Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Liceul Teoretic „Dr. Victor Gomoiu” Avizat ,


Profesor: Zamfir Eugenia Director
Disciplina: Informatică și TIC Avizat,
Clasa a V-a Sef de catedra
Nr. ore/săptămână:1 oră
Planificare calendaristică
An școlar 2019 – 2020

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de
autor
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul
1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în limbaj natural
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple
3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv
3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații


specifice ore
Semestrul I – 15 săptămâni
1. Calculatorul și - Normele de securitate și protecția muncii în laboratorul de
componentele sale informatică 1 S1
1.1 - Poziția corectă a corpului la stația de lucru
-Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană
1 S2
- Momente principale în evoluția sistemelor de calcul
- Structura generală a unui sistem de calcul
1 S3
- Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul
- Dispozitive de stocare a datelor
1,1 1 S4
- Unitățile de măsură pentru capacitatea de stocare
1.2
- Tipurile de dispozitive periferice: exemple, rol, mod de utilizare 2 S5, S6
- Recapitulare 1 S7
- Evaluare sumativă 1 S8
2. Calculatorul și - Rolul unui sistem de operare
1 S9
programele sale - Elemente de interfață ale unui sistem de operare
1.2
-Organizarea datelor pe suport extern
2 S10, S11
- Operații cu fișiere și directoare
1.3 - Servicii ale rețelei internet 2 S12, S13
- Serviciul World Wide Web (navigarea pe Internet, căutarea
informațiilor, salvarea informațiilor de pe Internet)
- Drepturi de autor
- Siguranța pe Internet
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații


specifice ore
1.21.3 - Recapitulare 1 S14
3.1 - Evaluare sumativă 1 S15
Semestrul 2 – 19 săptămâni
2. Calculatorul și - Rolul unui editor grafic. Elemente de interfață specifice
programele sale - Crearea, deschiderea și salvarea fișierelor grafice
- Comenzi pentru selectare, copiere, mutare, ștergere
- Redimensionarea, truncherea, rotația unei imagini
3.1 - Panoramare imagine 3 S1 – S3
- Instrumente de desenare
- Utilizarea culorilor în prelucrarea imaginilor
- Crearea culorilor personalizate
- Inserarea și formatarea textului
3. Algoritmi și jocuri - Noțiunea de algoritm
1 S4
- Proprietăți ale algoritmilor
-Saptamana Altfel 1 S5
2.1 - Medii grafice interactive – elemente de interfață specifice
2.2 mediului grafic interactiv - Scratch
1 S6
- Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcție de rolul
3.2 acestora
3.3 - Constante și varabile 1 S7
- Expresii (operatori aritmetici, relaționali, logici; evaluarea
2 S8, S9
expresiilor)
- Recapitulare 1 S10
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații


specifice ore
- Evaluare sumativă 1 S11
4. Structuri și jocuri - Structura liniară (secvențială) 1 S12
2.1 - Modalități de reprezentare a structurii secvanțiale prin blocuri
2.2 1 S13
grafice
2.3 - Structura alternativă (decizională) 1 S14
- Modalități de reprezentare a structurii alternative prin blocuri
1 S15
3.1 grafice
3.2 - Proiect Scratch 2 S16, S17
3.3 - Recapitulare 1 S18
- Evaluare sumativă 1 S19

S-ar putea să vă placă și