Sunteți pe pagina 1din 2

LISINOPRIL

Scopul lucrării: analiza cantitativă a pulberii de lisinopril.

Introducere: Lisinoprilul, analog al enalaprilului, este un inhibitor al enzimei


de conversie a angiotensinei cu durată lungă de acţiune ce diferă de captopril prin lipsa
grupării sulfhidril.

Structură chimică:

Fig. 1: Structura chimică a lisinoprilului

Analiza cantitativă:
Reactivi necesari: Echipament:
- pulbere lisinopril; - spectofometru UV-VIS;
- 2,4-dinitrofenol. - balon cotat, 100 ml;
- cuvă 1 cm.

Principul metodei: Determinare spectofotometrică a lisinoprilului folosind


2,4-dinitrofenol.

Mod de lucru: Se cântăresc la balanţa analitică 3g pulbere lisinopril care se


dizolvă într-un balon cotat cu apă distilată la 100 ml. La un volum de 1 ml din această
soluţie cu un conţinut 10÷70 µg/ml lisinopril se adaugă 1 ml soluţie metanolică 2,4-
dinitrofenol 0,5% şi se completează cu solvent, obţinându-se astel probe de lucru de
concentraţie echivalentă a lisinoprilul de 2÷14 µg/ml. După 15 minute se măsoară
absorbanţa la lungimea de undă de 400 nm in cuvă de 1 cm faţă de un martor preparat in
aceleaşi condiţii.

Calcule:

Cunoscând valoarea absorbanţei specifice precum si valoarea absorbenţei soluţiei


de concentraţie necunoscută, se poate calcula concentraţia în substanţă de analizat,
conform formulei:
A
c = 1%
A1cm

A  M  10
lisinopril g/plic =
A11cm
%
a

A= absorbanţa probei de analizat;


A 11cm
%
= absorbanţa specifică;
= greutatea medie a plicurilor, g;
a = cantitatea de pulbere luată în lucru, g;
10 = factor de diluţie.

Se cere:
☺ să se specifice dacă din punct de vedere al uniformităţii mesei, plicurile de
lisinopril se încadreaza în abaterea prevăzută şi acceptată de FR X;
☺ să se determine cantitatea de substanţă activă dintr-un plic de lisinopril;
☺ să se specifice dacă din punct de vedere al substanţei active plicul de lisinopril
se încadrează in intervalul abaterii admise de FR X.