Sunteți pe pagina 1din 17

INCOVOIEREA

Prof. Popoveniuc Veronica


Definitie
O bara dreapta este solicitata la incovoiere
atunci cand sarcinile ce i se aplica sunt
cupluri de forte sau forte care se afla in
plane ce trec prin axa barei.
Ipoteze pentru studiul grinzilor
 Planul in care actioneaza sarcinile trece
prin axa grinzii
 Fortele exterioare sunt normale pe axa
grinzii
 Sectiunea trensversala a grinzii este
simetrica fata de acest plan
 Deformatiile sunt foarte mici
Incovoierea-animatie
 http://www.youtube.com/watch?v=asBW0Ojc0
 http://video.google.ro/videoplay?docid
=1997162466227042283&ei=s0RLS96qBIO62
flexion+poutre&hl=ro#
Grinda dreapta solicitata la incovoiere
Asupra grinzii actioneaza sarcini ce sunt cuprinse in planul de simetrie

xOy, fortele fiind normale pe axa grinzii


Sub actiunea acestor sarcini, bara se deformeaza, adica
fibrele din partea convexa se lungesc, iar fibrele din partea
concava se scurteaza
Exemple de bare solicitate la
incovoiere:
- osiile vagoanelor de cale ferata
- arcurile in foi
- grinzile orizontale de sustinere a planseelor
dintre etaje
- grinzile podurilor rulante
- osiile autoturismelor
- grinzile constructiilor metalice
- aripile aeronavelor
Momente statice. Momente de inertie.

La calculul solicitarilor de intindere,


compresiune si forfecare se ia in considerare
aria sectiunii barei, pe cand la solicitarea de
incovoiere si rasucire intervin alte marimi
geometrice numite momente statice,
momente de inertie si module de rezistenta.
Momente statice. Momente de inertie.
 Pentru definirea acestor marimi geometrice, se considera o suprafata A, in
sistemul de axe zOy, care se descompune in elemente de suprafata ∆ A. se
considera un element de suprafata ∆ A al carui centru de greutate are
coordonatele z si y. Suprafata∆ A are centrul de greutate in punctul G de
coordonate zG si y G . z
y ∆A

y
yG G
z
O

zG
Momente statice
 Momentul static al unei suprafete elementare ∆A in raport cu axa z este egal
cu produsul y∆A, iar in raport cu axa y este egal cu produsul z∆A. Pentru
intraga suprafata A, momentul static in raport cu o axa este egal cu suma
momentelor statice ale tuturor suprafetelor elementare ce alcatuiesc
suprafata respectiva.
 Momentul static al unei suprafete in raport cu o axa este egal cu produsul
dintre aria suprafetei si distanta de la centrul de greutate la acea axa.
 Momentul static in raport cu axa z se noteaza Sz, iar in raport cu axa y, Sy


Sz= Σy∆A=y GA

 Sy= Σz∆A=z GA

 3
Unitateademasuraamomentului staticinSI este m .
Momente de inertie
 Momentele de inertie pot fi :
 momente de inertie axiale,
 se calculeaza in raport cu o axa.
 Sunt notate cu Iz si Iy.
 momente de inertie polare
 se calculeaza in raport cu un punct ( in desn punctul O)
 Se noteaza cu Ip.
 Momentul de inertie axial al unui element de suprafata fata de axa z este egal cu
produsul y2∆A, iar fata de axa y este z2∆A.Pentru intreaga suprafata A, momentul de
inertie axial in raport cu o axa este egal cu suma momentelor de inertie axiale ale
tuturor suprafetelor elementare ce alcatuiesc suprafata respectiva.
 Iz = Σy2∆A
 Iy = Σz2∆A
 Unitatea de masura a momentului de inertie axial in SI este m4.
 Momentul de inertie polar al unui element de suprafata fata de pol,
este egal cu produsul r2∆A.
 Pentru intreaga suprafata A, momentul de inertie polar este egal cu
suma momentelor de inertie polare ale tuturor suprafetelor
elementare ce alcatuiesc suprafata respectiva.
 Ip = Σ r2 ∆A
 Unitatea de masura a momentului de inertie polar in SI este m4.
Momente de inertie axiale si polare ale figurilor plane simple
Module de rezistenta
 Modulele de rezistenta pot fi:

 modulul de rezistenta axial.


□ se calculeaza fata de o axa
□ se noteaza cu Wz sau Wy.
□ se calculeaza cu formula: Wz = Iz / y max
Wy = Iy / z max .
 modulul de rezistenta polar
□ se calculeaza pentru sectiune circulara si inelara
□ se noteaza cu Wp.
□ se calculeaza cu formula: Wp = Ip / R
 Modulul de rezistenta axial al unei suprafete fata de o axa este egal cu
raportul dintre momentul de inertie axial si distanta de la marginea
sectiunii la acea axa.
 Unitatea de masura a modulelor de rezistenta in SI este m3.
Eforturi unitare in barele solicitate
la incovoiere
 Tensiunea normala σ se calculeaza cu formula lui Navier:
σ = M ∙ y / Iz.
 Tensiunea normala maxima se obtine daca:
y = y max σmax = M / Wz
 Formula de dimensionare la incovoiere:
Wznec = Mmax / σa
 Formula de verificare a barei supusa la incovoiere:
σef = Mmax / Wz ≤ σa
 Formula de determinare a sarcinii capabile:
Mcap = σa Wz