice. Începeţi cu prima linie urmărind ordinea coloanelor 1,2,3,4, apoi continuaţi cu
linia următoare.

Exemple

1 2 3 4 1 2 3 4

Exerciţii

1 2 3 4 1 2 3 4

În următoarele două pagini, veţi găsi exerciţii asemănătoare. NU ÎNCEPEŢI PÂNĂ LA SEMNALUL DE
START. Când se va da semnalul, veţi începe să rezolvaţi cât mai multe cazuri posibile lucrând pe orizontală şi
urmărind ordinea coloanelor până când vi se spune să vă opriţi. Aveţi 90 de secunde.

NU ÎNTOARCEŢI PAGINA PÂNĂ CÂND NU VI SE SPUNE ACEST LUCRU !


1 2 3 4 1 2 3 4

CONTINUAŢI PE PAGINA URMĂTOARE


1 2 3 4 1 2 3 4

SFÂRŞITUL PĂRŢII A DOUA


NU INTOARCEŢI PAGINA
PÂNĂ CÂND NU VI SE SPUNE!
PARTEA A TREIA

INSTRUCŢIUNI

Scrieţi prima literă a culorii cernelii cu care cuvântul este imprimat în căsuţa corespunzătoare. Sunt
prezentate două linii cu exemple pentru a vă arăta ceea ce trebuie să faceţi şi cinci cu exerciţii pentru a
vă asigura că aţi înţeles bine ceea ce trebuie să faceţi. Începeţi cu prima linie urmărind ordinea
coloanelor: 1,2,3,4, apoi faceţi liniile următoare.

Exemple

1 2 3 4 1 2 3 4

Verde Galben Roşu Albastru

Roşu Albastru Verde Galben

Exerciţii

1 2 3 4 1 2 3 4

Roşu Verde Albastru Galben

Verde Albastru Galben Roşu

Albastru Roşu Verde Galben

Verde Galben Roşu Albastru

Galben Roşu Albastru Verde

În paginile următoare, veţi găsi exerciţii asemănătoare. NU ÎNCEPEŢI DECÂT LA SEMNALUL DE START.
Când se va da semnalul de start, veţi completa cât mai multe cazuri posibile lucrând pe orizontală şi respectând
ordinea coloanelor până când se spune să vă opriţi. Aveţi 90 de secunde.

NU ÎNTOARCEŢI PAGINA PĂNĂ CÂND NU VI SE SPUNE !


1 2 3 4 1 2 3 4
Galben Roşu Albastru Verde

Verde Albastru Roşu Galben

Roşu Verde Galben Albastru

Verde Albastru Roşu Galben

Albastru Galben Verde Roşu

Galben Roşu Albastru Verde

Verde Galben Roşu Albastru

Albastru Verde Galben Roşu

Roşu Galben Albastru Verde

Verde Albastru Galben Roşu

Galben Verde Roşu Albastru

Roşu Albastru Galben Verde

Verde Roşu Albastru Galben

Galben Albastru Verde Roşu

Roşu Verde Galben Albastru

Verde Galben Albastru Roşu

Galben Albastru Roşu Verde

Albastru Roşu Verde Galben

Roşu Verde Galben Albastru

Verde Albastru Roşu Galben

Galben Roşu Albastru Verde

Albastru Galben Verde Roşu

Verde Albastru Roşu Galben

Albastru Roşu Galben Verde

Galben Verde Roşu Albastru

CONTINUAŢI CU PAGINA URMĂTOARE


1 2 3 4 1 2 3 4
Roşu Galben Verde Albastru

Albastru Verde Roşu Galben

Galben Roşu Verde Albastru

Verde Albastru Galben Roşu

Albastru Galben Roşu Verde

Roşu Verde Albastru Galben

Galben Albastru Verde Roşu

Albastru Galben Roşu Verde

Verde Roşu Galben Albastru

Albastru Galben Verde Roşu

Galben Albastru Roşu Verde

Roşu Verde Galben Albastru

Albastru Galben Verde Roşu

Verde Roşu Albastru Galben

Roşu Verde Galben Albastru

Roşu Galben Albastru Verde

Albastru Verde Roşu Galben

Roşu Galben Albastru Verde

Verde Albastru Galben Roşu

Galben Roşu Verde Albastru

Albastru Galben Roşu Verde

Verde Albastru Galben Roşu

Galben Verde Roşu Albastru

Verde Roşu Albastru Galben

Galben Albastru Verde Roşu

SFÂRŞITUL TESTULUI