Sunteți pe pagina 1din 4

STUDENT:

NUME
Prenume
Anul de studii
Grupa
Forma de învățământ
Tipul studiilor

LUCRARE SCRISĂ
Problema 1
O firmă deține trei magazine (A, B, C). Vânzările realizare de fiecare magazin în anul
t0 sunt prezentate în coloana 1 din tabelul următor, iar totalul vânzărilor din anul t 1 sunt V1 =
800 + α + β.
Vânzări (u.m.) Ponderi (%) Indici Ritm
Magazin
t0 t1 t0 t1 (i1/0,%) (r1/0,%)
0 1 2 3 4 5 6
A 109 204 17,70% 25% 187,15 87.15
B 207 163.2 33,60% 20% 78,84 -21.16
C 300 448.8 48.70% 55% 149,60 49.60
Total 616 816 100% 100% 132,46 23.46

α =9 (α reprezintă numărul de litere din NUMELE dvs. Ex. POPESCU  α = 7)


β =7 (β reprezintă numărul de litere din prenumele dvs. Ex. Ana Maria  β = 8)

Calculați
a) Ponderea fiecărui magazin în totalul vânzărilor în t0 (coloana 3) 1 punct
b) Vânzările realizate de fiecare magazin în t1 (coloana 2) pornind de la
ponderile în totalul vânzărilor înregistrate de fiecare magazin în t1
(coloana 4) și totalul vânzărilor (V1). 1 punct
c) Indicii individuali ai vânzărilor (i1/0,%) și indicele vânzărilor totale
(coloana 5). 1 punct
d) Ritmurile individuale de modificare (r1/0,%) și ritmul de modificare al
vânzărilor totale (coloana 6). 1 punct
e) Vânzările medii pentru t0 și t1: V̅0, respectiv V̅1 (folosiți media
aritmetică simplă). 1 punct

1
Observație: Pentru cerințele de la punctele a) – d), prezentați rezultatele în tabel (completați
spațiile cu semnul ? din tabel).

Problema 2
Calculați (2 puncte) și interpretați (2 puncte) coeficientul de variație (v %) pentru seria
x1 formata din 10 elemente, prezentată în tabelul următor. Seria reprezintă cifra lunară de
afaceri a unei firme:
i xi
ian 10 + α
feb 20 + α
ma
25 + α
r
apr 28 + α
mai 32 + α
iun 40 + α
iul 45 + α
aug 50 + α
sep
60 + α
t
oct 70 + α

Observații:
(1) Înainte de începerea calculelor, înlocuiți parametrii α și β cu valorile alocate.
(2) Se acordă un punct din oficiu.

REZOLVARE:

Problema 1
PUNCTUL a) - coloana 3

A (100 + α ) × 100 ÷ (100 + α ) + (200 + β ) + 300 = 109 × 100 ÷ 616 = 17,70 %


B (200 + β ) × 100 ÷ 600 + α +β = 207 × 100 ÷ 616 = 33,60 %
C 300 × 100 ÷ 600 + α + β = 300 × 100 ÷ 616 = 48,70 %

PUNCTUL b) - coloana 2
Vt1 = PONDERI t1 × Total V1
C = 100% - 25% - 20% = 55%

2
A 25% × 816 = 204
B 20% × 816 = 163,2
C 55% × 816 = 448,8

PUNCTUL c ) – coloana 5

i1/0,% = (coloana 2 ÷ coloana 1 ) × 100


A i1/0,% = 204 ÷ 109 × 100 = 187,15 %
B i1/0,% = 163,2 ÷ 207 × 100 = 78,84 %
C i1/0,% = 448,8 ÷ 300 × 100 = 149,60 %
T i1/0,% = 816 ÷ 616 × 100 = 132,46 %

PUNCTUL d) – coloana 6
r1/0,% = i1/0,% - 100
A r1/0,% = 187,15% -100 = 87, 15
B r1/0,% = 78,84 % -100 = -21,16
C r1/0,% = 149,60 %- 100 = 49,60
T r1/0,% = 132,46 % -100 = 23,46

PUNCTUL e)

Vo = media aritmetica coloana 1 ( A+B+C) ÷ 3


V1 = media aritmetica coloana 2 ( A+B+C) ÷ 3

V̅0 = 109+207+300 ÷ 3 = 616 ÷ 3 = 205,33


V̅1 = 204 +163,2 +448,8 ÷ 3 = 816 ÷ 3 =272

Problema 2

3
i xi
ian 19
feb 29
ma
34
r
apr 37
mai 41
iun 49
iul 54
xi = media aritmetica simpla / 10 aug 59
sep
xi = 69
t
oct 79
19+29+34+37+41+49+54+59+69+79 ÷ 10 = 47

coeficientul de variație (v%) = α ÷ xi × 100

v% = 7 ÷ 47 × 100 = 14,83 % ≤ 35 %, seria este omogenă

Coeficientul de variație < 35%, rezultă că seria reprezintă cifra lunară de afaceri a unei firme,
prezintă un grad de omogenitate ridicat.

S-ar putea să vă placă și