Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

PREZENTAREA COMENZILOR DE COTARE ÎN PROGRAMUL AUTOCAD

1. Cotarea desenelor în AutoCAD se face de regulă după activitățile de


desenare (DRAW) și modificare (MODIFY), ca o ultimă parte a procesului
de proiectare (A/F)

2. Comenzile de cotare se găsesc în tabul HOME, panelul MODIFY (A/F)

3. Derulând lista din tab-ul HOME, panel-ul ANNOTATION apare ca prim


element cota de tip LINEAR (A/F)

4. Butonul DIMENSION STYLE se găsește în panelul LAYERS (A/F)

5. Studiați cu atenție desenele de mai jos. Identificați și notați sub fiecare


ce comenzi de cotare se pot utiliza pentru definirea dimensiunilor.
(alegeți comenzile din tabel)
LINEAR
ALIGN
ANGULAR
ARC LENGTH
RADIUS
DIAMETER

1
2