Sunteți pe pagina 1din 1

Califatul arab.

Imperiul otoman

Arabii:

Unde? Când?

-în Peninsula Arabică -în secolul VII (622) – devine anul 1 al


calendarului musulman
Cum? Descriere

-profetul Mahomed scrie Coranul, acesta fiind -au introdus jihadul = războiul sfânt împotriva
dictat de îngerul Gabriel necredincioșilor
-anul 622 Hegira, fuga lui Mahomed din orașul -vor cuceri teritorii din Asia, Africa de Nord și
Mecca la Medina Europa (711 – ajung în Spania)
-vor stăpâni Spania, până în anul 1492, când vor fi
alungați, în urma unui război – Reconquista
spaniolă ( regele Ferdinand și regina Izabela)
-se vor organiza în califat – condus de calif
(conducător politic și religios, urmaș al lui
Mahomed)
-vor fi două dinastii:
-Omeiazilor (capitala la Damasc)
-Abasizilor (capitala la Bagdad)
-în Spania, califatul de Cordoba

Imperiul otoman:

Unde? Când?

-în Asia Mică -secolul XIV

Cum? Descriere

-turcii selgiucizi au fost înlocuiți de turcii otomani -au întemeiat un stat în Asia Mică
-se impune sultanul Osman – turci osmanlâi sau -sultanul – conducătorul statului
otomani -armata era bine pregătită, disciplinată, formată din
-au venit din Asia Centrală și au cucerit Asia Mică ieniceri (infanterie) și spahii (cavalerie)
-expansiunea otomană:
-trec în Europa în anul 1354 – până în anul 1396
ajung la sudul Dunării
-în anul 1453 cuceresc orașul Constantinopol
(sultanul Mehmed II)
-1526 au cucerit Ungaria (sultanul Suleyman
Magnificul)
-au asediat Viena, dar au fost înfrânți