Sunteți pe pagina 1din 5

FACTORII CARE DETERMINA MARIMEA PROBEI

1. Variabilitatea populatiei cu privire la caracterul analizat (o esimata a variabilitatii


populatiei, σ):
1.1. Variabilitate mare= Proba mare;
1.2. Variabilitate mica= Proba mica (la limita=1);

2. Marimea diferentei pe care dorim sa o detectam ( d  X   );


3. Nivelul de semnificatie folosit (α = Eroarea de tipul I);
4. Siguranta cu care dorim sa detectam diferenta (β);
5. Testul statistic utilizat;

EXPERIMENTE CU O PROBA
(Caracterizarea populatiilor printr-o proba)

O populatie statistica (genetica) poate fi caracterizata prin doi indicatori:

a) Media (parametru de nivel):


b) Varianţa (parametru de dispersie),

cu condiţia ca populaţia sa fie normal distribuita (Gauss).

Daca s-ar investiga intreaga populatie atunci media (μ) si varianţa (σ2) sunt
obtinute cu precizie de 100%.

In practica, de regula, nu se lucreaza cu populatii, din doua motive:

a) Costuri mari asociate masurarii tuturor unitatilor de observare (indivizi);


b) Distrugerea tuturor unitatilor de observare (de ex: rezistenta oualor la
spargere; timpul de ardere al becurilor, etc)

In consecinta, se prefera investigarea populatiilor prin intermediul probelor.

Costurile sunt mai mici, dar media si varianţa populaţiei originare vor fi doar
aproximate, de catre media probei ( X ) si respectiv varianţa probei (S2).

Utilizand statisticii probei se poate estima media populatiei cu o probabilitate


prestabilita, pe baza intervalului de confidenţă (siguranţă), după cum urmează:

1
I .C.  X  t GL;  s X    X  t GL;  s X   1  

Stabilirea formulei pentru estimarea marimii optime a unei probe

I .C.  X  tGL;  s X    X  tGL;  s X  95%

I.C.=[Media-t*eroarea mediei <Media populatiei< Media-t*eroarea mediei]=95%

Marimea intervalului de siguranta al mediei populatiei este egal cu:

2  tGL;  s X

Jumatate din acest interval este chiar marimea diferentei (d) pe care dorim sa o
detectam prin experiment:

d  tGL;  s X
s
Stiind ca: s X  , rezulta:
n

s t s
d  t GL;   GL;
n n

t GL;  s
n
d

;  S
2 2
t GL
n
d2

EXEMPLU NUMERIC 1

Dintr-o cercetare anterioara in care s-a lucrat pe un numar suficient de mare de oi


(n0 >120) s-a constatat ca abaterea standard (s) a cantitatii de lana la tuns este de 0,80 kg.
Cerinta: Care trebuie sa fie marimea optima a probei (n) pentru a estima media
populatiei cu un interval de confidenta de 1 kg. lana ?

2
Rezolvare:
1) Pentru α=0,05 si n0 >120, se consideră  ; rezultă: t GL;  t ;0,05  1,96
2) Intrucat I.C. =1 kg. lana, rezulta ca d= 0,5 kg. lana;
3) Marimea optima a probei este de 10 oi:

;  S 1,962  0,8 2
2 2
t GL
n   10
d2 0,502

Interpretarea rezultatului: Daca se doreste estimarea mediei populatiei cu un


interval de confidenta de 1 kg. lana, si o probabilitate de 95%, proba trebuie sa includa
un numar de 10 oi.

EXEMPLU NUMERIC 2

Daca in locul sansei de 95% ca media populatiei sa se estimeze cu un interval de


confidenta de un kg, s-ar dori probabilitea de 99%, care este dimensiunea optima a
probei?

Rezolvare:
1) Dacă probabilitatea cerută este de 99%, rezultă că α=0,01 ( 1%)
4) Pentru α=0,01 si n0 >120, rezulta: tGL;  t ;0,01  2,5758
5) Intrucat I.C. =1 kg. lana, rezulta ca d= 0,5 kg. lana;
6) Marimea optima a probei este de 17 oi:

;  S 2,57582  0,8 2
2 2
t GL
n   17 _ oi
d2 0,502

Interpretarea rezultatului: Daca se doreste estimarea mediei populatiei cu un


interval de confidenta de 1 kg. lana, si o probabilitate de 99%, proba trebuie sa includă
un numar de 17 oi.

EXEMPLU NUMERIC 3

Dacă s-ar dori ca experimentul să fie mai sensibil (şi nu mai sigur/repetabil), care
este dimensiunea optima a probei?

Rezolvare:

Când se solicită ca experimentul să fie mai sensibil, se REDUCE valoarea


intervalului de confidenţă (I.C.), implicit valoarea lui d. Să presupunem că se doreste ca

3
amplitudinea I.C. este de 0,50 kg. Deoarece d reprezintă jumătate din valoarea I.C.,
rezultă că d=0,25.
Dacă nu s-a cerut ca experimentul să fie si mai sigur, se va considera ca α=0,05,
de unde rezultă: tGL'  t ;0,05  1,96

;  S 1,962  0,8 2
2 2
t GL
n   39 _ oi
d2 0,252

Interpretarea rezultatului: Daca se doreste estimarea mediei populaţiei cu un


interval de confidenta de 0,5 kg. lână, si o probabilitate de 95%, proba trebuie sa includa
un numar de 39 oi.

EXEMPLU NUMERIC 4

Să se stabilească dimensiunea optima a probei dacă se doreşte ca:


4.1) Probabilitatea de repetare a rezultatelor să fie de 99% (experiment mai
sigur);
4.2) Experimentul să fie mai sensibil (d=0,25 kg.)

Rezolvare:
a) Dacă probabilitatea este de 99% rezultă că α=0,01;
b) t GL'  t ;0,01  2,57
c) d=0,25 kg.

;  S 2,572  0,8 2
2 2
t GL
n   68 _ oi
d2 0,252

Interpretarea rezultatului: Daca se doreste estimarea mediei populaţiei cu un


interval de confidenta de 0,5 kg. lână, si o probabilitate de 99.9%, proba trebuie să
includă un numar de 68 oi.

EXEMPLU NUMERIC 5
Să se stabilească dimensiunea optima a probei dacă se doreşte ca:
4.1) Probabilitatea de repetare a rezultatelor să fie de 99,9% (experiment mai
sigur);
4.2) Experimentul să fie mai sensibil (d=0,25 kg.)

Rezolvare:
d) Dacă probabilitatea este de 99% rezultă că α=0,001;
e) tGL'  t ;0,001  3,2905
f) d=0,25 kg.

4
;  S 3,29052  0,8 2
2 2
t GL
n   110 _ oi
d2 0,252

Interpretarea rezultatului: Daca se doreste estimarea mediei populaţiei cu un


interval de confidenta de 0,5 kg. lână, si o probabilitate de 99,9%, proba trebuie să
includă un numar de 10 oi.

REZUMAT
Dimensiunea experimentului în funcţie de valoarea lui α şi de mărimea lui d
Nr. crt. Specificare Mărimea optimă a experimentului (n)
α=0,05 (P=95%) n= 10 oi
1 d=0,50 kg.
α=0,01 (P=99%) n= 17 oi
2 d=0,50 kg.
α=0,05 (P=95%) n= 39 oi
3 d=0,25 kg.
α=0,01 (P=99%) n= 68 oi
4 d=0,25 kg.
α=0,001 (P=99.9%) n= 110 oi
5 d=0,25 kg.