Sunteți pe pagina 1din 4

Setul 5

de probleme si exercitii de matematica


( relative la aspecte algebrice ale lui Rn )

p
S5.1 Daca numarul a 2 N nf1g nu-i un patrat perfect, sa se arate ca multimea Q( a) = fx +
p
y a j x; y 2 Qg, ^nzestrata cu operatiile interna si externa , de nite respectiv prin
p p p
(x1 + y1 a) (x2 + y2 a) = (x1 + x2 ) + (y1 + y2 ) a); 8 x1 ; x2 ; y1 ; y2 2 Q
si
p p
(x + y a) = x + y a; 8 2 Q; x; y 2 Q;

este un Q-spatiu liniar. 3 2


a b
S5.2 Fie M = fA 2 M32 (R) j A = 4 c 0 5 ; a; b; c; d 2 R; a = b + cg.
0 d

i) Sa se arate ca M este un subspatiu liniar al spatiului (M32 (R); R; +; ).

ii) Sa se a e o baza a lui M si dim(M ).

iii) Sa se arate ca B = fA1 ; A2 ; A3 g, unde


2 3 2 3 2 3
0 1 2 1 0 1
A1 = 4 1 0 5 ; A2 = 4 1 0 5 ; A3 = 4 1 0 5
0 1 0 1 0 1
3 2
4 2
constituie o baza a lui M . Sa se a e coordonatele vectorului C = 4 2 0 5 ^n aceasta baza.
0 1

S5.3 Sa se analizeze liniara dependenta / independenta a urmatoarelor multimi si sa se stabileasca,


^n caz de dependenta liniara a lor, relatia de dependenta ^n cauza.

a) f(1; 1; 1); (1; 2; 3); ( 1; 11; 9)g (R3 ; R; +; );

b) ff1 (x) = e2x ; f2 (x) = xe x ; f (x)


3 = x2 ex g (F(R; R); R; +; );

c) f(1; 1; 3); ( 1; 1; 4); (1; 1; 1)g (R3 ; R; +; );

d) ff1 (x) = 1; f2 (x) = cos 2x; f3 (x) = cos2 xg (F(R; R); R; +; ).

S5.4

1 . Sa se arate ca B = f(3; 1; 5); (3; 6; 2); ( 1; 0; 1)g formeaza o baza pentru (R3 ; R; +; ), la fel
orientata ca si baza canonica a lui R3 .

at multimea B 0 = f(m; 2; 3); (1; 1; 1); (m; 1; 3)g


2 . Sa se determine m 2 R, astfel ^nc^ (R3 ; R; +; )
sa e o baza a lui R3 , contrar orientata bazei canonice fe1 ; e2 ; e3 g.

3 . Pentru valorile lui m determinate la 2 , sa se a e matricea S a schimbarii de baza de la B la B 0 .

4 . Sa se determine coordonatele vectorului x = (1; 2; 1) ^n baza B.


S5.5 Sa se arate ca aplicatia < ; >: R3 R3 ! R, de nita prin

< x; y >= 2x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + 5x3 y3 ; 8 x = (x1 ; x2 ; x3 ); y = (y1 ; y2 ; y3 ) 2 R3 ;

de neste un produs scalar pe R3 .


S5.6 Fie spatiul liniar real R3 , dotat cu produsul scalar euclidian. Sa se analizeze ortogonalitatea
sistemului de vectori U = f(1; 1; 1); (0; 1; 1); ( 2; 1; 1)g. Sa se calculeze apoi ^(u; v), ^(u; w) si
^(v; w), unde u = ( 1; 1; 2), v = ( 1; 1; 1) si w = (1; 2; 3).
S5.7 Se considera spatiul euclidian R4 , dotat cu produsul scalar canonic. Folosind procedeul de
ortonormare a lui Gram-Schmidt, sa se a e o baza ortonormata B 0 , plec^and de la baza

B = f(1; 2; 1; 0); (1; 1; 1; 1); ( 1; 2; 1; 1); ( 1; 1; 0; 1)g:

S5.8 ^In spatiul euclidian R4 , ^nzestrat cu produsul scalar canonic, se considera sistemul de vectori
C = f(1; 4; 3; 2); (1; 1; 1; 1); ( 3; 0; 7; 6)g.

a) Sa se determine S = Sp(C) si S ? .

b) Sa se a e proiectiile ortogonale ale vectorului w = (14; 3; 6; 7) pe S si pe S ? . Sa se veri ce


ca avem

jjw prS (u)jj jjw ujj; 8 u 2 C;

unde prS (u) este notatia pentru proiectia ortogonala a vectorului u pe S, care, prin de nitie,
^nseamna acel vector v 2 S, pentru care u v = x 2 S ? .

S5.9

a) Folosind inegalitatea lui Minkowski, sa se arate ca aplicatia jj jjp : Rn ! R, de nita prin


n
!1
X p

jjxjjp = jxi jp , 8 x = (x1 ; x2 ; : : : ; xn ) 2 Rn , unde p 2 [1; +1) este indicat, constituie o


i=1
norma pe Rn .
def
b) Sa se arate ca jjxjj1 = max jxk j = lim jjxjjp , 8 x 2 Rn .
1 k n p!1

c) Sa se demonstreze ca:

p
jjxjj1 jjxjj2 jjxjj1 njjxjj2 njjxjj1 ; 8 x 2 Rn :

d) Sa se arate ca inegalitatea lui H•


older se poate reda sub forma

1 1
j < x; y >c jjxjjp jjyjjq ; 8 x; y 2 Rn ; p; q 2 [1; 1); + = 1;
p q

unde < x; y >c ^nseamna produsul scalar canonic al elementelor x si y din Rn .


^In particular, c^
and p = q = 2, inegalitatea lui Cauchy-Buniakowski-Schwarz se poate rescrie ^n
forma:

j < x; y >c j jjxjj2 jjyjj2 ; 8 x; y 2 Rn :


S5.10 Fie < ; > un produs scalar pe Rn si jj jj norma indusa de acesta. Sa se arate ca au loc
relatiile, 8 x; y 2 Rn :

i) jjx + yjj2 + jjx yjj2 = 2(jjxjj2 + jjyjj2 ) (Euler ) si

ii) jjx + yjj2 jjx yjj2 = 4 < x; y > (Hilbert).

S5.11 Fie W un subspatiu liniar al lui Rn si f : W ! R, o functie astfel ^nc^at f 6 0, fx 2


W j f (x) = 0g = f0Rn g si f ( x + y) = f (x) + f (y), 8 ; 2 R, 8x; y 2 W . Se de neste aplicatia
< ; >: W W ! R, prin:

< x; y >= f (x) f (y); 8 x; y 2 W:

a) Sa se arate ca W este un spatiu prehilbertian.

b) Sa se dovedeasca ca oricare doua elemente ale lui W , diferite de 0Rn , sunt liniar dependente
(altfel spus, dim(W ) = 1).

S5.12 Pe multimea R+ = fx 2 R j x > 0g, se de nesc operatiile : R+ R+ ! R+ , prin


x y = xy, 8x; y 2 R+ si : R R+ ! R+ , prin x = x , 8x 2 R+ ; 2 R. Sa se arate ca
(R+ ; R; ; ) este un spatiu liniar. Se poate structura R+ ca o algebra?
S5.13 Care dintre multimile de mai jos este un subspatiu liniar?

a) fx 2 Rn j x = (x1 ; x2 ; : : : ; xn ); x1 + xn = 0g (Rn ; R; +; );

b) fA 2 M2 (R) j det(A) = 0g (M2 (R); R; +; ).

S5.14 Sa se studieze, dupa valorile parametrului real m, dependenta liniara a urmatoarelor sisteme
de vectori. ^In caz de dependenta liniara, sa se gaseasca relatia de dependenta respectiva.

i) f(3; 1; 4); ( 1; 1; 2); (1; 3; m)g (R3 ; R; +; );

ii) f(6; 1; 8; 3); (2; 3; 0; 2); (4; 1; 8; 2); (1; 1; 1; m)g (R4 ; R; +; );

iii) ff1 (x) = e x ; f (x) = ex ; f3 (x) = shxg (F(R; R); R; +; ).


2

S5.15 ^In spatiul (M2 (R); R; +; ), se considera:

1 2 1 1 1 1 2 1
B1 = ; ; ;
1 1 2 2 3 1 3 2

si
2 0 5 6 2 5 2 10
B2 = ; ; ;
8 6 1 6 11 7 10 5

a) Sa se arate ca B1 si B2 sunt baze pentru M2 (R);

b) Sa se scrie matricea S a schimbarii de la B1 la B2 ;

1 1
c) Sa se a e coordonatele matricii A = ^n cele doua baze B1 si B2 .
1 2
S5.16 Sa se arate ca aplicatia < ; >: R3 R3 ! R, de nita prin < x; y >= x1 y1 + x1 y3 + x2 y2 +
x3 y1 + 2x3 y3 , 8 x = (x1 ; x2 ; x3 ); y = (y1 ; y2 ; y3 ) 2 R3 , este un produs scalar pe R3 .
S5.17 Fie U = f(0; 1; 1; 0); (0; 2; 2; 1); (2; 1; 1; 4); (9; 1; 1; 4)g o submultime a spatiului liniar
4
(R ; R; +; ). Sa se arate ca U este un sistem ortogonal de vectori ^n raport cu produsul scalar canonic
pe R4 si sa se calculeze unghiul dintre ultimii doi vectori din U .
S5.18 Folosind procedeul de ortonormalizare Gram-Schmidt, sa se a e o baza ortonormata a lui
4
R , plec^and de la

B = f(0; 1; 1; 0); (0; 4; 0; 1); (1; 1; 1; 0); (1; 3; 0; 1)g:

S5.19 Fie R4 dotat cu produsul scalar canonic si U = f( 3; 0; 1; 2); (1; 1; 0; 1)g. Sa se calculeze
Sp(U ) si U ? , precum si proiectiile ortogonale ale vectorului (2; 1; 2; 1) pe U si U ? .
S5.20 Fie jj jj o norma pe Rn . Sa se arate ca:

a) k xk = kxk ; 8 x 2 Rn ;
m
X m
X
b) uk kuk k, 8 u1 ; u2 ; : : : ; um 2 Rn ;
k=1 k=1

c) jkxk kykj kx yk, 8 x; y 2 Rn .

Bibliogra e selectiva

1. Veronica T. Borcea, Catalina I. Davideanu, Corina Forascu - Probleme de algebra liniara, Ed.
\Gheorghe Asachi", Iasi, 2000.
2. St. O. Tohaneanu, Rodica Danet - Curs practic de algebra liniara cu 327 de exercitii si
probleme rezolvate, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2004.
3. C. Dragusin, O. Olteanu, M. Gavrila - Analiza matematica. Probleme (Vol. I), Ed. Matrix
Rom, Bucuresti, 2006.
4. E. Cioara - Algebra liniara.Geometrie analitica (culegere de probleme), Editura "Fair Part-
ners", Bucuresti, 2009.
5. N. Crainic - Elemente de algebra liniara, Colectia "Universitaria", Edit. Institutului Euro-
pean, 2011
6. G. I. Shilov - An Introduction to the Theory of Linear Spaces (Kindle Edition), Dover Publi-
cations, 2013.