Sunteți pe pagina 1din 5

NUME: ....................................... DATA: ............................

CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU?


U.T: Toamna, doamnă ruginie
1.Citește / Ascultă textul dat.
Era o toamnă târzie. Moș Ilie îmi spuse cea dintâi poveste vânătorească.

-Într – o zi, încarc pușca, o chem pe Fâța și intru în pădure. Ajung la o


râpă. Fâța adulmecă și pornește repede. Merg după lătrat. Într – o poiană văd o
dihanie. Părea un cal cu picioare scurte. Avea un corn în frunte. Ochii îi vărsau
văpaie.

după Mihail Sadoveanu, Țara de dincolo de negură

 Rezolvă cerințele:

-subliniază titlul textului;

-colorează numele autorului;

-textul are ......... alineate.

2.Răspunde la întrebări:

a)De ce i – a luat iepurele ciuboțelele ogarului, în textul Ciuboțelele ogarului


după Călin Gruia?

b)Cine i – a mâncat alunele veveriței, în povestirea Cioc! Cioc! Cioc! după Emil
Gîrleanu?
c)Unde a văzut Moș Ilie unicornul, în textul Țara de dincolo de negură după
Mihail Sadoveanu?

3.Completează cu „î” și „â”:


p__ine măn__ncă __nainte
cobor__ c__nt__nd t__r__
Rom__nia ne__ncetat __nt__mplare
4.Formulează câte un enunț, folosind expresiile: „într – un sat”, „într – o
clasă”, „într – o poveste”.

5.Corectează textul și transcrie – l corect și ordonat.


Întro zi am plecat împreună cu maria să cumpărăm pâine. vânzătoarea
avea numai pâine caldă. Mirosul ne âmbia. Am cumpărat și cîteva cornuri.
Înainte de a plăti am cerut și o ânghețată.
eram încîntați.
EVALUARE UNITATEA TEMATICĂ: Toamna, doamnă ruginie
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Identifică titlul, Identifică Identifică Nu rezolvă
autorul și numărul de titlul și titlul cerința.
alineate. autorul / nr.
de alineate.
I2 Răspunde corect și Răspunde Răspunde Nu rezolvă
complet la cele trei corect și corect și exercițiul.
întrebări. complet la complet la o
două întrebări întrebare sau
sau parțial la parțial la
trei întrebări. două întrebări
I3 Completează corect Completează Completează Completează
9 cuvinte. corect 6 – 8 corect 2 – 5 corect un
cuvinte. cuvinte. cuvânt sau nu
rezolvă
cerința.
I4 Formulează corect Formulează Formulează Nu rezolvă
trei enunțuri. corect două corect un exercițiul.
enunțuri. enunț.
I5 Transcrie corect Transcrie Transcrie Transcrie
textul textul cu 1-3 textul 4 - 6 textul cu mai
greșeli. greșeli. mult de 6
greșeli.

ACORDAREA CALIFICATIVULUI
FB B S I
Rezolvă corect și Rezolvă corect 3 – Rezolvă corect și Rezolvă parțial
complet toți 4 itemi, parțial complet 1-2 itemi, toți itemii sau nu
itemii. corect 1-2 itemi. parțial corect 3-4 rezolvă niciun
itemi. item.
INTERPRETAREA REZULTATELOR
Nume și prenume elev I1 I2 I3 I4 I5
Bari Can
Bari Demir
Bădiţă Laurenţiu – Marian
Bugaleti Ioana – Maria
Burdel Alexandra – Teodora
Didiliuc Gabriela Florentina
Doboş Denisa
Fibişan Ionuţ Andrei
Flueraru Narcisa Elena
Geană Florin Daniel
Geană Nicoleta
Grigoraş Antonia – Maria
Lupu Adelina
Mihai Adelina
Mustafa Barîş
Opriş Ionuţ – Antonio
Osman Imran
Ozturk Merve
Raşid Elif
Rîpă Andrei
Roşca Adelina Ioana
Sincu Mihai Ştefan
Timofte Andrei
Zorzoană Natalia Gabriela