Sunteți pe pagina 1din 1

TECTONICA PLĂCILOR

I. Tipuri de contacte între plăcile tectonice:


1. Contacte de îndepărtare (divergente) de tip rift
2. Contacte de apropiere (convergente) de tip subducție

II. Procese ce au loc în zonele de rift:


 formarea rifturilor = riftogeneza este procesul tectonic principal
( şanţuri adânci prin care magma din astenosferă iese la suprafaţă);
 consolidarea magmei pe marginea placilor↔deplasarea plăcilor în
sensuri opuse;
 creşterea în suprafaţă a plăcilor = expansiunea fundului oceanic;
 îngroșarea litosferei și formarea dorsalelor oceanice = sisteme
muntoase submarine;
 apariţia faliilor transformante =rupturi ale scoarţei perpendiculare pe
rifturi și dorsale;
 cutremure de intensitate mică – mijlocie și erupţii vulcanice;
ridge= rift activ cu aport de magmă
rise = rift inactiv, solidificat fără aport de magmă

III.Procesele care se produc în zonele de SUBDUCŢIE:


- procesul tectonic principal este subducția: placa dispusă altitudinal
mai jos și mai grea coboară (se subduce) sub placa mai înaltă pe un
plan înclinat la 60 – 65 de grade numit plan Benioff.
- formarea lanțurilor montane;
- apariția arcurilor insulare;
- formare foselor abisale (gropi abisale);
- erupții vulcanice - ,,Cercul de foc al Pacificului’’;
- cutremure de intensitate mijlocie-mare;