Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE – FIGURI DE STIL

Clasa a V-a
- Ce te legeni, codrule, Peste vârf de rămurele
Fără ploaie, fără vânt, Trec în stoluri rândurele,
Cu crengile la pământ? Ducând gândurile mele
- De ce nu m-aş legăna, Şi norocul meu cu ele.
Dacă trece vremea mea! Şi se duc pe rând, pe rând,
Ziua scade, noaptea creşte Zarea lumii-ntunecând,
Şi frunzişul mi-l răreşte. Şi se duc ca clipele,
Bate vântul frunza-n dungă - Scuturând aripele,
Cântăreţii mi-i alungă; Şi mă lasă pustiit,
Bate vântul dintr-o parte - Vestejit şi amorţit
Iarna-i ici, vara-i departe. Şi cu doru-mi singurel,
Şi de ce să nu mă plec, De mă-ngân numai cu el!
Dacă păsările trec! ( M.Eminescu, Ce te legeni )

A.
1. Transcrie un vers din poezie care conține o pereche de antonime. 1p
2. Identifică, în textul dat, două structuri/ versuri care sugerează trecerea timpului. 1p
3. Găsește două versuri care arată schimbările pe care le produce venirea anotimpului rece.1p
4. Numește tema textului și transcrie două cuvinte - cheie potrivite. 1p
5. Transcrie o comparație și o personificare din textul dat. 1p
6. Realizează personificări, asociind substantivelor de mai jos verbe care să indice acțiuni
omenești sau adjective care să exprime trăsături umane. 1p
ramul - ……………………………………………….
păsările - …………………………………………….

B. Realizează o descriere, de 50-80 de cuvinte, a unei păduri în anotimpul toamna, în care să


folosești trei personificări și trei comparații, pe care le vei colora. Alege un titlu sugestiv! 3p
Se acordă 1 punct din oficiu!
AUTOEVALUARE EVALUARE PROFESOR