Sunteți pe pagina 1din 2

PATRIARHIA ROMÂNĂ

SECTORUL COMUNICAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE


CENTRUL DE PRESĂ BASILICA
BIROUL DE PRESĂ

Strada Sf. Ecaterina nr. 2-4, BUCUREŞTI IV, ROMÂNIA


Telefon: + 40 21 335 06 56
E-mail: presa@patriarhia.ro, http://www.patriarhia.ro

3 iunie 2021

DUMINICA PĂRINŢILOR ŞI COPIILOR –


PRILEJ DE OMAGIERE ŞI SUSŢINERE A FAMILIEI CREȘTINE

Hristos a înviat!

Aprobată prin hotărârea nr. 629/12 martie 2009 a Sfântului Sinod al Bisericii
noastre, Duminica Părinţilor şi Copiilor, prima duminică după data de 1 iunie – Ziua
Internaţională a Copilului, este prilej de a reafirma rolul principal al familiei în creşterea şi
educaţia copiilor pentru viaţă.
Familia este cununa creației lui Dumnezeu şi mediul binecuvântat de El în care
omul-copil începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii.
Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a binecuvântat familia la nunta
din Cana Galileii, făcând „început al minunilor” Sale (cf. Ioan 2, 2-11), a ajutat părinți aflați
în suferință (cf. Marcu 5, 22-43; Luca 7, 11-17), i-a binecuvântat pe copii (cf. Luca 18, 16) şi
a descoperit oamenilor iubirea Tatălui din ceruri pentru întreaga lume (cf. Ioan 3, 16).
Familia este „biserica de acasă”, după cum a fost numită de Sfântul Ioan Gură de
Aur, în care se cultivă iubirea conjugală, părintească, fiască şi frăţească. Cu ajutorul
părinţilor, copilul începe să simtă iubirea lui Dumnezeu pentru el şi să cultive iubirea faţă de cei
din jurul său. Iubirea copiilor faţă de părinţi se arată mai ales în comunicarea cu ei. Domnul Iisus
Hristos a fost copil, crescând în ascultare de Dumnezeu Tatăl din ceruri, de Mama Sa,
Sfânta Fecioară Maria şi de Dreptul Iosif, ocrotitorul Său. Sfânta Evanghelie spune că
„Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Luca 2, 52).
Caracterul copiilor se formează mai ales prin iubirea părinţilor faţă de ei şi prin
modul de vieţuire al părinţilor. De aceea, părinţii sunt chemaţi să trăiască adevărata credinţă,
să cultive iubirea în familie, libertatea și demnitatea persoanei umane, create după chipul lui
Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: „Învață-ți copilul să nu pună
preț pe bani, nici pe slavă lumească, nici numai pe viața de aici. Dacă va avea astfel de gânduri,
va fi un înțelept”1.
Copiii născuți în familie și botezați de Biserică în numele Preasfintei Treimi pot
deveni cetățeni ai Împărăției cerești veșnice, dacă în viața lor pământească au cultivat

1Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre creșterea copiilor, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 427.
1
darurile duhovnicești primite la Sfântul Botez, după cum ne arată familiile care au dăruit
Bisericii mai mulți sfinți, înscriși în calendar.
În ultimele decenii, în contextul multor provocări la adresa familiei creştine,
Biserica a intensificat activitățile ei privind consolidarea acesteia. În Patriarhia Română,
câțiva ani au fost dedicați familiei și educației. De exemplu: 2011 – Anul omagial al
Sfântului Botez și al Sfintei Cununii; 2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului
creştin ortodox; 2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor. Anul 2021 este în mod
deosebit dedicat pastoraţiei românilor din afara României, părinți și copii aflați adesea printre
străini. În acest context, în perioada 21 decembrie 2020 – 22 august 2021, în Patriarhia
Română se desfășoară Concursul Național Catehetic Biserica: familia românilor de
pretutindeni, care se adresează copiilor din grupele catehetice parohiale din țară și din
diaspora, înscrise în Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor. Scopul
concursului este crearea unor legături spirituale între grupurile catehetice din țară și cele
din diaspora română. Grupurile de cateheză participante au realizat și au implementat
miniproiecte având caracter cultural şi filantropic, adresate cu preponderență familiei.
Pandemia actuală a afectat în mod direct familiile din țară și din diaspora, precum
și educaţia copiilor. Studiile recente evidențiază utilitatea, dar și limitele educației on-
line: stres, oboseală mentală, manifestări depresive, pierderea motivației, dificultăți în
gândire, în concentrare și în luarea deciziilor. O educație temeinică pentru viață include
experiențe nemijlocite, trăite în cadrul unei comunități concrete, începând din familie și
continuând în școală, în viaţa Bisericii şi a societăţii.
În contextul secularizării tot mai accentuate a societății actuale, este necesară
reafirmarea rolului principal al familiei în creşterea şi educaţia copiilor pentru viaţă,
precum şi susţinerea spirituală şi materială a familiilor defavorizate şi a familiilor care
au mulţi copii. Totodată, pentru a răspunde nevoilor spirituale profunde ale generațiilor
de copii și de tineri din societatea actuală, este foarte necesară cooperarea dintre Biserică,
Familie și Şcoală, pentru a fi cultivate vocațiile specifice ale copiilor şi tinerilor.
Adresăm părinților și copiilor români de pretutindeni un mesaj părintesc de multă
prețuire, precum și îndemnul de a păstra și de a cultiva credința creștină ortodoxă,
împreună cu valorile spiritualității românești în familie, în biserică şi în societate, spre
bucuria tuturor copiilor şi a părinților!

Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

S-ar putea să vă placă și