Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul scoarţei terestre în natură și pentru societatea umană

Eseu Structurat

Structura :

1. Introducere (1-2 prop) – definirea temei,

2. Legătura cu alte învelişuri ( Atmosfera, hidrosfera, Biosfera) (3-6 fraze)

3. Importanţa pentru viataţa şi activităţile umane. (2-3 enunţuri)

4. Concluzie, încheiere. (1-2 prop)

a) legături cauză-efect,
b) părere proprie
c) termeni geografici
d) denumiri , exemple concrete
e) explicarea la nivel : global(general), regional (state , continenete,
regiuni), local(raion, localitate, ţară)

Volum : 1 foaie A4

Scoarța terestră reprezintă învelișul solid al Pămîntului format din roci


sedimentare, magmatice și metamorfice. Ea influențează esențial asupra
componentelor învelișului geografic în mod direct și indirect, care reprezintă
troposfera și hidrosfera. În mod direct ea determină compoziția și stare fizică a a
troposferei, unele particularități și caracteristici ale hidrosferei, ale oraganismelor vii
și chiar ale activității umane.
Scoarța terestră realizează un schimb intens de gaze, vapori de apă, particule
solide cu troposfera în urma proceselor de dezagregare și alterare a rocilor,
proceselor eoliene și vulcanismul. În timpul erupțiilor vulcanice și proceselor de
altereare a rocilor, în troposferă se emană diferite gaze, vapori de apă, cenușă
vulcanică și alte particule solide. Vînturile puternice ridică în aer cantități enorme de
praf, care sînt transportate la distanțe mari. Toate aceste produse, ajungînd la
troposferă, modfică transparența, culoarea, compoziția, proprietățile termice ale
aerului și constituie nuclee de condensare.
Scoarța terestră întreține un schimb intens de substanțe cu hidrosfera și
influențează unele caracteristici ale acesteia. Astfel, însăși diferențierea hidrosferei în
Oceanul Planetar și apele continetale este condiționată de formele planetare de
relief. Unele caracteristici ale apelor continentale depind direct de relief și compoziția
scoarșei, ca, de exemplu, foram rețelei hidrografice, lungirea rîurilor, viteza lor
curgere, forma și adîncimea lacurilor, existența și mărimea ghețarilor montani,
adîncimea chimismului și gradul de mineralizare a apelor subterane.
O acțiune indirectă a scoarței terestre asupra troposferei și hidrosferei se
manifestă prin însăși reliful ei. Lanțurile montane influențează dinamica troposferei:
barează sau schimbă direcția maselor de aer, provoacă etajarea condițiile climatice.
Formele negative de relief condiționează producerea inversiunilor termice. Lanțurile
muntoase submarine schimbă direcția curenților de adîncime, influențează circulația
maselor de apă oceanice.
Scoarța terestră influențează direct sau indirect și organismele vii. Plantele și
multe animale au ca suport scoarța terestră, iar unele își duc viața chiar și în
interiorul ei.
Și societatea umană își regăsește ca suport al existenței și mediu de viața
scoarța terestră. Totodată relieful terestru servește ca obiect al multor activități
umane, reprezintă centre de atracție turistică( peșterile, canioane, plajele, recifele
coraligene).
După părerea mea, scoarța terestră are un rol important în cadrul învelișului
geografic, concluzionînd faptul că scoarța acționează direct sau indirect în cadrul
structurii acesteia