Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUMENTUL DE EVALUARE

I. Subiectul I (30 de puncte)

Se dă textul:

„Dormeau adânc sicriele de plumb


Şi flori de plumb şi funerar veșmânt –
Stam singur în cavou… şi era vânt…
Şi scârţâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig –
Stam singur lângă mort … şi era frig…
Şi-i atârnau aripile de plumb.”

(Plumb, G Bacovia)

1. Menţionează două teme sau motive literare, prezente în poezie. 4


puncte
2. Transcrie, din poezia citată, doi termeni din câmpul semnatic al morţii. 4
puncte
3. Precizează două caracteristici ale limbajului poetic din textul dat. 4
puncte
4. Transcrie, din text, o metaforᾰ şi o personificare. 4
puncte
5. Explică rolul stilistic al verbelor la timpul imperfect și la timpul perfect compus, în prima strofᾰ.4
puncte
6. Comenteză prima strofă, în 8-12 rânduri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele
artistice folosite.
10 puncte
II. Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 300 – 350 de cuvinte, despre semnificațiile poeziei de mai sus, pornind de
la afirmația Rodicᾰi Zafiu: (30 puncte)
„Bacovia aparţine unei faze mai târzii a simbolismului,în care ...se presimte un modernism mai
acut,scindat.”

Notă:
Redactare - 20 puncte (4 puncte - claritatea şi coerenţa textului, 10 puncte - vocabular adecvat conţinutului,
6 puncte - corectitudinea exprimării, ortografia şi punctuaţia).