Sunteți pe pagina 1din 74

,..

~~m~~~~~m~~~~~~;i;1~~~4 ) ~)Y,I' : .1

;'---________ , . . Solu,iil perfe~t-¢" .. ,· '"-"'-'<"';"~,c',?"'·

c, . 1 __ , I!. ..0', '- •• _ c

pentru orice idee d amenajare ai avea!

/ I ~ , l __.._.:.. _ _;.""' ",,"" ... ~....r(Jo"'I~,, ..

'. De /a numsru: 1 monaiei=>

Culorile

In amenajarea loculntei

Concept editorial: Diana Ionescu Concept grafic ~i DTP: Allee Stoicescu Autor: Mihaela Calin

Corector: Panselura Luchian

Secretar de redacpe: Andra Obogeanu Prelucrare foro: Daniel Dragomir

Foto: arhivii Media Gamma Publishers, wwwsxc.hu si firrne colaboratoare

Colectia "Pentru casa ta" Volumulll

Un produs editat de Media Gamma Publishers, membra. grupului

}})MEDIEN HOLDING

T'ipar: S.c. Mega Press Holdings'" T.'· If' ]/461QROR

ISBN 978-973-0-08806-6

Copyright S.C. MEDIA GAMMA PUBLISHEHS S.K.L. Reproducerea integrala sau par~iala a tcxtelor sau

ilustratiilor din aceasra carte este posibila numai eli acordul prealabll scris III MEDIA GAMMA PUBLISHERS.lorre.ga respnnsahihrate pentru continutul

matertalclor revine aurorilor acestora.

1 Teoria

, culortlor

p.8

2,RegU,"',a" dea, ur In d~gi§Jnul.

de interior

. . .;~. :r~

5 Cramoterapia p.110

6 Fo~osirea

a ccespri,Uar. colorate ' .p.,12b

Peretl albi versus

pereti colorati

4 ,CulotHe: semnificatie

, ?i"Sir:FIb0n~tica p.60

3

r-

. ~~Iorate

p.132

10

Discul cromatic

si-~i demonstrez cu ajutorul discului cromatic cum functiorieaza spectrul eulorilor ~i cum 11 pori folosi pentru a crea decor uri complet diferite.

Folosit mai ales de designeri, discul cromatic este un mod valoros de a ilustra toate culorile speetrului. Este simplu ?i rapid de folosit,

fa .ilitand rnunca decoratorilor atunci cand trebuie sa identifice efectul Ilt' cur -I va av a 0 uloare asocia ti alteia.

Nl)lilllliit- 1·1('IlWII(are tl·h'l.id. 11 amintesc ca lumina se descompune 1111,1',11111' \ ulurl: 111,1l1, ol'nllj, g\llh '11, verde, albastru, indigo 9i violet, \'llludl, i un uhculu] suu RO 'VI\Jv. Dad dispui aceste eulori intr-o

f nnrl rotunda, ill proportli egale, vei vedea cum cornpun un cere unde rosul intalneste violetul, \,i cum aceste doua culori de la extremitarile curcubeului au mat multe proprietati in comun.

Iar dad incalci granirele dintre ele, astfel incat culorile sa alunece una in alta, vei descoperi noi nuante, fieeare eu trasaturi proprii care pot fi lolosite in completarea discului cromatic.

11

albastru

gal ben

12

rosu

[WRif, fULOR,LOR !Iv CLf,SIF'CAREA rlJLORllDR

Clasificarea culorilor

ell exceptia a trei culori de baza (rosu, galben Iii albastru), toate celelalte rezulta din amestecul altor culori, Astfel, in funcrie de puritatea lor, culorile se impart in trei categorii: primare, secundare ~i tertiare.

Culorile primare

Rosu, galben \Ii albastru sunt cele mai pure culori pentru ca nu pot

r .zulra din mixajul altor culori. Aeestea sunt dispuse pe eereul eromatie h! rlistante egale, form and intre ele un triunghi echilateral. Ro9u,

glilb .n ~l albastru stau la baza forrnarii celorlalte culori.

13

albastru

verde

violet

galben

oranj

14

I LORIA CULORILOR .. Cl.ASIFICAREA (ULOR!LOR

Culorile secundare

I )n,dt am ssteci doua culori primare in cantitati egale, obtii culorile WI'IIiI 1:11'(" 'i unume ver 1 " oranj si violet. Astfel, verde este jumatate db I 1111, IIJIH (lIll')',ldllt'll; oranj r 'zliita din galben si rosu; iar violet

I II 111I1dllll,qi,1 dilill" I'I)~\I ~i ulbastru, Pe discul cromatic, aces tea sunt p!I'I,ilil)llalt' la dll'llll.JI\ . "gal; [af' de perechile de culori primare,

15

albastru

indigo

verde

via E'

verde aliv

gaJben

coral

culaarea caisei

oran]

16

fucsia I

Ill'IM CULOHILOR ... CLASIFIC.A.REA CULORILOR

Culorile tertiare

J

.ulorile tertiare inchid eereul. Fieeare culoare din aceasta eategorie se aHa pozitionata intre 0 euloare primara ~i una secundara, fiind 0 mixtura dintre aeestea. Numele eulorilor terti are variaza, dar le vei

r .cunoaste deoarece cornplereaza diseul eromatie. Astfel, ai aiei tureoaz ('lifO provine din combinaria albastru eu verde, euloarea caisei rezultata til 11 f',n lbt'll ~i oranj, orai r rzultat din rosu si oranj, verde oliv provenit dill 1111. '1111 VI'ld(' I'll p;nllll'Il, ru sia a '010 uncle rosul intalneste violetul Ii ItHII)',i 1,11111" UIHh, :Ilha trill illtuln ·~t, de asernenea violetul. Cand

11(' vorl III de 'luol'i 1 ' t '''~inr " vei descoperi di poti erea mult mai multe varicts fi. cromatice combinand eulorile primate eu cele

s , .undare in diferite cantitati. De exemplu, verde eu eeva mai mult ulbastru va da un tureoaz albastrui, iar din violet doar eu 0 picatura de 1\)~U W rezulta purpurin.

17

Alte notiuni importante

Culori le calde sau agresive sunr; ro~_l~l, galberrul, portocaliul precul"l1~sl Il II:llit, \11 ' acestora. Aceste culbriexpl'itnru elllf:tgie ?j a1illi~-j_}teaza ,('11'/:1 pn d~' Cflllfnrhhii.

Incearca cornbinatiile:

rosu :;, nuante de rosu

galben " nuanle de gal ben

albastru :;i nuante de albastru

cora! ~i nuanta de coral

verde oliv ~i nuante de verde oliv

indigo !?i nuants de indigo

portocaliu :;i nuanle de p0l1ocaliu

verde ~i nuante de verde

vlolOI "I ,,,,m'I" dO viol I

II t JI{IA CULORILOR ~ SCHEME (HOMATICE

culoarea caisei ~j nuante de culoaraa caisei

turcoaz §.i nuanta de turccaz

fucsta ~i nuante de fucsia

20

ch

. .

rna rnonocrormet

I ).11 I I(oj 1.1 1l1l°'J',i lu Ni)!;tIr ru gam.~l cr matica, alege aceasta varianta, uu rczulnuul va Ii () .arner: dccorata sirnplu ?i frumos. Hotaraste-te alltl[lra uu 'j, singure culori din disc, apoi alege tente (tonuri mai

d .schis .) ~i umbre (tonuri mai inchise) ale acelei eulori pentru a erea punctc de interes. Nu uita ca pentru cornpletarea decorului pori utiliza l,Ii uouculori, Ac stea se pot folosi in combinatie eu oriee culoare fad 1(' 1111:1 i'r, VOl' i ufluenra In vreun fel raportul cromatic. Monocromia

fill 1,1 Uliltlli ' unci amenajari interioare, creand senzatia de liniste si

, "

l'lillll doourece nimic nu iese in evidenta, Dar poate fi :'Ii un punet slab,

rlconrc 'f! nu vei obtine un decor impresionant atat timp cat iti lipseste o .uloare contrastanta.

21

22

Incearca comolnanue:

rosu, corai, oran]

galban, verde oliv, verde

albastru, indigo, violet

coral, oranj, culoarea caisei

verde oliv, verde, turcoaz.

indigo I violet, fucsia

oranj, culoarea caisei, gal ben

verde, turcoaz. albastru

violet, fucsia I rosu

culoaraa calsei, galben I verde ouv

turcoaz, albastru, indigo

tucs.a, rosu, corai

24

II { 11(11\ (Ul ORILOF~ II- SCHEME (ROMAnCE

Schema culorilor armonioase

I )ill :1 Vi' -I sl1 folosesri aceasta schema, trebuie sa stii dare la baza 0 nd(!lIl"c d - pe discul cromatic plus inca doua pozitionate de-o parte si j It, c ·:lI.nlta a primei. Simplificand, acest tipar este alcatuit dintr-o I'lri(lalt' primar: ! una secundara si una rertiara. De exemplu, albastru, III'rtic' ~j (1II'coa'/, sau ro~l1, oranj 9i corai. Schema culorilor armonioase I Hll' ) Il' I Ii,!" t1 d 1('1. vn,j A~. introduci in amenajarea camerei 0 varietate dl I 111111 I till I 11II I'(,j 1111 10(lk exccntnc.In general, folosirea a trei ,"IIfIIIIJlilI'IIIIIVC d\, PI' di::t'lIl rrornati creeaza un decor armonios si II It III ii, dill I ,I' I ('h'l 11'1.:1" 111'1 tl, toarca reguW.: se alege 0 euloare 11I\'lIo'llilllilill. ~i ind doua adiacente de pe discul crornatic care sa

Ill! f . reus .. de 'ol'ul sau care sa sublinieze anurnite detalii.Cornbinatia uu (:sj" dcloc forpta ~i nu incarca atmosfera ehiar dad este vorba pana In UI"I n!! de trci culori. Totusi, evita sa combini culorile calde eu cele

i! d, d ' cxernplu galben, verde oliv ~i verde. 0 incapere decorata dupa ,11'\' I'll!,:!!" va nv 'H un aspect mai luxos decat in cazul schemei 1111\11111'1'011\:111('(:, dar tot ii va lipsi contrastul.

25

Aceasta camerl.1liIlCI'I'IIII'I) 1'fnscrie tu SUCCI.',I' ill W'MMIII I'll Toriior arrno1!'iOriS",jill'lillrlll:r. de wei culori ctldllll'CUI' /11' 4i,,' 6U/ cromatic: verck, turCo(.l't. ,I'i albastru.

Incearca-combinatttle:

rosu-verde

cu loa rea_ caisei-indigo

ccrai-turcoaz

galben-violet

orani-albastru

verde ollv-fucsia

28

TEORlA (ULOH!LOR II!- SCHEME CIlOMATICE

Schema

culorilor complementare

Dad vrei sa adopti acest tipar trebuie sa alegi doua culori care seafla pozitionate opus pe discul cromatic ~i care au rolul de a se intensifica una pe alta. Un exemplu de schema cornplementara este combinatia galben cu mov sau verde cu rosu, doua alarurari foarte reusite mai ales dad iei in considerare ca prototipul Iunctioneaza cel mai bine atunci dnd asociezi 0 culoare rece 9i una calda, Inacest mod, vei crea un contrast puternic ?i vei adauga puncte de interes in amenajare. Tomsi, dad vei simti ca aceasta cornbinatie este prea extravaganta pentru tine, poti adopta varianta "soft", alegand culori "aproape opuse" ~i vei avea un contrast mal sub til, Astfel, in loc de mov cu gaIben, te poti orienta catre mov cu verde oliv, iar efectul va £l imediat vizibil, deoarece, dintr-odata, nu mal asezi impreuna 0 nuanta rece ~i una calda, ambe1e fiind reci, Te asigur ci vel avea in continuare contrast, doar ca a varianta mai delicate,

29

Incearca comblnatllle:

rosu, gal ben ~i albastru

oran], verde :;;i violet

coral, verde ollv iii indigo

culoarea caisei, turcoaz ~i fucsia

32

rEORL", CULORlLOR ,. SCHEME CROMATICE

Schema triadica

Cuprinde trei culori dispuse pe discul cromatic la aceeasi disranta una de cealalta, cum sunt, de exemplu, vialet/verde/portocaliu sau rosu/galben/albastru. Dad. vei merge pe aceasta structura, vei obtine un iontrast puternic, pastrand in acelasi timp senzatia de echilibru.ln lnc ircarca de a cvita un efect prea dur, iti recomand sa folosesti tente si

" j'

urnbrc ale culorilor din combinatia aleasa sau foloseste 0 singura

, ,

nuanta pe 0 suprafara larga, iar pe celelalte doua le adaugi dear pe alocuri.

33

~ -~, .

Instructiuni de folosire:

.J

1. Prirnul procent al forrnulei (60%) se refera la alegerea culorii predominante din camera. In cele mai rnulte cazuri, este vorba de culoarea care va acoperi cei rnai multi pereri, Inainte de a alege culoarea principala, gande~te~te bine, deoarece ea va dicta starea de spirit a intregii carnere.

2. Cea de-a doua culoare, care va fi prezenta inrr-un pro cent de 30%, poate include mloarea mobilierului principal, care poate fi canapeaua, biblioteca ~~11I tin dulup, Tn cazul dormitorului, culoarea secundara se poate regasi chiar ill a~tcrl1uttll d . pat) 'C ace of era 0 oarecare flexibilitate, deoarece de dlte ri s himbi asternutul, pori obtine 0 schema crornatica diferita, De asemenea, aceasta a. doua parte a formulei poate fi alcatuita din culoarea covoarelor ori a tavanuJui.

I

I:

I

3. Ultima culoare, prezenta intr-un procent de 10%, este culoarea de accent ~i este rezervata in principal accesoriilor. Acestea pot fi textile (pernute, perdele, fara de masa) sau chiar finisaje metalice. Culoarea de accent poate veni ('i de la un perete zugravit cliferit de ceilalti, creand in felul acesta \,i un punct de interes in camera.

,

II

39

t let ':\ le poti folosi cu

II WI L'dl!l'e ca un fundal neutru

11111 J! 'lltl.'U a face trecerea dela 0

I I d"11 ' la alta.

Itl

Motive pentru care rornanii zuqravesc camerele in alb

Nu au un concept dar de amenajare

In momentul in care incep redecorarea locuintei, purine persoane au 0 idee clara referitor la ceea ce-si doresc ~i cum va arata la final amenajarea. Nu au un concept unitar asupra mobilierului pe care il vor cumpara, asupra tipului ~i eulorii pardoselii, asupra accesoriilor textile sau a decoratiunilor. Bineinteles ca. toate aeestea se intampla atunei

, ,

cand nu colaboreaza cu un designer. ~i pentru ca zugravirea peretilor reprezinta primul pas din redecorarea unei carnere, multora Ii se pare cel mai simplu ~i mai sigur sa lase peretii albi, caci, indiferent ce idee Ie va veni pe pareurs in raport eu mobilierul sau aceesoriile, 0 vor pune usor in practica,

Pentru a economisi bani

Foarte multi se gandesc ca 0 zugraveala se face 0 data.la 10-15 ani, perioada in care decorul ~i mobilierul se pot schimba, asadar, nu vad sensul un or pereti colorati ~i asortati eu restul arnenajarii atata timp cat aceasta va avea 0 viata mai scurta, A~a ca prefera peretii albi, care se potrivesc la oriee schimbare de decor, ca sa nu mai cheltuiasca cu 0 noua zugraveala. Aici este necesar sa fae cateva precizari.

Se rccornanda ca 0 casa sa fie reimprospatata prin zugravire 0 data la 5 ani, iar daca se fumeaza in interior, chiar rnai des. De asemenea, peretii bucatariei, eei mai afectati de mirosuri, urme de grasime arsa si igrasie, trebuie zugraviti la un interval mai scurt, de 2 - 3 ani (in

44

1 11 i\LSI VER:;US PLRE-, _QtORI\Tl

Eunetie de freeventa eu care este folosita bucataria).

In R~mania, zugrivirea peretilor la un interval atat de mare se ~ justifica in primul rand prin [ipsa bani.lo~, ap~i pril~ preju~ecata ~a meseriasii sunt neseriosi si nepriceputi ~n, nu in ultimul rand, pn~ faptul ca aeest lueru presupune un mare disconfort pentru locatan.

Teama de culori sau teama de a f diferit

Sunt multi romani care ar dori sa aiba in casa mai multa culoare, dar nu stiu ce nuante sa foloseasca sau -le este teama d. vor fi iron!z~ri de prieteni, mai ales atunci cand apare §1 prejudecata confor~ ca~ela eulorile sunt mai mult pentru femei I'i pentru camera copilului. Este adevarat ca ai nevoie de curaj ca sa vopsesti un perete rosu in living, dar intre cele doua extreme (alb §i rosu) exista foarte multe posibilitari (a se citi tonuri de culoare) cu care pori sa-ti personalizezi casa. Culorite au efecte nebanuite atilt asupra psihicului, cat §1 asupra modelarii spatiului, incat merita sa depasesti temerile de a fi diferit si sa incerci sa folosesti culorile in favoarea tao

45

..

lI~Elr ALBr VERSUS PERElr COLOR/I}I

(aid sau rece?

Dad. vrei ca un spatiu sa para primitor ~i calduros, foloseste pentru pereti culori calde, de exernplu, tonuri deschise de ro§ll, un mara bland sau fucsia. Pentru un efect invers, adica 0 camera racoroasa, pori opta pentru nuanre deschise de albastru, verde sau violet. Chiar ~i incaperile intunecoase, Cll orientare spre nord pot fi ,,1ncalzite" ~i pot capata un aspect mai prietenos, dad folosesti pe suprafete intinse culori deschise, acestea putand suplini lipsa razelor soarelui. In schimb, spatule inundate permanent de lumina naturala puternica pot fi "racite" prin intermediul peretilor vopsiti in culori mal inchise.

47

48

P[:RETI ALBI VERSUS PERETI COLORATI

Cum alegi vopseaua potrivita?

Nuantele de vopsea variaza in functie de producator, de suprafata pe care vrei sa 0 aplici ~i de conditiile de lumina din camera. Ca sa fii sigur ca iei decizia corecta, solicita de la magazin un tester de vopsea ~i aplica-I acasa, pe 0 suprafata mid. Asteapta pana se usuca ~i observa modificarile in functie de lumina din camera (naturala/artificiala, dimineata/pranz/seara). De asemenea, iti recomand sa verifici cum se potriveste vopseaua cu tesaturile, mobilierul sau alte elemente pe care intentionezi sa le folosesti in planul tau de amenajare.

49

II L II VfRSl SPERl::! ,." L _'.i n

singura culoare inchise ale unei

Nurtn,tele palti au avantqjul tit se pot combina uJ01i LIt atrrJajJI!i01-iGe culoare mai mchisii. !Aft? este ji acestc1"em-onisipiu care face 0 pcmhe el!;Jceientii,ql .. f1:}nro. Pentru un lo.ok aserndndtor fa tins in dormitor aleg .. 'e l1uq,nJa.magrz.olfrt$k {([flulwe.

PERETI ALBI VERSUS PERETI COLORATI

Foloseste pentru tavan culori neutre!

Tavanele nu sunt ca peretii, care pot fi zugraviti diferit chiar daca este yorba de aceeasi camera, nici ca suprafata pardoselii care poate fi "sparta" prin interrnediul covoarelor, ci tavanul inchide tot interiorul ~i dicteaza dispozitia intregii camere. Daca alegi 0 culoare nepotrivita, risti sa strici terna sau senzatia pe care doreai sa 0 creezi in acel spatiu. Evita culorile inchise pentru tavan, care dau un aer apasator camerei ~i alege culori neutre!

53

~PETI ALB VERSU' ?rR~T COLORAT

Foloseste culori deschise pe suprafetele texturate!

Suprafetele dure, cum sunt peretii placati cu caramida aparenta sau cu piatra, par mai intunecate decat suprafetele fine, pe care reflexia luminii este mai disipata. Din acest motiv, este mai sigur ca atunci cand te orientezi spre acest gen de finisaj sa alegi 0 vopsea in tonuri mai deschise,

55

PERETI ALBI VERSUS PERETI COlORATI

Culorile pot ingusta sau largi spatiul

Ar trebui sa stii ca peretii vopsiti intr-o culoare calda ~i inchisa ingusteaza spatiul, a§a ca evita sa zugravesti un hol sau 0 bucatarie ingusta in rosu sau portocaliu, ci orienteaza-te mai degraba spre culori reci §i deschise, cum ar f bleu sau verde oliv! Pentru ca aminteam de peretele - vedeta, trebuie sa cunosti efectele pe care Ie poti crea adoptand aceasta tehnica. Dad te-ai hotarat ca in dormitorul matrimonial sa zugrave9ti un perete mara sau bordo, tine cont ca tonalitatea inchisa a peretelui, asociata cu culoarea deschisa a peretilor laterali, va duce la micsorarea adancimii spatiului. Deci, dad dormitorul tau este destul de mic, vopse§te mai degraba peretele - vedeta in lila sau in orice alta culoare deschisa,

57

'FRFTI f\LSI VERSUS PERETI COLORATf

Trucuri pentru amplificarea spatiului

Peretii vopsiti intr-o nuanta deschisa contribuie la marirea spati-

,~, ,

ului din punet de vedere vizual. Alaturandu-le mobila sau decoratiuni in nuante mai inchise adaugi elemente de contrast si eviti

" '5 )

monotonia.

Atunci cand zugrave~ti tavanul intr-o nuanta mai inchisa de cit peretii, asteapta-te sa ai senzatia ca incaperea este mai joasasi ehiar mai mica. Dar dad vopsesti tavanul intr-o culoare mai deschisa ~i continui eu aceasta inca 10-15 em §i pe pereti, senzatia optica va fi de incapere mai inalta,

59

.1

R01U este a cul]Jarej!lltemieiildplilnii iii; vftalitatll, dc(ttee.,a se pe.Qman'dif, tq: in camereie in care predominq,aceastii 81JiOarl;,11JQbilieruL fi i<eccJo7:'iile 5tlfle tallff. Cu 'lYo:j!sEiatta4e intei·iorliMif2'ljellnr.4Iilwt!; dtJii Dulux :foeji c!'ea;oJ{ttlJvfer4

aSl!miinitif);a:nt cu cea din i'rf!:(/jf1fIM1l ae tnai nl .. , .

Rosu este cea mai puternica culoare din categoria celor calde. Fata de alte culori, obiectele vopsite in ro~u au proprietatea sa para mai aproape decat sunt in realitate, motiv pentru care ne atrag irnediat atentia. Ap. se explica eficienra semafoarelor in intreaga lume, vopsirea in ro~u a sringatoarelor de incendiu ~i a mai multor semne de circulatie sau de avertizare a pericolelor.

Rosu este un adevarat stimulent care ne duce cu gandulla 0 gama de emotii aparent contradictorii, de la dragoste la violenta ~i razboi .. Rosu este culoarea focului §i a sangelui, astfel incat acesta este deseori asociat cu energia, pericolul, curajul, forta, puterea, dar §i eu hotararea, pasiunea, dorinta §i iubirea.

Rosu este 0 culoare foarte intensa din punct de vedere emotional, Fiind specifica tipului~ cornpetitiv; autonom, incita la actiune si stirnuleaza inteleetuL Irnbunatateste merabolismul, ere~te intensitatea respiratiei, ridica tensiunea arteriala, dand impresia ca timpul trece mai repede de cat in realitate.

In unele culturi, rosu semnifica puritate, bucurie :;;i sarbatoare.ln China, de exemplu, aceasta culoare simbolizeaza fericirea, prosperitatea si atrage noroeul.

Rosu-deschis reprezinta bucurie, sexualitate, pasiune, sensibilitate si dragoste.

Rosu-inchis este asociat eu vigoarea, vointa, furia, dorinta de a conduce, curajul, dorul :;;i rautatea,

Rosu-brun este asoeiat cu recolta ~i toamna.

63

(Juloarea rOiie din «ceartii ame:aajam eOJ1;tJEibuie· iaaf;rul vintage:qJ biiii . Cu vopseaua cm:ibbean daw1z de: l'aDulux, Uti. M5u se'dtUeiiPvr, pOfi C:1fca $i la tine a.asCi 0 atmoo/'erii care sa tepoar.te in .f,ueu~;

CULORllE; SEMNIFICATIE ~t SIMBQLlSM .. RO~U

Rosul ln amenajare

Daca te-ai hotarat Sa folosesti rosu in amenajarea casei tale, ar trebui sa stii ca acesta atrage privirea chiar dad este folosit in pete mici sau fa~ii inguste (pernute, obiecte decorative, rame de tablouri) ~i are un efect puternic in cazul textilelor (perdele, draperii, covoare, pleduri),

Nicio amenajare interioara nu este desavaq;ita dad nu are un punct focal. Pentru a-I crea foloseste eu ineredere ro~u, fie d este verba de un perete, un tablou sau 0 canapea.

Un interior ro~u sugereaza viteza combinata cu increderea in sine ~i 0 doza de "imi place sa traiesc periculos".

Aceasta culoare puternica este mult mai eficienra in cantitati mici, ea se foloseste pentru a sublinia eeva, nu ca ~i culoare principala intr-un spatiu.

Dad petreci prea mult timp inrr-o incapere in care predornina ro~u, poti f cuprins de stari de neliniste ~i nervozitate. Dar poti Sa combini mai multe nuante de rosu, chiar roz sau corai, ~i sa obtii un decor vesel si placut.

65

66

CULOkIL~: :'b.MNIFiCATIf. SI SIMBOLISM lit- RO~U

Rosu alaturl de alte culori

1. De?i in mod normal nu este considerat un cuplu ideal, combinatia rosu-verde poate fi folosita eu succes pentru a crea 0 atmosfera vesela ~i festiva in perioada Craciunului.

2. Contrastul rosu/albastru inchis este extraordinar, deoarece caldura degajata de ro~u iese mult mai bine in evidenta alaturi de aceasra culoare rece (vezi stilul marinaresc).

3. Roz delicat ?i galben pal sunt doua nuante care se arrnonizeaza foarte bine eu rosu, dar nu incerca sa eombini in aceeasi camera rosu-inchis eu galben auriu.

4. Atentie la violet! Perechea rosu/violet poate fi foarte eleganta, dar dad mergi prea departe, atmosfera devine apasatoare.

67

ClilOR!I F:.' 5EMNIFICATiE ~I SIMtlOLlSiI!'! ... ALBI\STRLJ

Albastru este 0 culoare primara rece foarte populara, aproape fiecarei persoane de pe glob Ii place 0 anumita nuanta de albastru .. Aceasta este culoarea cerului §i a rnarii, fiind adesea asociata cu Iinistea, profunzimea, stabilitatea ~i increderea. Albastru este culoarea rnasculinitatii, deoarece conform studiilor este foarte apreciar in randul barbatilor,

Ca si ro~u, albastru are semnificatii pozitive si negative:

Pozitive: inteligenta, comunicare, sinceritate, incredere, eficienta, liniste, logica, reflectie, calm.

Negative: raceala exagerata, lipsa de emotie, neprietenos,

Albastru este culoarea inteleetului ~;i este, in esenta.Iinistitoare, Dad rosu ne afecteaza fizic prin cresterea tensiunii arteriale §i a intensitarii respiratiei, ei bine, albastru ne afecteaza mental chiar mai puternic decar 0 face rosul, Albastru puternic stimuleaza gandirea clara, iar bleu calmeaza mintea §i ajuta la concentrare. Aceasta culoare este considerata benefica pentru minte si corp, incetineste metabolismul uman §i are un efect calmant; indeamna la calm §i reverie, concentrare §i liniste interioara, seriozitate §i meditatie. Dar folosita in exces, conduce la stari depresive. Albastru este specific tipului pasiv, senzitiv, perceptiv,

Albastru-deschis este asociat eu sanatate, vindecare, Iiniste, intelegere. Albastru-inchis reprezinra cunostinte, putere, integritate, conservatorism ~i seriozitate.

Albastru-azuriu sau regal transmite ideea de bogatie ~i chiar de superioritate,

69

CULORilE SEMNIFiCATIE ~f SIMBOLISM Ito- ALBAS~RU

Albastrul in amenajare

Folosit in arnenajarile interioare, albastru asigura unei Incaperi luminoase 0 atmosfera de prospetime. Este recomandat alaturi de alte culori reci, in primul rand pentru decorarea dormitorului, deoarece asigura un somn odihnitor.

Spre deosebire de culorile calde, albastru este legat de constiinta §i intelect, de aceea nu gre~e~ti dad alegi sa zugravesti peretii biroului in albastru-deschis, Acest lueru te va ajuta sa te concentrezi, iar atentia ta nu va fi distrasa a~a cum s-ar fi intamplat intr-o camera eu un perete rosu,

Evita sa folose§ti albastru predominant in bucatarie, deoarece suprima pofta de rnancare. Dar dad. apelezi la acesta ca accent, poti sa ai 0 bucatarie ce denota curatenie ~i prospetime,

71

72

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBuLiSM ALBASTRU

Albastru alaturi de alte culori

1. Pentru 0 amenajare cat mai naturala iti recomand sa apelezi la perechea albastru/verde, la care pori adauga si putin gri pentru 0 eleganta subtila,

2. Daca mixezi bleu-ciel cu nuaDte naturale, gen maro-deschis sau bej, vei obtine un decor apropiat de mediul inconjurator, in care te vei simti in siguranta, iar oamenii vor avea incredere in tine.

3. Atentie la contrastul albastrulgalben! Daca iti place foarte mult §i vrei sa-l folosesri in amenajarea easel tale, decide care culoare va juca rolul principal §i care secundar, deoarece contrastele se intensifica reciproc §i nu pot fi folosite ambele in cantitati egale. in caz contrar, amanjarea va fi un haas.

4 .. Perechea bleumarin/alb creeaza un decor proaspat, elar §i viol ce te duce cu gandul la valurile marii..

5. Pentru un aspect elegant ~i bogat, utilizeaza combinatia albastru inehis/gri rnetalizat.

6. Atunci cand este utilizat impreuna eu unele culori ealde, cum ar fi galben sau IO§U, albastru are un impact puternic §i confera un design dinarnic.

73

In camerde orientate spr:e nord; lipsite de lumieu: naturalii put'e'l'J1ifa,/%sejle perechea galben-omnj, iar eJectul va.fi de /uminozitate;1 ciildw:ii. PentrUlperepi incearcd uopseaua phar'aohs golden de la Duluxl

CUlOHILIO: S~MNlfKAfiE ~I SfMBOU5M ... GALBEN

Face parte din categoria culorilor primare, alaturi de rosu §i albastru, cunoscut ca fiind culoarea emotiei. Campul de actiune al galbenului este de stimulare, de aceea, din punct de vedere psihologie, este culoarea cea mai puternica, Poate ridiea spiritele §i creste respectul de sine, fiind culoarea increderii ~i optimismului, dar prea mult galben sau intr-o cornbinatie nepotrivita poate provoca exact contrariul, ducand la prabusirea stimei de sine,la teama si anxietate. Galbenul este specific tipului expansiv, investigativ ~i eu un nivel ridicat de aspiratie.

$i aceasta culoare are simboluri conflictuale.

Simboluri pozitive: soare, aur, lux, fericire, bucurie, optimism, energie, incredere, respect de sine, creativitate, prietenie.

Simboluri negative: frica, fragilitate ernotionala, gelozie, depresie, anxietate, lasitate, inselaciune, irationalitate.

Galbenul ne influenteaza din punct de vedere psihic stimuland procesele mentale, incurajand comunicarea §i contribuind la 0 mai buna memorare (probabil iti amintesti ca in studentie subliniai cu galben diverse pasaje dintr-un curs ca sa rerii mai U90r). Galbenul-stralucitor este adesea folosit pentru semnalizarea unor pericole, dar ~i a unor vehicule speciale de inrerventii, deoarece se stie ca stimuleaza 9i intrerine stare a de vigilenta, spore~te capacitatea de mobilizare ~i concentrarea atentiei.

75

Galbenul are un fftct instdntq,neu, d/i'rui 6<en';i;a;~l'a de spupiu d~ial' Iii ilJ, oele mai mici imaperi. Pentru un deeor uimitor Ji luminos iIi retomand '1frJpseaua pharaohs golli de fa Dulux, un galben auriu ttl adeoara: proaspat.

-,

CuLor~!LE. SEMMfIU\TIE ~\ SIMBOI ISM C,ALBEN

Galbenul in amenajare

Daca te-ai hotarat sa utilizezi tonuri de galben in amenajarea casei, ar trebui sa stii ca acesta ofera interiorului senzatia de caldura ~i intimitate. Poti folosi eu incredere nuante pale de galben In living ~i bucatarie, unde, de obicei, petreci mai mult timp alaturi de familie ~i unde galbenul va actiona pentru stimularea comunicarii.

Este 0 idee buna sa apelezi la galben pentru baie si hol, deoarece aceste incaperi, lipsite de lumina naturala, vor deveni luminoase ~i primitoare. Evita torusi sa folosesti un galben prea intens sau pe suprafete extinse, deoarece arunci cand petreci prea, mult timp intr-o astfel de camera, poti fi. cuprins de stari de oboseala.

77

78

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBOUSM .. GALBEN

Galbenul alatun de alte culorl

1. Galben ~ gri este 0 cornbinatie crornatica excelenta ~i iti recomand sa 0 folosesti mai ales atunci cand crezi ca ai exagerat eu galbenul, deoareee raceala conferita de gri va atenua din intensitatea acestuia. 2'.Pereehea galben~portocaliu dozara cum trebuie va crea un deem fresh, ce te va duee mereu ell gandul la vara ~i la a salata de eitriee.

3. Pentru un aspect de toamna linistit, foloseste culorile de pamant: galben, verde oliv si maro. Nu ai cum sa dai gre~ eu de!

4. Pentru un interior care sa starneasca simturile, apeleaza la perechea galben - ro~u.

,. Tonurile pale de galben pot functions pe post de culoare neutra alaturi de culorile inchise ~i puternice.

79

(u!DRILE, SEMNIFICATIF ?15IMBOIISM II-- VERDE

Verdele este 0 euloare secundara, reee, obtinuta din combinatia galben cu albastru, In spectrul culorilor, percepem verdele ca fiind culoarea care ocupa eea mai mare suprafata. Acest lucru se explica prin faptul ca ochiul uman este eel mai sensibilia aceasta culoare, avand capacitatea de a discerne cele mai multe nuante de verde, Fiind situata in centrul spectrului, este culoarea echilibrului, un concept mult mai important decat realizeaza oamenii, Verdele natural, de la nuanta bradului pana la verdele oliv, emana Iiniste si prospetirne ~i vine ca un echilibru perfect intre eald si reee (galben ~i albastru). Indiferent in ce eantitate sau tonalitate s-ar gasi, verdele atrage intotdeauna privirile.fara a simti nevoia sa-l temperezi, ~i asta pentru ca este 0 culoare odihnitoare.

S emnifica tii

Pozitive: viata, natura, crestere, innoire, sanatate, revigorare, armonie, echilibru, relaxare, odihna, meditatie, speranta, ecologie, pace, Negative: plictiseala, stagnare, toropeala, lipsa de experienta,

Din punct de vedere psihic, verdele ne linisteste in momentele stresante §i ne relaxeaza adt mental, cat ~i psihic, ajutand la atenuarea depresiei, nervozitatii 9i anxietatii, Aceasta culoare caracterizeaza tipul pasiv, defensiv, autonom si retinut,

81

CULOHILE: SEMNIF!CAT!E ~I S!MBOLISM ... VERDE

Verdele In amenajare

Pentru ca suntem obisnuiti sa vedem verdele predorninand in natura, nu exagerarn dad vrem sa ne bucuram de el ~i in casele noastre. De aceea, verdele in diverse tonuri apare deseori in arnenajarile interioare. Tonurile deschise, care se apropie de galben, sunt indicate pentru decorarea spatiilor de zi (living, dining, bucatarie, holuri), iar cele mai profunde care se apropie de albastru le poti folosi in dormitor, inducand 0 stare de liniste si relaxare.

83

84

CUlOR1LE: SEMN1FICAflE;;1 SIMBOUSM It- VERDE

Verdele alaturi de alte culori

1. Daca folosesti perechea verde - albastru in amenajarea camerei tale, vei obtine un decor proaspat cu ecouri din natura (aluzie 1a albastrul apelor ?i verdele padurilor).

2. Violet - verde poate fi un contrast plin de vitalitate.

3. Turcoaz eu maro eafeniu sau bej este 0 combinarie extrem de modern a eu ajutorul careia vei avea un interior sofisticat.

4. Poti sa incerci si 0 paleta de trei culori: verde - portocaliu - galben, 0 cornbinatie plina de energie, ce te va duce eu gandul1a un cocktail de fructe (de incercat in bucatarie).

85

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBOLISM ... PORTOCAUU

Portocaliul este 0 culoare secundara, calda, rezultara din mixajul rosu - galben, impartasind unele atribute comune cu acestea. Portocaliul (oranjul) este vibrant, denota energie, caldura, soare, dar este mai putin agresiv decat rosul ?i mai temperat in jovialitate decat galbenul. Ruda de gradul I cu rosul, oranjul starneste mai multe controverse de cat orice alta culoare, nu pori de cat sa-l iubesti pentru totdeauna sau sa-l urasti inca de la inceput, nu exista cale de mijloc,

Ca orice culoare calda, stirnuleaza emotiile §i ehiar apetitul. Oranjul atrage atenria mintii asupra problemelor de confort psihic: mancare, caldura, adapost, senzualitate, Sau poate avea efect invers. Ce mail Portocaliul este a culoare amuzanta, flamboaianta si energetica. Dar prea mult portocaliu sugereaza neseriozitate si 0 lipsa grava de valori intelectuale. Din punet de vedere psihic, aceasta culoare ne afecteaza prin stimularea apetitului §i incurajarea socializarii.

Vizavi de aceasta culoare, exista arat asocieri pozitive, cat §i negative.

Pozitive: confort fizic, hrana, caldura, securitate, sexualitate, fericire, pasiune, abundenta, distractie,

Negative: privare, frustrare, frivolitate, imaturitate.

Oranjul este de rnulte ori vazut ca 0 culoare de tranzitie, ce face legatura intre doua elemente opuse, lucru perfect adevarat dad ne gandim la natura §i la faptul ca toamna este sinonima cu toate tonurile de portocaliu.

87

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBOLISM .... PORTOCALIU

Portocallul in amenajare

in amenajarile interioare, portocaliul este potrivit in spatiile unde se ia masa, avand un rol important in stimularea apetitului, Evita sa-l folosesti in dormitor ca 0 culoare dominanta, intrucat are efeet revitalizant. Tonuri mai blande, pre cum culoarea piersicii sau caramiziu sunt folosite pe scara larga In zona de zi a casei, fiind considerate mai prietenoase ~i mai linistitoare decat portocaliul propriu-zis,

Pori considera oranjul 0 culoare potrivita pentru camera copilului (este vesela, de nota optimism), dar ai grija ce tonalitate folosesti, deoarece 0 culoare prea vie 11 va energiza pe eel mie in ap masura in cat 0 sa aiba probleme atat eu somnul, cit ~i tie concentrare.

Folosit pe suprafete intinse, portocaliul poate fi iritant, iar tonalitarile sale mai inchise pot ingusta din punet de vedere optic 0 camera.

89

90

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBOLISM II>- POflTOCALIU

Portocaliul alaturl de alte culort

1. Triada rosu - galben - portoealiu poate fi 0 cornbinatie de foe ~i energie sau pori ineerea varianta soft §i vei avea 0 amenajare cu tema: fruete tropicale,

2. Dad vrei sa mergi 1a sigur eu portocaliu, poti sa-l combini cu diverse tonuri de verde, cu mara sau gri, pentru un look sofisticat.

3. Nu pori sa dai gre~ cu portocaliu si albastru profund, cornbinatie in care albastrul este culoarea de accent.

4. Da dovada de curnpatare dad vrei sa folosesti in aceeasi camera portocaliu §i roz, deoarece nu le sta bine impreuna!

91

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBOUSr/1 .. VIOLET

Aceasta culoare misterioasa rezulta din mixajul a doua culori opuse, reprezentand raceala ~i caldura, respectiv albastru si rosu. Violetul (purpuriul) intruchipeaza echilibrul dintre energia debordanta a rosului ~i calmul albastrului. Aceasta face parte din categoria culorilor secundare alaturi de verde ~i portocaliu, hind complementara galbenului. Pozitionat ultimul pe arcul curcubeului, chiar inainte de razele ultraviolete, purpuriul a fost asociat cu timpul, spariul ~i cosmosul. Cu un sens mistic si calitati regale, violerul este adesea preferat de persoanele creative si excentrice. Este 0 culoare foarte introvertita care incurajeaza contemplarea profunda. ~i meditatia, de aceea este numita si culoarea paranorrnalului.

Violetul ne afecteaza psihic si mental astfel: inalta spiritele, calmeaza mintea si sistemul nervos, incnrajeaza creativitatea, indeamna la spiritualitate.

in natura, purpuriul ocupa un loc special, aproape sacru, deoarece florile in aceasta nuanta (levantica, orhideea, liliacul, violetele etc.) sunt

, ,

delicate, au un miros puternic si sunt considerate de cele mai multe ori pretioase.

Sernnificatiile violetului

Pozitive: constiinta spirituala, viziune, creativitate, lux, autenticitate, adevar, calitate superioara,

Negative: introversiune, decadenta, suprimare, inferioritate, izolare, suferinta, neliniste, tristete, melancolie, descurajare.

93

CULORILE; SEMNIFICATIE ~I SiMBOLISM III> VIOLET

Vloletul in amenajare

In decorarea unui interior, purpuriul trebuie folosit cu masura, Astfel, nu se recomanda sa fie culoarea dominanra in incapere, ci mal degraba asociaza-l cu alte culori {ii tonalirati fine pentru obtinerea unui efect placut. Nuantele deschise sunt considerate delicate si romantice, fiind foarte potrivite pentru decorarea dormitorului. Pori zugravi §i livingul in aceasta culoare cu recomandarea de a alege un violet-rosiatic, in cazul in care camera este orientata spre nord 9i un violet-albasrrui daca este orientata spre sud. Motivele sunt evidente: de "incalzire" sau "racire" din punct de vedere optic a camerei,

Totusi, folasit In exees, violetul poate comunica, rnai mult decar orice alta culoare, idee a de ieftin §i prost.

95

96

CULORlLE: SEMI'1IFICATIE ?I SIMBOLISM ,... VrOLET

Violetul alaturi de alte culori

1. Dad. vrei 0 combinatie conservatoare cu 0 tusa fina de mister pe care numai violetul 0 poate da, iti recomand sa incerci un decor ce are la baza bej ~i violet inchis, cum este culoarea vinetelor.

2. Galben - violet, fiind complementare, vin foarte bine impreuna, atata timp cat una dintre ele este culoare principals, iar cealalta apare sporadic.

3. De cuplul roz - violet sunt atrase mai mult femeile ~i, pe buns dreptate, deoarece 0 camera decorata in acest mod ernana un aer diafan si romantic.

4. Verde - violet poate f 0 combinatie frapanta daca se folosesc tonuri inchise, dar daca apelezi la variante mai soft, vei avea un look jovial, de primavara.

97

(ULOR!LE; SEMNIFIClifiE $1 SIMBOUSM I> ALB

alb

Conform teoriei culorilor, tara lumina nu am putea dis tinge nicio culoare, de fapt, nici viata nu ar exista. Cu cat absoarbe mai multi lumina, cu atat 0 culoare devine mai saturata 9i mai vie, iar albul este culoarea care reflectalumina in totalitate. De fapt, aibul si negrul nu sunt culori, facand parte din categoria non-culorilor, (Cu to ate acestea, mai departe voi folosi terrnenul de culoare atunci cand rna refer la ele pentru faeilitarea exprirnarii.}

Albul creeaza bariere, dar intr-un mod diferit eomparativ eu negrul, deseori fiind dificil sa privirn obiecte vopsite in alb. Pentru ochiul omenesc, aibul este 0 culoare stralucitoare, care poate provoca dureri de cap, iar pre a mult alb stralucitor poate fi de-a dreptul orbitor. Albul ne afecteaza psihic 91 mental astfel: contribuie la claritatea mentala, ne incurajeaza sa depasim obstacolele ~i sa. ne facem ordine in ganduri, ne indeamna Ia noi inceputuri.

Semnificatiile albului

,

Pozitive: igiena, sterilitate, claritate, puritate, curatenie, virginitate, simplitate, rafinament, eficienta, vindecare, purificare, nou, liniste, impacare, sobrietate.

Negative: sterilitate, raceala, bariere, ostilitate.

99

CULORILE: SEMNIFICAT1E $1 SIMBOLISM I!<> ALB

Albul in amenajarea loculntel

In majoritatea eazurilor, albul este folosit in amenajarile interioare ca 0 culoare neutra, ca baza pentru alte culori, chiar si atunei cand apare intr-o proportie mica. Este cea rnai utilizata euloare in designul de interior, potrivita in orice camera, indiferent de destinatie.

Anumite derivate din alb, cum ar fi culoarea untului, bej sau crem, au aceleasi caracteristici ca albul pur, doar ca sunt mai estomate ~i, deci, :nai putin stralucitoare.

In Romania, unde apartamentele de bloc sunt foarte miei, peretii albi sunt eei mai populari, datorita insusirii acestei culori de a mari vizual 0 camera. Totusi, albul folosit in exces ?i mai ales intr-o camera inundata permanent de lumina naturala puternica, po ate fi deranjant pentru ochi.

101

102

CULORILE: SEMNIFICATIE SI SIMBOLISM ... ALB

Albul alaturi de alte culori

1. Albul merge bine eli aproape orice culoare.

2. In combinatie eli tonuri puternice de ro~u) albastru ]i verde, albul are capacitate a de a da stralucire acestor culori inchise, radmdu-le proeminente.

3. Incearca sa combini albul eu 0 paleta de culori pastelate ~i vei avea un decor de prirnavara. Vei observa cum albul face ca aceste tonuri pastelate sa prinda mai multa viata.

4. Alaturarea alb - culori calde poate avea ~i un efect negativ, respectiv albulle confers un aspect tipator, de prost gust.

103

CULORILE: SEMNIFICATIE ~I SIMBOLISM 110> NEG'lU

Noi percep un obiect d fiind negru atunci cand materia lui absoarbe complet lumina. Negru inseamna lipsit de lumina, caci nicio raza care trece prin negru nu este reflectata, Considerat conservator, negrul merge bine cu aproape orice culoare, cu exceptia celor foarte intunecate. De asemenea, negrul poate fi misterios, sexy ~i sofisticat, comunicand ~i idee a de intransigenta ~i seriozitate. Aceasta nonculoare este autoritara ~i puternica, fiind capabila sa starneasca ernotii puternice. Este 0 culoare clasica pentru haine, poate ~i pentru ca persoana care a poarta pare mai slaba §1 mai sofisticata.

Cum ne afecteaza negru psihicul: ne face sa ne simtirn ca 0 umbra, este misrerios prin faptul ca evoca sentimentul de "arice este posibil".

Ca ~i celelalte eulori, negru are conotatii eonflictuale.

Pozitive: sofisticat, atractie, mister, siguranta ernotionala, eficienta,

, '? ~

claritate.

Negative: asuprire, rice ali, ameninrare, durere, moarte, 5far§it, despartire, confuzie, depresie, tristete,

105

CULORILE: SEMNJFICATIE ~I SIMBOLISM ... NEGRU

Negrulln amenajare

Negrul, rnai mult de cat alte culori intunecate, va face 0 camera sa para mai midi, chiar dad este bine luminata, In amenajarile interioare, niciodara nu se face exces de negru, astfel ca nu se recomanda ca aceasta sa fie culoarea principals intr-un spatiu. Are ro1 de delimitare intre doua sau mai multe culori, este f01081ta contrastant sau ca fundal pentru alte culori, Nu uita! Culorile calde ~i celedeschise ies in evidenta pe un fundal inchis, De exernplu, dad vrei sa pui accent pe galben inrr-o incapere, foloseste )ii putin negru. In felul acesta, galbenul va parea mai luminos, iar efectul va fi extraordinar. Dad negru ti se pare prea puternic intr-un interior, poti sa-l inlocuiesti cu verii lui mai blanzi: gri-carbune sau maro-inchis, Negrul creeaza impresia de adancime ~i greutate, asa ca asteapta-te ca 0 canapea neagra sa para mai grea decat una rosie,

107

108

CULORILE: SEMNIFICATIE $1 SIMBOUSM ito- f\JEGRU

Negrul alaturl de alte culori

1. Nu asocia negrul eu alte culori intunecate, de exemplu mov, deoarece efecrul va fi de atmosfera apasatoare,

2. Perechea perfecta a negrului este albul. Cu cele doua pori crea un contrast perfect) dar monoton intr-o amenajare interioara, a~a ca adauga ~i 0 para de culoare:

3. Negrul functioneaza bine impreuna cu tonuri blande de ro~u) albastru sau verde.

4. Perechea negru - gri va crea un decor conservator ~i series, mai potrivit intr-un spatiu de birouri decat intr-o locuinta.

109

Cromoterapia poate fi folosita pentm orice problema: Iizica, mentala, emotionala, spiriruala sau pur §i simplu ca 0 terapie de relaxare. De asemenea, poate fi catalizatorul intr-un proces de vindecare, incurajand functionarea norrnala §i sanatoasa a organismului. Inainte de a enumera proprietatile curative ale celor ppte culori din spectru, voi prezenta metodele ~i mijloacele de tratament.

Metode de tratament

• expunerea anumitor parti ale organismului, de obicei cele afectate de boala, la radiaria colorata adecvata,

• expunerea corpului complet gol timp de 20 de minute, de 3 ori/zi.Ia radiatia colorata.

• expunerea simultana a unor zone specifice de pe corp la radiatii de culori diferite (aceasta metoda este indicata in cazul dezechilibrului mai rnultor energii sau a unor afectiuni grave ~i complexe).

• folosirea, in incaperile unde va desfasurati activitatea, a unor lumini de culoare adecvata.

Ca mijloace de tratament se recornanda: imbracamintea, pietrele pretioase, sticle colorate, lampa de cromoterapie, prisma.

112

Potrivit schernei culorilor, amenajarea acestei bucatarii se inscrie dar in formula monocromiei, deoarece totul se invarte in jurul aceleiasi nuante pale §i neutre, de bej-crem. Tonul este dat de mobilier, care ocupa cea mai mare suprafata din incapere, iar schema se continua cu nuanta placilor ceramice ~i a perdelei de tip roman. Pentru ca s-a dorit 0 bucatarie calda,

122

I OLOSIREA I\CCESORIILOR COLORATE

care sa degaje naturalete, s-au ales placi ceramice foarte apropiate ca aspect ~i culoare de piatra naturals, Doar cateva elemente prezente pe masa sparg monotonia cromatica: vaza cu flori, bolul eu bomboane §i canile albastre. Dad vrei sa vezi in ce masura pot schimba atmosfera cateva accesorii colorate, intoarce pagina!

123

Da, cla! Este aceeasi bucat:hie de la pagina anterioara, doar ca prezenta accesoriilor colorate 0 pun intr-o alta lumina. Din pacate, cele doua fotografii nu au fost realizate in acelasi moment al zilei pentru a se putea observa mai cIar diferentele

, ,

~espectiv prima, cea rara accesorii, a fost realizara in tirnpul zilei, iar aceasta seara.

124

I OLOSIREA ACCESORII OR CDLUf\!\t

Dupa cum vezi prez.cn ta/abserrta luminii naturale are un rol foarte important cand ne referim la perceptia culorilor. Cu toate aeestea, bucataria decorata cu tot felul de aeeesorii din paleta crornatica fucsia/roz a depasit monotonia,' eviden,tii i.n pagina anterio ara, adoptand acurn un aspect mal. vesel ~1 plin de viata,

125

Livingul de mai sus iti da senzatia de ceva neterminat) a~a cum aminteam in introducerea capitolului? Sau poate iti aminte~te de 0 camera impersonala, de hotel? Sunt corecte ambele aprecieri deoarece acest living, asa cum 11 vezi in imagine) este inainte de a f accesorizat. Este adevarat ca toate piesele de mobilier, necesare unui loc de relaxare §1 conversatie, sunt aici, dar asta nu e suficient.

126

fOLOSIREA ACC[SORliLOR COLORATE

Cromatica tern:, III 11111 1'IIIIIIIIIIIIfi IIL'gl'ul, clase az a livingul in zona 0111(1111111111, 11111111111 1l,lrtu.1ui c~ se incearca, impunerea uri i ]>l'II' "I 111111111 JlI II i urcrm e d iul covo ru lui portocaliu.

Trebuie sa into n r IIIIHI I" accesoriile colorur« dill II'

I II I 1[' ruiracol au reus it sa fadi 1 II \ IlIfl, filri personalitate.

127

"OLOSIREA ACCESORIILOP COLORATE

Arata pur §i simplu fantastic, cornplet diferir, parca ar fi alt Jiving.

Pata de culoare care ii lipsea eu prisosinra in prima fotografie este adusa acurn de scaunele rosii, dar ~i de pemutele in aceeas] culoare. Dupa cum vezi, acestea sunt asez ate printre pemele negre ale canapelei tocmai pentru a sparge monotonia.

128

Un ait element la fel de important si care cornpleteaza decorul este tabloul in culorile apusului. Daca te uiti la pagina anrerioara, vei observa ca exista si acolo un tablou, exact in acelasi lac, dar in combinatia alb-negru. Rosul, folosit pentru iesirea din anonirna t a livingului, este 0 culoare puternicii §i pasionala ce confers spatiului caldura ~i vitalitatea care-r lipseau.

129

130

Imbraca-tl casa asa cum iti place!

Covorul iti poate traosforma easa in acasa, orieare ar fi stilul tau preferat: dasie, modern, traditional sau pop.

In mii de culori

o casa rara culori este 0 casa goaliL

Alege din eele peste 1500 modele de eovoare disponibile la Piritex ]i umple-ti casa eli lumina, caldura ]i culoare! Traditionale sau moderne, din lana, acril sau poliester, cu fire lungi sau scurte, groase sau subtiri, in culori tari sau pastelate, eovoarele noastre pot fi usor asortate la stilul casei tale. Inspirate de cromatica ?i dinamica naturii, eovoarele de la Piritex transforrna incaperea intr-un spatiu atragator ~i original.

Confortabil

Luxul trebuie sa fie ?i confortabil. Altfel, n-ar mai fi lux.

Pe langa faptul ca reu~ese sa decoreze intr-un mod autentic, covoarele disponibile Ia Piritex adue 10 interiorul easei tale un plus de confort. Pentru dormitoare, alege covoare pufoase, calduroase ]i eu fir lung. Pentru living ]i holuri, iti recomandam covoare care pot fi intretinure usor - cele cu textura deasa ]i firul cat mai seurt. Dad vrei sa obtii un efect de marire a spatiului, alege un covor de dimensiuni mari, in culori pastelate ?i ell texrura uniforrna. Pentru 0 atmosfera intima, iti punem la dispozitie modelele in culori mai inchise.

Natural

Atunci cand nu te poti decide asupra modelului sau liniei eromatice, cere ajutorul specializat al consilierilor nostri in vanzari, montaj si intrerinere, Sfatullor va veni la fel de natural ea oricare solutie de pardoseala pe care ti-o oferim.

131

SAl COLORATE

Retro feminin

Cu siguranta, 0 baie doar pentru sexul frumos, deoarece nu s-a pomenit vreodata ca un barbat sa calce intr-un asernenea sanctuar roz, in tim ~i glamouros (dedit, poate, in fanteziile lor)! Cornbinatia auriu cu roz arata fantastic ~i degaja tinerete, senzualitate )'i energie pozitiva.

135

BAI COLORAIE

Jovial tineresc

Te trezesti greu dimineata ~i esti morodinos? Asta pfma ajungi la baie, caci odata ajuns acolo, .01.1 pori sa I1U tc binedispui bruse la vederea acestui decor cald ~i jovi.al. SI.: I' .comanda folosirea tonurilor de galben in baile mi i sat! de ~ '(vi 'ill, lip:;it ~ de lumina naturala. Dad vrei sa ci§tigi mai rnult HPll\ill, illlDl'\li("~lt· cada eLL 0 cabins de dus.

137

sAl COLORATE

Masculin sportiv

in sfarsit, 0 baie pe gustul barbatilor! Cu un deem "'II,hl I sanitare cu linii drepte si 0 cromatica specifica til'Hlul I" I baie pare desprinsa din vestiarul unei echipe de li,l11 11 I 111111 albastru ~ turcoaz cu gri metalizat confera 0 atmOf,Ir'i I I I III degajand calm §i liniste.

SAl COLORATE

Dune de nisip

Crezi ca lumina bland a care invaluie baia din imaginea alaturata vine de la soare? Ei bine, nu! Este doar efectul crornaticii folosite la decorarea camerei. Este yorba de culori neutre si pale ce amintesc de nisipul plajelor fierbinti si de razele soarelui la rasarit.

141

BAt COLORATE

Prospetirne de primavara

Verdele este 0 culoare pentru rcata familia. Femeile 0 vor indd.gi de la prima vedere, iar barbatii nu se vor mai plange ca baia este decorata intr-o nuanta prea ferninina. Iar dad iei in considerare ~i faptul cii verdele are un efect odihnitor ]i relaxant, ° sa vezi ca ai numai de d~tigat. Pentru un plus de energie, pori sa adaugi cateva accesorii galbene sau portocalii.

143

Blil COLORATE

Country vintage

Te-ai gandit cum ar fi sa-~i iei cateva zile de concediu ~i sa le petreci la tara, in mijlocul naturii? Dad. vei alege sa-ti decorezi sau, mai bine-zis, sa-ti accesorizezi baia ca cea din imaginea alaturata, de fiecare data cand te vei irnbaia, vei retrai senzatia de liniste ;;i relax are pe care 1i-o

of eta natura.

145

D luxTu aegi culoarea lumii tale!

Vopsea ecriuce pe baza de latex pentru pereti $i tavane

AI<zoNobel

Tomow:wv's Ar"1S ... re~s Today

Gama de vopsele lavabile, Culorile Lumii de la Dulux, comers peretilor Dumneavoastra 0 durabilitate excelenta :;Ii 0 rezistenta foarte buna la spalare ~i frecare. Game de cutori a sortimentului Culorile Lumii este aleatuita din 45 de nuante, grupate pe saee cateqorii, printre care, eu siguran\a se reqasesc ~i nuantele Dumneevoastra preferate.

Bid. Regiei nr. 60, parter, Sector 6, Cod 060204, Bucurestl, l'1omania,

Tel.: 021 5280503/04 105, ux: 021 5280: www.dulux.ro I www.l1kz.onobel.com

S-ar putea să vă placă și