Sunteți pe pagina 1din 2

Cetățean și stat în democrație și în totalitarism

A. „Deci, mai întâi de toate, dați-mi voie să evidențiez ferma mea convingere că singurul lucru de care trebuie să
ne fie frică este... însăși frica – nenumită, irațională, nejustificată, care paralizează eforturile necesare pentru a
transforma retragerea în ofensivă. În fiecare oră de cumpănă a vieții noastre naționale, o conducere bazată pe
sinceritate și vigoare s-a întâlnit cu înțelegerea și suportul popular, care este esențial pentru obținerea victoriei.“

F.D. Roosevelt, Din discursul inaugural (4 martie


1933)

B. „Democrația este cea mai rea formă de guvernământ cu excepția tuturor celorlalte forme care au fost
experimentate din timp în timp.“

Winston Churchill, Dintr-un discurs ținut în fața Camerei Comunelor (11 noiembrie
1947)

1. Menţionează care este singurul lucru de care trebuie să ne temem, conform spuselor președintelui F.D.
Roosevelt.

2. Cum putem interpreta corect afirmația lui Winston Churchill?

3. Precizează pe ce se bazează conducerea SUA.

C. „...și că guvernarea poporului, de către popor, pentru popor, nu va dispărea de pe fața Pământului.“

Abraham Lincoln, Din discursul de la Gettysburg (19 noiembrie


1863)

D. „Nu ne interesează binele altora: ne interesează exclusiv PU-TE-REA. Nici bogăția, nici luxul, nici viața
îndelungată, nici fericirea: puterea și-atât – puterea pură. (...) Puterea nu este un mijloc, puterea este un scop în
sine. Nu instaurezi o dictatură ca să aperi o revoluție, ci revoluția o faci ca să instaurezi dictatura. Scopul
persecuției este persecuția însăși. Scopul torturii este chiar tortura. Scopul puterii este puterea.“

George Orwell, O mie nouă sute optzeci și


patru

1. Care din sursele de mai sus reprezintă o sursă istorică? Caută detalii on-line.

2. Menţionează ce fel de regimuri descriu cele două surse.

3. Sintagma „...guvernarea poporului, de către popor, pentru popor...“ este cea mai bună definiție pentru
democrație? Poți propune o altă definiție?

4. Conform sursei B, un regim totalitar este preocupat de soarta poporului?


Sursa E. Trăsături generale ale ideologiilor de stânga și de dreapta