Sunteți pe pagina 1din 2

UMF Craiova

Facultatea de Medicină
Disciplina de Medicină Fizică și Recuperare

TEMATICA PENTRU EXAMEN


1. Bioclima de stepă 30. Unde scurte: definiţie, indicaţii,
2. Bioclima de litoral marin contraindicaţii
3. Bioclima sedativ-indiferentă 31. Ultrasunetul: definiţie, efecte fizico-
4. Bioclima tonică stimulentă chimice, efecte biologice
5. Apele minerale: definiţie, clasificare 32. Ultrasunetul: efecte terapeutice, indicaţii
chimică 33. Radiaţii infraroşii: definiţie, efecte, mod de
6. Acţiunea apelor minerale în cură externă aplicare, indicaţii
7. Acţiunea apelor minerale în cură internă 34. Razele ultraviolete: definiţie, efecte,
8. Ape oligominerale acratoterme indicaţii, contraindicaţii
9. Ape oligominerale acratopege 35. Comportamentul termic al organismului
10. Apele minerale alcaline 36. Termoreglarea
11. Apele minerale alcalino-teroase 37. Aprecierea reacţiei organismului la
12. Apele minerale clorurate sodice: efecte ale aplicarea factorului termic
balneaţiei, indicaţii, staţiuni 38. Efectele aplicaţiilor generale şi locale de
13. Apele minerale clorurate sodice: efecte ale căldură
crenoterapiei, aerosolilor şi inhalaţiilor, 39. Crioterapia
staţiuni 40. Clasificarea principalelor proceduri de
14. Ape carbogazoase: efecte ale balneoterapiei termoterapie
şi crenoterapiei, staţiuni 41. Împachetarea cu parafină
15. Ape sulfuroase: efecte ale balneaţiei şi 42. Masajul: definiţie, clasificări
crenoterapiei, indicaţii, staţiuni 43. Manevrele principale ale masajului
16. Ape minerale sulfatate, feruginoase şi 44. Proprietăţile profilactico-terapeutice ale
arsenicale masajului classic
17. Nămoluri terapeutice: definiţie, clasificare, 45. Efectele fiziologice ale masajului asupra
structură pielii şi aparatului locomotor
18. Nămoluri terapeutice: proprietăţi fizice 46. Testingul articular: modalităţi de măsurare
19. Modalităţi de terapie cu peloide 47. Testarea tonusului muscular
20. Terapia cu peloide: efecte experimentale, 48. Metode de kinetoterapie
contraindicaţii 49. Metodele de antrenament la efort
21. Mofetele: definiţie, clasificare, efecte 50. Examenul obiectiv al coloanei vertebrale
terapeutice, indicaţii 51. Examenul obiectiv al umărului şi cotului
22. Curentul galvanic: definiţie, mod de 52. Aspecte particulare întîlnite în examenul
aplicare, efecte, indicaţii obiectiv al mîinii
23. Galvanizarea simplă 53. Examenul obiectiv al genunchiului şi
24. Băile galvanice. Ionogalvanizarea şoldului
25. Curenţii diadinamici: definiţie, forme de 54. Descrieţi faza I şi II a herniei de disc
curent lombare după De Sèze
26. Curenţii diadinamici: modalităţi de 55. Descrieţi faza a III-a a herniei de disc
aplicare, indicaţii lombare după De Sèze
27. Curenţii de medie frecvenţă: definiţie, 56. Descrieţi faza a IV-a a herniei de disc
forme, indicaţii lombare după De Sèze
28. Curenţii interferenţiali: definiţie, efecte 57. Tratamentul igieno-postural şi
fiziologice, indicaţii medicamentos în hernia de disc lombară
29. Curenţii de înaltă frecvenţă: definiţie, 58. Tratamentul electroterapic în hernia de disc
clasificare, proprietăţi fiziologice lombară

1
59. Proceduri de hidrotermoterapie şi 86. Metodologia antrenamentului în Faza a II-a
obiectivele kinetoterapiei în hernia de disc de reabilitare în infarctul miocardic
lombară 87. Faza a III-a de reabilitare a pacientului cu
60. Tratamentul chirurgical în hernia de disc infarct miocardic
lombară: stabilirea indicaţiei operatorii 88. Obiectivele reabilitării în HTA. Indicații
61. Artrita reumatoidă: definiţie, etiopatogenie 89. Modalități de kinetoterapie în HTA
62. Artrita reumatoidă: diagnostic la debut și în 90. Antrenamentul fizic în arteriopatiile
stadiul clinic manifest obliterante ale membrelor inferioare
63. Artrita reumatoidă: manifestări 91. Metodologia recuperării în arteriopatiile
extraarticulare obliterante ale membrelor inferioare
64. Artrita reumatoidă: examinare paraclinică 92. Kinetoterapia respiratorie
65. Artrita reumatoidă: tratamentul cu 93. Obiectivele recuperării în disfuncția
antiinflamatorii respiratorie obstructivă
66. Artrita reumatoidă: tratamentul cu 94. Obiectivele şi mijloacele kinetoterapiei la
metotrexat și infliximab pacientul post-AVC
67. Artrita reumatoidă: tratament igieno- 95. Terapia ocupațională la pacientul post-
postural şi fizical AVC
68. Spondilita anchilozantă – fiziopatologie 96. Recuperarea sindromului motor în
69. Spondilita anchilozantă – tablou clinic sechelele posttraumatice ale nervilor
70. Spondilita anchilozantă – diagnostic periferici
radiologic 97. Planul de recuperare în 4 stadii al unui
71. Spondilita anchilozantă – tratament bolnav paraplegic
medicamentos 98. Tratamentul balnear în afecțiunile reno-
72. Kinetoterapia în spondilita anchilozantă vezicale. Crenoterapia afecțiunile reno-
73. Hidroterapia și termoterapia în spondilita vezicale
anchilozantă
74. Electroterapia și masajul în spondilita
anchilozantăFactori predispozanţi generali
şi locali în boala artrozică
75. Tablou clinic în boala artrozică şi
modificări radiologice în boala artrozică
76. Obiective şi mijloace de tratament în boala
artrozică
77. Terapia fizicală în sechele posttraumatice
cutanate şi subcutanate
78. Refacerea mobilității articulare în sechele
posttraumatice articulare
79. Algoneurodistrofia – stadializare și
tratament
80. Refacerea forței de contracție în sechelele
posttraumatice musculare
81. Umărul dureros simplu și umărul acut
hiperalgic – clinică și tratament
82. Umărul mixt și umărul blocat – clinică și
tratament
83. Fibromialgia
84. Metodologia antrenamentului la efort la
pacientul cardiac
85. Faza I de reabilitare a pacientului cu infarct
miocardic