Sunteți pe pagina 1din 12

Evaluare sumativă, cl.

Unitatea de învățare: ”Sistemul periodic al elementelor chimice și structura atomului”

Nume, prenume_________________________
Data __________________________________
V- I
Nr. Itemi Scor

1. Completați spațiile libere: L


a) Molecula de apă constă din__________de oxigen și ________ hidrogen; 0
b) Sarcina nucleului de fosfor este _________; 1
c) Numărul de electroni în atomul de carbon este________; 2
d) Simbolul elementului cu masa atomică relativă egală cu 64 este________; 3
e) Elementul situat în perioada a VI-a, grupa I, subgrupa secundară este_____. 4
f) Simbolul elementului care are un număr de electroni egal cu numărul 5
picioarelor unui păiangen este__________. 6
7
2. Stabiliți corespondența dintre coloanele A și B: L
A B 0
1. Atom a) particulă cu sarcină negativă; 1
2. Electron b) totalitatea atomilor de același fel 2
3. Element chimic c) cea mai mică particulă indivizibilă 3
din punct de vedere chimic
3. Alege răspunsul corect: L
A. Elementul cu Z=13 conține: 0
a) 13 protoni și 14 neutroni; 1
b) 14 protoni și 13 neutroni. 2
B. Numărul de ordine al elementului ce are 2 electroni pe al treilea strat este: 3
a) 14; b) 12; c) 16 4
C. Elementul care are structura învelișului electronic: 2ē 8ē 5ē este:
a) Ca; b) Al; c) P
D. Masa hidrogenului este:
a) 2; b) 4; c) 1.
4. Numește elementele care au următoarele simboluri chimice: L
a) K_____________________; 0
b) Si___________________; 1
c) P___________________; 2
d) N___________________. 3
4
5. Completați spațiile libere ale tabelului, utilizând Tabelul periodic:
L /0/
Compoziția nucleului 1/ 2/
protoni neutroni 3/4
C 5/6
7/8
13 9/10
11/12
39 13/14
15/16
2ē 8ē 5ē
6. Folosind sistemul periodic, scrie, în spațiul rezervat, simbolurile chimice L
pentru elementele metalice din perioada a III-a 0
1
2
3
7. Caracterizează elementul cu numărul de ordine Z=14 după algoritmul: L
0
a) Simbolul chimic___________________; 1
b) Denumirea elementului______________; 2
c) Numărul atomic____________________, 3
d) Perioada_________________________; 4
e) Grupa, subgrupa___________________; 5
f) Masa atomică relativă_______________; 6
g) Metal / nemetal_____________________; 7
h) Sarcina nucleului___________________________. 8

Total acumulat_____________
Nota ____________________

Barem de convertire a punctelor în note:

Punctaj 45-43 42-40 39-35 34-29 28-20 19-11 10-7 6-4 3-2 1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativă, cl.7

Unitatea de învățare: ”Sistemul periodic al elementelor chimice și structura atomului”

Nume, prenume_________________________
Data __________________________________
V- II
Nr. Itemi Scor

1. Completați spațiile libere: L


a) Molecula de bioxid de carbon conține_______de oxigen și ______ carbon; 0
b) Sarcina nucleului de clor este _________; 1
c) Numărul de electroni în atomul de argint este________; 2
d) Simbolul elementului cu masa atomică relativă egală cu 31 este________; 3
e) Elementul situat în perioada a IV-a, grupa II, subgrupa secundară _____. 4
f) Simbolul elementului care are masa atomică relativă egală cu cel mai mare 5
număr impar de o cifră, este__________. 6
7
2. Stabiliți corespondența dintre coloanele A și B: L
A B 0
1. Moleculă a) particulă fără sarcină electrică; 1
2. Neutron b) alcătuită din atomi identici sau diferiți; 2
3. Electron c) Particulă cu sarcină negativă 3
3. Alege răspunsul corect: L
A. Elementul cu Z=11 conține: 0
a) 11 protoni și 11 neutroni; 1
b) 11 protoni și 12 neutroni. 2
B. Numărul de ordine al elementului ce are 4 electroni pe al treilea strat este: 3
a) 14; b) 15; c) 4 4
C. Elementul care are structura învelișului electronic: 2ē 8ē 2ē este:
a) Na; b) Mg; c) P
D. Masa oxigenului este:
a) 12; b) 16; c) 8.
4. Numește elementele care au următoarele simboluri chimice: L
a) S_____________________; 0
b) Hg___________________; 1
c) Na___________________; 2
d) Fe___________________. 3
4
5. Completați spațiile libere ale tabelului, utilizând Tabelul periodic:
L /0/
Simbolul Ar Compoziția nucleului Schema electronică 1/ 2/
elementulu protoni neutroni 3/4
i 5/6
7/8
7 9/10
Na 11/12
13/14
40 15/16
2ē 8ē 3ē

6. Folosind sistemul periodic, scrie, în spațiul rezervat, simbolurile chimice L


pentru elementele nemetalice din grupa a V-a 0
1
2
3
7. Caracterizează elementul cu numărul de ordine Ar=7 după algoritmul: L
0
a) Simbolul chimic___________________; 1
b) Denumirea elementului______________; 2
c) Numărul atomic____________________, 3
d) Perioada_________________________; 4
e) Grupa, subgrupa___________________; 5
f) Masa atomică relativă_______________; 6
g) Metal / nemetal_____________________; 7
h) Sarcina nucleului___________________________. 8

Total acumulat_____________
Nota ____________________

Barem de convertire a punctelor în note:

Punctaj 45-43 42-40 39-35 34-29 28-20 19-11 10-7 6-4 3-2 1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativă, cl.7

Unitatea de învățare: ”Sistemul periodic al elementelor chimice și structura atomului”

Nume, prenume_________________________
Data __________________________________
V- III
Nr. Itemi Scor

1. Completați spațiile libere: L


g) Molecula de H2O conține_______de hidrogen și ______ oxigen; 0
h) Sarcina nucleului de oxigen este _________; 1
i) Numărul de electroni în atomul de clor este________; 2
j) Simbolul elementului cu masa atomică relativă egală cu 29 este________; 3
k) Elementul situat în perioada a IV-a, grupa IV, subgrupa secundară _____. 4
l) Simbolul elementului care are masa atomică relativă egală cu cel mai mare 5
număr par de o cifră, este__________. 6
7
2. Stabiliți corespondența dintre coloanele A și B: L
A B 0
4. Moleculă a) particulă fără sarcină electrică; 1
5. Neutron b) alcătuită din atomi identici sau diferiți; 2
6. Electron c) Particulă cu sarcină negativă 3
3. Alege răspunsul corect: L
E. Elementul cu Z=11 conține: 0
c) 11 protoni și 11 neutroni; 1
d) 11 protoni și 12 neutroni. 2
F. Numărul de ordine al elementului ce are 4 electroni pe al treilea strat este: 3
b) 14; b) 15; c) 4 4
G. Elementul care are structura învelișului electronic: 2ē 8ē 2ē este:
b) Na; b) Mg; c) P
H. Masa oxigenului este:
b) 12; b) 16; c) 8.
4. Numește elementele care au următoarele simboluri chimice: L
e) S_____________________; 0
f) Hg___________________; 1
g) Na___________________; 2
h) Fe___________________. 3
4
5. Completați spațiile libere ale tabelului, utilizând Tabelul periodic:
L /0/
Simbolul Ar Compoziția nucleului Schema electronică 1/ 2/
elementulu protoni neutroni 3/4
i 5/6
7/8
9 9/10
Cl 11/12
13/14
16 15/16

2ē 8ē 8ē 1ē

6. Folosind sistemul periodic, scrie, în spațiul rezervat, simbolurile chimice L


pentru elementele nemetalice din grupa a V-a 0
1
2
3
7. Caracterizează elementul cu numărul de ordine Ar=24 după algoritmul: L
0
i) Simbolul chimic___________________; 1
j) Denumirea elementului______________; 2
k) Numărul atomic____________________, 3
l) Perioada_________________________; 4
m) Grupa, subgrupa___________________; 5
n) Masa atomică relativă_______________; 6
o) Metal / nemetal_____________________; 7
p) Sarcina nucleului___________________________. 8

Total acumulat_____________
Nota ____________________

Barem de convertire a punctelor în note:

Punctaj 45-43 42-40 39-35 34-29 28-20 19-11 10-7 6-4 3-2 1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativă, cl.7

Unitatea de învățare: ”Sistemul periodic al elementelor chimice și structura atomului”

Nume, prenume_________________________
Data __________________________________
V- IV
Nr. Itemi Scor

1. Completați spațiile libere: L


g) Molecula de apă constă din__________de oxigen și ________ hidrogen; 0
h) Sarcina nucleului de potasiu este _________; 1
i) Numărul de electroni în atomul de calciu este________; 2
j) Simbolul elementului cu masa atomică relativă egală cu 14 este________; 3
k) Elementul situat în perioada a VI-a, grupa I, subgrupa principală este_____. 4
l) Simbolul elementului care are un număr de electroni egal cu numărul 5
picioarelor unui scaun este__________. 6
7
2. Stabiliți corespondența dintre coloanele A și B: L
A B 0
4. Atom a) particulă cu sarcină negativă; 1
5. Electron b) totalitatea atomilor de același fel 2
6. Element chimic c) cea mai mică particulă indivizibilă 3
din punct de vedere chimic
3. Alege răspunsul corect: L
E. Elementul cu Z=13 conține: 0
c) 13 protoni și 14 neutroni; 1
d) 14 protoni și 13 neutroni. 2
F. Numărul de ordine al elementului ce are 3 electroni pe al treilea strat este: 3
b) 14; b) 12; c) 13 4
G. Elementul care are structura învelișului electronic: 2ē 8ē 3ē este:
b) Ca; b) Al; c) P
H. Masa hidrogenului este:
b) 2; b) 4; c) 1.
4. Numește elementele care au următoarele simboluri chimice: L
e) K_____________________; 0
f) Si___________________; 1
g) P___________________; 2
h) N___________________. 3
4
5. Completați spațiile libere ale tabelului, utilizând Tabelul periodic:
L /0/
Simbolul Ar Compoziția nucleului Schema electronică 1/ 2/
elementulu protoni neutroni 3/4
i 5/6
N 7/8
9/10
15 11/12
13/14
23 15/16

2ē 7ē

6. Folosind sistemul periodic, scrie, în spațiul rezervat, simbolurile chimice L


pentru elementele metalice din perioada a III-a 0
1
2
3
7. Caracterizează elementul cu numărul de ordine Z=17 după algoritmul: L
0
i) Simbolul chimic___________________; 1
j) Denumirea elementului______________; 2
k) Numărul atomic____________________, 3
l) Perioada_________________________; 4
m) Grupa, subgrupa___________________; 5
n) Masa atomică relativă_______________; 6
o) Metal / nemetal_____________________; 7
p) Sarcina nucleului___________________________. 8

Total acumulat_____________
Nota ____________________

Barem de convertire a punctelor în note:

Punctaj 45-43 42-40 39-35 34-29 28-20 19-11 10-7 6-4 3-2 1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativă, cl.7

Unitatea de învățare: ”Sistemul periodic al elementelor chimice și structura atomului”

Nume, prenume_________________________
Data __________________________________
V- V
Nr. Itemi Scor

1. Completați spațiile libere: L


m) Molecula de bioxid de carbon conține_______de oxigen și ______ carbon; 0
n) Sarcina nucleului de argint este _________; 1
o) Numărul de electroni în atomul de nichel este________; 2
p) Simbolul elementului cu masa atomică relativă egală cu 32 este________; 3
q) Elementul situat în perioada a IV-a, grupa VI, subgrupa secundară _____. 4
r) Simbolul elementului care are masa atomică relativă egală cu cel mai mic 5
număr impar de doua cifre, este__________. 6
7
2. Stabiliți corespondența dintre coloanele A și B: L
A B 0
7. Moleculă a) particulă fără sarcină electrică; 1
8. Neutron b) alcătuită din atomi identici sau diferiți; 2
9. Electron c) Particulă cu sarcină negativă. 3
3. Alege răspunsul corect: L
I. Elementul cu Z=14 conține: 0
e) 14 protoni și 14 neutroni; 1
f) 14 protoni și 15 neutroni. 2
J. Numărul de ordine al elementului ce are 6 electroni pe al treilea strat este: 3
c) 14; b) 16; c) 32 4
K. Elementul care are structura învelișului electronic: 2ē 8ē 4ē este:
c) Na; b) Si; c) P
L. Masa oxigenului este:
c) 12; b) 16; c) 8.
4. Numește elementele care au următoarele simboluri chimice: L
i) S_____________________; 0
j) Hg___________________; 1
k) Na___________________; 2
l) Fe___________________. 3
4
5. Completați spațiile libere ale tabelului, utilizând Tabelul periodic:
L /0/
Simbolul Ar Compoziția nucleului Schema electronică 1/ 2/
elementulu protoni neutroni 3/4
i 5/6
7/8
14 9/10
K 11/12
13/14
45 15/16

2ē 8ē 2ē

6. Folosind sistemul periodic, scrie, în spațiul rezervat, simbolurile chimice L


pentru elementele nemetalice din grupa a V-a 0
1
2
3
7. Caracterizează elementul cu numărul de ordine Ar=31 după algoritmul: L
0
q) Simbolul chimic___________________; 1
r) Denumirea elementului______________; 2
s) Numărul atomic____________________, 3
t) Perioada_________________________; 4
u) Grupa, subgrupa___________________; 5
v) Masa atomică relativă_______________; 6
w) Metal / nemetal_____________________; 7
x) Sarcina nucleului___________________________. 8

Total acumulat_____________
Nota ____________________

Barem de convertire a punctelor în note:

Punctaj 45-43 42-40 39-35 34-29 28-20 19-11 10-7 6-4 3-2 1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativă, cl.7

Unitatea de învățare: ”Sistemul periodic al elementelor chimice și structura atomului”

Nume, prenume_________________________
Data __________________________________
V- VI
Nr. Itemi Scor

1. Completați spațiile libere: L


s) Molecula de H2O conține_______de hidrogen și ______ oxigen; 0
t) Sarcina nucleului de mangan este _________; 1
u) Numărul de electroni în atomul de aur este________; 2
v) Simbolul elementului cu masa atomică relativă egală cu 73 este________; 3
w) Elementul situat în perioada a IV-a, grupa VII, subgrupa principală _____. 4
x) Simbolul elementului care are masa atomică relativă egală cu cel mai mic 5
număr par de două cifre, este__________. 6
7
2. Stabiliți corespondența dintre coloanele A și B: L
A B 0
10. Moleculă a) particulă fără sarcină electrică; 1
11. Neutron b) alcătuită din atomi identici sau diferiți; 2
12. Electron c) Particulă cu sarcină negativă 3
3. Alege răspunsul corect: L
M. Elementul cu Z=9 conține: 0
g) 9 protoni și 9 neutroni; 1
h) 9 protoni și 10 neutroni. 2
N. Numărul de ordine al elementului ce are 6 electroni pe al treilea strat este: 3
d) 16; b) 15; c) 4 4
O. Elementul care are structura învelișului electronic: 2ē 8ē 8ē este:
d) Na; b) Mg; c) Ar
P. Masa oxigenului este:
d) 12; b) 16; c) 8.
4. Numește elementele care au următoarele simboluri chimice: L
m) S_____________________; 0
n) Hg___________________; 1
o) Na___________________; 2
p) Fe___________________. 3
4
5. Completați spațiile libere ale tabelului, utilizând Tabelul periodic:
L /0/
Simbolul Ar Compoziția nucleului Schema electronică 1/ 2/
elementulu protoni neutroni 3/4
i 5/6
7/8
14 9/10
S 11/12
13/14
28 15/16

2ē 8ē 8ē 2ē

6. Folosind sistemul periodic, scrie, în spațiul rezervat, simbolurile chimice L


pentru elementele nemetalice din grupa a V-a 0
1
2
3
7. Caracterizează elementul cu numărul de ordine Z=24 după algoritmul: L
0
a) Simbolul chimic___________________; 1
b) Denumirea elementului______________; 2
c) Numărul atomic____________________, 3
d) Perioada_________________________; 4
e) Grupa, subgrupa___________________; 5
f) Masa atomică relativă_______________; 6
g) Metal / nemetal_____________________; 7
h) Sarcina nucleului___________________________. 8

Total acumulat_____________
Nota ____________________

Barem de convertire a punctelor în note:

Punctaj 45-43 42-40 39-35 34-29 28-20 19-11 10-7 6-4 3-2 1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1