Sunteți pe pagina 1din 4

17.12.

2020

Aflarea unui număr necunoscut dintr-o operație de înmulțire sau de împărțire

Înmuțirea: f1 x f2= p

Pentru a afla factorul necunoscut, împărțim produsul la factorul cunoscut.

În cazul înmulțirii, factorii se află tot timpul prin împărțire!

f1= p : f2 f2= p : f1

Împărțirea cu rest 0: d:î=c

Deîmpărțitul este egal cu produsul dintre împărțitor și cât: d= î x c

Împărțitorul se află împărțind deîmpărțitul la cât: î = d : c

Deîmpărțitul se află prin înmulțire, iar împărțitorul se află prin împărțire!

Împărțirea cu rest diferit de 0: d:î=c,r

Pentru a afla deîmpărțitul: d= î x c + r

Pentru a afla împărțitorul: î= (d – r) : c


a : 8 = 3 9 r 2 3 9 x
a = 8 x 3 9 + 2 3 9 x
a = 3 1 2 + 2 8
a = 3 1 4 3 1 2

7 3 9 : b = 5 r 4 7 3 5 : 5 = 1 4 7
(
b = 3 9 - 4) : 5 5
7
b = 7 3 5 : 5 2 3
b = 1 4 7 2 0
= 3 5
3 5
= =

c x 6 = 1 2 6 1 2 6 : 6 = 2 1
c = 1 2 6 : 6 1 2
c = 2 1 = = 6
6
=

8 x d = 2 5 2 0 2 5 2 0 : 8 = 3 1 5
d = 2 5 2 0 : 8 2 4
d = 3 1 5 = 1 2
8
= 4 0
4 0
= =

3 4 4 : e = 4 3 4 4 : 4 = 8 6
e = 3 4 4 : 4 3 2
e = 8 6 = 2 4
2 4
= =

f : 1 2 = 1 0 6 1 0 6 x
f = 1 0 6 x 1 2 1 2
f = 1 2 7 2 2 1 2
1 0 6
1 2 7 2