Sunteți pe pagina 1din 1

nr. 13 din "_20 februarie 2020 Formular nr.

AN-1

în baza ordinului
____„nr. 13 din
Y” SRL "20 februarie
____________ 2020 , comisia în componența
(denumirea întreprinderii)
preşedintelui comisiei Director Lupu V
____1003603002987____ (funcţia) (numele, prenumele)
(codul fiscal)
Suconicov M APROB:
şi membrilor comisiei: Contabil -şef:
Nr. ___________Director___________________
Ci £. (funcţia)
Data punerii Durata de Termenul de Suma
Valoarea de
Denumirea activului nematerial ÎI1 exploatare valabilitate amortizării
intrare, lei
________________________ funcţiune utilă, luni (data) Lupu Vlunare,
_________ lei
____________________
(semnătura) (numele, prenumele)

1 2 3 4 5 6 7
a procurat o invenţie pentru producere. 42 000 lei 21.02.2020 72 luni 20.02.2026 TVA 20 %.
PROCES-VERBAL
Total de punere înleifuncţiune a activelor nernateriale
42000

(funcţia) (numele, prenumele)

____ Depozitar _______________________ ______Zeamă T. _______________


(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcţiune a următoarelor active


nemateriale-:

Activele nemateriale sus-menţionate în sumă totală de___________


_ 42000 Patruzeci și două mii lei____________________
(în cifre şi litere)
se pun în funcţiune.

Preşedintele comisiei ____Vulpe E_________ __________________________


______________________ _________________________
(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: ___________________________ ___________________
______ Stratan L.________ ____________________________
(numele, prenumele) (semnătura)
• _____Borş M. __________________ ____________________________
(numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea intrării activelor nemateriale:


______________________________nr.13 din "20"2020
(denumirea documentului)

Contabil-şef
Suconicov M ___________________
_________________________
______________
(semnătura)
(numele, prenumele)

Februarie
20 20
___
___13_____ _______________________________________________________ _________

S-ar putea să vă placă și