Sunteți pe pagina 1din 2

OFERTA EDUCAȚIONALĂ LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

2020-2021 ȘI DE
Școala CONSTRUCȚII
dispune de:
Dezvoltăm un liceu cu specializări în
IAȘI
vastul domeniu al
cantină, sală de sport, cămine
TRANSPORTURILOR privit ca
internat, terenuri de sport,
mentenanță și servicii, și în domeniul
cabinete medicale, laboratoare și
CONSTRUCȚIILOR civile si industriale,
cabinete pentru disciplinile:
care să se ralieze cu cerințele
informatică, biologie, chimie,
europene.
fizică, lb. română, transporturi,
electrotehnică, construcții și
Scoala ofera:
instalații electrice,
Burse
instalații tehnico-sanitare și de
Bursă profesională -200 Ron/lună
Bani de liceu-250 lei/lună
gaze, ateliere de specialitate
Burse de merit și sociale.
pentru practică, bibliotecă, sala
Burse de 200 Ron/lună de la
de proiecție – Mediatech, centru
agentul economic pentru învățământul
de documentare. Amfiteatru.
dual
Alte facilitati:
Practica la agenți economici
locali, cu posibilitate de angajare, ulterior
terminării studiilor
Echipament de protecție gratuit
de la agentul economic
Transportul gratuit de la și până la
agentul economic
Posibilitate de petrecere a
timpului liber în săli dotate cu mese de
tenis și șah
Elevii cazați în căminul școlii
beneficiază de acces liber în laboratoarele Alege ÎNȚELEPT!
de informatică ale școlii
Vizitați periodic site-ul și pagina Decontăm naveta pentru elevi Viitorul TĂU, va prinde ARIPI!
noastră de facebook! Veți găsi informațiile cu domiciliul în afara municipiului Iași
necesare pentru specializările anului școlar Cazare gratuită pentru elevii
B-dul Socola,nr.82, Iaşi
2020-2021. din mediul rural
tel:-241844/237323;
Avem contracte pentru www.lttc iasi.ro
desfășurarea orelor de instruire practică
la agenți economici locali specifici
 Mecanic auto Tehnician în AVIAȚIE LICEU SERAL clasa a IX-a
 Tehnician în transporturi
 Tehnician desenator în
construcții și instalații
LICEU SERAL clasa a XI-a
 Tehnician în
Tehnician instalații
 Invățământ profesional telecomunicatii
de bord (avion)
dual - Mecanic aeronave  Tehnician construcții și
lucrări publice

Tehnician metrolog
 Invățământ profesional
/Tehnician instalatii
dual - Instalator instalaţii
electrice
tehnico-sanitare şi de  Maistru electromecanic
Tehnician desenator în
gaze / Instalator instalaţii auto
construcții și instalații
de încălzire centrală  Maistru construcții civile,
industriale și agricole
 Maistru electrician in
construcții

S-ar putea să vă placă și