Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

SIMBOLURI FOLOSITE LA COTARE

Studați cu atenție desenele de mai jos.


1. Cotați reperele pieselor respective utilizând simbolurile
aferente fiecărui reper.

1
2