Sunteți pe pagina 1din 81

$FXVWLFmLGHVLJQLQWHULRU

ProiectareaplaIoaneloriplaca|elor
pentruperei
ACU51IC I D5ICN IN1kIDk
PLAfDAN ACU51IC kICI1DN
PLCI CP1DN 8IC D fDkMA1 MAk
PLAfDAN LAMLAk CP1DN
PN1kU CDkIDDAk
PLAfDAN CA51A1 CP1DN
PLAfDAN CA51A1 CA5DPkAND
CUVNT NAINTE
Zgomotul este pretutindeni. Ne incomodeaz`,
ne deranjeaz`, ne streseaz`, ne sl`be[te imunitatea
[i ne diminueaz` capacitatea de munc`. n exterior,
ne urm`re[te sub forma zgomotului mijloacelor
de transport. n interior, ne urm`re[te sub forma
tuturor zgomotelor produse de aparatele electronice
[i electrocasnice. Este timpul s` ncepem lupta
mpotriva zgomotului, acest factor permanent de stres.
Rigips a f`cut deja primii pa[i, punnd la dispozi]ia
dumneavoastr` o ofert` de materiale care contribuie
ntr-o m`sur` semnificativ` la confortul acustic
n interior.
Chiar dac` nu realiz`m, \ntotdeauna suntem expu[i constant ac]iunii
zgomotului. Nu numai n timpul lucrului sau al transportului, dar [i n
timpul nostru liber, n via]a de familie, cnd facem sport sau cnd dormim.
Studiile [i cercet`rile au demonstrat c` nc`rcarea fonic` influen]eaz`
semnificativ randamentul omului, determinnd concentrarea [i precizia
n timpul muncii. Expunerea de lung` durat` la zgomot cauzeaz` probleme
de s`n`tate. Ne sunt afectate nu doar calitatea odihnei [i somnului,
dar [i perioada sau reu[ita regener`rii medicale. Efectele zgomotului sunt
reglementate legal (ex. Legea nr. 319/14 iulie 2006 a securit`]ii
[i s`n`t`tii \n munc`, Hot`rrea nr. 493/12 aprile 2006, care transpune
Directiva European` 2003/10/EC, privind cerin]ele minime de securitate
[i s`n`tate referitoare la expunerea lucr`torilor la riscurile generate de
agen]i fizici-zgomot). Rigips, furnizorul dumneavoastr` specializat de
sisteme uscate pentru construc]ii interioare [i tencuieli din ipsos, a intrat
n lupta cu zgomotul. Exper]ii s`i lucreaz` la dezvoltarea [i perfec]ionarea
materialelor, precum [i a sistemelor de protec]ie mpotriva zgomotului.
$FXVWLFDvQFRQVWUXFLL
Zgomotul este sunetul de orice natur` care ne incomodeaz`. Solu]iile
acustice din construc]ii se ocup` cu minimalizarea efectelor acestuia.
Acustica n construc]ii se axeaz` pe 2 direc]ii principale:
zcarca cnc npcLrva suncLccr ncdcrLc dn cxLcrcr
nhunLrca ncduu acusLc dn nLcrcr.
Izolarea fonic mpotriva sunetelor nedorite din exterior
Izolarea fonic` se ob]ine folosind o varietate de materiale de construc]ii
(ferestre, u[i, pardoseli, plafoane, placaje fonoizolante, pere]i interpu[i etc.).
Gama de sisteme de construc]ii Rigips se ocup` de solu]ionarea izola]iei
fonice a construc]iilor. Exemple n acest sens sunt construc]iile cu placa
acustic` albastr` din gips-carton sau pardoselile uscate din pl`ci de ipsos
armat cu fibre Rigidur (vezi bro[urile corespunz`toare se pot desc`rca
de pe www.rigips.ro).
3
CUVNT NAINTE
Zgomotul este pretutindeni. Ne incomodeaz`,
ne deranjeaz`, ne streseaz`, ne sl`be[te imunitatea
[i ne diminueaz` capacitatea de munc`. n exterior,
ne urm`re[te sub forma zgomotului mijloacelor
de transport. n interior, ne urm`re[te sub forma
tuturor zgomotelor produse de aparatele electronice
[i electrocasnice. Este timpul s` ncepem lupta
mpotriva zgomotului, acest factor permanent de stres.
Rigips a f`cut deja primii pa[i, punnd la dispozi]ia
dumneavoastr` o ofert` de materiale care contribuie
ntr-o m`sur` semnificativ` la confortul acustic
n interior.
Chiar dac` nu realiz`m, \ntotdeauna suntem expu[i constant ac]iunii
zgomotului. Nu numai n timpul lucrului sau al transportului, dar [i n
timpul nostru liber, n via]a de familie, cnd facem sport sau cnd dormim.
Studiile [i cercet`rile au demonstrat c` nc`rcarea fonic` influen]eaz`
semnificativ randamentul omului, determinnd concentrarea [i precizia
n timpul muncii. Expunerea de lung` durat` la zgomot cauzeaz` probleme
de s`n`tate. Ne sunt afectate nu doar calitatea odihnei [i somnului,
dar [i perioada sau reu[ita regener`rii medicale. Efectele zgomotului sunt
reglementate legal (ex. Legea nr. 319/14 iulie 2006 a securit`]ii
[i s`n`t`tii \n munc`, Hot`rrea nr. 493/12 aprile 2006, care transpune
Directiva European` 2003/10/EC, privind cerin]ele minime de securitate
[i s`n`tate referitoare la expunerea lucr`torilor la riscurile generate de
agen]i fizici-zgomot). Rigips, furnizorul dumneavoastr` specializat de
sisteme uscate pentru construc]ii interioare [i tencuieli din ipsos, a intrat
n lupta cu zgomotul. Exper]ii s`i lucreaz` la dezvoltarea [i perfec]ionarea
materialelor, precum [i a sistemelor de protec]ie mpotriva zgomotului.
$custica n construcii
Zgomotul este sunetul de orice natur` care ne incomodeaz`. Solu]iile
acustice din construc]ii se ocup` cu minimalizarea efectelor acestuia.
Acustica n construc]ii se axeaz` pe 2 direc]ii principale:
zcarca cnc npcLrva suncLccr ncdcrLc dn cxLcrcr
nhunLrca ncduu acusLc dn nLcrcr.
Izolarea fonic mpotriva sunetelor nedorite din exterior
Izolarea fonic` se ob]ine folosind o varietate de materiale de construc]ii
(ferestre, u[i, pardoseli, plafoane, placaje fonoizolante, pere]i interpu[i etc.).
Gama de sisteme de construc]ii Rigips se ocup` de solu]ionarea izola]iei
fonice a construc]iilor. Exemple n acest sens sunt construc]iile cu placa
acustic` albastr` din gips-carton sau pardoselile uscate din pl`ci de ipsos
armat cu fibre Rigidur (vezi bro[urile corespunz`toare se pot desc`rca
de pe www.rigips.ro).
3
mEuntirea mediului acustic din interior
Acustica mediului interior se refer` la ansamblul propriet`]ilor acestuia (ex. nivelul total al zgomotului,
durata ecoului, indicele de inteligibilitate a transmisiei vocii [amd). Acest material se va ocupa, n detaliu,
de solu]ionarea acestei probleme.
Bro[ura prezint` plafoanele [i pere]ii acustici care asigur` un confort acustic chiar n cele mai preten]ioase
medii: [coli, s`li sportive, spitale, restaurantele, s`li de mese [i cantine, birouri supradimensionate, s`li de
cinema [i teatru sau alte spa]ii cu diverse destina]ii.
mEuntirea mediului acustic n Eirourile open space
Acustica spa]iului interior este o tem` omis` des, dar care constituie unul dintre indicatorii cheie care
determin` confortul utilizatorilor unei cl`diri.
S` lu`m de exemplu mediul de lucru dintr-un birou de dimensiuni mari tip open space. Aici trebuie proiectat`
o solu]ie acustic` n a[a fel nct persoanele s` nu fie nevoite s` se strige reciproc din cauza zgomotului
produs de echipamentele de birotic`, men]inndu-se n acela[i timp [i un nivel de intimitate necesar rezolv`rii
sarcinilor de crea]ie.
Acest lucru este posibil printr-o selectare corect` a materialelor folosite, pentru a se ob]ine atenuarea reflexiilor
de sunet nedorite [i propagarea sunetului peste tot unde este nevoie.
4
mEuntirea mediului acustic n slile de mese din coli
{tim ce zgomot pot produce elevii [i studen]ii cnd iau masa mpreun`
(zorn`it de vase, zgomot de tacmuri, scr]`it de scaune, vorb`rie
nentrerupt` etc.). Un asemenea mediu zgomotos este foarte nepl`cut.
n plus, studiile au demonstrat c` un astfel de spa]iu nu este propice
unei alimenta]ii corecte. Totusi, firesc este ca acest spa]iu s` ncurajeze
interac]iunea dintre studen]i [i s` contribuie la nv`]area principiilor unei
alimenta]ii corecte.
n acest tip de \nc`pere indicatorul principal al confortului acustic este
durata total` a ecoului, de aceea se recomand` folosirea materialelor
fonoabsorbante.
$leJerea soluiei corecte
Stima]i arhitec]i, proiectan]i, constructori [i investitori,
Acest` bro[ur` este realizat` n special pentru dumneavoastr`. Ea v`
permite o alegere rapid` [i u[oar` a unui plafon sau perete care \mbin`
armonios confortul acustic [i designul interior.
|n partea introductiv` am inclus cteva tabele care v` vor u[ura alegerea.
Pentru clarificare, am descris am`nun]it criteriile fiec`rui indicator de
selec]ie. Nu am omis nici ad`ugarea la fiecare criteriu a informa]iilor
teoretice de baz`.
Propunerile noastre de selec]ie pleac` de la parametrii tehnici ai fiec`rui
material [i ai sistemelor de construc]ii [i se bazeaz` att pe rezultatele
ncerc`rilor, ct [i pe experien]a noastr` de lung` durat`. Este totu[i vorba
doar de recomand`ri, deoarece decizia final` este luat` de dumneavoastr`.
Fiecare material este descris detaliat, cu date tehnice exacte, iar fotografiile
anexate prezint` aplica]ii concrete pentru inspira]ia dumneavoastr`.
6untem aici pentru dumneavoastr
Fiecare proiect nou, spa]iu, suprafa]` sau cerin]` special` este pentru noi o
provocare. Aceast` bro[ur` v` va ajuta s` face]i o alegere pentru un design
curat, func]ional [i util. n cazul n care nu sunte]i n totalitate siguri, nu
evita]i s` apela]i la noi. Va fi pl`cerea noastr` s` v` oferim o consulta]ie
de specialitate. Orice p`reri [i observa]ii legate de aceast` bro[ur` sunt
binevenite.
Echipa Rigips
5
6
Plafoane false Rigips
Pl`ci Gyptone de format mare pentru plafoane false [i pere]i
BIG Quattro 41
pag. 40
BIG Quattro 42
pag. 41
BIG Quattro 43
pag. 42
BIG Quattro 46
pag. 43
BIG Quattro 47
pag. 44
BIG Line 5
pag. 45
Plafoane lamelare Gyptone (solu]ie pentru coridoare)
pag. 55
Line 8
pag. 56
Point 15
pag. 57
Quattro 55 Base 33
pag. 54
pag. 24
RL 6/18
pag. 25
RL 8/18
pag. 26
RL 10/23
pag. 27
RL 12/25
pag. 28
RL 15/30
pag. 29
RL 8-12/50
Pl`ci Rigiton de format mare pentru plafoane false [i pere]i
Plafoane casetate Casoprano
Casobianca
pag. 76
Casostar
pag. 75
Casoroc
pag.. 74
Plafoane casetate Gyptone
Base 31 Line 4 Point 11
pag. 62 pag. 63 pag. 64
pag. 5157
pag. 7179
Fotografiile utilizate n aceast` bro[ur` provin din arhiva firmelor grupului
Saint-Gobain [i au doar caracter ilustrativ.
7
pag. 3749
BIG Line 6
pag. 46
BIG Sixto 63
pag. 48
BIG Sixto 65
pag. 49 pag. 47
Bend Line 7 (pentru construc]ii pe suprafe]e curbe)
pag. 5157
str. 30
RL 12-20/66
str. 31
RL 8-15-20
str. 32
RL 8-15-20 super
str. 33
RL 12-20-35
str. 34
8/18 Q
str. 35
12/25 Q
pag. 2135
pag. 7179
pag. 79
Casola
pag. 78
Casonova
pag. 77
Casovoice
pag. 5969
Point 12 Quattro 22 Quattro 20 Sixto 60 Quattro 50
pag. 65 pag. 67 pag. 66 pag. 69 pag. 68
1
ACUSTIC~
{I DESIGN
INTERIOR
Plafoanele [i pere]ii pot ndeplini n construc]ii o gam`
larg` de func]ii practice:
accpcrrca Lrascccr dc nsLaa
nhunLrca caracLcrsLccr LcrnczcanLc
nhunLrca caracLcrsLccr cnczcanLc
csLcLcc dc dcsgn.
9
Confortul acustic al unei nc`peri depinde de mai mul]i factori. Printre ace[tia reg`sim nivelul
total al zgomotului, spectrul frecven]ei acestuia, durata de reverbera]ie, claritatea sunetului etc.
Unul dintre factorii cei mai importan]i este durata de reverberaie.
'urata de reverEeraie
Cnd o und` generat` de o surs` sonor` (de exemplu o voce uman` sau un difuzor) dintr-o nc`pere ajunge la perete
sau la un alt obstacol mare din calea ei, o parte din energia acestei unde este absorbit` de materialul din care este
realizat peretele sau obstacolul [i este transformat` n c`ldur` sau eliminat` prin partea opus`; restul sunetului
se reflect` precum o raz` de lumin` ntr-o oglind`, propagndu-se ntr-o alt` direc]ie pn` ajunge la un nou obstacol,
unde procesul se repet`. n cazul unei nc`peri goale, sunetul se reflect` din perete n perete, pn` la extinc]ia total`
cauzat` de absorb]iile repetate. Efectul astfel rezultat se numeste reverEeraie a sunetului [i este caracterizat de
timpul de reverEeraie (notat cu T60 n literatura de specialitate) timpul n care, de la ncetarea emisiei unei surse
sonore dintr-o nc`pere, nivelul reflexiilor generate scade cu 60 de dB fa]` de sunetul original, adic` devine a 1000-a
parte din el. Cu ct pere]i sunt mai netezi [i mai duri, iar procentul de und` reflectat` de perete este mai mare, cu att
vor trebui mai multe reflexii pn` s` se sting` sunetul, timpul de reverbera]ie fiind cu att mai mare. De asemenea,
cu ct camera este mai mare [i distan]ele dintre pere]i mai mari, cu att [i T60 va avea valori mai ridicate.
Durata de reverbera]ie specific` unit`]ilor func]ionale din cl`dirile pentru activit`]i culturale [i de divertisment variaz`
n func]ie de volumul nc`perii [i de utilizarea acesteia. Valorile admisibile ale duratei de reverbera]ie se limiteaz`
superior conform tabelului:
n cazul tuturor s`lilor din tabelul al`turat, pentru realizarea
duratei de reverbera]ie din tabel se recomand` aplicarea
de tratamente fonoabsorbante.
nc` de la nceputul secolului XX a fost publicat`
ecua]ia de baz` Sabin, care exprim` rela]ia dintre perioada
de reverbera]ie (T), volumul nc`perii (V) [i aria de
absorb]ie total` echivalent` suprafe]ei (A): T=0.163 x V/A.
(Suprafa]a total` echivalent` absorbant` A constituie
suma suprafe]elor echivalente absorbante ale fiec`rui
material din spa]iul dat, conform rela]iei A =
i
x S
i
, unde

i
este coeficientul absorban]ei fonice, iar S
i
este suprafa]a
materialului utilizat n interior).
$EsorEia fonic
Absorb]ia fonic` reprezint` capacitatea unui material de a absorbi energie acustic`. Coeficientul de absorb]ie reprezint` raportul
dintre cantitatea de energie acustic` care ac]ioneaz` asupra materialului [i energia absorbit` de material. De aici rezult` c` pot
exista valori de la 0,0 (toat` energia acustic` este reflectat`) [i pn` la 1,0 (toat` energia este absorbit`).
Conform normei SR EN ISO 354 coeficientul de absorb]ie se simbolizeaz` cu DS [i se m`soar` n benzile de octave ter]iare n
amplitudinea uzual` de 100-4000 Hz. Pentru o compara]ie u[oar` a diferitelor materiale, absorban]a se exprim` ca o valoare
cu dou` zecimale a coeficientului ponderat al absorb]iei fonice DW. n baza acestei valori materialele, sunt clasificate conform
normei SR EN ISO 11654, n clase de absorb]ie fonic`, dup` cum urmeaz`:
I = T + R
D = T / I
I
R
T
Material
I... Energia incident`
T ... Energia absorbit`
R ... Energia reflectat`
D ... Coeficient de absorb]ie
&lase de aEsorEie fonic conform &61 (1 I62 11654
CIasa de absorbie acustic Dw
A 0,90; 0,95; 1,00
B 0,80; 0,85
C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E 0,15; 0,20; 0,25
Neclasificat 0,00; 0,05; 0,10
Unitate funcionaI
Durat
reverberaie
(secunde)
Amfiteatre, s`li de conferin]e, s`li de spectacole 1,1.... 1,3
S`li de clas`, s`li de seminarii 0,9
S`li de studiu, biblioteci 0,8
S`li de educa]ie fizic` [i sport 1,4
Camere de locuit 0,5
S`li de mese 1,0
S`li de lectur` 1,2
Discoteci, restaurante (cu orchestr`) 1... 1,2
S`li de gimnastic` (dans) 1,5
10
Confortul acustic
suspendare 50 mm f`r` vat` min.
suspendare 50 mm cu vat` min.
suspendare 100 mm f`r` vat` min.
suspendare 100 mm cu vat` min.
suspendare 200 mm f`r` vat` min.
suspendare 200 mm cu vat` min.
suspendare 300 mm f`r` vat` min.
suspendare 300 mm cu vat` min.
suspendare 400 mm f`r` vat` min.
suspendare 400 mm cu vat` min.
CIasa impermeabiIitii fonice E D C B A pagina
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
P
I

c
i

a
c
u
s
t
i
c
e

p
e
r
f
o
r
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
I
a
f
o
a
n
e

i

p
I
a
c
a
j
e

p
e
r
e

i
k
i
g
i
t
o
n
RL 6/18 24
RL 8/18 25
RL 10/23 26
RL 12/25 27
RL 15/30 28
RL 8-12/50 29
RL 12-20/66 30
RL 8-15-20 31
RL 8-15-20 super 32
RL 12-20-35 33
8/18 Q 34
12/25 Q 35
C
y
p
t
o
n
e

8
I
C
BIG Quattro 41 40
BIG Quattro 42 41
BIG Quattro 43 42
BIG Quattro 46 43
BIG Quattro 47 44
BIG Line 5 45
BIG Line 6 46
Bend Line 7 47
BIG Sixto 63 48
BIG Sixto 65 49
P
I
a
f
o
a
n
e

I
a
m
e
I
a
r
e
C
y
p
t
o
n
e

Base 33 54
Line 8 55
Point 15 56
Quattro 55 57
P
I
a
f
o
a
n
e

c
a
s
e
t
a
t
e
C
y
p
t
o
n
e

Base 31 62
Line 4 63
Point 11 64
Point 12 65
Quattro 20 66
Quattro 22 67
Quattro 50 68
Sixto 60 69
C
a
s
o
p
r
a
n
o
Casoroc 74
Casostar 75
Casobianca 76
Casovoice 77
Casonova 78
Casola 79
Legend:
D
w
:
11
Absorb]ia fonic` valori maxime D
w

pentru diferite tipuri de plafoane false Rigips
Izolarea fonic ntre dou ncperi cu plafon comun
n cazul plafoanelor ne referim la capacitatea plafonului fals de a izola fonic, simultan, dou` nc`peri nvecinate,
care mpart acela[i plafon. Conform normei, impermeabilitatea fonic` se m`soar` n benzi de octave ter]iare,
n amplitudinea uzual` de 100-3150 Hz [i se exprim` n decibeli [dB]. Pentru o compara]ie mai u[oar` se specific`
ca valoare cu o singur` cifr` indexul izola]iei fonice normalizate D
n,c,w
.
Cu ct valoarea indexului D
n,c,w
este mai mare, cu att cre[te rata de izolare fonic` dintre nc`peri.
n acest caz, izolarea fonic` se poate ob]ine prin \mbun`t`]irea:
cLanarca nhnr pacnuu as cu pcrcLcc dcsprLcr,
cxccuLarca pcrcLcu dcsprLcr pn a Lavanu pcrLanL,
cxccuLarca unc unpuLur dn zcac nncra, cu nc dc cca. 2uu nn, pc LcaL nnca cavL dc
deasupra peretelui desp`r]itor.
Decibel reprezint unitatea de msur a sunetuIui. ste vaIoarea Iogaritmic a raportuIui dintre intensitatea sunetuIui
dat i vaIoarea de referin (presiune acustic 2 x 10
-5
Pa, Ia frecvena 1000 Hz).

)recvena
Unitatea hertz [Hz] reprezint numruI de osciIaii (modicri aIe presiunii acustice) ntr-o secund. xprim nIimea
tonuIui. n acustic se deosebesc 3 tipuri de frecvene:
joase (pn Ia 400 Hz)
medii (400 - 1000 Hz)
naIte (peste 1000 Hz)
Joas Medie nalt
Infrasunet Zona perceptibil Ultrasunet
125 250 500 1000 2000 4000 Hz
12
Izolarea fonic` ntre dou` nc`peri
cu plafon comun
ImpermeabiIitatea
fonic a aeruIui
[d8] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 pagina
P
I

c
i

a
c
u
s
t
i
c
e

p
e
r
f
o
r
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
I
a
f
o
a
n
e

i

p
I
a
c
a
j
e

p
e
r
e

i
k
i
g
i
t
o
n
RL 6/18 24
RL 8/18 25
RL 10/23 26
RL 12/25 27
RL 15/30 28
RL 8-12/50 29
RL 12-20/66 30
RL 8-15-20 31
RL 8-15-20 super 32
RL 12-20-35 33
8/18 Q 34
12/25 Q 35
C
y
p
t
o
n
e

8
I
C
BIG Quattro 41 40
BIG Quattro 42 41
BIG Quattro 43 42
BIG Quattro 46 43
BIG Quattro 47 44
BIG Line 5 45
BIG Line 6 46
Bend Line 7 47
BIG Sixto 63 48
BIG Sixto 65 49
P
I
a
f
o
a
n
e

c
a
s
e
t
a
t
e
C
y
p
t
o
n
e

I
a
m
e
I
y
Base 33 54
Line 8 55
Point 15 56
Quattro 55 57
C
y
p
t
o
n
e

k
a
z
e
t
y
Base 31 62
Line 4 63
Point 11 64
Point 12 65
Quattro 20 66
Quattro 22 67
Quattro 50 68
Sixto 60 69
C
a
s
o
p
r
a
n
o
Casoroc 74
Casostar 75
Casobianca 76
Casovoice 77
Casonova 78
Casola 79
f`r` izola]ie suspendare 75 mm cu izola]ie min. de ex. IsoverAF suspendare 100 mm cu izola]ie min. de ex. Isover Fassil NT
Legend:
13
Impermeabilitatea fonic` a aerului - valorile D
n,c,w
pentru diferite tipuri de plafoane false Rigips
Interferen reciproc = inteIigibiIitate
necorespunztoare a cuvntuIui rostit
Fonoabsorbante Fonoabsorbante fonoreexive
fonoreexive
Fonoabsorbante
Absorban ridicat = inteIigibiIitate redus n
partea din spate a ncperii
Combinaia corect a suprafeeIor fonoabsorbante i fonoreexive
= inteIigibiIitate bun a cuvntuIui rostit n toat ncperea
14
$custica n slile de curs i de preleJeri
Principala cerin]` n s`lile de curs [i de prelegeri este inteligibilitatea cuvntului rostit.
Printr-o dispunere oportun` a suprafe]elor absorbante [i reflexive este posibil` influen]area propag`rii cuvntului rostit n a[a fel
nct auditorul s` nu fie deranjat de o atenuare exagerat` sau dimpotriv`, de o reflexie necorespunz`toare a sunetului.
Combinarea materialelor cu caracteristici diferite (ex: plafoane casetate cu pl`ci de plafoane cu suprafe]e mari) duce la atingerea
efectului dorit.
Acustica
n s`lile de curs [i de prelegeri
kezistena Ia impact
Distanarea proIeIor de montaj k-CD [mm]
Clasa 1A Clasa 2A
P
I

c
i

a
c
u
s
t
i
c
e

p
e
r
f
o
r
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
I
a
f
o
a
n
e

i

p
I
a
c
a
j
e

p
e
r
e

i
k
i
g
i
t
o
n
RL 6/18 250 400
RL 8/18 250 320
RL 10/23 250 320
RL 12/25 200 250
RL 15/30 200 250
RL 8-12/50 x x
RL 12-20/66 200 250
RL 8-15-20 250 400
RL 8-15-20 super 250 400
RL 12-20-35 x x
8/18 Q 200 250
12/25 Q 200 250
C
y
p
t
o
n
e

8
I
C
BIG Quattro 41 250 320
BIG Quattro 42 250 400
BIG Quattro 43 x x
BIG Quattro 46 250 400
BIG Quattro 47 250 400
BIG Line 5 x x
BIG Line 6 250 320
Bend Line 7 x x
BIG Sixto 63 x x
BIG Sixto 65 x x
Rezistena la impact
Rezisten]a la impact constituie o caracteristic`
important` a plafonului fals, care descrie rezisten]a
mecanic` general` a sistemului de tavan ca [i ansamblu.
Aceast` caracteristic` este important` mai ales n cazul
plafoanelor expuse la lovituri sau deterior`ri mecanice
(n s`lile de sport, \n s`lile de educa]ie fizic`, \n vestiare,
pe coridoare etc.).
Nivelul rezisten]ei la lovire se testeaz` [i se declar`
conform normei europene SR EN 13964:
Plafoane suspendate Condi]ii [i metode de ncercare,
anexa D.
Rezisten]a la impact se probeaz` prin lovire repetat` a plafonului cu o minge cu caracteristici
(greutate, dimensiuni etc.) normate. Mingea este proiectat` pneumatic n suprafa]a plafonului de
la o distan]` prestabilit`. In urma impactului nu trebuie sa fie afectate negativ, nici func]ionalitatea
[i nici siguran]a plafonului suspendat. n func]ie de viteza cu care este lansat` mingea, normele
stabilesc trei clase de rezisten]` la impact:
CIasa impactuIui Viteza impactuIui
1A 16,5 0,8 m/s
2A 8,0 0,5 m/s
3A 4,0 0,5 m/s
15
Rezisten]a la impact
Plafoanele Rigips ndeplinesc cele mai exigente preten]ii n domeniul acusticii [i al designului.
Diferitele modele de perfora]ii asigur` o nalt` absorb]ie fonic` [i ofer`, mpreun` cu panourile
neperforate, o mare libertate de design.
Suprafaa perforat
O propor]ie mai mare a suprafe]ei perforate duce la o absorb]ie fonic` sporit` n special la frecven]ele nalte.
n schimb, o propor]ie mai redus` a suprafe]ei perforate diminueaz` absorb]ia fonic` la frecven]ele nalte
[i o echilibreaz` la frecven]ele joase.
Pknza acustic
Pl`cile perforate [i panourile au o pnz` acustic` pe partea din spate. Aceasta m`re[te puterea de absorb]ie
fonic`. La aceasta se poate ad`uga vat` mineral` cu o grosime de cca. 30 mm. Astfel se realizeaz` o etan[are
foarte bun` [i se ob]ine m`rirea gradului de absorb]ie fonic` cu prec`dere n zona frecven]elor joase.
Pentru atingerea unor performan]e acustice ct mai ridicate, recomand`m utilizarea izola]iilor minerale
cu un grad mare de absorb]ie fonic` (ex.: IsoverAF, sau Isover Fassil NT).
Soluii fonice pentru perei
Pentru optimizarea perioadei de reverbera]ie [i implicit pentru mbun`t`]irea inteligibilit`]ii discursului
n s`li de [edin]e etc. este recomandat` utilizarea panourilor acustice mari, de tip big boards, ca solu]ii
fonoabsorbante pentru pere]i. Din motive practice, este bine ca acestea s` fie montate n afara razei de
ac]iune a utilizatorilor nc`perii respective (ex. la n`l]ime de peste 2 m).
16
Plafoanele Rigips
Greutate
[kgJm
2
]
Proporia
suprafeei
perforate
[]
CIasa reaciei Ia foc
Absorbana
fonic
*)

D
w
Coecient
de atenuare
zgomot
NRC
**)
Clasa
absorbiei
fonice
***)
IzoIaia
fonic
*)

D
ncw

[d8]
kezistena
Ia umezeaI
kH
[]
keexia
Iuminii
[]
Pagina
P
I

c
i

a
c
u
s
t
i
c
e

p
e
r
f
o
r
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
I
a
f
o
a
n
e

i

p
I
a
c
a
j
e

p
e
r
e

i
k
i
g
i
t
o
n
RL 6/18 cca 10 8,7 A2-s1,d0 0,55 0,70 D 70 **** 24
RL 8/18 cca 10 15,5 A2-s1,d0 0,70 (LM) 0,85 B 70 **** 25
RL 10/23 cca 10 14,8 A2-s1,d0 0,65 (LM) 0,85 B 70 **** 26
RL 12/25 cca 9,5 18,1 A2-s1,d0 0,70 (LM) 0,90 A 70 **** 27
RL 15/30 cca 9,5 19,6 A2-s1,d0 0,70 (LM) 0,85 B 70 **** 28
RL 8-12/50 cca 10 13,1 A2-s1,d0 0,60 (L) 0,70 C 70 **** 29
RL 12-20/66 cca 9,5 19,6 A2-s1,d0 0,70 (LM) 0,90 A 70 **** 30
RL 8-15-20 cca 10 6 A2-s1,d0 0,35 (LM) 0,55 D 70 **** 31
RL 8-15-20 super cca 10 10 A2-s1,d0 0,50 (M) 0,70 C 70 **** 32
RL 12-20-35 cca 10 11 A2-s1,d0 0,50 (L) 0,60 C 70 **** 33
8/18 Q cca 9,5 19,8 A2-s1,d0 0,80 0,80 B 70 **** 34
12/25 Q cca 7,5 23 A2-s1,d0 0,85 (L) 0,90 A 70 **** 35
C
y
p
t
o
n
e

8
I
C
BIG Quattro 41 cca 8 16 A2-s1,d0 0,75 0,75 C 39 70 **** 40
BIG Quattro 42 cca 8 10 A2-s1,d0 0,50 (LM) 0,65 C 39 70 **** 41
BIG Quattro 43 cca 8 18 A2-s1,d0 0,65 (L) 0,70 C 70 **** 42
BIG Quattro 46 cca 8 10 A2-s1,d0 0,50 (LM) 0,65 C 39 70 **** 43
BIG Quattro 47 cca 8 6 A2-s1,d0 0,40 (L) 0,50 D 39 70 **** 44
BIG Line 5 cca 8 18 A2-s1,d0 0,65 0,60 C 70 **** 45
BIG Line 6 cca 8 13 A2-s1,d0 0,55 (L) 0,65 C 39 70 **** 46
Bend Line 7 cca 5 14 A2-s1,d0 0,55 (L) 0,65 C 39 70 **** 47
BIG Sixto 63 cca 8 15 A2-s1,d0 0,60 0,60 C 70 **** 48
BIG Sixto 65 cca 8 18 A2-s1,d0 0,70 0,70 C 70 **** 49
P
I
a
f
o
a
n
e

I
a
m
e
I
a
r
e
C
y
p
t
o
n
e
Base 33 cca 9 0 A2-s1,d0 0,10 (L) 0,15 39 70 82 54
Line 8 cca 8 12 A2-s1,d0 0,65 0,60 C 39 70 70 55
Point 15 cca 8 11 A2-s1,d0 0,65 (L) 0,70 C 39 70 75 56
Quattro 55 cca 8 16 A2-s1,d0 0,75 0,75 C 39 70 73 57
P
I
a
f
o
a
n
e

c
a
s
e
t
a
t
e
C
y
p
t
o
n
e
Base 31 cca 9 0 A2-s1,d0 0,10 (L) 0,15 E 39 70 82 62
Line 4 cca 8 18 A2-s1,d0 0,70 0,80 B 39 70 70 63
Point 11 cca 8 12 A2-s1,d0 0,65 (LM) 0,85 B 39 70 75 64
Point 12 cca 8 5 A2-s1,d0 0,40 (LM) 0,55 D 39 70 75 65
Quattro 20 cca 8 18 A2-s1,d0 0,75 (M) 0,85 C 39 70 73 66
Quattro 22 cca 8 9 A2-s1,d0 0,50 (L) 0,60 C 39 70 73 67
Quattro 50 cca 8 18 A2-s1,d0 0,65 0,65 C 70 73 68
Sixto 60 cca 8 17 A2-s1,d0 0,85 0,80 B 39 70 73 69
C
a
s
o
p
r
a
n
o
Casoroc 6,6 0 A2-s1,d0 0,15 0,15 E 47 90
1)
85 74
Casostar 6,6 0 A2-s1,d0 0,10 (L) 0,10 47 90
1)
82 75
Casobianca 6,5 0 A2-s1,d0 0,10 0,10 47 90
1)
85 76
Casovoice 6,5 - 7,3 9 A2-s1,d0 0,55 (L) 0,70 D 42 90 75 77
Casonova 6,5 - 7,3 9,5 A2-s1,d0 0,65 (L) 0,65 C 42 90 75 78
Casola 6,5 - 7,3 8 A2-s1,d0 0,60 0,60 C 42 90 75 79
* valoare max. (a n`l]imii suspend`rii [i a izola]iei minerale vezi paginile corespunz`toare ale produselor)
** valoare max. conform ASTM C 423 (a n`l]imii suspend`rii [i a izola]iei minerale vezi paginile corespunz`toare ale produselor)
*** clasa maxim posibil` de atins conform SR EN ISO 11654
**** partea frontal` (din carton) a pl`cilor f`r` finisare de suprafa]`
1)
valoarea este valabil` numai pentru casetele cu dimensiunile 600 x 600 mm
17
Alegerea din sortimentul Rigips
dup` caracteristicile tehnice ale materialelor
CIdiri administrative Amenajri coIare
1ipuI interioruIui
8irouri
obinuite
8irouri mari
,open space"
ncperi cu
spaiu comun
de deasupra
tavanuIui faIs
HoIuri
de intrare
recepii
Coridoare
5Ii de
conferine,
sIi de
edine
*)
8uctrii,
amenajri
sociaIe,
depozite
5Ii de mese
5Ii de cIas,
de cursuri
*)
Coridoare
5Ii de
educaie
zic
P
I

c
i

p
e
r
f
o
r
a
t
e

a
c
u
s
t
i
c
e

p
e
n
t
r
u

p
I
a
f
o
a
n
e

i

p
I
a
c
a
j
e

p
e
r
e

i
k
i
g
i
t
o
n
RL 6/18
RL 8/18
RL 10/23
RL 12/25
RL 15/30
RL 8-12/50
RL 12-20/66
RL 8-15-20
RL 8-15-20 super
RL 12-20-35
8/18 Q
12/25 Q
C
y
p
t
o
n
e

8
I
C
BIG Quattro 41
BIG Quattro 42
BIG Quattro 43
BIG Quattro 46
BIG Quattro 47
BIG Line 5
BIG Line 6
Bend Line 7
BIG Sixto 63
BIG Sixto 65
P
I
a
f
o
a
n
e

I
a
m
e
I
a
r
e
C
y
p
t
o
n
e
Base 33
Line 8
Point 15
Quattro 55
P
I
a
f
o
a
n
e

c
a
s
e
t
a
t
e
C
y
p
t
o
n
e
Base 31
Line 4
Point 11
Point 12
Quattro 20
Quattro 22
Quattro 50
Sixto 60
C
a
s
o
p
r
a
n
o
Casoroc
Casostar
Casobianca
Casovoice
Casonova
Casola
Lxpca. - optim; - util; - posibil
^lcgcrca plaoanclor alsc n uncic dc
tipul intcriorului i dcstinaia cladirii
18
Amenajri coIare 5ntate Dbiective comerciaIe
8ibIioteci,
sIi de studiu
Laboratoare
8uctrii ,
amenajri
sanitare,
vestiare
5Ii de mese
5aIoane
pacieni
Cabinete,
camere
medici i
asistente
HoIuri de
acces,
recepii
Coridoare
8uctrii,
sIi de mese,
vestiare
Laboratoare
Magazine,
buticuri
Centre
comerciaIe
CaIerii, spaii
de expunere
8nci
8aruri,
restaurante
Caraje
Depozite
amenajate
IocaI
C

) solicita]i din partca rcprczcntan]ci noastrc pcntru cazuri concrctc dc aplica]ii acusticc.
19
HoteIuri i restaurante 5port, distracie CIdiri de Iocuit
Caraje
Depozite
amenajate
IocaI
Camere de
hoteI
kecepii kestaurante Coridoare
8uctrii,
amenajri
sociaIe,
depozite
8irouri
5Ii educaie
zic
5tudiouri
tness
8owIing
Cinema-
tografe,
teatre
*)
ncperi de
Iocuit
ncperi
casnice cu
proiecii
i audiii
muzicaIe

19
n 2010, kigips a ndepIinit cu succes criteriiIe audituIui
de supraveghere a societii 5C5, pstrndu-i certificatuI
care atest respectarea sistemuIui de management
aI caIitii n conformitate cu 5k N I5D 9001:2008 n
domeniuI producerii pIciIor de gips-carton. n pIus,
n unitiIe de producie aIe concernuIui 5aint-Cobain
este introdus fiIozofia WCM, care garanteaz ceI mai
naIt standard aI caIitii produseIor fabricate.
Calitatca i ccrtihcarca produsclor
rodusclc pcntru plaoanclc casctatc i construciilc acusticc kigips corcspund normclor curopcnc
i rcglcmcntarilor n vigoarc. Lstc vorba n spccial dc urmatoarclc rcglcmcntari.
Sk LN l4l9u - rodusc condiionatc din placi dc gips-carton - Dchniii, ccrinc i mctodc dc nccrcarc
Sk LN l4245 - Llcmcntc din ipsos pcntru tavanc alsc suspcndatc - Dchniii, ccrinc i mctodc dc nccrcarc
Sk LN l3954 - laoanc suspcndatc - Ccrinc i mctodc dc nccrcarc
Hotar<rca Cuvcrnului nr. 522/2uu4 prin carc sc stabilcsc ccrinclc tchnicc asupra matcrialclor dc construcii marcatc cu CL
Declaraia de conformitate
rodusclc carc ndcplincsc ccrinclc din standardclc armonizatc sunt marcatc conorm Lcgii 5u8/2uul privind cvaluarca
conormitaii produsclor i HC 522/2uu4 privind stabilirca condiiilor dc introduccrc pc piaa a produsclor pcntru
construcii. Marcarca `CL` dcmonstrcaza ndcplinirca ccrinclor Dircctivci Consiliului 89/lu5/LLC i pcrmitc circulaia
libcra a produsului rcspcctiv n Spaiul Lconomic Luropcan. Documcntul carc atcsta ndcplinirca tuturor accstor ccrinc
cstc Dcclaraia dc conormitatc. ^ccasta, mprcuna cu cclclaltc ccrtihcatc, sunt publicatc pc www.rigips.ro.
Combustibilitate
lacilc dc gips-carton sunt clasihcatc, conorm Sk LN l35ul - l, n clasa dc rcacic la oc ^2, sl, du.
ProteMarea mediului i a sntii
Sistcmclc dc plaoanc suspcndatc kigips sunt ormatc din clcmcntc carc nu conin substanc radioactivc,
cu cmanaic dc gazc toxicc, potcnial canccrigcnc ori altc clcmcntc daunatoarc sanataii sau intcgritaii mcdiului
ncon|urator, clc corcspunzand condiiilor impusc prin ,Normclc gcncralc dc protccic a muncii" aprobatc dc Ministcrul
Muncii cu Ordinul nr. 5u8 din 2u.ll.2uu2 i dc Ministcrul Sanataii cu Ordinul nr. 933 din 25.ll.2uu2 i Ordinul nr. l95
din 2uu5.
Durata de via nelimitat
rin rcspcctarca condiiilor impusc pcntru monta| i utilizarc, durata dc viaa a sistcmclor dc plaoanc kigips cstc
practic nclimitata.
20
2
PLAFOANE
ACUSTICE RIGITON
Rigiton reprezint` o gam` variat` de panouri de gips-
carton, de format mare, cu diverse modele de perfora]ii
rotunde sau p`trate, regulate sau neregulate.
Plafoanele acustice Rigiton sunt prev`zute cu ]es`turi cu
rol acustic, aplicate pe spatele pl`cilor. Absorb]ia acustic`
poate fi [i mai mult mbunat`]it` dac` pe panouri se
aplic` un strat adi]ional de vat` mineral`.
Cu ct suprafe]ele perforate sunt mai mici, cu att
mai mic` este [i absorb]ia acustic` la frecven]e nalte;
la frecven]ele joase valorile de absorb]ie r`mn
neschimbate. Cu ct este mai mare propor]ia suprafe]elor
perforate, cu att mai bun` este absorb]ia zgomotelor la
frecven]ele \nalte; la frecven]e joase, valorile de absorb]ie
sunt mai sc`zute.
21
Rezistena la incediu
Plafoanele Rigiton sunt rezistente n caz de incendiu datorit`
comportamentului unic al ipsosului din compozi]ia lor, care
nu se inflameaz` atunci cnd este expus la temperaturi
nalte. Placa de gips-carton izoleaz` fumul n totalitate.
n cazul aplic`rii de vat` mineral` n construc]ia unui plafon
Rigiton se asigur` protec]ie la foc pentru 30 de minute.
Renovare i ntreinere
Plafoanele Rigiton pot fi vopsite. Pentru evitarea distrugerii
materialului textil acustic se recomand` aplicarea vopselei
numai cu trafaletul (este interzis` vopsirea prin pulverizare).
ProteMarea mediului i a sntii
Plafoanele Rigiton sunt imune la microorganisme, nu dezvolt`
mucegaiuri [i nu reprezint` un mediu de cultur` pentru
bacterii, fapt ce u[ureaz` mult sarcina n privin]a m`surilor
de igien` interioar`.
ncrcri
Plafoane Rigiton suport` sarcini de pn` la 3 kg.
Greut`]ile de peste 3 kg se vor fixa de structura portant`
a plafonului.
Montajul
Pl`cile acustice perforate Rigiton se monteaz` plan pe
construc]ii portante din profile CD. Montarea se realizeaza f`r`
rosturi vizibile ntre pl`ci (tehnologia rostului lipit), rezultnd un
aspect unitar [i arhitectonic elegant al plafonului.
n plus, Rigiton se poate aplica chiar [i ndoit sau arcuit, dar cu o
raz` mare de arcuire.
Domeniul de utilizare
Plafoanele Rigiton sunt recomandate acolo unde zgomotul
este produs de mai multe voci, adic`:
s`li de mese, restaurante [i baruri
holuri de acces, recep]ii [i s`li de conferin]e
birouri [i s`li de [edin]e
s`li de clas`, de studiu [i biblioteci
muzee, galerii
obiective comerciale etc.
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
pag. 24
RL 6/18
pag. 25
RL 8/18
pag. 26
RL 10/23
1188 x 1998 x 12,5 mm 1188 x 1998 x 12,5 mm 1196 x 2001 x 12,5 mm
pag. 27
RL 12/25
pag. 28
RL 15/30
pag. 29
RL 8-12/50
1200 x 2000 x 12,5 mm 1200 x 2010 x 12,5 mm 1200 x 2000 x 12,5 mm
pag. 30
RL 12-20/66
pag. 31
RL 8-15-20
pag. 32
RL 8-15-20 super
1188 x 1980 x 12,5 mm 1200 x 2000 x 12,5 mm 1200 x 1960 x 12,5 mm
pag. 33
RL 12-20-35
pag. 34
8/18 Q
pag. 35
12/25 Q
1200 x 2000 x 12,5 mm 1188 x 1998 x 12,5 mm 1200 x 2000 x 12,5 mm
23
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,70 0,75 0,55 0,45 0,55 0,60 D
200 0,70 0,75 0,60 0,45 0,30 0,45 (LM) 0,65 D
200 50* 0,80 0,80 0,70 0,50 0,30 0,50 (LM) 0,70 D
1)
conform SR EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Domo
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 6/18
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1188 x 1998 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei
perforate
8,7 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
(Hz)
6 18
1
8
24
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 6/18
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,85 0,55 0,30 0,50 (M) 0,55 D
50 50* 0,60 1,00 0,90 0,55 0,50 0,60 (M) 0,75 C
200 0,75 0,90 0,60 0,50 0,40 0,55 (LM) 0,70 C
200 50** 0,95 0,95 0,80 0,70 0,50 0,70 (LM) 0,85 B
1)
conform SR EN ISO 11 654;
* de exemplu Isover Piano;
** de exemplu Isover AF sau Isover Fassil NT
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 8/18
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1188 x 1998 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei
perforate
15,5 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
(Hz)
8 18
1
8
25
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 8/18
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,25 0,65 0,90 0,55 0,25 0,45(M) 0,60 C
200 0,70 0,85 0,60 0,50 0,35 0,50(LM) 0,65 C
200 50* 0,95 0,90 0,80 0,65 0,45 0,65(LM) 0,85 B
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover AF sau Isover Fassil NT
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1196 x 2001 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei perforate 14,8 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 10/23
(Hz)
2
3
23 10
26
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 10/23
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,25 0,65 0,85 0,65 0,50 0,55(M) 0,60 C
200 0,75 0,90 0,65 0,55 0,40 0,55(LM) 0,75 C
200 50* 0,95 0,95 0,85 0,70 0,50 0,70(LM) 0,90 A
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2000 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei perforate 18,1 %
Greutate cca. 9,50 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 12/25
12
(Hz)
25
2
5
27
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 12/25
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
15 30
3
0
(Hz)
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,25 0,60 0,85 0,55 0,30 0,45(M) 0,55 D
50 50* 0,60 1,00 0,90 0,55 0,50 0,60(M) 0,75 C
200 0,70 0,85 0,60 0,50 0,35 0,50(LM) 0,65 C
200 50** 0,95 1,00 0,85 0,70 0,55 0,70(LM) 0,85 B
1)
conform SR EN ISO 11 654;
* de exemplu Isover Piano;
** de exemplu Isover AF sau Isover Fassil NT
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2010 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei perforate 19,6 %
Greutate cca. 9,60 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 15/30
28
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 15/30
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
8 12 50
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 --- 0,35 0,70 0,80 0,50 0,40 0,55(M) 0,60 C
200 --- 0,60 0,75 0,60 0,45 0,40 0,50(LM) 0,60 C
200 50* 0,70 0,75 0,70 0,60 0,45 0,60(L) 0,70 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2000 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare intercalat` regulat
Proporia suprafeei perforate 13,1 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 8-12/50
(Hz)
5
0
29
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 8-12/50
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
12 20 66
6
6
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,25 0,60 0,85 0,55 0,30 0,45 (M) 0,55 D
50 50* 0,60 1,00 0,90 0,55 0,50 0,60 (M) 0,75 C
200 0,70 0,85 0,60 0,50 0,35 0,50 (LM) 0,65 C
200 50** 0,95 1,00 0,85 0,70 0,55 0,70 (LM) 0,90 A
1)
conform SR EN ISO 11 654;
* de exemplu Isover Piano;
** de exemplu Isover AF sau Isover Fassil NT
Dimensiunile plcii
(l x L x H))
1188 x 1980 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare intercalat` regulat
Proporia suprafeei perforate 19,6 %
Greutate cca. 9,50 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz
ale plcilor Rigiton RL 12-20/66
(Hz)
30
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 12-20/66
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
20 15 8
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,40 0,65 0,55 0,25 0,10 0,25 (LM) 0,45 D
200 0,70 0,65 0,40 0,25 0,15 0,30 (LM) 0,50 D
200 50* 0,70 0,65 0,50 0,30 0,20 0,35 (LM) 0,55 D
1)
conform CSN EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2000 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare neregulat`
Proporia suprafeei perforate 6 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz
ale plcilor Rigiton RL 8-15-20
(Hz)
31
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 8-15-20
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
20 15 8
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,40 0,70 0,75 0,45 0,40 0,50(M) 0,55 D
200 0,75 0,75 0,55 0,40 0,30 0,45(LM) 0,60 C
200 50* 0,85 0,80 0,65 0,45 0,30 0,45(LM) 0,70 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu AF sau Isover Fassil NT
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 1960 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare neregulat`
Proporia suprafeei perforate 10 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz
ale plcilor Rigiton RL 8-15-20 super
(Hz)
32
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 8-15-20 super
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
nIimea de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 --- 0,40 0,70 0,70 0,35 0,30 0,40 (M) 0,55 D
200 --- 0,60 0,70 0,50 0,35 0,30 0,40 (LM) 0,55 D
200 50* 0,65 0,70 0,60 0,45 0,35 0,50 (L) 0,60 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2000 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare neregulat`
Proporia suprafeei perforate 11 %
Greutate cca. 10 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz
ale plcilor Rigiton RL 12-20-35
35
(Hz)
20 12
33
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton RL 12-20-35
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
8 18
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,25 0,60 0,85 0,65 0,50 0,55(M) 0,60 C
200 0,65 0,80 0,60 0,55 0,50 0,60(L) 0,65 C
200 50* 0,70 0,85 0,80 0,80 0,70 0,80 0,80 B
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1188 x 1998 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei perforate 19,8 %
Greutate cca. 9,50 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton RL 8/18 Q
(Hz)
8
1
8
34
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton 8/18 Q
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
Dp
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,90 0,80 0,60 0,60(MH) 0,70 C
200 0,75 0,90 0,70 0,65 0,50 0,65(LM) 0,75 C
200 50* 0,90 0,95 0,85 0,85 0,65 0,85(L) 0,90 A
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2000 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate perpendicular SK
Perforare regulat`
Proporia suprafeei perforate 23 %
Greutate cca. 8,50 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Caracteristicile de baz ale plcilor Rigiton 12/25 Q
(Hz)
12 25
1
2
2
5
35
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Rigiton 12/25 Q
3
PL~CI GYPTONE BIG
DE FORMAT MARE
Gyptone BIG este grupa pl`cilor perforate de format mare,
care se utilizeaz` la crearea plafoanelor cu absorban]`
fonic` ridicat`.
Aceste pl`ci pot fi utilizate [i pentru pere]i, rezultnd
o perioad` de reverbera]ie mult mic[orat` a sunetului.
n plus, placa Bend Line 7 poate fi ndoit` la uscat pn` la
o raz` de 1200 mm.
Pl`cile acustice perforate Gyptone BIG sunt fabricate cu orificii p`trate
(modelele din gama Quattro), liniare (modelele din gama Line) sau
hexagonale (modelele din gama Sixto). Toate acestea pot fi dispuse n
a[a fel nct pe plafonul montat se creeaz` suprafe]e perforate simetric.
Spatele pl`cilor este prev`zut cu un material textil, activ acustic, de culoare gri.
Deorece partea lor frontal` nu este finisat` pe suprafa]`, este recomandat`
aplicarea dup` montaj a vopselei penetrante [i zugr`virea cu rola, dup`
dorin]a arhitectului sau a beneficiarului. Pentru evitarea distrugerii
materialului textil activ acustic, este interzis` aplicarea vopselei prin
pulverizare.
Pl`cile acustice perforate Gyptone BIG se monteaz` plan pe construc]ii
portante din profile R-CD, f`r` rosturi vizibile \ntre pl`ci. Rosturile dintre
pl`ci se chituiesc cu chit de rostuit. Pentru o chituire mai u[oar`, aceste
pl`ci au toate cele patru muchii te[ite.
Pl`cile Gyptone BIG permit arhitec]ilor [i utilizatorilor finali construirea
de medii acustice ideale prin p`strarea unui standard estetic ridicat al
plafoanelor. Acest fapt este posibil gra]ie ofertei generoase [i a designului
lor unic.
Plcile acustice perforate Gyptone BIG sunt recomandate n spa]ii unde se
adun` un mare num`r de oameni:
hcur dc acccs, rcccp
rcsLauranLc s dc ncsc
hrcur, s dc cdnc s dc ccncrnc
s dc cas, dc sLudu hhcLcc
s dc cducac zc, sLudcur, Lncss s dc hcwng
spa dc cxpuncrc dcsaccrc cLc.
37
Bend Line 7 (pentru construc]ii pe suprafe]e curbe)
pag. 47
900 x 2400 x 6,5 mm
BIG Quattro 41 BIG Quattro 42 BIG Quattro 43
pag. 40
1200 x 2400 x 12,5 mm
pag. 41
1200 x 2400 x 12,5 mm
pag. 42
900 x 2700 x 12,5 mm
BIG Quattro 46 BIG Quattro 47 BIG Line 5
pag. 43 pag. 44 pag. 45
1200 x 2400 x 12,5 mm 1200 x 2400 x 12,5 mm
900 x 2700 x 12,5 mm
BIG Line 6 BIG Sixto 63 BIG Sixto 65
pag. 46 pag. 48 pag. 49
1200 x 2400 x 12,5 mm 1200 x 2400 x 12,5 mm
900 x 2700 x 12,5 mm
39
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Quattro 41
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate te[it 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei perforate 16 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
113 487 56,5
5
6
,
5
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,65 0,60 C
50 50* 0,75 0,85 0,75 0,65 0,65 0,75 0,75 C
100 75** 0,90 0,85 0,65 0,60 0,55 0,65(L) 0,75 C
200 0,70 0,80 0,70 0,60 0,55 0,65 (L) 0,70 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Piano **de exemplu Isover Domo
Coecient de absorbie fonic D
p
luuu 2uuu 4uuu (Hz)
40
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Quattro 41
Coecient de absorbie fonic D
p
luuu 2uuu 4uuu
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,40 0,60 0,60 0,45 0,40 0,50 0,50 D
50 50* 0,65 0,70 0,60 0,45 0,40 0,50(L) 0,60 C
100 75** 0,75 0,75 0,55 0,45 0,40 0,50(LM) 0,65 C
200 0,60 0,65 0,50 0,45 0,35 0,50 (L) 0,55 D
1)
conform SR EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Piano **de exemplu Isover Domo
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Quattro 42
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii t`iate te[it 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei perforate 10 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
113 187 56,5
5
6
,
5
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
(Hz)
41
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Quattro 42
Coecient de absorbie fonic D
p
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Quattro 43
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
900 x 2700 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei perforate 18 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,65 0,65 C
200 0,70 0,80 0,70 0,60 0,55 0,65(L) 0,70 C
1)
conform SR EN ISO 11 654;
(Hz)
42
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Quattro 43
113 787 56,5
5
6
,
5
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
Coecient de absorbie fonic D
p
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Quattro 46
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei perforate 10 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,45 0,60 0,50 0,45 0,40 0,50 0,50 D
50 50* 0,70 0,65 0,55 0,45 0,40 0,50(L) 0,60 C
100 75* 0,75 0,75 0,55 0,45 0,40 0,50(LM) 0,65 C
200 0,60 0,55 0,45 0,40 0,40 0,45(L) 0,50 D
400 0,60 0,55 0,45 0,40 0,35 0,45(L) 0,50 D
400 100** 0,60 0,65 0,55 0,45 0,40 0,50 (L) 0,55 D
1)
conform CSN EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Domo **de exemplu Isover Rio
(Hz)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
213 387 106,5
1
0
6
,
5
43
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Quattro 46
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
213 87 63 106,5
1
0
6
,
5
6
3
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Quattro 47
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei perforate 6 %
Greutate cca 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,45 0,50 0,40 0,30 0,30 0,40(L) 0,40 D
50 50* 0,55 0,50 0,40 0,30 0,30 0,40(L) 0,45 D
100 75** 0,65 0,55 0,40 0,30 0,25 0,35(L) 0,50 D
200 0,50 0,45 0,35 0,30 0,30 0,35(L) 0,40 D
400 0,50 0,45 0,40 0,30 0,25 0,35(L) 0,40 D
1)
conform SR EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Piano **de exemplu Isover Domo
Coecient de absorbie fonic D
p
(Hz)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
44
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Quattro 47
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Line 5
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
900 x 2700 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 6 x 80 mm
Proporia suprafeei perforate 18 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,80 0,55 0,40 0,55(M) 0,60 C
200 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,65 0,60 C
1)
conform SR EN ISO 11 654;
Coecient de absorbie fonic D
p
(Hz)
45
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Line 5
100 50
5
0
8
0
4
0
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Line 6
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 6 x 80 mm
Proporia suprafeei perforate 13 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,70 0,65 0,45 0,30 0,45(M) 0,55 D
50 50* 0,70 0,80 0,60 0,45 0,35 0,50(LM) 0,65 C
200 0,70 0,75 0,50 0,40 0,35 0,45(LM) 0,60 C
400 0,65 0,60 0,50 0,40 0,35 0,45(L) 0,55 D
400 100** 0,70 0,65 0,65 0,50 0,45 0,55(L) 0,65 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Piano **de exemplu Isover Rio
Coecient de absorbie fonic D
p
(Hz)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
160 40 80 440 80
46
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Line 6
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
40 80 320
5
0
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Bend Line 7
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
900 x 2400 x 6,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor 6 x 80 mm
Proporia suprafeei perforate 14 %
Greutate cca. 5 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
400 0,65 0,60 0,50 0,40 0,35 0,45(L) 0,55 D
400 100** 0,70 0,65 0,65 0,50 0,45 0,55(L) 0,65 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Rio
(Hz)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
47
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone Bend Line 7
M
n
. k
:
l
2
u
u
n
n
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,60 0,65 0,60 0,50 0,60 0,55 D
200 0,60 0,70 0,60 0,55 0,55 0,60 0,60 C
1)
conform SR EN ISO 11 654;
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Sixto 63
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
1200 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor hexagon cu raza de 6 mm
Proporia suprafeei perforate 15 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
(Hz)
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
128 472 64
1
2
9
,
6
4
7
0
,
4
6
4
,
8
48
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Sixto 63
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,40 0,65 0,70 0,70 0,60 0,65 0,60 C
200 0,65 0,75 0,65 0,65 0,60 0,70 0,70 C
1)
conform SR EN ISO 11 654;
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone BIG Sixto 65
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
900 x 2700 x 12,5 mm
MucKiile plcii te[ite 4T
Perforare regulat`
Dimensiunea oriciilor hexagon cu raza de 6 mm
Proporia suprafeei perforate 18 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
(Hz)
49
PLCI ACU51IC PkfDkA1 PN1kU PLAfDAN I PLACkI PkI
Gyptone BIG Sixto 65
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
128 772 64
6
4
,
8
4
PLAFOANE
LAMELARE GYPTONE
PENTRU CORIDOARE
Plafoanele pentru coridoare create cu lamelele Gyptone
sunt fabricate din materiale naturale, de nalt` calitate [i cu
o durat` lung` de via]`. Caracteristicile acustice excelente
ale lamelelor Gyptone se mbin` perfect cu aspectul lor
atractiv [i cu montajul simplu [i rapid.
Formatul alungit recomand` lamelele de gips-carton
Gyptone pentru coridoare nguste, cu l`]imea de pn` la
2400 mm. Avantajul plafonului lamelar const` n faptul c`
n timpul montajului acestuia nu este necesar` ancorarea
n tavanul portant. Acest lucru este valabil numai n cazul
n care structura portant` este confec]ionat` din profile T
speciale, consolidate. Asemenea plafonului casetat,
[i plafonul lamelar este demontabil, f`cnd u[or accesibil
spa]iul de deasupra lui.
Plafoanele lamelare Gyptone sunt fabricate cu orificii rotunde (modelul
Point), p`trate (modelul Quattro) sau liniare (model Line). Ele sunt dispuse
astfel ncat pe plafonul finalizat rezult` suprafe]e perforate simetric.
Gama de lamele perforate este completat` de lamele netede, neperforate
(modelul Base).
Datorit` ofertei largi de modele, designului unic [i caracteristicilor acustice
excelente, lamelele Gyptone permit att arhitec]ilor, ct [i utilizatorilor,
crearea unui mediu acustic [i estetic ideal .
Lamelele de gips-carton Gyptone sunt recomandate pentru coridoarele
[i spa]iile nguste din:
cdr adnnsLraLvc
nsLLu ccarc dc cducac
nsLLu dc snLaLc
cdr dc hrcur cLc.
51
Line 8
pag. 56 pag. 57
Point 15 Quattro 55
Base 33
pag. 55 pag. 54
300 x 2400 x 12,5 mm 300 x 2400 x 12,5 mm
300 x 2100 x 12,5 mm 300 x 2100 x 12,5 mm
300 x 1800 x 12,5 mm 300 x 1800 x 12,5 mm
300 x 2400 x 12,5 mm 300 x 2400 x 12,5 mm
300 x 2100 x 12,5 mm 300 x 2100 x 12,5 mm
300 x 1800 x 12,5 mm 300 x 1800 x 12,5 mm
53
PLAFOANE LAMELARE GYPTONE
Plafoane lamelare Gyptone
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
17,1 27,60 33,80 40,50 43,30 42,50 37 (-1;-7)
100* 16,6 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
200 0,35 0,15 0,07 0,06 0,02 0,10(L) 0,15
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Base 33
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
300 x 1800 x 12,5 mm
300 x 2100 x 12,5 mm
300 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii
transversal` A
longitudinal` E15
Perforare neperforat`
Proporia suprafeei perforate 0 %
Greutate cca. 9 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 82 %
54
PLAFOANE LAMELARE GYPTONE
Gyptone Base 33
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
200 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,65 0,60 C
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,6 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
Caracteristicile de baz ale plcilor Gyptone Line 8
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
300 x 1800 x 12,5 mm
300 x 2100 x 12,5 mm
300 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii
transversal` A
longitudinal` E15
Perforare liniar` regulat`
Dimensiunea oriciilor 6 x 95 mm
Proporia suprafeei perforate 12 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 70 %
55
PLAFOANE LAMELARE GYPTONE
Gyptone Line 8
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
55 95 177,5 (327,5 ud = 2400 mm)
5
5
9
5
2
4
,
5
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
200 0,70 0,75 0,65 0,60 0,55 0,65(L) 0,70 C
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,6 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Point 15
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
300 x 1800 x 12,5 mm
300 x 2100 x 12,5 mm
300 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii
transversal` A
longitudinal` E15
Perforare circular` regulat`
Dimensiunea oriciilor cerc cu raza de 6,5 mm
Proporia suprafeei perforate 11 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 75 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
6,5 15
3
1
,
2
5
26,75 ud = 1800 mm
41,75 ud = 2100 mm
191,80 ud = 2400 mm
56
PLAFOANE LAMELARE GYPTONE
Gyptone Point 15
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,65 0,60 C
50 50* 0,75 0,85 0,75 0,65 0,65 0,75 0,75 C
200 0,70 0,80 0,70 0,60 0,55 0,65(L) 0,70 C
* de exemplu Isover Piano
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100* 16,6 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Quattro 55
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
300 x 1800 x 12,5 mm
300 x 2100 x 12,5 mm
300 x 2400 x 12,5 mm
MucKiile plcii
transversa` A
longitudinal` E15
Perforare p`trat` regulat`
Dimensiunea oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei perforate 16 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea relativ
a aerului
70 %
Reecia luminii 73 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
4
1
119 ud = 1800 mm
94 ud = 2100 mm
244 ud = 2400 mm
25 12
57
PLAFOANE LAMELARE GYPTONE
Gyptone Quattro 55
5
PLAFOANE
CASETATE
GYPTONE
Plafoanele casetate Gyptone fac parte din gama
plafoanelor demontabile din gips-carton marca Rigips.
Au caracteristici acustice excelente [i un design atractiv,
fiind rapid [i u[or de montat. Sunt fabricate din materiale
naturale de nalt` calitate, cu o durat` lung` de via]`.
Gama de plafoane casetate Gyptone se poate livra cu
muchie vizibil` (A), semiascuns` (E15) sau ascuns` (D1).
Sunt disponibile cinci modele: cu perfora]ii rotunde (model Point), cu perfora]ii
p`trate (model Quattro), cu perfora]ii liniare (model Line) cu perfora]ii hexagonale
(model Sixto) sau netede, f`r` perfora]ii (model Base).
Modelele perforate au aplicat pe partea din spate un material textil activ acustic,
de culoare gri deschis. Suprafa]a casetelor este tratat` cu o vopsea acrilic` alb` de
nalt` calitate (NCS 0500) ns` ele pot fi vospite [i revopsite de mai multe ori de-a
lungul existen]ei plafonului. Pentru evitarea distrugerii materialului textil activ
acustic, este interzis` aplicarea vopselei prin pulverizare. Se recomand` aplicarea
vopselei cu trafaletul.
De plafoanele casetate pot fi u[or ancorate ulterior greut`]i cum ar fi corpurile de
iluminat. nc`rcarea unei casete Gyptone cu muchia vizibila (A) sau semiascuns`
(E15) este de max. 3 kg, iar pentru muchia ascuns` (D1) max. 1 kg.
Plafoanele casetate Gyptone sunt solu]ia ideal` pentru:
hrcurc cu supracc nar Lp ,cpcn spacc"
hrcur chnuLc, s dc cdnc, s dc ccncrnc
s dc cas, hhcLcc s dc ccLur
cahncLc ncdcac, cancrc pcnLru ncdc assLcnLc
rcsLauranLc, s dc ncsc, hrascr harur
hnc spa dc vnzarc.
59
pag. 69 pag. 68
Sixto 60 Quattro 50
600 x 600 x 12,5 mm 600 x 600 x 12,5 mm
pag. 67 pag. 66 pag. 65
Quattro 22 Quattro 20 Point 12
600 x 600 x 12,5 mm 600 x 600 x 12,5 mm 600 x 600 x 12,5 mm
Base 31 Line 4 Point 11
pag. 62 pag. 63 pag. 64
600 x 1200 x 12,5 mm 600 x 1200 x 12,5 mm 600 x 1200 x 12,5 mm
600 x 600 x 12,5 mm 600 x 600 x 12,5 mm 600 x 600 x 12,5 mm
61
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Plafoane casetate Gyptone
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
17,1 27,60 33,80 40,50 43,30 42,50 37 (-1;-7)
100* 16,6 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
* de exemplu Isover Rio
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,10 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05(L) 0,05 neclasificat`
100 75* 0,37 0,15 0,07 0,06 0,10 0,10(L) 0,15 E
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
62
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Base 31
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Base 31
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 1200 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare f`r` perforare
Proporia suprafeei perforate 0 %
Greutate cca. 9 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 82 %
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,80 0,55 0,40 0,55(M) 0,60 C
50 50* 0,65 0,90 0,85 0,65 0,60 0,70 0,75 C
100 75** 0,95 0,85 0,70 0,60 0,55 0,65(L) 0,80 B
200 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,65 0,60 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; *de exemplu Isover Piano; **de exemplu Isover Domo
Caracteristicile de baz ale plcilor Gyptone Line 4
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 1200 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulate
Dimensiunile oriciilor 6 x 95 mm
Proporia suprafeei perforate 18 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 70 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
2
7
,
5
27,5
9
5
6
9
95
5
5
55
63
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Line 4
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 --- 0,25 0,65 0,85 0,50 0,35 0,50(M) 0,55 D
50 50* 0,65 1,00 0,85 0,60 0,55 0,65(M) 0,80 B
100 75* 1,05 0,90 0,75 0,60 0,55 0,65(LM) 0,85 B
200 --- 0,70 0,75 0,65 0,60 0,55 0,65 (L) 0,70 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Caracteristicile de baz ale plcilor Gyptone Point 11
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 1200 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulate
Dimensiunile oriciilor cerc cu diametru de 6,5 mm
Proporia suprafeei perforate 12 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 75 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
15 34,25
3
4
,
2
5
8
,
5
64
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Point 11
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,35 0,65 0,60 0,35 0,20 0,35(M) 0,50 D
100 75* 0,80 0,60 0,40 0,35 0,30 0,40(L) 0,55 D
200 0,65 0,75 0,45 0,35 0,30 0,40(LM) 0,55 D
Caracteristicile de baz ale plcilor Gyptone Point 12
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulat`
Dimensiunile oriciilor cerc cu diametru de 6,5 mm
Proporia suprafeei perforate 5 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 75 %
308,5 111,5 34,25
3
4
,
2
5
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
65
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Point 12
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,85 0,65 0,40 0,55(M) 0,60 C
50 50* 0,65 1,00 0,95 0,65 0,65 0,75(M) 0,80 B
100 75* 1,00 1,00 0,75 0,65 0,50 0,65(LM) 0,85 B
200 0,60 0,65 0,60 0,65 0,70 0,65 0,65 C
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Quattro 20
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulat`
Dimensiunile oriciilor 9 x 9 mm
Proporia suprafeei perforate 18 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 73 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
19,5 32,25
3
2
,
2
5
1
0
,
5
9
66
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Quattro 20
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,40 0,60 0,50 0,35 0,20 0,35(LM) 0,45 D
100 75* 0,80 0,65 0,50 0,50 0,40 0,50(L) 0,60 C
200 0,55 0,60 0,45 0,40 0,40 0,45(L) 0,50 D
1)
conform SR EN ISO 11 654; * de exemplu Isover Domo
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Quattro 22
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulat`
Dimensiunile oriciilor 9 x 9 mm
Proporia suprafeei
perforate
9 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 73 %
283,5 126 32,25
3
2
,
2
5
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
1
0
,
5
9
67
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Quattro 22
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,c/Hz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
100 16,60 31,00 35,90 41,50 44,90 47,00 39 (-2;-8)
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,85 0,65 0,40 0,55(M) 0,60 C
200 0,60 0,65 0,60 0,65 0,70 0,65 0,65 C
1)
conform SR EN ISO 11 654
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Quattro 50
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulat`
Dimensiunile oriciilor 12 x 12 mm
Proporia suprafeei
perforate
18 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 73 %
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
25 44
4
4
1
3
1
2
68
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Quattro 50
Coecient de absorbie fonic D
p
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
50 0,30 0,65 0,80 0,75 0,60 0,60 0,65 C
50 50* 0,65 0,85 0,85 0,75 0,75 0,85 0,80 B
200 0,65 0,80 0,70 0,70 0,65 0,75 0,70 C
300 75** 0,65 0,75 0,80 0,80 0,75 0,80 0,75 C
1)
conform SR EN ISO 11 654;
* de exemplu Isover Piano;
** de exemplu Isover Piano
Caracteristicile de baz
ale plcilor Gyptone Sexto 60
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 12,5 mm
MucKiile plcii
A
E15
D1
Perforare regulat`
Dimensiunile oriciilor hexagon cu diametrul de 11 mm
Proporia suprafeei perforate 17 %
Greutate cca. 8 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
70 %
Reecia luminii 73 %
20 25
2
5
$mplasarea i dimensiunea perforaiilor >mm@
9
,
5
1
0
,
5
11
69
CASETE DIN GIPS-CARTON PENTRU PLAFOANE
Gyptone Sixto 60
6
PLAFOANE
CASETATE
CASOPRANO
Plafoanele casetate Casoprano sunt alternativa
economic` a plafoanelor demontabile. At<t aspectul
atractiv, montajul simplu [i rapid, c<t [i calit`]ile acustice
sunt caracteristicile principale ale acestor tipuri de
plafoane. Ele sunt fabricate din materiale naturale
de nalt` calitate, cu o durat` lung` de via]`. Se utilizeaz`
pentru crearea unui plafon elegant, cu construc]ie
portant` vizibil`. Plafonul este demontabil, iar spa]iul
de deasupra acestuia este oric<nd accesibil.
Casetele sunt prev`zute cu o vopsea acrilic` mat` de nalt` calitate,
de culoare alb` (RAL 9016/NCS 50500N), care face suprafa]a plafonului
str`lucitoare [i uniform`. Totu[i, n scopul color`rii sau renov`rii, casetele
pot fi vopsite ulterior, chiar [i de mai multe ori pe durata de via]` a
plafonului. Pentru evitarea distrugerii materialului textil activ acustic,
este interzis` aplicarea vopselei prin pulverizare. Se recomand` aplicarea
vopselei cu rola, care nu influen]eaz` caracteristicile fonoabsorbante ale
casetelor Casoprano.
n plafoanele casetate pot fi u[or ancorate ulterior greut`]i, cum sunt
corpurile de iluminat. nc`rcarea complementar` a unei casete Casoprano
este de max. 1 kg.
Datorit` greut`]ii lor, casetele nu se ridic` de pe construc]ia portant` nici
dac` sunt curen]i sau presiuni mari de aer n nc`pere. Prin urmare, plafonul
[i p`streaz` aspectul estetic ini]ial n toate situa]iile.
Casetele de gips-carton Casoprano au o rezisten]` ridicat` la umiditate.
Pot fi utilizate n spa]ii cu umiditatea maxim` a aerului de pn` la 90%.
Plafoanele casetate din gama Casoprano se recomand` a fi folosite
\n spa]iile n care se adun` un num`r mare de oameni, cum sunt:
cdr adnnsLraLvc
hcLcur rcsLauranLc
cc nsLLu dc cducac
chccLvc ccncrcac
nsLLu dc snLaLc cLc.
Nomades
71
=vuNovi izolace mezi dv ma mtstnostmi
se spole nm podKledem
MinerIn
izoIace
[mm]
5tupe zvukov izoIace Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
Casoroc Casostar Casobianca
pag. 74 pag. 75 pag. 76
600 x 1200 x 8 mm 600 x 1200 x 8 mm 600 x 1200 x 8 mm
600 x 600 x 8 mm 600 x 600 x 8 mm 600 x 600 x 8 mm
pag. 77 pag. 78 pag. 79
Casovoice Casonova Casola
600 x 600 x 8 mm (muchia A)
600 x 600 x 9,5 mm (muchia E15)
600 x 600 x 8 mm (muchia A)
600 x 600 x 9,5 mm (muchia E15)
600 x 600 x 8 mm (muchia A)
600 x 600 x 9,5 mm (muchia E15)
73
PLAFOANE CASETATE
Plafoane casetate Casoprano
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
300 0,15 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 0,15 E
1)
conform SR EN ISO 11 654
Coecient de absorbie fonic D
p
Caracteristicile de baz
ale plcilor Casoprano Casoroc
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 8 mm
600 x 1200 x 8 mm
MucKiile plcii A
Suprafaa casetei neted`
Proporia suprafeei perforate 0 %
Greutate 6,6 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
90 %
1)
Reecia luminii 85 %
1)
valabil pentru formatul casetelor 600 x 600 mm
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
17,8 28,50 33,30 41,20 44,20 45,60 38 (-2;-7)
75* 20,1 40,00 48,40 49,70 49,70 54,50 47 (-5;-12)
100** 20,3 38,70 45,50 50,20 49,10 53,10 46 (-4;-11)
* de exemplu Isover AF sau Isover Fassil NT; ** de exemplu Isover Rio
Designul casetei
74
PLAFOANE CASETATE
Casoprano Casoroc
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
300 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10(L) 0,10
1)
conform SR EN ISO 11 654
Coecient de absorbie fonic D
p
Caracteristicile de baz
ale plcilor Casoprano Casostar
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 8 mm
600 x 1200 x 8 mm
MucKiile plcii A
Suprafaa casetei n]ep`turi fine
Proporia suprafeei perforate 0 %
Greutate 6,6 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
90 %
1)
Reecia luminii 82 %
1)
valabil pentru formatul casetelor 600 x 600 mm
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
17,8 28,50 33,30 41,20 44,20 45,60 38 (-2;-7)
75* 20,1 40,00 48,40 49,70 49,70 54,50 47 (-5;-12)
100** 20,3 38,70 45,50 50,20 49,10 53,10 46 (-4;-11)
* de exemplu Isover AF sau Isover Fassil NT; ** de exemplu Isover Rio
Designul casetei
75
PLAFOANE CASETATE
Casoprano Casostar
Dimensiunile plcii
(l x L x H)
600 x 600 x 8 mm
600 x 1200 x 8 mm
MucKiile plcii A
Suprafaa casetei fin structurat`
Proporia suprafeei perforate 0 %
Greutate 6,5 kg/m
2
Clasa de reacie la foc A2-s1,d0
Rezistena la umiditatea
relativ a aerului
90 %
1)
Reecia luminii 85 %
1)
valabil pentru formatul casetelor 600 x 600 mm
Caracteristicile de baz
ale plcilor Casoprano Casobianca
nIimea
de
suspendare
[mm]
IzoIaie
mineraI
[mm]
Coecient de absorbie fonic
DpJHz
Dw
NRC
Clasa de
absorbie
fonic
1)
250 500 1000 2000 4000
300 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,10
1)
conform SR EN ISO 11 654
Coecient de absorbie fonic D
p
Izolaia fonic dintre dou ncperi
cu plafon comun
IzoIaie
mineraI
[mm]
CraduI izoIaiei termice Dn,cJHz
Dn,cw (C,Ctr)
125 250 500 1000 2000 4000
17,8 28,50 33,30 41,20 44,20 45,60 38 (-2;-7)
75* 20,1 40,00 48,40 49,70 49,70 54,50 47 (-5;-12)
100** 20,3 38,70 45,50 50,20 49,10 53,10 46 (-4;-11)
* de exemplu Isover Akustic SSP2; ** de exemplu Isover Rio
Designul casetei
76
PLAFOANE CASETATE
Casoprano Casobianca
5aint-Cobain Construction Products komnia 5kL
kigips 8usiness Unit
Str.1ipograhlor,Nr.ll-l5,S-Park]Corp83-84
Sectorl-8ucureti
1el.+402l2075750](5l)
lax.+402l2075752
e-mail.oIhce.rigipssaint-gobain.com
lnIokigips.0800070744
www.rigips.ro
Iai
tel.0745252252
8raov
tel.07443608l2
CIuj
tel.074560l50l
1imioara
tel.0755l49293
Craiova
tel.074l097900
Constana
tel.0744629850
8ucureti
tel. 02l ] 207 57 50
Iax. 02l ] 207 57 52

S-ar putea să vă placă și