Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă, clasa a VII-a

”Organismul uman și sănătatea”


Data_______________ Nume, prenume__________________________
Înainte de a rezolva un item citește cu atenție condiția!!!!! Îți doresc succes.

Nr
d/ Conținutul itemului Scor
o
I Definește noțiunile: L
Igiena respirației______________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
Trombocit____________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________

II Completează spațiile libere din textul de mai jos cu noțiunile: antigeni, imunitate, vacinurile, L
leucocitele, anticorpi. 0
___________________ este proprietatea organismului de a recunoaște și neutraliza corpurile străine 1
numite __________________________ . În procesul de apărare al organismului, intervin 2
_____________ care produc _________________. În ajutorul leucocitelor intervin ______________
3
care conțin organisme moarte sau cu potențial de infectare diminuat. De aceea vacceinarea este un
4
proces important.
5
III Coloana A include denumiri și structuri ale sistemelor vitale, iar coloana B – funcțiile lor. L
Înscrie, î spațiul rezervat, din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B 0
Coloana A Coloana B 1
a)Cavitate nazală ( ) 1. Transportul urinei spre vezica urinară 2
b) Artere ( ) 2. Transpotă sângele de la inimă spre organe 3
c) Trahee ( ) 3. Organ ce filtrează urina din sânge 4
d) Rinichi ( ) 4. Formează bila 5
e) Ficat ( ) 5. Determină mirosul, purifică și încălzește aerul 6
f) Uretere ( ) 6. Organ format din inele cartilaginoase rtansportă aerul dintre
caitatea nazală spre plămâni și invers

IV Selectează noțiunile ce nu se încadrează în grupul tematic, argumentează alegerea. L


A B C D E 0
Eritrocit Plămân Vitamine Limba Rinichi 1
Leucocit Stomac Lipide Stomac Capilare 2
Neuron Trahee Glucide Ficat Uretere 3
trombocit Bronhii Pește Intestin Vezica urinară 4
5
____________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________ 7
____________________________________________________________________________ 8
____________________________________________________________________________ 9
____________________________________________________________________________ 10
____________________________________________________________________________

V L
1 Ce este reprezentat pe desenul de mai jos? 0
A - ________________________________ B- ______________________________ 1
2
2 Completează legenda cu denumirile a 5 structuri ( la alegere) reprezentate 3
4
5
6
7
8
9
10

3 Scrie câte o funcție referitoare la organele notate cu cifrele 3A, 4B, 1B


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

VI Elaborează un algoritm de acordare a primului ajutor în caz de asfixie L


____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________ 4
____________________________________________________________________________ 5
6

VII 3 Elaborează un program din 3 activități prioritare pentru o persoană apropiată care s-a L
hotărât să se dezică de consumul de alcool 0
____________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din 14% 15- 25- 33- 51- 66- 76- 86- 96-
puncte 24% 32% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
acumulat

Puncte acumulate _____________ , % rezolvat_______________, Nota_________________


Baremul de corectare
Nr Criterii de evaluare Scor
acordat
1 Pentru fiecare noțiune definită corect se acordă câte 2 p 2p
2 Pentru fiecare noțiune plasată corect în text se acordă 1p 5p
Imunitate, antigen, leucocitele, anticorpi, vaccinuri
3 Pentru fiecare asociere corectă se acordă 1p 6p
4 Pentru fiecare noțiune depistată corect, ce nu se îcadrează în grup se 10p
agordă 1p, pentru argumentarea corectă a alegerii se acordă 1p
5 Se acordă : 10p
a) 1p pentru fiecare răspuns corect - denumirea corectă a
sistemelor de organe reprezentată în schemă; total 2p
b) 1p pentru fiecare completare corectă a legendei ; total 5p
c) 1p pentru fiecare enumerare a funcției îndeplinite de organele
indicate în imagine notate -3A, 4B, 1B ; total 3p
6 Se acordă câte 1 p pentru fiecare pas al agoritmului enumerat corect 6p
Primul ajutor in caz de asfixie cuprinde 2 etape: Eliminarea cauzei
care a produs asfixia si reanimarea victimei prin respiratia artificiala.
1) Dezbracam victima (anume partea gitului)
2) Victima trebuie sa fie culcata
3) Mina sustine gitul
4) Palma miini mentine capul rasturnat
5) Degetele acopera narile pentru a impiedica sa iasa aerul
6) Incepi respiratia artificiala (gura la gura)

7 Se acordă câte 1 p pentru fiecare măsură de profilaxie propusă corect; 3p


total3p