Sunteți pe pagina 1din 4

Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu un

număr finit de zecimale nenule


De reținut
Pentru a aduna două fracții zecimale care au un număr finit de zecimale nenule, procedăm astfel:
așezăm fracțiile zecimale una sub alta, astfel încât partea întreagă a primei fracții să fie sub partea
întreagă a celei de-a doua, virgula sub virgulă, zecimile sub zecimi, sutimile sub sutimi ș.a.m.d.,
apoi adunăm după regula de adunare a numerelor naturale. La final, virgula se coboară la sumă, sub
virgulele termenilor.
Scăderea fracțiilor zecimale care au un număr
finit de zecimale nenule
De reținut

Pentru a scădea două fracții zecimale care au un număr finit de zecimale nenule, procedăm astfel:
așezăm fracțiile zecimale una sub alta, scăzătorul sub descăzut, astfel încât virgula să fie sub
virgulă, scădem numerele ca și când ar fi naturale, apoi coborâm, la diferență, virgula sub virgula
termenilor.
Observații

1. Dacă descăzutul are mai puține zecimale decât scăzătorul, atunci se adaugă zerouri la partea
zecimală (la final) pentru a avea același număr de zecimale.
Exemple:

a) 3,6 – 2,18 = 3,60 – 2,18 = 1,42


b) 218 – 12,45 = 218,00 – 12,45 = 205,55

2. Adunarea și scăderea se pot efectua și astfel: se transformă fracțiile zecimale în fracții


ordinare, se efectuează calculele cu fracții ordinare, apoi se transformă rezultatul într-o
fracție zecimală
Exemple
1 2. 3. 4.
192,75 + 43,60 + 18,25 − 242,100 −
63,00 0,25 3,40 95,316
255,75 43,85 14,85 146,784
Adunarea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule are aceleași proprietăți ca
adunarea fracțiilor ordinare, adică comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru la adunare este
0.

Ioana parcurge cu bicicleta un traseu în trei etape:


mai întâi 6,25 km, apoi 4,8 km și ultima porțiune de 3,75 km.
Care este lungimea traseului parcurs de Ioana?

6,25 +
4,80
3,75
14,80
km
Fișă de lucru

1. Care rezolvare este corectă: 32,61 + 1,526=

Ana 32,61 + Dan 32,610 + Ion 32,610 +


1,526 1,526 1,526
47,87 34,136 33,136

2.Calculați :
a) 7,57+143,1=
b) 1,142+31,2=
c) 3+5,73=
d) 41,59 – 16,2=
e) 205,4 – 3,49=
f) 7 – 2,5=
g) 13,5+2,7 – 6,8=
h) 4,13 + 5,62 =
i) 5,8  5,3 =
j) 21 + 3,4 =
k) 4,35  2,6 =
l) 7,2 + 5,75 =
m) 19  0,13 =
n) 0,186 + 51,9 =
o) 10,2  0,568 =
1. Ȋntr-un depozit sunt 67,75 kg de zahǎr și s-au mai adus 53,5 kg. Ce cantitate de zahǎr este acum în
depozit ?

3. La un aprozar erau 29,72 kg de lǎmâi și s-au vândut 14,35 kg. Ce cantitate de lǎmâi a mai
rǎmas ?
4. Scrieţi numărul 1,03 ca pe o: a) sumă de două numere 1,03 =
b) diferență de două numere 1,03 =
5. O ţeavă lungă de 6,25 m a fost vopsită pe o lungime de 2,8 m. Ce lungime de ţeavă a rămas
nevopsită?
6. Într-un bazin apa are înălţimea de1,7 m. Se lasă să mai curgă apă în bazin astfel încât nivelul
ei să se ridice cu încă 0,45 m. Care este noua înălţime a apei în bazin?
7. Completaţi tabelul:
a b a+b a–b
1. 7,3 5
2. 4,82 9,5
3. 0,34 6,2

8. Calculaţi: a) 0,8 + 47,03 – 35,2 =


b) 5,2 – (10,01 – 7,6) =
c) 35,9  (2,47  0,125) + 1,8 =

9. Inseraţi o pereche de paranteze pentru a obţine propoziţii adevărate:


a) 14,5 – 7,3 + 6 = 1,2 b) 20,9 – 10,4 – 8,3 = 18,8
11. Ce rest trebuie să primesc de la 100 lei dacă am cumpărat o carte cu 28,50 lei, un album de
artă cu 47,30 lei şi un CD cu 12 lei?
12. Folosiţi aproximări pentru a arăta de ce următoarele rezultate sunt greşite.
a) 405,74 + 832,15 = 12137,89 …………………………………………………………
b) 29,852  7,215 = 12,647 …………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și