Sunteți pe pagina 1din 2

Noțiuni de sintaxă – continuare

Fraza este comunicarea cu cel puțin două predicate.

Construcții sintactice

Construcțiile sintactice sunt segmente sintactice cu organizare semantică și sintactică


diferită, în variate grade de legătură.
Construcțiile sintactice pot fi:
 active
 pasive
 reflexive
 impersonale
 incidente
 concesive
 condiționale
Diateza este forma pe care o ia verbul pentru a arăta raportul dintre acțiunea pe care o
exprimă și subiectul gramatical. În limba română sunt cunoscute trei tipuri de diateză: activă,
pasivă și reflexivă. Acestea corespund celor trei tipuri de construcții sintactice: active, pasive
și reflexive.

Construcția activă presupune că acțiunea este realizată de subiectul gramatical –


exprimat / neexprimat – care reprezintă și subiectul logic / autorul acțiunii exprimate de
verbul cu funcția sintactică de predicat. Acțiunea verbului se poate răsfrînge asupra unui
obiect – complementul direct.
Verbul dintr-o construcție activă poate fi:
la moduri personale, orice timp, având funcția sintactică de PV/PN
la forme nepersonale, având funcția sintactică de subiect, atribut, complement
sau nume predicativ.
EXEMPLE:
pv cd
1. Am citit o poezie interesantă.
(eu = subiect inclus, subiectul gramatical și autorul acțiunii)

Ss pv cd
2. Maria construiește figurine din hârtie.
Maria = subiectul gramatical și logic al acțiunii.

Ss pv c.ag
3. Poezia a fost citită de mine.
Poezia – complementul direct din prima propoziție a devenit subiectul gramatical;
eu – subiectul gramatical și autorul acțiunii din prima propoziție devine complement
de agent, respectiv subiectul logic – de mine.

Ss pv c.ag
4. Figurinele din hârtie sunt construite de către Maria.
Figurinele – complementul direct din a doua propoziție a devenit subiectul
gramatical;
Maria – subiectul gramatical și autorul acțiunii din prima propoziție devine
complement de agent, respectiv subiectul logic – de către Maria.
Construcția pasivă este o construcție sintactică constituită dintr-un subiect gramatical
(exprimat sau neexprimat), o formă verbală pasivă și un complement de agent, autorul acțiunii
exprimate de verb.
Forma verbală pasivă este alcătuită din verbul auxiliar a fi + participiul verbului de
conjugat: a fost citită, sunt construite.
Participiul își schimbă forma după genul și numărul subiectului: 
Replica este rostită de Ana.
Replicile sunt rostite de Ana.
Verbul auxiliar a fi are forme pentru toate timpurile și modurile, cu excepția
imperativului, iar dintre formele verbale nepersonale, doar pentru gerunziu (Fiind chemat de
Andrei, a lăsat totul baltă și a plecat.) și infinitiv (Visul de a fi aplaudat de spectatori i s-a
împlinit.).
Complementul de agent este un tip special de complement prepozițional care
denumește autorul acțiunii dintr-o construcție pasivă și se exprimă printr-un substantiv,
pronume sau numeral în cazul acuzativ, precedat de prepoziția de către sau de: Ana este
apreciată de către public., Ana a fost admirată de noi., Ana va fi felicitată de cei doi.
Complementul de agent poate fi exprimat sau neexprimat.
Complementul de agent corespunde subiectului din construcția activă, iar complementul
direct din construcția activă se transformă în subiect gramatical în construcția pasivă.
*Subiect gramatical = partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea
exprimată de un predicat verbal sau cui îi este atribuită însușirea exprimată de un predict
nominal.
*Subiect logic = autorul acțiunii exprimată de un predicat verbal.

Trecerea de la construcția activă la construcția pasivă se realizează astfel:


 complementul direct din construcția activă devine subiect în construcția pasivă;
 subiectul din construcția activă devine complement de agent în construcția
pasivă, legându-se de verb prin prepozițiile de către sau de;
 forma verbului din construcția activă se modifică, în construcția pasivă, într-una
compusă, alcătuită din auxiliarul pasiv a fi + participiul verbului acordat cu
subiectul; auxiliarul păstrează modul și timpul.

S-ar putea să vă placă și