Sunteți pe pagina 1din 1

Grupa I:

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi formulează răspunsuri la cerinţele stabilite:

„Moromete stătea pe stănoaga podiştei şi se uita peste drum. Stătea degeaba, nu se uita în
mod deosebit, dar pe faţa lui se vedea că n-ar fi rău dacă s-ar ivi cineva...”

Cerinţe:
 Stabileşte modalitatea de caracterizare a personajului Ilie Moromete.
 Identifică trăsături dominante ale firii lui Ilie Moromete.

Grupa a II-a:
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi formulează răspunsuri la cerinţele stabilite:

„Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe
care el stăpînea cu privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa
fiind prea mică. Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deşi numărul
copiilor crescuse. El şedea bine pe pragul lui, putea să se mişte în voie...”

Cerinţe:
 Stabileşte modalitatea de caracterizare a personajului Ilie Moromete.
 Identifică trăsături dominante ale firii lui Ilie Moromete.

Grupa a III-a:
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi formulează răspunsuri la cerinţele stabilite:

„Era cu zece ani mai mare decât Catrina (contingent ̛911, făcuse războiul)şi acum avea a-
cea vârstă între tinereţe şi bătrâneţe când numai nenorociri şi bucurii mari mai pot schimba fi-
rea cuiva.”

Cerinţe:
 Stabileşte modalitatea de caracterizare a personajului Ilie Moromete.
 Identifică trăsături dominante ale firii lui Ilie Moromete.

Grupa a IV-a:
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi formulează răspunsuri la cerinţele stabilite:

„Moromete era însă departe de a fi rupt de lume şi venise aici tocmai pentru că se simţea
îngropat în ea până la gât şi vroia să scape. Înţelegea că se uneltise împotriva lui şi el nu ştiuse
– timpul pe care îl crezuse răbdător şi lumea pe care o crezuse prietenă şi plină de daruri
ascun-seseră de fapt o capcană (fâlfâirea înceată a ameninţărilor, întinderea lor de-a lungul
anilor şi de aici credinţa în fărâmiţarea şi dispariţia lor) – iar lumea, trăind în orbire şi
nepăsare îi sălbăticise copiii şi îi asmuţise împotriva lui.”
Cerinţe:
 Stabileşte modalitatea de caracterizare a personajului Ilie Moromete.
 Identifică trăsături dominante ale firii lui Ilie Moromete.