Sunteți pe pagina 1din 80

Cartea 1

G
h
i Primară
d
i An B • Trimestrul 3 • Nr. 27-39

n
s Conținut
Lista instructorului.................................................... 2
t Planul Școlii de Sabat ............................................... 4
Scene pentru flanelograf.......................................... 11

r Note........................................................................ 14
Ghid pentru lecțiunile săptămânale......................... 16

u Principiile instruirii grupei de Primară..................... 42

c
t Materiale din acest pachet pentru instructori:
• Cartea 1 – Ghidul instructorului (această carte)

o • Cartea 2 – Lecțiunile pentru copii


• Cartea 3 – Materiale reproductibile

r
• Colțul naturii Vol. 5
• Imagini

i Primary My Bible First Teaching Helps Copyright © 2016 My Bible First


Toll-Free: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
Lista de materiale
Materiale ce trebuie achiziționate înainte de începerea trimestrului:
Disponibile din Biblia pe primul loc:
Cântece vizuale:
Lecții biblice – Biblia pe primul loc pentru Primară
„Brighten the Corner”
Broșuri cu textele de memorat sau cartonașe individuale
„Can You Count the Stars”
Imagini din Biblie (spiralate sau nelegate)
„Count Your Blessings”
Postere („Slujirea lui Isus”; „Cine este Isus”;
„Profeții împlinite de Isus – 1”) „Does Jesus Care?”
Flip-chart cu Cele Zece Porunci „Give, Said the Little Stream”
Recapitularea în imagini a textelor de memorat „Giving Thanks”
Cântece vizuale „God Will Take Care of You”
Cartonașe cu întrebări cu privire la cărțile Bibliei „He Loves Me Too”
Cartonașe cu întrebări din povestirile biblice „Jesus, may I work for You?”
„Take My Life and Let It Be”
Disponibile din alte surse:
Dispozitiv vizual din fetru „Two ways”
Set din fetru de povești biblice
Set din fetru al cărților biblice
Resurse opționale:
Dispozitive cu textele de memorat
Cântece cu textele de memorat
Crafturi
Cronologie biblică
Ispitirea lui Isus: carte ilustrată cu cântece și CD

MBF (My Bible First)—1-877-242-5317 LFV (Little Folk Visuals)—1-800-537-7227


ABC (Adventist Book Center)—1-800-765-6955 MM (Ministry with a Mission)—1-877-886-1225
BL (Betty Lukens Felts)—1-800-541-9279 WDC (Well Done Crafts)—1-252-943-2630
KMP (Kids’ Ministries Press)—1-877-257-1616

Materiale de multiplicat din Cartea 3 înainte de începerea trimestrului:


Multiplicați pentru fiecare instructor și părinte. Distribuiți la începerea trimestrului. (cantitate: ___)
Diagrama trimestrului. Completați coloana cu „data”. Apoi xeroxați.
Diagrama textelor de memorat.
Multiplicați. Decupați și afișați în sală câte o foaie pentru fiecare copil. (cantitate: ___)
Foaia cu prezența
Completați foaia cu sarcini. Xeroxați pentru fiecare instructor. (cantitate: ___)
Foaia cu sarcini
Multiplicați pentru fiecare copil și distribuiți în fiecare săptămână. (cantitate: ___)
Foaia activităților pentru Primară
Foaia cu textele de memorat pentru Primară. Xeroxați și decupați.
Multiplicați pentru lecția #32
Un set de cartoane de activități. Multiplicați-le pe carton colorat și decupați-le.
Multiplicați pentru lecția #34
Un set de cartoane pentru nume. Multiplicați-le pe carton colorat și decupați-le.
2
Lista săptămânală
Înainte de începerea fiecărui Sabat
Pregătiți lucrurile de care veți avea nevoie. Pregătiți materialele pe care le veți împărți.
Biblia Lecțiile biblice și cartonașele cu textul de
Activitate de dinainte de începerea lecțiunii memorat
Lista imnurilor Foile de activitate pentru Primară
Povestea misionară și harta scopurilor Foile cu textul de memorat
Alegeți cartonașe cu întrebări din povestea _______________________________________
biblică _______________________________________
Flip-chart în imagini a Celor Zece Porunci _______________________________________
Plan pentru activitatea de recapitulare Pregătiți-vă.
a cărților din Biblie Studiați cu atenție lecțiunea.
Plan pentru recapitularea textelor de memorat Învățați textul de memorat.
Schemă de predare a lecției Plănuiți ce aveți de spus în fiecare parte
Verificați caseta „Ajutor pentru instructori”. a lecțiunii.
Cumpărați cele necesare. Coordonați-vă cu alți instructori,
Povestea din Colțul naturii și ajutoare vizuale după cum este nevoie.
Completați una din foile de activități cu _______________________________________
răspunsurile. _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Abrevieri ale cărților


ÎC Îndrumarea copilului LMM Lucrarea misionară medicală
PDH Parabolele Domnului Hristos OHC Our High Calling
DH Dietă și hrană PR Profeți și regi
SȘS Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat PP Patriarhi și profeți
SP Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi RH The Review and Herald
SE Sfaturi către editori SAT Sermons and Talks
VI Viața lui Isus IM Istoria mântuirii
Ed Educație ST The Signs of the Times
Ev Evanghelizare SW The Southern Watchman
PFE Principiile fundamentele ale educației creștine M Mărturii pentru biserică
TV Tragedia veacurilor YI The Youth’s Instructor
DV Divina vindecare

3
Planul Școlii de Sabat
– O Școală de Sabat operațională și eficientă –
„În orice ramură, succesul cere un scop hotărât.” (Ed 262)
Plan sugerat
1. Presesiune biblică sau din cărțile Bibliei ............. 10 min.
2. Bun venit ............................................1 min. 8. Text de memorat ............................. 5-8 min.
3. Minute de cântat .............................. 10 min. 9. Studiul lecțiunii ................................ 20 min.
4. Porunca Sabatului .............................. 5 min. 10. Colțul naturii .................................. 5-8 min.
5. Rugăciune de deschidere ................. 1-2 min. 11. Activitate opțională la măsuțe ........... 10 min.
6. Vestea misionară și colecta ............... 5-8 min. 12. Închidere ............................................ 2 min.
7. Carduri cu întrebări din povestea Instrucțiuni pentru program
Materialele sunt coordonate cu studiile biblice și completează timpul disponibil. Ajustați schema după
nevoie.

Care este scopul vostru ca instructori ai Școlii de Sabat?


„Școala de Sabat ar trebui să fie unul dintre instrumentele cele mai importante și cea mai eficientă în:
1. Aducerea de suflete la Hristos… deoarece
2. Face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu atât pentru tânăr, cât și pentru bătrân…
3. Trezește în ei dragoste pentru adevărurile sacre
4. Și dorința să le studieze personal;
5. Mai presus de orice, îi învață să-și conducă viața după îndemnurile sfinte.” (SȘS 10, 11)
O Școală de Sabat eficientă cere mai mult decât lucru, dedicare și cunoașterea materialului oferit.
Grupa dvs. reprezintă unul dintre cele mai importante amvoane ale bisericii. Fiecare copil care participă este un poten-
țial lider, instructor sau părinte – lucrând pentru gloria lui Dumnezeu sau pentru vrăjmașul sufletelor. Acest câmp misi-
onar se află în fața voastră în fiecare Sabat, provocându-vă să oferiți timpul și atenția necesare pentru a conduce fiecare
suflet prețios la Isus. Și, de aici, întreaga biserică va fi întărită și binecuvântată.

Presesiune
Încurajați fiecare copil să vină devreme la Școala de Sabat prin pregătirea de materiale plăcute, semnificative pentru ei.
Sugestii:
• Faceți foaia de activitate din săptămâna anterioară sau foaia cu textul de memorat din săptămâna curentă.
• Jucați un joc cu cartonașele de întrebări din povestea biblică sau cartonașele de întrebări din cărțile din Biblie.
• Memorați un pasaj din Biblie, precum Cele Zece Porunci, Psalmul 23, 1 Corinteni 13.
• Memorați versete biblice puse pe muzică.
• Cântați cântece cu textele de memorat Biblia pe primul loc.
• Faceți felicitări sau semne de carte pentru cineva care este bolnav sau la domiciliu.
• Faceți crafturi care ilustrează lecția.
• Scrieți cereri de rugăciune într-un caiet special. Rugați-vă pentru aceste motive și vorbiți despre răspunsurile primi-
te la rugăciuni.
• Citiți povestiri sau vești misionare care ajută la clădirea caracterului.
• Aduceți un obiect din natură și vorbiți despre el.
• Păstrați o cutie cu obiecte. Scoateți câte unul pe rând și cereți-le copiilor să se gândească la o poveste biblică potrivi-
tă fiecărui obiect.

4
Bun venit
Primirea copiilor cu un zâmbet călduros și vesel dă tonul Școlii de Sabat. „Cei care obișnuiesc să aibă o legătură strânsă
cu Dumnezeu vor reflecta lumina Sa în expresia feței. Copiilor nu le plac tristețea și fețele posomorâte. Inimile lor răs-
pund la ceea ce strălucește, la voioșie și dragoste.” (SȘS 98)
Remarcați vizitatorii. Scrieți numele copilului pe o insignă. Un mic cadou la finalul Școlii de Sabat, precum semnele
de carte de bun venit disponibile din Biblia pe primul loc, este potrivit.
Sărbătoriți aniversările. Oferiți un cadou mic, potrivit, la finalul Școlii de Sabat. Dați-le copiilor ocazia de a oferi da-
rurile de recunoștință pentru aniversarea lor către un proiect misionar.

Momente de închinare prin cântec


„Nu există decât puține mijloace mai eficiente pentru fixarea cuvintelor Sale în memorie în afară de repetarea lor prin
cântec. Cântecele au o putere minunată: puterea de a supune firile aspre și necultivate; puterea de a înviora gândirea și de
a trezi compasiunea, de a promova armonia în acțiune și de a izgoni tristețea și presimțirile sumbre care nimicesc curajul
și slăbesc puterile. Este unul din mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărul spiritual.” (Ed 167, 168)
Sugestii:
• Alegeți imnuri care vor impresiona inima cu adevărurile spirituale.
• Dacă este posibil, alegeți cântece care corespund cu lecția biblică.
• Treceți repede de la un cântec la altul, folosind lista pe care ați pregătit-o.
• Uneori poate doriți să îi lăsați pe copii să aleagă imnurile și să conducă serviciul de închinare prin cântec. Copiilor
le place să fie implicați în acest fel. Atunci când folosiți cântece vizuale din Biblia pe primul loc, învățați-i cum să dea
pagina la momentul potrivit și cum să o țină astfel încât toți să poată vedea.
• Pentru a le impresiona mintea cu adevăruri spirituale, luați-vă timp pentru a le explica semnificația cântecului. Pu-
neți întrebări din cântec pentru a vedea dacă înțeleg cuvintele. Explicați semnificația cuvintelor pe care nu le înțe-
leg. Ajutați-i să-și imagineze cum îngerii sfinți li se alătură în cântare.
„Când ființele cerești cântă cu duhul și cu priceperea, cântăreții cerești iau melodia și se alătură cântării de mulțumi-
re.” (M9 143)

Porunca Sabatului
„Toți… să învețe și să repete adesea Legea lui Dumnezeu.” (Ed 186) Din păcate, mulți copii nu primesc această instruire
în cămin. De aceea este atât de important pentru copii să învețe la Școala de Sabat! Legea lui Dumnezeu este sub atacul
lui Satana în aceste zile din urmă – în special porunca a patra. Impresionați mintea copiilor cu sanctitatea Sabatului cel
sfânt și cu bucuria care vine din ascultarea de Legea lui Dumnezeu.
Sugestii:
• Folosind Flip-chartul ilustrat al Celor Zece Porunci (disponibil din Biblia pe primul loc), repetați împreună porun-
ca a patra sau întregul Decalog.
• Amintiți-vă că Dumnezeu Își dorește ca Legea Lui să fie scrisă în inima noastră, nu doar memorată.
• Luați-vă timp pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă semnificația fiecărei porunci. Sugestii sunt oferite împreună cu
flip-chartul.
• În timp ce copiii învață poruncile, verificați ce au înțeles prin a le cere să vă explice ce au învățat.

Rugăciunea de deschidere
Invitați Duhul Sfânt și îngerii sfinți ai lui Dumnezeu să fie prezenți la Școala de Sabat. Copiii vor fi respectuoși atunci
când mintea le va fi impresionată de gândul prezenței lui Dumnezeu și a îngerilor Lui sfinți.
Sugestii:
• Amintiți-le copiilor de faptul că, atunci când ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu, iar Dumnezeu ne ascultă.
• Prin cuvânt și exemplu, încurajați un spirit de respect și solemnitate.
• Invitați-i să îngenuncheze, să închidă ochii și să împreuneze mâinile la rugăciune.
• Amintiți în rugăciune cererile menționate de copii.
• Puteți alege un cântec special care să fie cântat înainte sau după rugăciune.
„Dacă ar fi încurajați, copiii ar aduna bani pe care să-i dea în scopuri de binefacere și spre înaintarea lucrării lui Dum-
nezeu; ca urmare, interesul lor ar crește, căci și ei au investit ceva în lucrare. Donațiile lor mici vor fi un ajutor materi-
al, iar efortul pe care l-au făcut pentru a aduna acei bani îi va ajuta să se dezvolte fizic, mintal și moral. Prin sârguință
și renunțare de sine, ei vor câștiga o experiență de valoare, care îi va ajuta să facă din această viață un succes și să-și asi-
gure viața veșnică.” (SȘS 140,141)
5
Sugestii:
• Pentru vestea misionară alegeți întâmplări actuale și imagini atunci când este posibil acest lucru. Alegeți povești care
sunt potrivite vârstei copiilor de la Primară și simplificați-le dacă este necesar.
• Un mod de a inspira este să aveți un proiect specific sau un țel pentru fiecare trimestru. Cereți publicații gratuite și
cataloage din locuri precum:
» Adventist Frontier Missions • Website: www.afmonline.org
» Adventist Mission • Website: www.adventistmission.org
» Adventist Southeast Asia Projects • Website: www.asapministries.org
» Adventist World Radio • Website: www.awr2.org
• Scrieți o scrisoare pe care copiii să o semneze atunci când trimiteți darurile la proiectul ales.
• Încurajați copiii să aducă daruri – un cadou, alocația lor și bani economisiți sau câștigați prin renunțare de sine.
Idei pentru țeluri care pot fi adaptate oricărui proiect:
• Biblii/radiouri – Puneți abțibilduri sau imagini pe o planșă pentru fiecare Biblie/radio pentru care au strâns bani.
• Orez – adăugați un săculeț de orez pentru fiecare săptămână sau lună în care a fost sponsorizată hrana.
• Școala misionară – de fiecare dată când adună o anumită sumă de bani, puneți-i pe copii să adauge un material
pentru școală într-o cutie.
• Biciclete pentru pastori – acoperiți imaginea cu bicicleta cu hârtie împărțită în pătrate, reprezentând părți egale din
suma care trebuie adunată. Descoperiți imaginea pe măsură ce banii sunt adunați.

Cartonașe cu întrebări din povestea biblică (disponibile din Biblia pe primul loc)
Copiii învață prin repetiție. Ceea ce îi învățați poate fi uitat dacă aud acel lucru doar o singură dată. Repetând lecții-
le trecute, îi veți ajuta pe copii să înțeleagă istoria biblică și planul de mântuire și să țină minte detalii despre oameni,
locuri și evenimente importante.
Sugestii:
• Pentru ca activitatea să fie eficientă, trebuie să planificați dinainte.
• Alegeți cartonașele pe care le veți folosi și planificați cum să le folosiți.
• Trebuie să știți răspunsurile la întrebările pe care doriți să le puneți. (Vedeți răspunsurile oferite împreună cu car-
tonașele)
• Oferiți indicii simple pentru a-i ajuta la nevoie.
Observație: vedeți lista oferită împreună cu cartonașele pentru a hotărî care pot fi folosite în fiecare trimestru.
Sunt câteva moduri simple și eficiente de a folosi cartonașele cu întrebări din povestea biblică. Unele idei sunt enumerate
mai jos. Schimbați activitatea de la săptămână la săptămână pentru a o face interesantă. La începerea unui nou trimes-
tru, continuați să repetați cartonașele folosite în trimestrul anterior, în funcție de timpul disponibil.
Repetați ordinea evenimentelor: Alegeți două cartonașe, precum „Noe” și „Adam” sau „Potopul” și „Turnul Babel”.
Întrebați care bărbat a trăit mai întâi. Sau alegeți câteva cartonașe și cereți-le copiilor să le așeze în ordine pe podea sau
masă.
Repetați relațiile dintre oameni: Alegeți mai multe cartonașe, cum ar fi „Isaac”, „Avraam”, „Cain”, „Adam”. Lăsați-i
pe copii să potrivească părinții și copiii, frații și surorile, soții și soțiile.
Repetați relațiile dintre oameni, evenimente și locuri: Alegeți un cartonaș, precum „Sodoma”, și câteva nume, pre-
cum „Noe” și „Lot”. Puneți-i pe copii să aleagă numele care este legat de loc sau de eveniment.
Repetați ocupațiile. Potriviți cartonașele cu oameni care au fost regi, păstori, profeți, mame etc.
Repetați locul fiecărei povești în Biblie. Puneți un copil să aleagă un cartonaș și întrebați grupa ce carte a Bibliei
conține povestea acelei persoane, acelui loc sau eveniment. Apoi cereți-le copiilor să găsească acea carte în Biblia lor. La
unele povești, ar trebui să poată găsi și capitolul. De exemplu, ar trebui să știe că povestea Creației este în Geneza 1 și că
Cele Zece Porunci sunt în Exodul 20.
Repetați fapte și concepte. Fiecare cartonaș are întrebări pe el. Așezați-le într-un recipient frumos și lăsați-i pe copii să
deseneze cartonașe. Instructorul sau copilul poate pune grupei o întrebare de pe cartonaș.

6
Repetați alegerile oamenilor. Alegeți cartonașe cu nume de oameni. Puneți-i pe copii să separe oamenii care au ales
să-L iubească pe Dumnezeu și să-I slujească de cei care au ales să-i slujească lui Satana.
Repetați Vechiul Testament/Noul Testament. Puneți-i pe copii să separe cartonașele din VT de cele din NT.

Cărți ale Bibliei


Copiii de vârsta grupei de Primară pot în general să citească sau cel puțin învață să citească. Este vârsta potrivită pentru
a-i ajuta să se familiarizeze cu Bibliile lor. La vârsta la care părăsesc grupa Primară, ar trebui să poată găsi orice carte,
capitol și verset. Ar trebui de asemenea să fie familiarizați cu conținutul general al fiecărei cărți din Biblie. De exemplu,
ar trebui să știe că Geneza conține povestea Creației, a Potopului, a lui Avraam, Isaac, Iacov și Iosif; și că în cartea Fap-
tele aflăm despre Petru, Pavel și biserica creștină timpurie.
Sugestii:
• Asigurați-vă că voi înșivă sunteți familiarizați cu Biblia.
• Cunoașteți-i pe copii și nivelul lor de înțelegere. Unii copii vor trebui să învețe ce este un capitol și un verset. Al-
ții sunt pregătiți pentru întrebări mai dificile cu privire la conținutul fiecărei cărți.
• Variați întrebările pentru a-i include pe toți.
• Variați activitatea pentru a o face interesantă.
• Unele idei cu privire la învățarea cărților Bibliei sunt enumerate mai jos.
Folosiți Biblia: Asigurați-vă că fiecare copil are o Biblie cu litere suficient de mari. Păstrați câteva Biblii în grupă pen-
tru vizitatori. În timpul acestor activități, nu încurajați competiția prin comentarii precum: „Cine poate găsi primul?”
Încurajați-i pe cei care pot găsi primii să-i ajute pe cei mai înceți.
1. Să găsim cartea: Numiți o carte din Biblie și puneți-i pe copii să o găsească. Sau permiteți-le să numească pe
rând cărți din Biblie pe care să le găsească cu toții.
2. Să găsim cartea, capitolul și versetul: Numiți cartea, capitolul și versetul și puneți-i pe copii să le găsească. Sau
copiii să spună un verset pe care să-l caute cu toții. Pentru a scoate cât mai mult din această activitate, nu mai
citiți versetele. Concentrați-vă pe găsirea lor.
3. Să învățăm conținutul fiecărei cărți: Cereți-le să găsească o carte scrisă de Petru, cartea care conține povestea
Creației, o carte scrisă după moartea lui Isus sau cartea care conține textul de memorat din acea săptămână. In-
cludeți întrebări din lecțiunea curentă și din lecțiuni anterioare.
Folosiți cartonașele cu întrebări din cărțile Bibliei (disponibile din Biblia pe primul loc): Numele fiecărei cărți din
Biblie este tipărit pe un cartonaș separat, unde găsiți și câteva întrebări despre acea carte. Există câteva modalități sim-
ple și eficiente de a folosi cartonașele.
• Alegeți un cartonaș. Puneți întrebări precum: „Care carte este înainte sau după?” sau „Cine a scris?”
• Amestecați cartonașele. Puneți-i pe copii să le așeze în ordine. Începeți cu câteva cărți deodată. Adăugați una sau
mai multe cărți în fiecare săptămână.
• Puneți un copil să coloreze cartonașul și să pună o întrebare de pe el.
• Puneți-i pe copii să separe cărțile Vechiului Testament de cele ale Noului Testament.
Folosiți cărțile Bibliei din fetru: Acest suport excelent arată grupele de cărți (precum cărțile lui Moise și profeții mici)
și are și alte materiale din fetru pentru a învăța evenimente din Biblie. (Disponibile din LFV)

7
Repetarea textului de memorat
„Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să
mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:9-11).
Sugestii:
Încurajați fiecare copil să învețe versetul acasă, exersând în fiecare zi.
La Școala de Sabat, repetați textul de memorat al săptămânii în curs și versetele din săptămânile anterioare.
Folosiți imaginea de recapitulare a textelor de memorat (disponibilă din Biblia pe primul loc): Deschideți-o la mijloc
și așezați-o pe spătarul unui scaun. Sau puteți face un suport special pentru ea.
Folosiți o tablă albă: Înainte de lecțiune, scrieți versetul pe tablă. Citiți versetul împreună cu copiii. Apoi puneți un
copil să șteargă unul sau mai multe cuvinte din verset. Citiți versetul împreună, amintindu-vă cuvintele șterse. Repetați
până ce întregul verset este șters și copiii îl știu pe dinafară.
Folosiți cuvinte sau propoziții amestecate: Scrieți fiecare cuvânt sau propoziție pe o bucată de hârtie sau un cartonaș.
Amestecați cartonașele și oferiți fiecărui copil unul sau două în funcție de lungimea versetului și de numărul de membri.
1. Puneți-i pe copii să așeze cartonașele în ordine pe podea sau masă. Apoi citiți versetul împreună. Apoi puneți-i pe
copii să elimine câte un cartonaș, repetând versetul până îl pot recita din memorie.
2. Așezați copiii în rând, în funcție de ordinea cartonașelor. Citiți versetul rar împreună, puneți fiecare copil să ridice
cartonașul atunci când acesta este citit. Repetați până când versetul este memorat.
Puneți întrebări simple despre verset: Dacă versetul este Ioan 3:16, întrebați: „De ce a dat Dumnezeu pe singurul Său Fiu?
Pe cine spune Dumnezeu că trebuie să credem? Ce spune Dumnezeu că se va întâmpla cu cei care cred în Isus?”
Folosiți materiale vizuale: Când textul de memorat este despre zecime, folosiți un plic de zecime, o imagine cu pă-
mântul și cuvintele „Domnul” și „sfânt” scrise pe două cartonașe. Chemați patru copii în față și oferiți fiecăruia câte un
obiect. Instruiți-i să ridice obiectele atunci când acel cuvânt este folosit la recitarea textului de memorat. Repetați până
la memorarea versetului.

Studiul lecției
• Pregătiți-vă! Pregătiți-vă! Pregătiți-vă! Cunoașteți bine lecția. Decideți, cu multă rugăciune, ce au cel mai mult ne-
voie copiii din grupă. Lecțiile sunt oferite pentru a vă ajuta. Exersați înainte.
• Folosiți ghidul de învățare a lecției săptămânale pentru a vă ajuta să rămâneți concentrați. Doar uitați-vă la el atunci
când e nevoie.
• Țineți-vă atenția îndreptată către copii. Urmăriți-le fața. Au înțeles ce le-ați spus. I-ați „pierdut”? Unul dintre copii
le distrage atenția celorlalți? Care sunt cei care răspund la apelurile Duhului Sfânt?

Schiță a ghidului de predare a lecției săptămânale:


Ideea lecției: Această secțiune vă ajută să vă concentrați asupra ideii principale a lecției.
Introducere: Captați atenția copiilor la început. Țineți lecția scurt și interesant. Conduceți în rugăciune.
Rugăciune: Invitați prezența lui Dumnezeu și ajutorul Lui, pentru ca fiecare să înțeleagă Biblia. Nu omiteți asta nici-
odată. Nu putem înțelege dacă nu suntem învățați de Dumnezeu. Amintiți-le copiilor să se roage mereu înainte de ci-
tirea Bibliei.
Lecția: Schița lecției vă ține concentrați asupra punctelor din poveste care vă vor ajuta să îi învățați ideea principală a
lecției.
Folosiți frecvent Biblia. Țineți-o deschisă în fața voastră. Citind din ea, veți întipări în mintea copiilor faptul că îi învă-
țați din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare schiță a lecției sugerează versetele care trebuie citite. Puneți-i pe copii
să citească ei unele dintre versete. Va dura mai mult timp și poate știu deja unele dintre răspunsuri, dar este foarte impor-
tant să vadă cum este scris în Biblie. Ajutați-i pe copiii care nu știu să citească să găsească versetul. Îl pot „citi” repetând
propoziții după dumneavoastră. Credința lor trebuie să fie bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe voi ca instructori.
Ei trebuie să poată spune: „Biblia spune”, nu „Instructorul spune”.
Folosiți parabole și ilustrații. Sugestiile sunt enumerate la începutul fiecărei lecții în pătrățica gri intitulată „Ajutor pen-
tru instructor”, iar în schema lecției sunt marcate cu evidențiere gri. Păstrați ajutoarele vizuale într-o cutie sau sac spe-
ciale. Curiozitatea ajută la menținerea atenției copiilor. Asigurați-vă că aveți materialele-suport organizate înainte de în-
ceperea lecției. Materialele vizuale formate din mai multe bucăți (cum ar fi scobitori) ar trebui păstrate într-o pungă cu
fermoar. Puneți fiecare material deoparte după ce l-ați folosit pentru a nu distrage atenția. Ilustrațiile folosite ar trebui
să încurajeze o atmosferă de reverență. Nu ar trebui să atragă atenția de la ideea pe care o aveți de prezentat. Materialele
auxiliare ar trebui să-i ajute pe copii să înțeleagă și să-și amintească adevărul prezentat, nu ilustrațiile.
8
O notă despre imagini:
Ghidul de prezentare a lecției săptămânale face referire la două seturi de imagini:
• Primul este Imagini din Biblie. Acestea sunt imagini din povestirile biblice, disponibile spiralate sau separate din
Biblia pe primul loc. Codul pentru aceste imagini este: Arătați poza #A.13.1, unde „A” este anul, „13” este numărul
lecției și „1” este numărul imaginii. Codul este notat deasupra imaginii, în carte.
• Al doilea set se numește Imagini Oferite. Acestea sunt imagini adiționale care ilustrează diferite parabole. Sunt in-
cluse împreună cu ghidul deoarece multor instructori le este dificil să găsească imagini potrivite pentru diferite pa-
rabole. Codul pentru aceste imagini este: SP-AQ1 #10, unde „SP-AQ1” este „Imagini Oferite – Anul A Trimestrul
1” și „#10” este numărul imaginii. Acel cod este inclus în ghidul de prezentare a lecției săptămânale și este tipărit și
în colțul din dreapta jos al fiecărei imagini.
Sugestii cu privire materialele din fetru:
• Așezați scenele din fetru înainte de începerea lecției.
• Folosiți o tablă separată pentru o a doua scenă din fetru. Rugați un asistent să schimbe flanelografele.
• Scenele din fetru sunt un suport vizual, nu centrul atenției.
• Părți adiționale ar trebui puse în ordinea în care doriți să le folosiți.
• Mișcați obiecte doar dacă este necesar, pentru a indica o idee.
• Păstrați imaginile drepte și acolo unde le este locul (oamenii nu stau unde este cerul).
• Instructorul ar trebui să pună imaginile din fetru pe flanelograf.
Recapitularea textului de memorat: Recitarea împreună a textului de memorat va pune accentul pe ideea principală
și îi va ajuta pe copii să-și amintească versetul.
Concluzie: Nu repetați tot ceea ce ați spus. Concluzia să fie scurtă.
Apel: Nu lăsați să treacă vreo ocazie fără să-i invitați pe copii să ia decizia de a-L iubi pe Isus și a-I sluji. Apelul ar trebui
să fie bazat pe subiectul lecției. Conduceți prin exemplu. Spuneți-le că și voi luați această decizie.
Rugăciune: Terminați apelul cu rugăciune și cereți-I ajutor lui Dumnezeu pentru a vă pune în practică decizia luată și
pentru a păstra sfânt restul Sabatului.
„Dacă ești chemat să fii un învățător în una din ramurile lucrării, ești chemat să fii și un ucenic în școala lui Hristos.
Dacă accepți responsabilitatea de a-i învăța pe alții, îți asumi și datoria de a merge în miezul fiecărei probleme (tematici)
prezentate. Când vei vorbi despre un subiect din Scriptură în cadrul Școlii de Sabat, să arăți motivele credinței tale atât
de clar, încât cei ce ascultă să fie convinși de adevărul celor spuse. Să cauți cu atenție și să compari dovezile din Biblie cu
cele din mesajele trimise de Dumnezeu bisericii, ca să ai o puternică încredințare asupra adevărului și să poți îndruma
și pe alții, care privesc la tine pentru găsirea căii neprihănirii.” (SȘS 31)

Colțul naturii
„Prin Creație, noi trebuie să-L cunoaștem pe Creator. Cartea naturii este marele manual pe care, împreună cu Sfânta
Scriptură, trebuie să-l folosim spre a învăța pe alții caracterul Său și pentru a călăuzi oile rătăcite înapoi la staulul lui
Dumnezeu. Când sunt studiate lucrările lui Dumnezeu, Duhul Sfânt aduce convingere în minte … În aceste învățături
luate direct din natură, există o simplitate și o curăție ce le fac a fi de cea mai mare valoare. Toți au nevoie de învățături
care să fie luate din acest izvor. Frumusețea naturii face ca sufletul să se îndepărteze de păcat și de plăcerile lumești și-l
călăuzește spre curăție, spre pace și spre Dumnezeu.” (PDH 24)
Pe măsură ce descoperă minunățiile creației lui Dumnezeu, copiii vor fi întăriți împotriva învățăturilor false, precum
evoluționismul și idolatria. Și, pe măsură ce învață despre dragostea și grija uimitoare a lui Dumnezeu pentru creația Sa,
inimile lor vor fi atrase spre El în dragoste, închinare și ascultare. Lucrurile din natură vor fi mereu asociate în mințile
lor cu gânduri despre Dumnezeu.
Sugestii:
• Harta de pe spatele cărții Colțul Naturii arată care poveste din natură să fie folosită în fiecare săptămână.
• Spuneți povestea, nu o citiți.
• Arătați modul în care natura ilustrează frumusețea caracterului lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu ne poa-
te ajuta să fim ca El.
• Lăsați copiii să vadă imaginile în timp ce le povestiți.
• Oricând este posibil, ilustrați cu obiecte adevărate. Dar fiți atenți să nu încălcați legi care interzic culegerea de obiec-
te naturale, plante și animale din zona voastră; și nu aduceți niciodată ceva periculos sau otrăvitor la Școala de Sabat.
9
Activități opționale de făcut la măsuțe
Dacă nu aveți timp, folosiți-le ca activități de început în săptămâna următoare sau dați-le copiilor de făcut acasă.
Foi de activitate pentru Primară – Aceste activități din Cartea 3 îi vor ajuta pe copii să se familiarizeze cu Biblia. Vor
exersa găsirea versetelor și a răspunsurilor la întrebările lor. Vor revizui de asemenea evenimente și concepte din povestea
biblică. Amintiți-vă faptul că timpul lecțiunii este foarte important, așa că încurajați-i să coloreze acasă.
Sugestii:
• Asigurați-vă că fiecare copil are un creion și o Biblie.
• Copiii pot completa individual activitățile sau întreaga grupă poate face activitatea, un copil citind fiecare verset cu
voce tare.
• Ajutați-i pe copii să găsească versetele în propriile Biblii.
Foile cu texte de memorat – Foile cu texte de memorat din Cartea 3 îi ajută pe copii să învețe și să țină minte textele
lor de memorat. Scrierea versetului va ajuta la imprimarea acestuia în minte, iar ei își vor aminti mai ușor ce au învățat.
Încurajați-i să repete versetul în fiecare zi.
Sugestii:
• Puneți-i pe copii să scrie textul de memorat din minte sau cu ajutorul Bibliei ori al lecțiunii.
• Încurajați-i pe copii să scrie versetul ordonat. Amintiți-le faptul că, până acum câteva sute de ani, toate Bibliile erau
scrise de mână. Ajutați-i să-și imagineze cum ar fi să scrii toată Biblia de mână.
• După scrierea textului, oferiți-l cuiva și repetați textul din memorie cu acea persoană.
• Folosiți-le ca semne de carte într-un manual școlar și repetați versetul de fiecare dată când deschideți cartea.
• Puneți-le laolaltă și folosiți-le pentru a repeta textele de memorat ale trimestrului.
Dispozitive cu texte de memorat – Acestea oferă fiecărui copil ocazia de a spune textul de memorat și îl încurajează
să îl învețe în fiecare săptămână.
Sugestii:
• Pregătiți dispozitivele și așezați-le pe o masă separată.
• Lăsați-i pe copii să spună pe rând textul de memorat înainte de lipirea acestuia pe dispozitiv.

Închidere
Sugestii:
• Distribuiți: lecții biblice, cartonașe cu textul de memorat, foi cu activități, foi cu textul de memorat.
• Oferiți un mic dar vizitatorilor.
• Amintiți-le copiilor să fie respectuoși pe parcursul serviciului divin.
• Conduceți-i afară într-o manieră ordonată. Grupele mari ar trebui să iasă în șir sau în grupe mai mici.
• Urmăriți copiii pentru a vă asigura că aceștia își găsesc părinții.

10
B–27:
B-27:The Birthlui
Nașterea ofIoan
John B–27: JohnBotezătorul
B-27: Ioan the Baptistpredicând
Preaching
S4 41 106A
S8-9 50 112
*9 57 119
13 79 *173A
18 89 *240
21 94 325
35 97A
*37 106

Inserează scena
*Inset: cu Zaharia
Zacharias în templu
in temple

B–28:Un
B-28: Anînger
Angel Talks to Mariei
îi vorbește Mary B–28: Traveling
B-28: Drumul to Bethlehem
la Betleem
S4 154 250
S16 204 332
21 227 5C
99 229
103 232

B–29:
B-29: Angels Visit
Îngerii li the Shepherds
se arată păstorilor
S4 127
S17 129
10 176
29 264
40 266
89 4C
126

B-29: Nașterea lui Isus/


B–29: Jesus’ Birth/Shepherds
Păstorii Îl găsesc pe IsusFind Jesus B–29:
B-29:Dedication of Baby Jesus
Dedicarea Pruncului Isus
21 102 238
35 103 238A
38 111 239
54 112 315
55 112A 30M
61 130
89A 199A
93C 199B
94 230A
97 233

Arată-i pe Iosif
Show Joseph andși pe Maria,
Mary, thenapoi
addadaugă păstorii.
shepherds. Place Arată-l pe preot,
Show priestapoi
(38),pe Simeon
then și apoi
Simeon (35),pe Ana.
Combină decorul de peșteră cu cel de închisoare
cave overlays over prison background to create stable. then Anna (94).
pentru a crea staulul.
11
B-30:Wise
B–30: Magii urmează
Men Followsteaua
the Star B-30: Magii
B–30: se închină
Wise Men Pruncului
Worship Isus
Baby Jesus
17 103 270
21 112 273
57 176 331
59 227
82 232

B–31:
B-31: IsusJesus
când As
eraacopil
Boy B–31: Visit to
B-31: Vizita Jerusalem
la Ierusalim
S4 102 203A
S7 103 203B
21 114 205
23 130 212
37 142 230
38 143 260
57 180 315
60 202

Adaugă-i
Add pe Iosif
Joseph and Maryși (21
pe Maria
& 102)
când
whenÎlthey
găsesc
findpeJesus.
Isus.

B–32: Growing
B-32: Up
Viața în in Nazareth
Nazaret B–32: Jesus’ Baptism
B-32: Botezul lui Isus
S2 68 187
S3 87 202
S4 89 203A
S7 106 203B
S8-9 106A 205
6 108 212
8 113 250A
26 114A 254
54 115
54B 149

ShowArată-L pe Isus cărând


Jesus carrying scânduri,
boards (114A) then Arată-L
Show Jesus pe Isus
kneeling îngenunchind
(6) and dove over His head
giving apoi
fooddând
(254)detomâncare
the poor săracilor.
(54, 54B, 68). (149).
și porumbelul deasupra Lui.

B–33: In the
B-33: Wilderness
În pustiu B–33: An înger
B-33: Un Angelare
Cares
grijăfor
de Jesus
Isus
6 164 253
6A 174 260
9B 195 5C
11 196
150 197A

ÎntâiFirst
arată-l pe Satan
show Satanaascaanpeangel
un înger de (9B).
of light lumină.
12
B–34: ThPrimii
B-34: e Firstcinci
Five ucenici
Disciples B–34: ThNunta
B-34: e Wedding at Cana
din Cana
S4 31 95
S8-9 40 99
1 54 226
3 57 250
21 60 257
28 79 260

Arat-o
Show pe Maria
Mary vorbind
(99) talking cu Jesus.
with Isus.

B–35:
B-35:InÎnthe Temple
Templu B–35:
B-35:Nicodemus
Nicodim
S4 37 155
S7 *67 175
S10 *68 176
S12 69 194
S17 89 195
S18 *108 233
3 *106A 273
*4 *113 *283
21 *120 299
24 130 *301
29 143 322
Îndepărtează oamenii
Remove și animalele.
people Înlocuiește-i 33
and animals. 148 Arată
Show snakeun(322)
șarpeand
și pe Isusonpecross
Jesus cruce.
(69).
Replacesăraci
cu oameni with și
poor and sick
bolnavi (vezi(see inserată). 35
inset picture).
imaginea 149
Imagine*Inset: Jesus
inserată: healing
Isus in temple
vindecând în Templu.

B-36: Prietenii îl vizitează


B–36: Friends Visit Faithful
pe credinciosul Ioan John B–36:
B-36:AUn
Nobleman Visits
bogat vine Jesus
la Isus
S2 29 88
S4 32 89
3 40 97A
12 49 108
20 59 311
21 87

B-37: Scăldătoarea
B–37: Betesda
The Pool of Bethesda B-37:Rejected
B–37: Respins în
in Nazaret
Nazareth
2 78 101
3 88 239
38 89 244A
67 90 313
68 91 321
75 92 323
76 92A

Arată-lman
Show healed pe omul vindecat
with bedroll (90, 321) Pune
Place un in
scroll sulpriest’s
în mâinile
handspreotului.
(38, 313).
talkingpatul
care și-a ridicat withșiJesus (2). cu Isus.
vorbește Add angry
Adaugă men rushing
oameni at Jesus (91,
furioși alergând spre92).
Isus.
13
B–38:
B-38: Teachingdintr-o
Predicând From barcă
a Boat B–38:
B-38: Healing the
Vindecarea Leper
leprosului
S2 24 88
S4 30 97A
S6 31 108
S7 35 185
*1 37 221
2 73 *307
5 *83

Adaugă-l
Add pe Petru
Peter (30)laatpicioarele lui Isus.
Jesus’ feet. Arată-l pe lepros
Show leper apropiindu-se
(31) coming dincloser,
closer and ce în ce mai
then
Imagine*Inset:
inserată: Pescuirea
Miracle of fishminunată. mult, apoikneeling
îngenunchind
(73) at la picioarele
Jesus’ feet. lui Isus.

B-39:Jesus
B–39: Isus vindecă un Paralyzed
Heals the om paralizat
Man
2 37 86
20 38 88
21 39 89
23 40 92A
24 55 323
29 58
35 60

Eliminăbed
Remove patul
andși show
arată-l
manpe om vindecat.
made well (55).

Notes
Notițe

14
Notițe

15
Surpriza fericită a lui Dumnezeu Materiale necesare:
B-27 • Biblie
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
A pregăti calea Domnului înseamnă a îndepărta păcatul • piese pentru flanelograf: templu, înger, car,
din inima noastră pentru ca Isus să poată locui în ea. Ioan împărat
• morcov; miere
Botezătorul i-a ajutat pe oameni să se pocăiască și să se
• măr (sau alte articole mici)
pregătească să-L primească pe Isus. Și noi trebuie să ne
• secure (toporișcă)
pocăim și să producem „roade vrednice de pocăință”. • spice sau boabe de grâu și paie tocate (sau
Text de memorat – Matei 3:3 câteva fire de fân sau iarbă uscată)
„Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” • indicator „drum închis”; păstăi de roșcove
și pom; bărbat treierând grâu
Introducere
Drumurile de țară sunt, în general, prăfuite, înguste și deni­
velate. Uneori, când se strică vremea și plouă, aceste drumuri se acoperă cu apă și noroi sau sunt blocate de copaci
doborâți. Din când în când, și drumurile mari trebuie reparate. Când un drum se strică prea tare, lucrătorii insta­
lează un indicator de circulație care semnalează un „drum închis”. Mai apoi, repară șoseaua pentru ca autoturis­mele
și alte autovehicule să poată circula din nou pe acolo. Lecția de astăzi ne povestește despre niște oameni a căror
inimă este asemenea acestor drumuri, adică distrusă de păcat. Haideți să ne rugăm și să deschidem Biblia!

Rugăciune
Doamne, astăzi vom învăța despre Ioan Botezătorul și despre cum i-a ajutat el pe oameni să se pocăiască și să fie
gata pentru venirea lui Isus. Te rugăm să ne înveți cum să ne pregătim pentru momentul când Domnul Isus va
reveni. Îți mulțumim, în numele Lui, amin!
Predarea lecției
Notă: Înainte de predarea lecției, rezervați-vă câteva minute ca să le explicați copiilor faptul că Biblia are două
părți – Vechiul Testament și Noul Testament. În această săptămână, vom începe Noul Testament. Ajutați-i să
găsească Noul Testament în Bibliile lor și explicați-le că primele patru cărți din această parte a Bibliei relatează ce
s-a întâmplat atunci când Isus a trăit pe pământ.
1 Reamintiți-le copiilor despre făgăduința lui Dumnezeu de a-L trimite pe Fiul Său pentru a ne
salva de păcatele noastre.
a. Întrebați-i: Vă amintiți care a fost prima făgăduință a lui Dumnezeu menționată în Biblie? Să o citim!
Geneza 3:15. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu avea deja un plan pentru a-i ajuta. El nu le-a spus
totul despre planul Lui, însă promisiunea Lui i-a ajutat să știe că într-o zi urma să-L trimită pe Fiul Său, pe
Domnul Isus, în lumea noastră.
b. Isus urma să ne arate că Dumnezeu ne iubește cu adevărat și ne ajută să aflăm cum să fim asemenea Lui.
c. După aproximativ patru mii de ani, a sosit vremea ca Domnul Isus să Se nască.
d. Dar poporul lui Dumnezeu nu era pregătit să-L întâmpine. Așa că Dumnezeu a trimis un profet special ca
să-i ajute pe oameni să se pocăiască de păcatele lor, pentru a fi pregătiți să-L întâmpine pe Isus.
2 Spuneți-le despre vizita îngerului la Zaharia, la Templu.
a. Erau câțiva evrei care Îl iubeau pe Dumnezeu și ascultau de El. Doi dintre aceștia au fost Zaharia și soția lui,
Elisabeta. Întrebați-i: „Ce ne spune Biblia despre ei?” Luca 1:6,7
b. Zaharia era preot. Întrebați-i: „În timp ce Zaharia aducea tămâie în Locul Sfânt, cine a venit să-i vorbească?”
Luca 1:11. Întrebați-i: „În ce parte a altarului s-a așezat îngerul?” Aceasta însemna că îngerul aducea vești
bune. Însă Zaharia nu s-a gândit la detaliul acesta. Mijloc vizual (flanelograf – înger și templu): Așezați-l pe
înger în partea dreaptă a altarului tămâierii.
c. Întrebați-i: „Ce i-a spus îngerul lui Zaharia?” Luca1:13-17
d. Dar Zaharia nu a crezut ce i-a spus îngerul. Întrebați-i: „Ce i s-a întâmplat lui Zaharia pentru că s-a îndoit?
Luca 1:19,20. Este important să credem tot ceea ce spune Dumnezeu?
3 Relatați-le nașterea lui Ioan Botezătorul.
a. Exact așa cum a spus îngerul, Elisabeta a rămas însărcinată și a născut un băiat.
b. Când Ioan a împlinit opt zile, a sosit timpul să primească un nume.
16
c. Vecinii au vrut să-i pună numele Zaharia, însă Elisabeta a spus: „Nu. Se va numi Ioan”.
d. Întrebați-i: „Ce a făcut atunci Zaharia?” Luca 1:63,64
e. Întrebați-i: „Ce a spus Zaharia că urma să facă acel copilaș cândva?” Luca 1:76
Cu mulți ani înainte, profetul Isaia vorbise despre lucrarea pe care Ioan urma să o facă. Isaia 40:3,4
Obiectul lecției (car, împărat): În vremea aceea, când un rege se pregătea să călătorească pe o distanță
oarecare, slujitorii curățau drumurile de pietre și copaci și le nivelau. Astfel, carul regelui putea să se
deplaseze repede și în siguranță. Ceva asemănător a fost făcut înainte ca Domnul Isus să vină. Nu era vorba
de un drum real, fizic ce trebuia curățat, ci era vorba de inima oamenilor. Păcatul Îl împiedică pe Domnul
Isus să locuiască în inima omului. De aceea, lucrarea specială a lui Ioan a fost să-i cheme pe oameni la
pocăință, pentru ca Dumnezeu să le poată curăța inima și să-i pregătească să-L primească pe Isus.
4 Povestiți-le, pe scurt, viața lui Ioan Botezătorul.
a. Întrebați-i: „Unde a locuit Ioan Botezătorul când s-a făcut mare?” Luca 1:80. De ce a trăit el în deșert sau în
pustie? Dumnezeu a dorit ca Ioan să locuiască acolo pentru ca acesta să învețe despre El și despre lucrurile
create de El.
b. Ioan a trăit în pustie. El nu a dorit să locuiască mult timp în cetate, printre oamenii păcătoși, unde Satana
putea să-l ispitească să facă lucruri rele.
c. Întrebați-i: „Cu ce se îmbrăca Ioan Botezătorul și ce mânca el?” Matei 3:4
Mijloc vizual (roșcove; miere). Roșcovele sunt păstăile comestibile ale roșcovului. Astăzi, din aceste păstăi se
face pudra de roșcove (carob). Ioan a trăit în așa fel încât să le arate oamenilor că mâncarea și hainele simple
sunt cele mai bune.
5 Descrieți mesajul clar al lui Ioan și cum i-a influențat acesta pe oameni.
a. Întrebați-i: „Ce le spunea Ioan Botezătorul oamenilor?” Matei 3:1,2
b. Întrebați-i: „Au venit mulți oameni să-L asculte pe Ioan predicând și să-și mărturisească păcatele?” Matei 3:5,6
c. Întrebați-i: „Ce le spunea Ioan Botezătorul saducheilor și fariseilor care nu regretau cu adevărat păcatele
săvârșite?” Matei 3:8. Ce semnificație aveau aceste cuvinte? Ioan dădea exemple pentru a-i ajuta pe oameni
să-l înțeleagă.
Obiectul lecției (măr): Sandra fură un măr, apoi spune că îi pare rău, dar continuă să fure mere. Îi pare ei
rău cu adevărat? Are ea „roadele pocăinței”? Nu. Dacă le-ar avea, L-ar lăsa pe Dumnezeu să o ajute să nu
mai fure. Oamenii care continuă să facă lucruri rele nu s-au pocăit cu adevărat.
d. Întrebați-i: „Ce spunea Ioan Botezătorul că se întâmplă cu pomul care nu aduce roade bune?” Matei 3:10
Obiectul lecției (secure): Când un pom are fructe, putem să spunem ce fel de pom este? Tot așa, putem să
spunem cum este o persoană când observăm ce face. Dacă un pom nu face fructe bune, gospodarul îl taie.
Tot la fel, dacă cineva nu face binele și nu ascultă de Dumnezeu va fi pierdut.
e. Mai apoi, Ioan Botezătorul a vorbit despre grâu și despre pleavă. Matei 3:12
Obiectul lecției (grâu, paie tocate – pleavă): Pleava (paiele) este stratul exterior al grâului, care nu este
comestibil. Pentru a separa pleava de grâu, fermierii fie treieră grâul cu ajutorul unor mașini, fie îl bat și
apoi îl vântură. Vântul îndepărtează pleava, iar boabele de grâu cad la sol. Ioan a explicat că, în mod similar,
lucrarea lui Isus îi va separa pe oamenii drepți de oamenii păcătoși.
f. Întrebați-i: „Ce a spus Ioan Botezătorul despre Isus?” Matei 3:11
g. Mesajul lui Ioan a fost ușor de înțeles. Mulți oameni s-au pocăit și au fost pregătiți când a venit Isus.
Repetare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Ioan Botezătorul a ascultat de Dumnezeu și a împlinit cu credincioșie lucrarea specială pe care Acesta i-a încredin­
țat-o. El i-a ajutat pe oameni să se pocăiască și să nu mai păcătuiască, pentru a fi gata să-L primească pe Isus.
Apel
Domnul Isus dorește ca și noi să ne pocăim de păcatele noastre și să facem „roade vrednice de pocăință”. Haideți
să renunțăm la păcatele noastre și să alegem să fim buni, iubitori, cinstiți și altruiști. Vreți să-L rugăm pe Isus să
ne ajute în această săptămână? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată ceresc, ne pare rău pentru păcatele noastre și vrem să ne pocăim. Vrem să ascultăm de legea Ta și să facem
lucruri plăcute Ție. Îți mulțumim că ne ajuți. În numele Domnului Isus, amin!
17
Secretul special al unui înger Materiale necesare:
B-28 • Biblie
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
Păcatul ne desparte de Dumnezeu. De aceea, Domnul Isus, • mașinuțe de jucărie
• pătură de bebeluș
singurul care poate să înlăture păcatul, a venit să ne mântuiască
• pisoi de jucărie
din păcat. Să renunțăm cu bucurie la păcatele noastre și să-i
• jucării
facem loc lui Isus în inima noastră, trăind pentru El. • autobuz de jucărie
Text de memorat – Matei 1:21 • tablă albă și markere
„Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul
Lui de păcatele sale.”
Introducere
Istorisire (mașinuțe): Mihai mergea la biserică și spunea că este creștin, dar iubea mașinile mai mult decât orice pe
lume. Consuma foarte mult timp și bani reparând mașini vechi și participând la raliuri (curse automobilistice).
Cu cât consuma mai mult timp și mai mulți bani pe mașini, cu atât iubea mai mult ceea ce făcea și mai puțin pe
Domnul Isus. Într-o zi, a părăsit biserica și nu s-a mai întors niciodată. Viața lui era atât de plină de mașini, că
nu a mai avut loc pentru Isus. Ce trist! Lecția noastră de astăzi este despre oamenii care nu au loc pentru Domnul
Isus. Dar înainte să vorbim despre cum putem să-I facem loc lui Isus în viața noastră, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, acum, când vom studia despre Isus și despre modul în care a venit în lumea noastră ca să ne salveze
din păcat, Te rugăm să ne ajuți să-L punem pe primul loc în inima noastră, înainte de orice jucărie, prieten sau
orice altceva. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
Predarea lecției
1 Povestiți-le despre vizita îngerului la Maria.
a. La șase luni după ce i-a vorbit lui Zaharia, îngerul Gabriel a mers în cetatea Nazaret și a vizitat o tânără
numită Maria.
b. Întrebați-i: „Ce i-a spus îngerul Mariei?” Luca 1:30-33
c. Îngerul i-a explicat că, din moment ce Dumnezeu urma să fie Tatăl Copilașului, oamenii Îl vor numi Isus,
„Fiul lui Dumnezeu”. Zaharia se îndoise de mesajul lui Gabriel, însă Maria l-a crezut. Întreabă-i: „Ce i-a
spus Maria îngerului Gabriel?” Luca 1:38
d. Dumnezeu Se va bucura dacă și voi veți spune la fel ori de câte ori El vă va cere să faceți ceva.

2 Descrieți vizita Mariei la Elisabeta.


a. Îngerul îi spusese Mariei că verișoara ei, Elisabeta, urma să aibă un copil special. Maria a vrut să discute cu
Elisabeta, așa că a plecat în grabă să o viziteze.
b. Elisabeta a fost foarte fericită când a văzut-o pe Maria. Întrebați-i: „Ce a spus Elisabeta?” Luca 1:42
c. Mai apoi, Maria I-a adus laudă lui Dumnezeu pentru că a ales-o să fie mama Domnului Isus.
d. Maria a stat la Elisabeta aproape trei luni, apoi s-a întors acasă, în Nazaret.

3 Vorbiți-le despre relația dintre Maria și Iosif.


a. Maria făgăduise să se căsătorească cu un bărbat evlavios, pe nume Iosif. Însă acesta, când a aflat că Maria
urma să nască, s-a gândit că nu ar trebui să se mai însoare cu ea.
b. Întrebați-i: „Ce i-a spus Dumnezeu lui Iosif să facă?” Matei 1:20,21
c. Îngerul i-a explicat lui Iosif că Cel pe care urma să-L nască Maria era Fiul lui Dumnezeu. El urma să fie
numit „Emanuel”, care înseamnă „Dumnezeu cu noi”. Ce gând minunat! Când a văzut că noi avem nevoie
de ajutorul Lui, Domnul Isus a părăsit căminul Lui ceresc, a venit ca un Prunc în lumea noastră tristă și
păcătoasă și a crescut ca noi. El a venit ca să fie cu noi și să ne ajute. Gândul acesta ne ajută când suntem
triști, singuri sau deznădăjduiți. Să nu uităm niciodată că Isus este cu noi în orice împrejurare!
Obiectul lecției (pătură): Andrei era un băiețel de câțiva anișori. Într-o seară, când mama lui l-a așezat în
pat, el a început să plângă: „Mami, dacă pleci, o să rămân singur!” Oare putea mama lui să stea lângă el
mereu? Nu. Dar cu Domnul Isus lucrurile stau cu totul altfel. El poate să fie cu noi tot timpul. De aceea,
Isus este numit „Dumnezeu cu noi”. Noi nu trebuie să fim niciodată singuri, fără El.
18
4 Povestiți-le despre motivul pentru care Iosif și Maria au mers la Betleem.
a. Maria și Iosif locuiau în Nazaret. Întrebați-i: „Dar unde a spus profetul Mica că urma să Se nască Isus?”
Mica 5:2. Betleemul se afla la distanță mare de Nazaret. Părea aproape imposibil ca Isus să Se nască acolo.
Însă nu-i așa că atunci când Dumnezeu spune că se va întâmpla ceva, exact așa va fi? Bineînțeles!
b. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de nașterea lui Isus?” Luca 2:1-3. Legea nouă spunea
că orice bărbat trebuia să plătească o taxă în cetatea din care provenea familia lui. Strămoșul lui Iosif fusese
regele David, iar David era din Betleem. Astfel, Iosif și Maria au fost nevoiți să călătorească până acolo ca să
se înscrie și să plătească taxa respectivă.

5 Povestiți cum au găsit loc de poposire în Betleem.


a. Când Maria și Iosif au sosit în Betleem, străzile erau pline de tot felul de călători. Întrebați-i: „Au găsit ei loc
la han?” Luca 2:7
b. Cât de trist este faptul că nu s-a găsit nicio cameră disponibilă pentru Isus! Nimeni nu i-a recunoscut pe
Iosif și pe Maria în Betleem. Nimeni nu le-a oferit un loc unde să stea, la niciun han.
Povestire (pisoi): Era o zi friguroasă de iarnă. Trecuseră deja câteva zile de când Tea nu-și mai văzuse pisica.
La un moment dat, a auzit un zgomot ciudat la ușa de la intrare. Când a deschis ușa, Tea și-a văzut pisica.
Ținea în gură un pisoiaș. Căuta un loc călduț unde să-l așeze. Credeți că Tea a avut un loc în casa ei pentru
pisoiaș? Sigur că da. Cât de trist este faptul că uneori animalele sunt tratate mai bine decât Domnul Isus!
Mijloc vizual (jucării): Cum Se simte oare Isus când noi avem timp pentru jucării, pentru animale de
companie și pentru prieteni, dar pentru El avem atât de puțin timp sau chiar deloc? Discutați despre alte
lucruri, cum ar fi televizorul, jocurile pe telefon, mâncarea etc.
Povestire (autobuz): O tânără misionară se afla într-o țară îndepărtată. Odată, s-a urcat într-un autobuz
aglomerat și nu a găsit niciun loc unde să se așeze, așa că a rămas în picioare, ținându-se de o bară și
clătinându-se în toate părțile pentru că drumul era foarte prost. Cât de mult o dureau mâinile și picioarele!
Când, în sfârșit, a coborât din autobuz, s-a gândit la Domnul Isus și la cât de trist este El când observă că
nu avem loc în inima noastră pentru El.
c. Când avem timp pentru tot felul de activități, dar nu și pentru Isus, demonstrăm că El nu este important
pentru noi și că nu ne pasă că ne iubește. Ce trist! Haideți să-I facem mereu loc lui Isus în inima noastră!
Activitate (tablă de scris): Cum putem să-L avem pe Isus în inimă? Exemple: citind Biblia, rugându-
ne zilnic, cântând imnuri, meditând la Isus și la faptul că a murit pentru noi, ascultând bucuroși de El,
purtându-ne amabil cu ceilalți, manifestând altruism etc.
d. Isus a venit să-Și salveze poporul de păcat, așa cum spune textul de memorat.
Repetare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Maria a fost o tânără smerită și săracă pe care Dumnezeu a ales-o să fie mama Fiului Său, Domnul Isus. Ea a
crezut ceea ce i-a spus Gabriel. Și Iosif a crezut și a luat-o pe Maria de soție. Când au mers la Betleem să se înscrie
și să plătească noua taxă, ei au căutat un loc de poposire, însă nu au găsit niciun loc.
Apel
Domnul Isus continuă să caute un loc unde să stea. El dorește să locuiască în inima voastră. Aveți loc pentru El? Îl
vom invita noi pe Isus să vină chiar acum în inima noastră? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată ceresc, Îți mulțumim pentru istoria lui Iosif și a Mariei și pentru că ei au crezut ce le-a spus îngerul și au
ascultat de Tine. Suntem triști că oamenii din Betleem nu au avut loc pentru Isus. Noi avem astăzi loc pentru El
în inimile noastre. Te rugăm să rămâi în inima noastră. Îți mulțumim, în numele lui Isus, amin!

19
Dumnezeu cu noi Materiale necesare:
B-29 • Biblie
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
Isus a venit din ceruri ca să fie cu noi. Numele Lui este • jucărie sau cuburi
• scena nașterii, miniatură
„Emanuel”, adică „Dumnezeu cu noi”. Oamenii care L-au
• animale domestice de jucărie (vacă, măgar,
iubit pe Dumnezeu și au ascultat de El L-au recunoscut pe Isus
oaie)
şi L-au primit cu bucurie. • piese flanelograf: regină, preot
Text de memorat – Luca 2:14 • sul, pană de scris
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ • sabie de jucărie
între oamenii plăcuţi Lui.”
Introducere
Povestire (jucărie sau cuburi): Tommy, un băiețel de patru ani, se juca pe podea cu jucăriile. Bunica stătea alături.
Când aceasta se ridică în picioare să ia un pahar cu apă, Tommy îi spuse, mângâind locul de lângă el, de pe podea:
„Buni, te rog să te joci cu mine aici, aproape!” Tommy nu este singurul care are nevoie ca cineva să-i fie aproape.
Toți avem nevoie ca Domnul Isus să fie lângă noi. El a părăsit cerul și a venit în lumea noastră ca să poată fi
„Dumnezeu cu noi”. Haideți să ne rugăm înainte să citim din Biblie despre venirea lui Isus pe pământ!

Rugăciune
Tată ceresc, acum, când vom studia Biblia și vom citi despre cum a venit Domnul Isus ca să fie cu noi, Te rugăm
să trimiți Duhul Tău cel Sfânt ca să ne învețe mai multe despre El. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus,
amin!
Predarea lecției
1 Povestiți despre nașterea Pruncului Isus!
a. Când Iosif și Maria au mers la Betleem, nu au găsit loc de poposire la niciun han, dar cineva le-a permis
să stea într-un staul, locul unde stau animalele. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat în acel staul?” Luca 2:7. În
staulul acela a venit pe lume Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
Mijloc vizual (scena nașterii): La Crăciun, vedem multe scene ale nașterii lui Isus, cu lumini, cu o iesle cu
paie și animale curate. Dar cele mai multe iesle și grajduri nu arată așa. Animalele pot fi foarte murdare, iar
locul unde stau ele nu este un loc plăcut pentru oameni.
Mijloc vizual (animale de la fermă): Vă puteți imagina un bebeluș născându-se într-un asemenea loc?
b. Iată că Isus a fost dispus să Se nască într-un loc ca acela. El a fost foarte umil, nu-i așa?
c. Întrebați-i: „S-a născut Isus la timp?” Galateni 4:4,5
d. Chiar dacă Biblia a spus dinainte când și unde urma să Se nască Domnul Isus, nimeni nu I-a pregătit un
loc. Când S-a născut Isus, nimeni nu a știut, cu excepția Mariei și a lui Iosif. Ce trist!
Când așteaptă un copil, ce fac părinții? Pregătesc un loc special pentru bebelușul lor. Cumpără un pătuț,
așternuturi frumoase și pături. Dar nimeni nu a pregătit un loc pentru Isus, Fiul lui Dumnezeu, când Acesta
S-a născut.
Obiectul lecției (regină): Când un rege sau o regină vizitează un oraș, oamenii de acolo îi pregătesc un
loc special unde să locuiască și îi asigură o gardă personală. Nimeni nu a făcut ceva de felul acesta pentru
Împăratul Isus.

2 Povestiți-le despre vizita îngerilor la păstori!


a. În noaptea când S-a născut Isus, niște păstori își păzeau oile pe dealurile din apropierea Betleemului.
b. În întunericul nopții, ei vorbeau despre Mântuitorul pe care Dumnezeu promisese să-L trimită și se rugau
ca El să vină curând. Ei doreau ca Isus să vină, nu-i așa?
c. Întrebați-i: „Cine a venit să vorbească cu acești păstori umili?” Luca 2:9
d. Întrebați-i: „Ce veste bună le-au adus îngerii?” Luca 2:9,10
e. Apoi, dintr-odată, cerul s-a luminat, iar păstorii au putut să vadă mulți, mulți îngeri. Întrebați-i: „Ce cântau
îngerii?” Luca 2:14
f. Păstorii erau încântați de veste și au vrut să-L vadă pe Isus. Dar, la fel ca ceilalți evrei, ei au crezut că Isus
urma să vină ca un rege bogat, puternic. Întrebați-i: „Cum i-a ajutat îngerul să se pregătească pentru a-L
întâmpina pe Isus, care Se afla într-un loc sărăcăcios?” Luca 2:12
20
g. Te-ai aștepta ca Împăratul cerului să Se nască într-un staul și să doarmă într-o iesle, și nu într-un pat drăguț?
Nu. Însă Isus a vrut ca toți oamenii, chiar și cei săraci, să știe că El Îi iubește.
h. Întrebați-i: „Când au dispărut îngerii, ce au făcut păstorii?” Luca 2:15,16
Mai apoi, păstorii au plecat și au spus și altora că S-a născut Isus.

3 Descrieți consacrarea lui Isus!


a. Când Domnul Isus a împlinit patruzeci de zile, Iosif și Maria L-au dus la Templu, în Ierusalim, ca să-L
consacre lui Dumnezeu. Iosif și Maria erau săraci, așa că au adus ca jertfă doi porumbei.
Ai văzut vreodată porumbei? Ei trăiesc în diverse locuri. Porumbeii nu costau prea mult, așa că cei săraci își
puteau permite să-i aducă, în locul unui miel, ca jertfă.
b. Preotul s-a uitat la Iosif, la Maria și la Isus, dar nu a observat nimic special la ei. El a văzut doar doi părinți
săraci, un bebeluș și o jertfă de oameni săraci. Mijloc vizual: preot.
c. El L-a luat în brațe pe Domnul Isus ca să-L consacre lui Dumnezeu, dar nu a știut că acel prunc era mărețul
Împărat al cerurilor, Fiul lui Dumnezeu.
d. După ceremonie, preotul a scris „Isus” în sulul care conținea toate numele băieților întâi-născuți. Apoi, i L-a
dat înapoi Mariei.
e. Mijloc vizual (sul, pană de scris): Scrieţi „Isus” pe sul!
f. Cei mai mulți preoți nu ascultau de Dumnezeu și nu voiau să cunoască adevărul, așa că Dumnezeu nu
i-a spus preotului că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Preotul nu L-a recunoscut pe Isus, pentru că „ochii” lui
spirituali erau închiși. El nu dorea să facă ce era bine. 1 Corinteni 2:14

4 Povestiți-le despre Simeon și Ana, care L-au recunoscut pe Isus!


a. Dar în Templu erau doi oameni care ascultau de Dumnezeu. Întrebați-i: „Cum se numea bărbatul care L-a
recunoscut pe Domnul Isus? Cum era el? Luca 2:25,26
b. Simeon L-a luat în brațe pe Isus și a adus laude lui Dumnezeu.
c. Întrebați-i: „Ce i-a spus Simeon Mariei?” Luca 2:34,35
Mijloc vizual (sabie): Simeon i-a spus Mariei despre durerea pe care o va simți când oamenii Îl vor respinge
pe Isus și când Îl va vedea murind pe cruce.
d. Ana, o prorociță, L-a recunoscut pe Isus în Templu, în aceeași zi. Ea I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că
L-a trimis în lumea noastră și a spus multor oameni despre Isus.
e. Trimițându-L pe Domnul Isus să fie „Dumnezeu cu noi”, El ne arată că ne iubește și că dorește să ne ajute.

Repetare text de memorat


Spuneți împreună textul de memorat!

Concluzie
Domnul Isus Și-a părăsit căminul frumos din ceruri ca să fie cu noi. Dar nimeni nu a pregătit aici, pe pământ,
un loc pentru El, așa că S-a născut într-un staul și a dormit pe fân, într-o iesle. Celor mai mulți din poporul lui
Dumnezeu, inclusiv preoților, nici măcar nu le-a păsat că El S-a născut. Dar un grup de păstori, Simeon și Ana
L-au recunoscut pe Isus, pentru că ei ascultau de Dumnezeu.
Apel
Domnul Isus este încă „Dumnezeu cu noi”. El dorește să fie cu noi mereu și va continua să fie, dacă noi ne vom
lua timp să ne rugăm, să citim despre El în Biblie și dacă facem tot ce putem ca să-I fim pe plac. Vom alege noi să
facem așa în fiecare zi? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată ceresc, Îți mulțumim pentru că L-ai trimis pe Fiul Tău să fie cu noi tot timpul. Dorim să fim asemenea
păstorilor, asemenea lui Simeon și Anei, care aveau Duhul Sfânt și L-au recunoscut și iubit pe Isus. Te rugăm să
ne ajuți să stăm aproape de Isus, să citim Biblia și să ne rugăm în fiecare zi. Îți mulțumim, în numele Domnului
Isus, amin!

21
Conduși de o stea Materiale necesare:
B-30 • Biblia
• imaginile mele din Biblie
Mesajul lecției • o pereche de ochelari de soare
Dacă Îl căutăm pe Domnul Isus, Îl vom găsi. Putem să-L • câteva haine de bebeluș
căutăm citind Biblia, rugându-ne și cerându-I să fie cu noi. El • un om care foloseşte un detector de metale
dorește ca toți să-L găsească, chiar și copiii.

Text de memorat – Ieremia 29:13


„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”

Introducere
Povestire (ochelari de soare): Micuțul Natanael învățase despre Isus și despre cum trebuie să se roage. Într-o zi,
își pierdu ochelarii de soare. Îi căută, însă fără niciun rezultat. Curând, mama auzi o voce plăpândă care venea
dinspre sufragerie. Trase cu ochiul și îl văzu pe Natanael îngenuncheat pe podea. „Doamne”, se ruga el, „Te rog,
ajută-mă să-mi găsesc ochelarii de soare. În numele Domnului Isus, amin!” Apoi se ridică în picioare și începu
din nou să-i caute. Curând, mama îl auzi strigând: „Mami, i-am găsit! Am găsit ochelarii!” Natanael s-a rugat și
a căutat ochelarii de soare până i-a găsit. Lecția noastră de astăzi este despre trei bărbați care L-au căutat pe Isus
până L-au găsit. Dar, înainte să deschidem Biblia, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, acum, când vom învăța despre oamenii înțelepți care L-au căutat pe Isus, Te rugăm să ne trimiți
Duhul Tău cel Sfânt și să ne ajuți să vrem și noi să-L căutăm pe Isus. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus,
amin!

Predarea lecției
1 Povestiți-le despre steaua cea nouă și despre cum au mers magii după ea!
a. În noaptea când îngerii au cântat acel cântec de slavă în prezența păstorilor, lumina lor a strălucit cu putere
pe dealurile Betleemului. Când lumina a dispărut, o stea nouă, foarte strălucitoare a apărut pe cer.
b. Întrebați-i: „Cine a văzut steaua?” Matei 2:1,2
c. Acei „oameni înțelepți”, numiți magi, locuiau departe. Deși nu erau evrei, ei studiaseră cu atenție ce spunea
Biblia despre Isus și știau că venise timpul ca El să vină.
d. Magii studiaseră multe despre stele și, atunci când au văzut steaua cea nouă, au fost siguri că ea anunța ceva
special. Ei nu știau că steaua era, de fapt, un grup imens de îngeri care cântaseră înaintea păstorilor.
e. Când magii au văzut steaua, și-au amintit o profeție pe care o citiseră în Biblie. Întrebați-i: „Ce spunea
profeția?” Numeri 24:17
f. Acești înțelepți au continuat să studieze Biblia pentru a afla tot ce se putea. Apoi, într-un vis, Dumnezeu
le-a spus să meargă după stea, pentru că ea îi va călăuzi la noul Împărat.
g. Luând cele mai bune daruri pe care le-au găsit, ei și-au început călătoria. Mijloc vizual (haine de bebeluș):
Astăzi, când într-o familie se naște un prunc, ne place să oferim daruri speciale, cum ar fi haine de bebeluș și
păturici. Dar acești înțelepți I-au adus Domnului Isus daruri mult mai frumoase.
h. Magii călătoreau noaptea ca să poată urmări steaua. În timp ce călătoreau, discutau despre profețiile pe care
le citiseră în Biblie.
i. Steaua i-a condus la Ierusalim. S-a oprit pentru puțin timp deasupra Templului, apoi a dispărut.

2 Povestiți-le ce s-a întâmplat la Ierusalim!


a. Magii erau încântați că lunga lor călătorie se încheiase. Au crezut că toți cei din Ierusalim știau despre
Împăratul care Se născuse și că le vor spune unde Se află. Întrebați-i: „Dar ce s-a întâmplat când au întrebat
despre Isus?” Matei 2:3
b. Cât de uimiți au fost când au constatat că nimeni nu știe nimic despre Împăratul abia născut!
c. Când a aflat că niște înțelepți caută un Împărat de curând născut, Irod s-a înfuriat. El era sigur că evreii
pregătesc un plan ca să scape de el și să aducă la tron pe altcineva.
d. Întrebați-i: „Ce i-a întrebat Irod pe preoți?” Matei 2:4

22
e. Preoții i-au spus lui Irod că Isus ar fi trebuit să Se nască în Betleem. Atunci, Irod i-a alungat pe preoți.
f. Mai apoi, Irod a vorbit cu înțelepții. S-a prefăcut că este dornic să-L vadă pe noul Împărat. Întrebați-i: „Ce
le-a spus înțelepților să facă?” Matei 2:7,8
g. Era aproape noapte când magii au părăsit Ierusalimul. Ei erau triști că poporului lui Dumnezeu, adică
evreilor, nu îi păsa de Isus.
h. Întrebați-i: „Cum i-a încurajat Dumnezeu pe magi?” Matei 2:9,10. Indiferent ce fac sau spun oamenii,
Dumnezeu poate să ne ajute, să ne încurajeze și să ne călăuzească.

3 Povestiți-le ce s-a întâmplat când magii L-au găsit pe Isus!


a. Steaua specială i-a călăuzit pe înțelepți până la locul unde Se afla Domnul Isus.
b. Îngerii nu le-au spus înțelepților că Isus era foarte sărac. Cu siguranță că au fost foarte surprinși să-L afle
pe Împăratul Isus stând într-o iesle, fără soldați care să protejeze locul în care Se afla. Alături de El nu erau
oameni importanți, iar părinții Lui erau niște oameni simpli și săraci.
c. Chiar dacă Isus nu era tratat ca un împărat, magii știau că El era Cel despre care se profetizase că va veni și îi
va salva pe oameni din mâna lui Satana. Ei I-au dat cu bucurie darurile scumpe pe care le aduseseră. Matei
2:11
d. Magii L-au găsit pe Isus pentru că nu s-au lăsat până nu L-au găsit.
Ați văzut vreodată pe cineva căutând o comoară cu un detector de metale? Există oameni care petrec mult
timp căutând cu atenție bucăți mici de aur, de argint sau monede care au fost îngropate cândva în pământ.
Uneori, aceștia dau peste comori valoroase. Însă este mult mai bine să ne petrecem timpul căutându-L pe
Isus, prin studiul Cuvântului Său și prin rugăciune. Un detector de metale îi ajută pe oameni să găsească
metale, dar Duhul Sfânt ne ajută să-L găsim pe Domnul Isus atunci când ne rugăm și studiem Biblia.

4 Spuneți-le, pe scurt, cum L-a apărat Dumnezeu pe Domnul Isus de Irod!


a. Magii erau fericiți că Îl găsiseră pe Isus și s-au gândit să îi spună regelui Irod unde se afla Isus. Ei nu știau
că Irod îi mințise. În loc să dorească să se închine lui Isus, Irod dorea să-L ucidă. Întrebați-i: „Cum i-a oprit
Dumnezeu pe magi să-i spună lui Irod unde Se afla Isus?” Matei 2:12
b. După ce au plecat magii, Dumnezeu i-a dat lui Iosif un vis. Întrebați-i: „Ce i-a spus Dumnezeu lui Iosif să
facă?” Matei 2:13
c. Întrebați-i: „Ce a făcut Iosif?” Matei 2:14
d. Întrebați-i: „Ce a făcut Irod după aceea?” Matei 2:16. Nu-i așa că nici măcar nu vrem să ne gândim la un
lucru atât de ticălos? Dar acesta ne ajută să înțelegem cât de mult a dorit Satana să scape de Isus, chiar și
atunci când era doar un prunc. Însă Isus a rămas în siguranță, pentru că îngerii lui Dumnezeu au avut grijă
de El și pentru că Iosif L-a ascultat pe Dumnezeu fără șovăire.
e. Întrebați-i: „Dacă aparținem lui Dumnezeu, poate El să ne apere de planurile ticăloase ale lui Satana?”
Psalmii 37:39,40

Repetare text de memorat


Spuneți împreună textul de memorat!

Concluzie
Magii L-au găsit pe Domnul Isus pentru că L-au căutat cu toată inima.

Apel
Domnul Isus dorește ca și noi să-L găsim. Haideți să-L căutăm cu toată inima, citind Biblia, învățând lecția Școlii
de Sabat și rugându-ne în fiecare zi! Vreți să-L găsiți încă de acum, când sunteți tineri? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Doamne, Îți mulțumim pentru această relatare despre magi și despre cum L-au găsit ei pe Isus. Ne-am hotărât
să-L căutăm pe Domnul citind Biblia, studiind lecția Școlii de Sabat, rugându-ne în fiecare zi și alegând să fim ca
El. Ajută-ne, Te rugăm, să-L găsim cât suntem încă tineri. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!

23
Copilul Isus Materiale necesare:
B-31 • Biblia
• imaginile mele din Biblie
Mesajul lecției • tavă de pâine, ac și ață
Pe măsură ce creștea în înălțime, Domnul Isus creștea și în • imagini sau obiecte din natură
înțelepciune. Adevărata înțelepciune Îl iubește pe Dumnezeu, • câteva unelte de lucru
ascultă de El și stă departe de cel rău. • piesă flanelograf: Satana în chip înger rău
• piesă flanelograf: înger bun
Text de memorat – Luca 2:52
„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”
Introducere
Povestire (Biblie, tavă de pâine, ac și ață): Carmen și Sonia trăiau la o fermă, departe de oraș. În acea localitate
nu existau școli creștine, așa că mama le preda acasă materiile de școală. Ele studiau Biblia și învățau să scrie, să
citească și să socotească. Mama le mai învăța să facă pâine și să coasă. Mulți copii își băteau joc de ele, pentru
că nu știau ultimele noutăți în materie de filme sau jocuri, dar unii oameni de la biserică și-au dat seama că cele
două fete știau mai multe lucruri despre Biblie și despre cum să trăiești frumos decât mulți adulți. Lecția noastră
de astăzi ne învață despre Isus și despre cum L-a instruit mama Lui. Dar haideți, mai întâi, să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, astăzi, când vom studia despre Isus, vino, Te rugăm, mai aproape de noi și ajută-ne să creștem așa
cum a crescut Isus, învățând mereu din Biblie. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!

Predarea lecției
1 Povestiți-le cum s-a întors Iosif împreună cu familia lui în Nazaret!
a. Iosif îi luase pe Maria și pe Isus și fugiseră în Egipt ca să scape de Irod. Nu știm cât au stat acolo, însă când a
venit timpul să se întoarcă în Israel, Dumnezeu i-a dat lui Iosif un alt vis.
b. Întrebați-i: „Ce i-a spus Dumnezeu lui Iosif?” Matei 2:19,20
c. Iosif a făcut întocmai. Dar când s-au apropiat de Betleem, Iosif a aflat că fiul regelui Irod era noul rege.
Întrebați-i: „Cum l-a ajutat Dumnezeu?” Matei 2:22
Întrebați-i: „Ne va ajuta Dumnezeu astăzi și pe noi?” Psalmii 32:8. Da, putem să cerem ca această
făgăduință să se împlinească și în dreptul nostru.
d. Domnul Isus a crescut în Nazaret. Întrebați-i: „Credeau oamenii că Nazaretul este un loc bun de locuit?”
Ioan 1:46. Întrebați-i: „Dar în ciuda acestui lucru, a greșit Domnul Isus în vreun fel?” Luca 2:40,52
Hortensia poate face flori colorate cât mai divers, în funcție de pământul în care crește. Unele soluri produc
flori roz, în timp ce alte soluri fac flori bleu sau albe. Unii oameni sunt la fel. Ei se poartă diferit în funcție
de locul în care se află. Dacă sunt la biserică, fac lucruri bune. Dar dacă sunt singuri sau în compania unor
prieteni răi, fac lucruri greșite.
e. Domnul Isus nu a fost așa. El a fost mereu bun. Nu Se purta ca oamenii răi din Nazaret. Voi puteți să fiți
buni ca Domnul Isus, chiar dacă nu locuiți într-un loc frumos? Da. Isus știe cum să vă ajute.

2 Explicați-le cum a fost Isus în copilărie!


a. Priviți-L pe Domnul Isus acasă!
• Copil fiind, Domnul Isus a avut o viață simplă, liniștită. Părinții Lui erau săraci, așa că El nu a avut multe
lucruri. S-a plâns de situația Lui sau a ales să fie fericit și mulțumit?
• Părinții Lui trebuiau să lucreze din greu, iar El îi ajuta bucuros. Credeți că părinții erau nevoiți să-I spună
de mai multe ori să facă ceva? Nu. El asculta imediat când era rugat și făcea cât putea de bine acel lucru,
chiar dacă nimeni nu Îl supraveghea.
• Domnul Isus a mâncat simplu și sănătos. Mânca El multe dulciuri sau alimente nesănătoase? Nu.
• Domnul Isus a avut grijă de corpul Său, ca să poată să gândească limpede și să învețe să facă o lucrare perfectă.
b. Priviți-L pe Domnul Isus la școală!
• Mama Lui a fost profesorul, iar manualul Lui a fost Biblia – sulurile Vechiului Testament.
• Domnul Isus nu a mers la școală, pentru că profesorii predau teoriile oamenilor și nu Cuvântul lui
Dumnezeu.
24
• Pe lângă Biblie, Isus a mai avut un manual – natura. Băiat fiind, Domnului Isus Îi plăcea mult să stea
afară, să privească cerul, păsările și animalele și să studieze copacii și florile.
• Mijloc vizual (diferite imagini sau obiecte din natură): Când studia natura, El învăța despre Dumnezeu.
c. Priviți-L pe Domnul Isus la lucru!
• Iosif era tâmplar. Domnul Isus a învățat cum să-l ajute să facă diverse lucruri din lemn.
• Isus era mereu atent cu uneltele cu care lucra și făcea totul cât mai bine cu putință.
• Mijloc vizual (unelte): Spuneți-le cum pot să aibă grijă de lucrurile lor și să le pună la loc cu atenție.
d. Priviți inima Domnului Isus!
• Domnul Isus a fost mereu în gardă în fața păcatului, pentru că Satana L-a ispitit necontenit să păcătuiască.
• Mijloc vizual (flanelograf – Satana): Dacă Isus ar fi păcătuit măcar o dată, planul lui Dumnezeu de a ne
salva ar fi fost distrus.
• Isus L-a iubit pe Dumnezeu și a respectat mereu Cele Zece Porunci, chiar dacă oamenii își băteau joc de El.
• Cameleonul este un fel de șopârlă. El își poate schimba culoarea pielii pentru a se confunda cu suprafața
pe care se află. Unii oameni sunt precum cameleonii. Ei fac tot ce fac oamenii din jur. A fost Domnul Isus
așa? Nu. Isus nu S-a schimbat ca să fie ca oamenii din jurul Lui. El a fost mereu Același. De aceea, și noi
vrem să fim ca El.
• Domnul Isus nu a fost niciodată prea ocupat ca să nu aibă timp să Se gândească la Dumnezeu și la cer.
• Îngerii L-au păzit pe Domnul Isus așa cum ne păzesc și pe noi. Mijloc vizual (flanelograf – înger sfânt).
e. Priviți-L pe Domnul Isus în Nazaret, cetatea Lui natală!
• Domnul Isus nu a încercat să atragă privirile celor din jur. El a împărțit tot felul de lucruri cu oamenii și a
încercat să-i facă fericiți.
• Domnul Isus a fost bun și amabil cu toți cei din Nazaret. El a venit chiar și în ajutorul animalelor aflate în
suferință. Toți erau mai fericiți când El era prin preajmă, chiar și păsărelele și animalele.
• Domnul Isus cânta cu bucurie în timp ce lucra.
f. Ai vrea ca Domnul Isus să fie cel mai bun Prieten al tău? El vrea.

3 Descrieți prima vizită a lui Isus la Templul din Ierusalim!


a. Întrebați-i: „Ce vârstă avea Domnul Isus când a mers pentru prima dată la sărbătoarea Paștelui?” Luca
2:41,42
b. Iosif, Maria și Isus au călătorit câteva zile, împreună cu un grup mare de oameni, spre Ierusalim.
c. Când au ajuns, în sfârșit, la Ierusalim, Domnul Isus a văzut Templul pentru prima dată.
d. La sărbătoarea Paștelui, erau jertfiți miei. Jertfele acestea aveau scopul de a-i ajuta pe oameni să nu uite că,
într-o zi, Fiul lui Dumnezeu, Mielul fără pată al lui Dumnezeu, urma să moară pentru păcatele lor.
e. În timp ce Domnul Isus urmărea mielul înjunghiat cum murea pe altar, Duhul Sfânt Îl învăța lecții
importante despre lucrarea Sa. A înțeles că este Mântuitorul lumii, Mielul lui Dumnezeu, care urma ca,
într-o zi, să moară pentru păcatele tuturor oamenilor.
f. Întrebați-i: „Când s-a terminat Paștele, a plecat Domnul Isus acasă împreună cu părinții Lui?” Luca 2:43-45
g. Întrebați-i: „Ce a făcut Domnul Isus la Templu?” Luca 2:46-49
h. După aceea, Domnul Isus S-a întors acasă împreună cu Iosif și Maria și a continuat să le fie supus.

Recapitulare text de memorat


Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Domnul Isus este exemplul nostru. El a fost un copil amabil, ascultător, vesel și dispus să ajute. El studia Biblia și
natura în fiecare zi. Atunci când a mers la Templu, a demonstrat că El cunoaște Biblia mai bine decât învățații de
acolo.
Apel
Și voi puteți să creșteți asemenea Domnului Isus. Puteți să învățați din Biblie și din natură. Astfel, Dumnezeu va
face din voi slujitorii Săi. Vreți să fiți asemenea Domnului Isus? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată ceresc, cu cât învățăm mai mult despre Domnul Isus, cu atât Îl iubim mai mult. Vrem să fim asemenea Lui.
Ajută-ne, Te rugăm, să nu fim atât de ocupați încât să uităm de El. Ajută-ne să citim din Biblie și să cugetăm la
ce a făcut Domnul Isus când a fost copil. Ajută-ne, Te rugăm, să ascultăm de părinții noștri, așa cum a făcut El, și
adu-ne aminte să-Ți cerem ajutorul în fiecare zi. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
25
Isus, Exemplul nostru Materiale necesare:
B-32 • Biblia
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
Domnul Isus este Exemplul nostru. Când a fost copil și tânăr, • piesă flanelograf: Isus
• set de cartonașe pentru activități
El și-a format un caracter desăvârșit. Dumnezeu ne ajută să-L
• tablă de scris și markere
copiem pe Isus în toate aspectele. Doar așa putem să fim fericiți
• minge
și împliniți. • flacon de medicamente
Text de memorat – Marcu 16:16 • un document original, o copie a
„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit.” originalului, o copie a altei pagini
Introducere
Povestire: Bradley și Micah, doi tineri misionari, făceau lucrare în Thailanda. Cu toate că erau amândoi suficient
de mari, niciunul nu era botezat. Ajutând în fiecare zi copilașii thailandezi să învețe despre Domnul Isus, s-a
întâmplat ceva în inima lor. Privind la Domnul Isus, au fost schimbați. Curând, au hotărât să primească botezul,
așa că l-au rugat pe pastorul local să-i boteze. Campusul misiunii nu avea biserică și nici bazin de botez, așa că au
fost botezați într-un râuleț din apropiere. Lecția noastră de astăzi despre Domnul Isus și despre cum a fost El botezat
în râu. Înainte să deschidem Biblia, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, astăzi, când vom studia despre viaţa Domnului Isus, de la copilărie la tinereţe, trimite-ne, Te rugăm,
Duhul Sfânt ca să ne încurajeze să fim ca Domnul Isus. Îți mulțumim, în numele Lui, amin!
Predarea lecției
1 Descrieți caracterul Domnului Isus ca tânăr!
Dați-le copiilor cartonașele pentru activități. Așezați imaginea cu Isus pe flanelograf. Rând pe rând, fiecare copil
să citească ce scrie pe cartonașul lui. Discutați, folosindu-vă de notele de mai jos. După activitate, fiecare copil
să-și pună cartonașul la picioarele lui Isus.
a. Domnul Isus studia Biblia în fiecare zi.
• Domnul Isus ştia că singura modalitate prin care putea să afle ce vrea Dumnezeu de la El era să studieze
Biblia. El a învățat multe versete biblice, iar acele versete L-au ajutat să știe ce are de făcut ori de câte ori
Satana Îl ispitea să păcătuiască. Psalmii 119:9-11
• Domnul Isus învăța exact așa cum puteți și voi să învățați. Pentru că studia cu atenție Biblia în fiecare zi,
știa ce spune ea de la început până la sfârșit.
Mijloc vizual (tablă de scris): Rugați un copil să scrie pe tablă următoarea propoziție: „Biblia spune”.
Cum de a știut Domnul Isus ce spune Biblia? Pentru că o studia cu atenție, iar Duhul Sfânt Îl ajuta să-Și
amintească versetele învățate atunci când avea nevoie de ele.
b. Domnul Isus era mereu ascultător și de ajutor.
• Îi asculta Domnul Isus mereu pe părinții Lui? Luca 2:51. Ori de câte ori Maria și Iosif Îl rugau să facă
ceva, El asculta imediat. Dacă Îl rugau să care apă, El îi ajuta. Iosif avea nevoie de ajutorul Lui în atelierul
de tâmplărie. Cum credeți că era ajutorul pe care îl oferea Isus?
Mijloc vizual (minge): Ionică se juca cu mingea lui cea nouă. La un moment dat, aceasta se rostogoli în
stradă. Băiatul se repezi după ea, însă mama strigă la el: „Stai, Ionică!” Imediat, acesta se opri. Un camion
mare trecu în goană la câțiva metri în fața lui. Ionică a scăpat cu bine pentru că a ascultat imediat. A fost
ascultător, la fel ca Isus? Da. Dacă îi ascultați pe părinții voștri, veți fi fericiți și protejați.
c. Domnul Isus era mereu bun.
• Pentru că Domnul Isus alegea întotdeauna să facă binele, oamenii se purtau uneori foarte urât cu El. Le
adresa El vreodată cuvintele aspre? Nu.
• Uneori, Domnul Isus auzea un om adresând cuvinte aspre altui om. Când se întâmpla așa, Isus îi adresa
celui de pe urmă cuvinte blânde, ca acesta să se simtă din nou fericit.
Obiectul lecției (flacon de medicamente): Medicamentul potrivit poate să facă durerea să dispară. Însă
cuvintele amabile ale lui Isus erau mai bune ca orice medicament alinător.
• Domnul Isus era bun și cu animalele rănite. El încerca să le ajute să se simtă mai bine.
26
d. Domnul Isus era mereu voios.
• Adesea, cânta imnuri și psalmi în timp ce lucra, ajutându-i pe cei din preajma Lui să fie voioși.
• Domnul Isus era sărac, dar niciodată nu S-a plâns. Era mulțumit cu ce avea.
• Uneori, frații Lui îl făceau să lucreze mai mult decât era partea Lui, însă El rămânea tot voios.
e. Domnul Isus era mereu altruist. Împărțea ceea ce avea cu alții.
• Câteodată, când întâlnea un om flămând, îi dădea mâncarea Lui, chiar dacă asta însemna să rămână
flămând. Se juca frumos cu copiii, astfel că lor le plăcea să fie cu El.
f. Domnul Isus Se ruga Tatălui din ceruri în fiecare zi.
• Isus nu era niciodată prea ocupat încât să nu-Și ia timp să vorbească cu Dumnezeu, Tatăl Său din ceruri.
• Ori de câte ori putea, Se ducea undeva, într-un loc mai retras, ca să Se roage.
• Pentru că vorbea cu Dumnezeu, a știut mereu ce să facă și cum să fie puternic pentru a asculta de legea lui
Dumnezeu. Nu ne ajută și pe noi rugăciunea? Ba da.
g. Isus spunea mereu „nu” ispitelor lui Satana.
• Satana venea adesea să-L ispitească pe Domnul Isus. Dacă Isus ar fi păcătuit o singură dată, planul lui
Dumnezeu de a ne salva de Satana ar fi fost distrus. Satana nu dorește ca Domnul Isus să ne ajute, așa că
L-a ispitit mult mai mult decât a făcut-o vreodată cu altcineva.
• Dar Domnul Isus a spus totdeauna „nu”. Studiul Bibliei și rugăciunea L-au ajutat să știe ce este bine și ce
este rău. El a ales mereu să respecte legea lui Dumnezeu și poate să ne ajute și pe noi să facem la fel.
h. Domnul Isus este exemplul nostru. Noi vrem să fim ca El.
• Copil fiind, El a studiat Scripturile, a ascultat de părinții Lui, a respectat legea lui Dumnezeu, a fost bun și
voios și Și-a împărțit lucrurile cu ceilalți. Privind mereu la Dumnezeu, El a dezvoltat un caracter perfect. A
fost un copil, un tânăr și un bărbat perfect. Luca 2:52

2 Povestiți-le, pe scurt, despre botezul lui Isus.


a. Când a împlinit treizeci de ani, a venit timpul ca Isus să-Și înceapă lucrarea publică. Întrebați-i: „Ce a făcut
Isus la începutul lucrării Lui?” Matei 3:13
b. Ioan îi boteza pe oamenii care își mărturiseau regretul pentru păcatele făcute și dorința de a asculta de
Dumnezeu. Întrebați-i: „Avea nevoie Domnul Isus să fie botezat? Păcătuise El?” Matei 3:14. Nu, și Ioan știa
lucrul acesta.
c. Însă Ioan a făcut ce i-a cerut Domnul Isus și L-a botezat în râul Iordan.
d. Isus nu avea nevoie să fie botezat pentru propriile păcate, pentru că El nu a păcătuit niciodată. El a fost
botezat ca să ne arate ce trebuie să facem. Marcu 16:16
e. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat după aceea?” Matei 3:16,17
f. Dacă Îl primim pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, cuvintele lui Dumnezeu ni se aplică și nouă.
„__________ (pe rând, numele copiilor din grupă) este copilul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
g. Ce privilegiu minunat să fim asemenea Domnului Isus și să putem să-L numim pe Dumnezeu Tatăl nostru!
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!

Concluzie
Nu-i așa că Domnul Isus este minunat? El este Exemplul nostru. El dorește să-L copiem și să fim ca El în orice
situație, fie că suntem acasă, la magazin, la biserică, la școală sau cu prietenii.
Obiectul lecției (document original, copii): Dacă pun coala aceasta în copiator, care dintre ele va ieși? Copia
seamănă cu originalul, nu-i așa? Dacă vom continua să privim la Domnul Isus și să-L lăsăm să ne schimbe, El
va face o copie a Lui în inima noastră. Atunci când oamenii vor privi la noi, vor ști cum arată Domnul Isus. Vor
putea să spună: „Acest copil este exact ca Isus.”

Apel
Domnul Isus dorește să fim și noi ca El. Vreți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L copiem pe Domnul în
toate? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată bun, Îți mulțumim pentru Domnul Isus. Îți mulțumim pentru caracterul Lui desăvârșit și pentru exemplul
Lui din copilărie și tinerețe. Noi vrem să-L copiem pe Domnul în toate. Te rugăm, ajută-ne. Îți mulțumim, în
numele Lui, amin!
27
Trei ispite teribile Materiale necesare:
B-33 • Biblia
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
Folosind Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut Isus, putem • un plic cu burduf
• bucată de pâine
învinge toate ispitele lui Satana. Dumnezeu este mai puternic
• mâncare nesănătoasă
decât Satana, iar puterea Sa se află în Cuvântul Său – Biblia.
• turn construit din cuburi sau piese LEGO
Text de memorat – Matei 4:4 • tablă de scris, markere
„Este scris: ’Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
Introducere
Povestire (plic cu burduf ): Era vineri după-amiază. Sara era în drum spre casă și planificase să se oprească la
bancă pentru a ridica câteva documente importante. Când s-a apropiat de bancă, a fost surprinsă să constate că
soarele se pregătea să apună. Satana i-a șoptit: „Nu-i nimic dacă mergi la bancă în Sabat”. Dar Sara știa că legea
lui Dumnezeu spune: „Adu-ți aminte de ziua a șaptea ca să o sfințești”. Ea a ales să asculte de Dumnezeu, așa că
a spus „nu” ispitei lui Satana și „da” ascultării de Dumnezeu. Lecția noastră de astăzi este despre cum L-au ajutat
cuvintele lui Dumnezeu pe Domnul Isus să spună „nu” ispitelor lui Satana. Dar, înainte, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, povestirea despre ispitirea Domnului Isus de către Satana este una dintre cele mai
importante din Biblie. Trimite-ne, Te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt ca să ne ajute să ascultăm cu atenție și să ne
învețe cum să spunem „nu” lui Satana. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
Predarea lecției
1 Explicați-le cum a mers Domnul Isus în pustie.
a. După ce a fost botezat, Domnul Isus a mers în pustie. Întrebați-i: „Cine L-a dus acolo?” Matei 4:1. Domnul
Isus nu a mers în pustie ca să-i ceară lui Satana să-l ispitească. Duhul Sfânt L-a dus acolo. El avea nevoie de
timp ca să Se roage și să Se pregătească pentru lucrarea Sa publică.
b. Dumnezeu a mai avut un motiv pentru care L-a dus pe Domnul Isus în pustie. Satana spusese că omului
îi este imposibil să respecte Legea lui Dumnezeu. O parte din lucrarea lui Isus era să arate că este posibil,
cu ajutorul lui Dumnezeu, să respectăm legea lui Dumnezeu ori de câte ori ne ispitește Satana, indiferent
cât suntem de obosiți, de înfometați sau de slabi. Așadar, Dumnezeu L-a lăsat pe Domnul Isus să treacă
printr-o perioadă foarte, foarte grea ca să ne poată arăta cum să spunem „nu” ispitelor lui Satana.
c. În timp ce Se afla în pustie, a avut Domnul Isus ce să mănânce și să bea? Nu. Întrebați-i: „Câte zile a postit
și S-a rugat Domnul Isus?” Matei 4:2. Sigur că Isus a slăbit foarte mult și a flămânzit.
Gândiți-vă: Ați văzut vreodată o fotografie cu cineva care nu se alimentează corespunzător? Atunci vă
imaginați cum a arătat Domnul Isus după atât de multe zile în care nu a mâncat!
2 Spuneți-le despre prima ispită a lui Satana.
a. Satana s-a gândit că este timpul potrivit să-L ispitească pe Domnul Isus. Acesta nu păcătuise niciodată, dar
acum era slăbit și înfometat. Satana s-a gândit că Isus nu este suficient de puternic să-i spună „nu”.
b. Pe neașteptate, Satana a apărut în fața Domnului Isus. Cum arăta el? Ca un înger din ceruri. Întrebați-i: „Ce
I-a spus Satana Domnului Isus?” Matei 4:3. Primele cuvinte ale lui Satana: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu”,
L-au ajutat pe Domnul să știe că cel ce părea un înger bun era, de fapt, Satana. Doar Satana putea să-L ispitească
să Se îndoiască de faptul că este Fiul lui Dumnezeu, când Dumnezeu spusese: „Acesta este Fiul Meu preaiubit.”
c. Întrebați-i: „Ce I-a cerut Satana Domnului Isus?” Matei 4:3
d. Întrebați-i: „Ce i-a răspuns Domnul Isus lui Satana?” Matei 4:4. Domnul Isus a folosit Cuvântul lui Dum­
nezeu. Haideți să vedem de unde spune Biblia că a învățat El acest verset în tinerețe. Deuteronomul 8:3
Mijloc vizual (pâine): „Pâine” este un alt cuvânt pentru hrană. Nu-i așa că trebuie să ne hrănim ca să nu
murim? Tot așa trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu și să-l respectăm, dacă vrem să rămânem vii și
puternici din punct de vedere spiritual, ca să biruim ispita.
e. Domnul Isus știa că Dumnezeu Îl dusese în pustie și era convins că tot El Îi va da hrană la timp. Nu avea
nevoie de o minune ca să demonstreze că ceea ce spusese Dumnezeu despre El era adevărat.
f. Domnul Isus este Exemplul nostru. Și noi putem să învingem ispita ca El, folosindu-ne de Cuvântul lui
Dumnezeu.
28
g. Întrebați-i: „Este înțelept să memorăm versete biblice acum, ca să le putem folosi atunci când ne va ispiti
Satana?”
h. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le învățăm din prima ispită a lui Satana este să ne
controlăm când mâncăm. Satana ne va ispiti să mâncăm orice și oricând dorim. Însă noi trebuie să spunem
„nu”. Putem să spunem: Stă scris „fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava
lui Dumnezeu”. 1 Corinteni 10:31
3 Discutați despre a doua ispită a lui Satana.
a. Întrebați-i: „Ce i-a cerut Satana Domnului Isus să facă în continuare?” Matei 4:5,6
Obiectul lecţiei (turnul). Dacă lucrează la ultimul etaj al unei clădiri înalte, un om poate să conteze pe
faptul că îngerii îi vor purta de grijă când va folosi liftul sau scările. Dar promite Dumnezeu să-l păzească
dacă sare pe fereastră ca să ajungă pe trotuarul de jos? Nu!
b. A face așa ceva este încumetare, nu credință. Încumetare este atunci când ne gândim că ne putem încrede în
făgăduințele lui Dumnezeu, alegând să nu ascultăm de El. De asemenea, încumetare este și atunci când ne
gândim că nu este nicio problemă dacă nu ascultăm de El, din moment ce ne iubește și dorește să ne ierte.
Activitate (tablă de scris): Ajutați-i pe copii să descopere modalități prin care putem să invităm ispita. Idei:
mâncând între mese, mâncând alimente nesănătoase, jucându-ne pe calculator/telefon/tabletă, uitându-ne
la televizor sau urmărind filme, alegând să ne fie prieten cineva care nu-L iubește pe Isus, citind cărți despre
lucruri neadevărate. Putem noi să fim siguri că Dumnezeu ne ajută să spunem „nu” ispitelor lui Satana
atunci când alegem să facem lucruri pe care știm că Domnul Isus nu le-ar face? Nu.
c. Întrebați-i: „Ce i-a răspuns Domnul Isus lui Satana de data aceasta?” Matei 4:7. Din nou, Isus a ales
Cuvântul lui Dumnezeu.
4 Prezentați-le a treia ispită.
a. Satana era furios că Domnul Isus nu a păcătuit. El știa că nu-L poate păcăli. În următoarea ocazie, El a venit
la Domnul sub înfățișarea lui adevărată. L-a dus pe un munte înalt și I-a arătat doar locurile frumoase ale
pământului.
b. Întrebați-i: „Ce i-a zis Satana Domnului Isus să facă?” Matei 4:9
c. Întrebați-i: „Cum i-a răspuns Domnul Isus lui Satana?” Matei 4:10. El a citat din nou din Cuvântul lui
Dumnezeu.
d. Noi putem să alegem să ascultăm fie de Satana, fie de Dumnezeu. Cel de care alegem să ascultăm este și cel
căruia alegem să îi slujim. Satana vrea ca noi să i ne închinăm, ascultând de el. Poate că vă șoptește: „Nu
poți fi fericit dacă îi asculți mereu pe părinți sau dacă spui mereu adevărul?” Să nu luați niciodată în seamă
minciunile lui Satana! Alegeți mereu să ascultați de Dumnezeu și să vă închinați Lui, așa cum a făcut și
Domnul Isus!
e. Când Isus i-a spus lui Satana să plece, el a trebuit să asculte. Întrebați-i: „Cine a venit în ajutorul Domnului
Isus?” Matei 4:11
f. Îngerii i-au dat Domnului Isus să mănânce și L-au îmbărbătat, vorbindu-I despre dragostea Tatălui din
ceruri.
g. De îndată ce a fost în stare, Domnul Isus a părăsit pustia pentru a-Și îndeplini lucrarea de salvare a noastră
din mâna lui Satana. El va continua să lucreze pentru a ne ajuta până când Satana va dispărea pentru
totdeauna, iar noi vom fi în siguranță în ceruri, împreună cu El.
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
O, cât de mult ne iubește Domnul Isus! El a trecut prin toate aceste ispite ca să ne ajute să aflăm că este posibil,
cu ajutorul Lui, să spunem „nu” lui Satana. El ne poate ajuta să alegem mereu să facem binele, așa cum a făcut și
El, încrezându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu și respectându-l.
Apel
Vreți să învățați în continuare să strângeți Cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră, ca să puteți spune „nu” lui
Satana, ca și Domnul Isus? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată iubit, Îți mulțumim pentru Domnul Isus. Îți mulțumim că El ne-a arătat cum să învingem ispita folosind
Cuvântul Tău. Ajută-ne, Te rugăm, să strângem cuvintele Tale în inima noastră. Așa vom avea siguranța că Tu ne
ajuți să ascultăm și să spunem „nu” tuturor ispitelor lui Satana. Îți mulțumim, în numele Lui, amin!
29
Chemarea ucenicilor Materiale necesare:
B-34 • Biblia
• imaginile mele din Biblie
Mesajul lecției • alimente (orez, sare, mere etc.)
Dacă Îl vom urma și Îl vom asculta doar pe Domnul Isus, • cartonașe cu nume
vom avea o viață fericită și împlinită aici, dar și în ceruri, în • piatră mică
viitorul apropiat. Atunci când facem ce spune El, suntem o • bidon de sticlă (plastic) mai mare
binecuvântare pentru alții. • jucării mici, burete, o cană/o farfurie
Text de memorat – Ioan 2:5 • inhalator sau medicament
„Să faceţi orice vă va zice.” • sticlă cu suc/must

Introducere
Povestire (alimente): Andrei locuia în Thailanda și ajuta câțiva misionari care lucrau acolo. Unul dintre misionari
îl rugă să meargă în oraș, care era destul de departe, și să cumpere câteva alimente și materiale. După ce ajunse cu
mica lui mașină în oraș, Andrei cumpără lucrurile necesare, iar apoi începu lungul drum de întoarcere spre casă.
Însă, la un moment, ajunse la o curbă strânsă, iar mașina alunecă din cauza noroiului și a pietrelor răzlețe de pe
drum, provocând un accident. Timp de câteva minute, rămase stană de piatră, uimit de cele întâmplate. Se așeză
și încercă să evalueze cât era de rănit și ce se întâmplase cu mașina lui. Era singur și departe de casă. Îi ceru lui
Dumnezeu să-l ajute. Deși era rănit, iar mașina avea probleme serioase, începu să conducă cu foarte mare atenție
spre casă. Îngerii îl conduseră pe drumuri periculoase și, după aproximativ două ore de încordare, ajunse teafăr
acasă. Făcuse ce fusese rugat să facă, chiar dacă trecuse prin momente grele. Lecția noastră de astăzi este despre
niște oameni care L-au întrebat pe Domnul Isus ce să facă. Dar, mai întâi, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, astăzi, când vom studia despre primii ucenici, trimite-ne, Te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt ca să ne
învețe cât este de important să facem mereu doar ceea ce spui Tu. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
Predarea lecției
Mijloc vizual (cartonașe cu numele ucenicilor): Arătați-i pe Andrei, Simon Petru, Filip și Natanael, după caz.

1 Povestiți-le despre primi cinci ucenici.


a. După ispitirea din pustie, Domnul Isus a plecat ca să-Și înceapă lucrarea publică.
b. El S-a întors la locul unde predica și boteza Ioan. Pe când trecea pe acolo, Ioan L-a văzut. Întrebați-i: „Ce
le-a spus Ioan Botezătorul lui Andrei și Ioan, doi dintre ucenicii lui?” Ioan 1:36
c. Întrebați-i: „Ce au făcut atunci Andrei și Ioan?” Ioan 1:37
d. Domnul Isus știa că Andrei și Ioan doreau să vorbească cu El, așa că S-a îndreptat spre ei. Întrebați-i: „Ce
le-a cerut Domnul Isus?” Ioan 1:38
e. Întrebați-i: „Cum au răspuns ei Domnului?” Ioan 1:38
f. Isus știa că Andrei și Ioan voiau să fie singuri cu El, ca să poată asculta în liniște cuvintele Lui. De aceea, El
le-a dat exact ce doreau. I-a invitat să vină și să vadă unde stă. Apoi au putut să stea de vorbă cât au vrut.
g. După această zi minunată, Ioan și Andrei au fost siguri că Domnul Isus era Mesia. Întrebați-i: „Ce a făcut
Andrei imediat?” Ioan 1:41,42
h. Simon auzise ce predica Ioan Botezătorul și s-a grăbit să-L vadă pe Isus. Întrebați-i: „Ce nume i-a dat
Domnul Isus lui Simon?” Ioan 1:42
i. Chifa sau Petru înseamnă „piatră”. Întrebați-i: „Cum Îl numește Biblia pe Isus?” 1 Corinteni 10:4
Arătați-le copiilor cât de ușor poate fi mutată sau aruncată o piatră. Comparați-o cu un munte (o stâncă
uriașă) care nu poate fi mutat. Oamenii sunt asemenea pietrelor mici. Ei se pot schimba. Domnul este
asemenea unei stânci uriașe, de neclintit, care nu poate fi spulberată nici de cele mai puternice vânturi. El
nu Se schimbă niciodată. Putem să ne încredem în El oricând.
j. A doua zi, Domnul Isus a văzut un bărbat, numit Filip. Întrebați-i: „Ce i-a spus Domnul Isus lui Filip?”
Ioan 1:43
k. Filip era foarte fericit să știe că Isus era Mesia. De aceea, s-a grăbit să-i spună prietenului lui, Natanael,
despre Domnul Isus. Întrebați-i: „Ce a spus Natanael?” Ioan 1:46

30
l. Ați văzut vreodată un lac sau o baltă mai mare, cu noroi, la margine de drum? Chiar dacă totul pare murdar
într-un asemenea ochi de apă, totuși există acolo ceva curat și frumos. Ați văzut cât de frumoși sunt nuferii?
Chiar dacă apa este murdară, ei rămân frumoși și curați.
m. Domnul Isus crescuse în Nazaret, o cetate cunoscută ca fiind păcătoasă. Însă El nu a făcut niciodată ceva
rău, fiind curat, fără păcat.
n. Filip i-a spus lui Natanael: „Vino și vezi”. Așa că Natanael a mers și a devenit unul dintre ucenicii
Domnului Isus.
o. Întrebați-i: „Ce l-a convins pe Natanael că Domnul Isus era Mesia?” Ioan 1:48,49
p. Poate Domnul să ne vadă când îngenunchem să ne rugăm? Da. Aveți și voi un loc special unde vă rugați, ca
Natanael? Chiar dacă alți oameni nu vă pot vedea, Isus știe unde sunteți și aude ce spuneți.
q. Domnul Isus i-a rugat pe cei cinci bărbați să fie ucenicii Lui. Ei aveau să petreacă timp lucrând cu El și
învățând să fie asemenea Lui. Puteți să-i numiți pe cei cinci? Ioan, Andrei, Simon Petru, Filip și Natanael.

2 Povestiți-le relatarea despre nunta din Cana Galileii.


a. Domnul Isus și ucenicii Lui s-au întors în Galileea și au fost invitați la o nuntă.
b. Întrebați-i: „Ce I-a spus Maria Domnului Isus în timpul nunții?” Ioan 2:3
c. Întrebați-i: „Ce le-a spus Maria slujitorilor?” Repetați textul de memorat împreună! Ioan 2:5
d. În apropiere erau șase vase mari din piatră.
Mijloc vizual (bidon de sticlă): Fiecare vas de piatră avea o capacitate de 20-30 litri. Așadar, împreună aveau
120-180 de litri.
e. Întrebați-i: „Ce le-a spus Domnul Isus slujitorilor să facă?” Ioan 2:7
f. Întrebați-i: „L-au ascultat slujitorii pe Domnul?” Ioan 2:7 Le-au umplut mai puțin? Nu. Cât de mult le-au
umplut? Până sus. Să faci ceea ce spune Isus înseamnă să faci tot ce spune El.
Obiectul lecției (jucării, burete, vase): Când mama vă roagă să vă puneți jucăriile la loc, ar trebui să puneți
doar una sau două jucării la loc? Nu. Le punem pe toate la loc. Dacă tata vă roagă să măturați curtea/holul,
ar trebui să măturați doar o parte? Nu. Dacă mama vă roagă să spălați vasele, ar trebui să spălați doar o parte
din ele? Nu. Ar trebui să le spălați pe toate cât mai bine cu putință. Noi ar trebui să facem mereu tot ce
putem mai bine în tot ceea ce ni se spune să facem.
g. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat după aceea?” Ioan 2:8-10
h. Așa după cum oamenii pun la masă întâi mustul cel mai bun și apoi pe cel mai puțin bun, tot așa lumea ne
oferă la început distracție, care nu durează mult. Curând, „distracția” se transformă în tristețe și durere.
Povestire (inhalator sau medicament): Toți prietenii Janei au petrecut sâmbătă noaptea până târziu, iar ea
a stat alături de ei. Au jucat tot felul jocuri prostești; au râs și iar au râs. Însă distracția nu a durat mult. A
doua zi dimineață, Jana s-a trezit cu o durere în gât, iar până luni era bolnavă de-a binelea, astfel că medicul
i-a prescris un medicament care i-a făcut și mai rău. Jana a descoperit că distracția „păcătoasă” se transformă
rapid în durere și tristețe.
i. Însă fericirea pe care ne-o dă Domnul Isus nu este așa. Ea nu ne face niciodată să fim triști sau bolnavi.
j. Vinul pe care l-a făcut Domnul Isus a fost must, un suc proaspăt, curat de struguri – nu băutura alcoolică
pe care o numim astăzi „vin”. (Referințe pentru instructori: vezi Isaia 65:8; Habacuc 2:15; Proverbele 20:1)
Mijloc vizual (suc de struguri): Discutați despre ce înseamnă „suc 100% curat” și despre pericolele
consumului de alcool.
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Urmându-L pe Isus, Ioan, Andrei, Petru, Filip și Natanael au fost primii membri ai bisericii Domnului Isus.
Făcând tot ce le-a spus Domnul, slujitorii de la nuntă au fost implicați în prima minune făcută de El.
Apel
Vreți să-L urmați și voi pe Domnul Isus, îndeplinind cu credincioșie tot ce spune El? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată iubit, Îți mulțumim pentru această lecție despre primii ucenici ai Domnului Isus și despre slujitorii care
L-au ascultat întocmai, umplând vasele până sus. Noi vrem să învățăm să Te urmăm și să ascultăm de Tine, dar
avem nevoie de ajutorul Tău. Te rugăm să ne ajuți în această săptămână și întotdeauna. Îți mulțumim, în numele
Domnului Isus, amin!

31
Isus curăță Templul Materiale necesare:
B-35 • Biblia
• imaginile mele din Biblie
Mesajul lecției • câteva unelte de grădină
Domnul Isus dorește să ne curețe inima de păcat, așa cum a • animale din plastic (vaci, oi)
curățit Templul de negustori și preoți răi. Apoi, El poate să • monede
intre în inima noastră și să ne facă asemenea Lui. • piesă flanelograf: Isus, Isus pe cruce
Text de memorat – Leviticul 26:2 • o frânghie scurtă împletită în trei
„Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu • recipient cu hrană pentru pisici, detergent
sunt Domnul.” de vase
• tablă de scris, markere
Introducere • bebeluș de jucărie
Povestire (unelte de grădinărit): Iulia și-a propus într-o zi să • bomboane
depoziteze uneltele de grădinărit, furtunurile de stropit și alte
unelte în șopronul din spatele casei. Însă, înainte ca să poată
face lucrul acesta, a trebuit să curețe șopronul de gunoaie și mizerie. A muncit toată ziua. A strâns vechiturile și
le-a aruncat la gunoi. Apoi a măturat praful și mizeria de pe jos. Când șopronul a fost în sfârșit curățat, a pus
toate lucrurile în el. Lecția noastră de astăzi este despre un moment când Templul lui Dumnezeu a trebuit curățat.
Înainte de a ne deschide Bibliile, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tată ceresc, astăzi, când vom studia despre cum a curățat Domnul Isus Templul, Te rugăm, trimite Duhul Tău cel
Sfânt să ne curețe inima, pentru ca Domnul să poată locui în ea. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!

Predarea lecției
1 Discutați despre modul cum a curățat Isus Templul.
a. Curând după ce a prefăcut apa în must, Domnul a mers la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui.
b. Întrebaţi-i: „Când a intrat în Templu, ce a văzut Domnul Isus?” Ioan 2:14
c. Curtea Templului se transformase într-o piață zgomotoasă. Vacile mugeau, oile behăiau, porumbeii
gângureau, monedele zornăiau și oamenii furioși strigau. Zgomotul de acolo îi deranja pe cei care încercau
să se închine lui Dumnezeu.
Mijloc vizual (animale, monede): Explicați-le cum furau bani negustorii lacomi de la oameni, având prețuri
foarte mari. Ei erau cei care produceau acea atmosferă lipsită de respect.
d. Isus privea trist acest tablou teribil. Toate serviciile de la Templu aveau scopul de a le aminti oamenilor
despre Isus. Dar oamenii uitaseră însemnătatea Templului și a jertfelor. Mijloc vizual (Isus – flanelograf ).
e. Apoi, Domnul a urcat scările, și oamenii, unul câte unul, L-au observat și I-au văzut privirea. Treptat, în
Templu s-a așternut liniștea. Toți ochii erau îndreptați spre El. Toți cei prezenți au știut în inima lor că El
avea autoritate și putere. Întrebați-i: „Când toți au tăcut, ce a făcut Domnul Isus?” Ioan 2:15,16. De îndată,
toți oamenii vinovați au fugit din Templu, luându-și animalele cu ei. Voiau să fie cât mai departe de Isus.
Mijloc vizual (frânghie împletită): Domnul nu a lovit pe nimeni cu biciul acela. Putea o frânghie scurtă să-i
scoată pe toți afară din Templu? Nu. Puterea venea de la Domnul Isus Însuși. Oamenii au putut să spună că
El era Fiul lui Dumnezeu. Știind că ceea ce făceau era rău, s-au grăbit să fugă de El cât au putut de repede.
(Vezi Apocalipsa 6:15-17)
f. Dar copiii, oamenii săraci, șchiopii și bolnavii, în general, nu au plecat din Templu. Lor nu le era frică de
Domnul. Așa că s-au apropiat de El, iar El i-a ajutat.
g. Prezența Domnului Isus a făcut ca Templul să fie iarăși sfânt.
Obiectul lecției (recipient cu hrană pentru pisici, detergent): De obicei, în cutii ca acestea ținem alimente.
Să presupunem că cineva a pus într-o astfel de cutie hrană pentru pisici. Dacă dorim să punem alimente
în această cutie, ce trebuie să facem mai întâi? Trebuie să aruncăm hrana pentru pisici, să curățăm vasul cu
detergent, și apoi să-l clătim cu apă de mai multe ori.
h. Isus a trebuit să curețe Templul pentru ca să poată intra în el și să restabilească închinarea adevărată, plină
de respect.
Activitate (tablă de scris): Noi suntem Templul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16,17. Ce lucruri mânjesc
Templul trupului nostru și fac inima noastră necurată? Ajutați-i pe copii să întocmească o listă, folosind
32
tabla de scris! Idei: când mințim, când furăm, când vorbim urât, când pierdem timpul, când ne bosumflăm
că mama ne cere să o ajutăm, când citim cărți cu un conținut nepotrivit, când nu dăm zecime (furăm banii
lui Dumnezeu), când suntem cruzi cu animalele, când nu ascultăm etc.
i. Întrebați-i: „Cum poate inima noastră să fie curățată de păcate?” 1 Ioan 1:9. Numai Domnul Isus poate să
ne curățească. Noi trebuie să ne rugăm, spunându-I lui Dumnezeu că ne pare rău pentru păcatele noastre și
rugându-L să ne ierte și să ne ajute să ascultăm.

2 Descrieți întâlnirea lui Isus cu Nicodim.


a. Întrebați-i: „Cine era Nicodim?” Ioan 3:1. Nicodim era un conducător important al evreilor. El era fariseu
și credea că era suficient de bun ca să meargă în ceruri.
b. Nicodim L-a văzut pe Domnul curățând Templul. L-a văzut vindecând bolnavi și s-a întrebat: „Oare Isus
este Mesia?” Așa că a studiat sulurile sfinte ca să afle ce spun ele. În cele din urmă, s-a convins.
c. Nicodim a vrut să vorbească cu Isus, dar nu voia să fie văzut de cineva, așa că a mers la El noaptea.
d. Când L-a găsit pe Isus, s-a intimidat. Întrebați-i: „Ce i-a spus Domnului Isus?” Ioan 3:2
e. Isus știa că Nicodim vrea să afle adevărul, așa că i-a vorbit cu blândețe despre lucrul cel mai important pe
care trebuia să-l audă. Întrebați-i: „Ce i-a răspuns Isus?” Ioan 3:3
Obiectul lecției (bebelușul de jucărie): Un nou-născut nu știe nimic. El trebuie să învețe tot. Isus i-a spus lui
Nicodim că avea nevoie de o viață nouă de la Dumnezeu și că avea multe de învățat.
Întrebați-i: „Ce ilustrație a folosit Domnul Isus ca să explice cum lucrează Duhul lui Dumnezeu?” Ioan 3:8
f. Puteți să vedeți vântul sau să spuneți de unde vine și încotro se îndreaptă? Nu. Dar puteți să vedeți ce
face el? Da. Crengile copacilor se apleacă sub forța vântului, iar frunzele cad peste tot. Tot astfel, când
Duhul Sfânt lucrează în inima noastră, noi nu putem să-L vedem cum lucrează, însă sunt ușor de observat
modificările din viața noastră.
Mă îndrept spre ușă. Dar dacă cineva îmi spune să merg în altă direcție, mă întorc și merg în direcția opusă.
Când Duhul lui Dumnezeu schimbă inima cuiva, viața acestuia este complet schimbată. Mincinoșii devin
cinstiți; copiii neascultători devin ascultători; călcătorii de Sabat devin păzitori ai Sabatului; hoții înapoiază
ce au furat etc.
Exemplu (bomboană): Să presupunem că un băiat fură mereu bomboane și minte că nu fură. Când Duhul
Sfânt îi schimbă inima, el nu mai fură și nu mai minte. El le spune lui Dumnezeu și părinților că îi pare rău.
Băiatul are o inimă nouă. Nimeni nu a văzut cum s-a întâmplat acest lucru, însă toți pot să observe cum s-a
schimbat băiatul.
g. Nicodim a dorit să aibă o inimă nouă și să fie bun ca Isus. Din acest motiv, Domnul i-a explicat mai multe
lucruri. Ioan 3:14-16. Isus i-a spus lui Nicodim care este prețul unei inimi noi. Este însăși viața Sa. El a
trebuit să moară pe cruce ca oricine crede în El să fie salvat.
Mijloc vizual (Isus pe cruce): Isus vă iubește! El a murit ca voi să aveți o inimă nouă și o viață nouă. Ioan
3:17
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!

Concluzie
Domnul Isus a curățat Templul pentru ca să poată intra în El, să-i vindece pe cei bolnavi și să-i salveze pe cei
păcătoși. Isus i-a vorbit cu iubire lui Nicodim. Deși acesta credea că era foarte bun, a aflat că are nevoie de o
inimă nouă. De asemenea, a aflat că Isus îl iubește și că va muri pentru el, ca el să poată avea o inimă nouă și o
viață nouă.
Apel
Domnul Isus vrea să vă curețe inima de păcat și să vă înnoiască, pentru ca să poată locui în voi. Vreți să-L rugați
pe Domnul Isus să vă ierte păcatele și să locuiască în inima voastră azi și întotdeauna? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată iubit, Îți mulțumim că ai curățat Templul și că i-ai spus lui Nicodim cum poate să aibă o inimă nouă și o
viață nouă. Te rugăm să ne ierți de păcate și să ne cureți inima. Te rugăm să vii și să locuiești în inima noastră,
pentru că Te iubim. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!

33
Credincios până la moarte Materiale necesare:
B-36 • Biblia
• imaginile mele din Biblie
Mesajul lecției • cățel din pluș
Mai important decât orice altceva este să fim credincioși lui • fotografie cu o mireasă și un mire
Dumnezeu. Nimic – nici suferința și nici moartea – nu ar • mașinuță de jucărie și o păpușă, două foi,
trebui să ne facă să nu-I fim credincioși lui Dumnezeu. una notată cu A, alta cu B
Text de memorat – Apocalipsa 2:10 • poster „Slujirea lui Isus”
„Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
Introducere
Povestire (cățel): Cu mulți ani în urmă (anii 1870) se povestește că în Scoția trăia un câine terrier. Se numea
Bobby și era foarte loial (credincios) stăpânului său, domnul Gray. Timp de doi ani, Bobby l-a însoțit pe stăpânul
lui peste tot. Într-o zi, domnul Gray se îmbolnăvi și muri. Săracul Bobby! A fost atât de trist când a văzut că
stăpânul lui este îngropat în cimitir. Dar el i-a rămas loial. S-a așezat pe mormântul domnului Gray și nu a mai
plecat nicăieri cât a trăit. Timp de paisprezece ani a stat în preajma acelui loc. Bobby i-a rămas loial stăpânului
său până în ziua când a murit. Lecția noastră de astăzi este despre un om care I-a rămas credincios lui Dumnezeu
până la moarte. Haideți să ne rugăm înainte să citim despre el în Biblie!

Rugăciune
Tatăl nostru, astăzi, când vom învăța despre credinciosul Ioan, Te rugăm să ne înveți să-Ți rămânem credincioși
în fiecare zi. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
Predarea lecției
1 Povestiți-le despre credinciosul Ioan Botezătorul.
a. Ioan Botezătorul i-a ajutat pe oameni să fie pregătiți ca să-L primească pe Domnul Isus. Aceasta a fost
lucrarea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu.
b. Ioan era un om foarte umil. În loc să vorbească despre sine, el i-a îndreptat spre Isus pe toți, inclusiv pe
ucenicii lui. În curând, oamenii s-au strâns în jurul lui Isus, și tot mai puțini oameni au mai venit să-l
asculte pe Ioan.
c. Întrebați-i: „Ce au simțit ucenicii lui Ioan când au văzut ce se întâmpla?” Ioan 3:26
d. Ucenicii lui Ioan erau invidioși. Ei doreau ca oamenii să vină la Ioan, nu la Isus.
e. Întrebați-i: „Și Ioan era invidios pe Domnul Isus?” Ioan 3:27,28. Nu, Ioan era fericit.
Obiectul lecției (mireasă și mire): Înainte de nuntă, prietenul mirelui are o misiune specială de îndeplinit. El
face tot ce poate ca să se asigure că nunta va decurge frumos, fără incidente. După ce mireasa și mirele s-au
căsătorit, misiunea lui se încheie. În loc să fie trist că și-a încheiat misiunea, prietenul mirelui este fericit, iar
mireasa și mirele sunt, în sfârșit, căsătoriți. Ioan a spus că misiunea lui a fost una asemănătoare. Era fericit
că reușise să-i îndrepte pe oameni spre Isus. Acum, lucrarea lui era aproape încheiată.
f. Întrebați-i: „Ce a spus Ioan despre Isus și despre sine?” Ioan 3:30. Nu-i așa că Ioan nu se lăuda cu ce făcuse?
Mijloc vizual (mașinuță, păpușă): Sunteți fericiți când altcineva primește mai multă atenție decât voi? Sau
are jucării mai frumoase? Sau primește o notă mai bună la test? Este bine să fim fericiți atunci când alții au
succes?
2 Povestiți-le despre experiența din închisoare a lui Ioan Botezătorul.
a. Ioan a predicat adevărul tuturor. El nu a schimbat nimic din mesajul lui pentru a plăcea oamenilor. Într-o
zi, Irod a venit să-l asculte pe Ioan. Întrebați-i: „Ce i-a spus Ioan lui Irod?” Marcu 6:18
b. Întrebați-i: „Ce a făcut Irod după ce a auzit ce i-a spus Ioan?” Marcu 6:20. Irod știa că Ioan are dreptate și
voia să se schimbe. Întrebați-i: „Dar ce voia Irodiada să facă?” Marcu 6:19
c. Întrebați-i: „Ce a făcut Irod din cauza furiei Irodiadei?” Marcu 6:17
d. Ioan se obișnuise să trăiască în aerul curat și proaspăt al pustiei și sub razele soarelui. A fost foarte greu
pentru el să stea închis într-o celulă întunecoasă și murdară. Se simțea foarte singur pe măsură ce trecea
timpul și nu avea nicio veste de la Isus.
e. Satana a început să-l ispitească pe Ioan și să-i șoptească: „Poate că Isus nu este Mesia. Dacă ar fi, nu te-ar
ajuta El să ieși din închisoare?” Întrebați-i: „De aceea, ce le-a spus Ioan ucenicilor lui să-L întrebe pe Isus?”
Luca 7:19
34
f. Domnul Isus nu a răspuns imediat ucenicilor lui Ioan. Sub ochii lor, El a continuat să ajute oameni.
Întrebați-i: „La sfârșitul zilei, ce a spus Domnul celor doi?” Luca 7:22,23
g. Ucenicii lui Ioan s-au întors la închisoare și i-au spus acestuia despre lucrarea pe care o făcea Domnul Isus.
I-au transmis, de asemenea, mesajul Lui. Ioan și-a adus aminte despre ceea ce scrisese Isaia. Isaia 61:1. Nu
făcea Isus lucrarea aceea? Ba da. Atunci, toate îndoielile lui Ioan s-au risipit. El era sigur că Isus este Mesia și
că venise să-Și întemeieze, pe tăcute, împărăția în inima oamenilor.
h. Întrebați-i: „Ce a spus Domnul Isus oamenilor despre Ioan Botezătorul?” Luca 7:24-28. Ioan suferea în
închisoare, dar lucrarea lui fusese un succes. El nu era singur, pentru că îngerii lui Dumnezeu erau cu el.
3 Descrieți moartea lui Ioan Botezătorul.
a. Irodiada a tot încercat să găsească o cale de a-l omorî pe Ioan Botezătorul. Când a sosit ziua de naștere a
împăratului Irod, ea a avut șansa la care visase. Urma să aibă loc o sărbătoare mare, iar Irodiada s-a asigurat
că cei prezenți vor consuma mult alcool. Pot avea o minte limpede oamenii care beau alcool? Nu, și Irodiada
știa lucrul acesta.
b. În mijlocul petrecerii, Irod i-a cerut fiice sale, Salomeea, să danseze pentru împărat. Irod a fost atât de
încântat încât i-a promis, fără să se gândească prea mult, că îi va da tot ce își dorește.
c. Întrebați-i: „Ce i-a zis Irodiada fiicei ei să-i ceară împăratului?” Marcu 6:24
d. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat apoi?” Marcu 6:25,26. Astfel, în acea zi, credinciosul profet Ioan Botezătorul a
murit, pentru că lui Irod îi păsa mai mult de ceea ce gândesc oaspeții lui.
e. A fost Ioan Botezătorul credincios până la moarte? Da. Și exact așa cum scrie textul nostru de memorat,
într-o zi, Dumnezeu îl va învia și îi va da „cununa vieții”.
4 Prezentați-le istoria fiului bolnav al slujitorului împărătesc.
a. Acum vom citi despre o altă întâmplare biblică. Întrebați-i: „Unde Se afla Domnul Isus? Unde era băiatul
bolnav?” Ioan 4:46
Mijloc vizual (harta): Arătați-le Cana din Galileea și Capernaum.
b. Întrebați-i: „Ce a dorit slujitorul împărătesc să facă Domnul pentru el?” Ioan 4:47
c. Bărbatul se aștepta ca Domnul Isus să se asemene în înfățișare cu fariseii și cărturarii. Însă, când L-a văzut
îmbrăcat în haine simple, prăfuite și uzate de atâtea călătorii, el s-a îndoit că Isus îi putea vindeca fiul. El s-a
hotărât în inima lui și a spus: „Dacă Domnul Isus îmi va vindeca fiul, voi crede că El este Mesia.”
d. Ar trebui să alegem să credem în Isus doar dacă El face ceea ce dorim noi să facă? Nu. Aceasta nu este o idee
bună. În primul rând, este o idee foarte egoistă. De asemenea, există posibilitatea să cerem ceva care nu este
spre binele nostru. Noi ar trebui să credem în Isus pentru că Biblia spune că El este Mântuitorul nostru.
e. Isus a vrut să-l vindece pe băiatul bolnav, dar știa că era și mai important ca slujitorul împărătesc să creadă
că El este Mântuitorul lui. Întrebați-i: „Cum l-a ajutat Domnul Isus pe acesta să creadă?” Ioan 4:48
f. De îndată, bărbatul și-a dat seama de greșeala lui. El a văzut că viața fiului lui depindea de credința lui
în Isus. Imediat, a ales să aibă credință în Isus. Întrebați-i: „Ce a răspuns el?” Ioan 4:49
g. Acum, Isus îl putea ajuta. Întrebați-i: „Ce a spus Domnul Isus?” Ioan 4:50
h. Băiatul a fost vindecat în clipa în care Isus a spus: „Fiul tău trăiește!”
i. Cât de minunat este Domnul Isus! Voi credeți în El? Credeți că El este Mântuitorul lumii și al vostru? El
poate să vă ajute să-I fiți credincioși toată viața.
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Ioan Botezătorul I-a fost credincios lui Dumnezeu până a murit. Slujitorul împărătesc a realizat la timp că viața
fiului lui depindea de credința lui în Isus. A crezut, iar Isus i-a vindecat fiul bolnav.
Apel
Dumnezeu are și azi nevoie de lucrători credincioși. El are nevoie de fete și băieți credincioși care să facă lucruri
neînsemnate, pentru ca El să le încredințeze lucruri mai importante. Vreți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute
să fim lucrătorii Lui credincioși și bucuroși? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tatăl nostru, Îți mulțumim pentru istoria inspiratoare a lui Ioan Botezătorul. El a rămas credincios până la sfârșit.
Noi dorim să credem în Isus și să învățăm să fim credincioși în îndatoririle noastre mici. Te rugăm să ne ajuți. Îți
mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
35
Salvatorul respins Materiale necesare:
B-37 • Biblia
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
Prin exemplul Său, Domnul Isus ne-a arătat că ziua de Sabat • covoraș și pătură
• floare
este o zi în care să facem binele. În Sabat, și noi putem –
• buletinul informativ al bisericii
asemenea lui Isus – să-i ajutăm pe cei bolnavi și să le spunem
• primele semne de carte din Biblie
altora despre iubirea lui Dumnezeu relatată în Sfânta Scriptură. • câteva broșuri de distribuit
Text de memorat – Matei 12:12 • cartea Calea către Hristos
„De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”
Introducere
Povestire: Carol și Brenda locuiau la o fermă. În timpul zilei, vacile pășteau pe câmp, iar seara erau aduse în grajd.
Într-o vineri seara, toate vacile au venit la grajd, cu excepția unui vițel. Nimeni nu-l putea găsi. Curând se lăsă
întunericul și începu să ningă. Carol și Brenda își amintiră că Domnul Isus a făcut bine în Sabat, așa că s-au rugat
ca Dumnezeu să-i ajute să găsească vițelul rătăcit. Au mers împreună în pădurea întunecată de lângă fermă. La
un moment dat, au auzit un muget slab. Era vițelușul pierdut. Dumnezeu i-a condus direct la el. Mulțumindu-I
lui Dumnezeu, au luat vițelușul în brațe și l-au dus la mama lui. Cât de fericiți au fost pentru exemplul dat de
Domnul Isus cu privire la binele făcut în Sabat! Haideți să ne rugăm înainte să începem lecția noastră!

Rugăciune
Tatăl nostru, astăzi, când vom studia despre Domnul Isus şi despre lucrurile bune pe care le-a făcut în Sabat,
trimite-ne, Te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt să ne învețe ce putem să facem în Sabat. Îți mulțumim, în numele
Domnului Isus, amin!
Predarea lecției
1 Povestiți-le, pe scurt, despre paraliticul de la scăldătoarea din Betesda.
a. Era Sabat, iar Domnul Isus umbla pe străzile Ierusalimului și predica.
b. Întrebați-i: „Când a ajuns la scăldătoarea Betesda, pe cine a văzut El stând acolo?” Ioan 5:3
c. Întrebați-i: „De ce erau acei bolnavi acolo?” Ioan 5:4
d. Domnul Isus dorea să-i vindece pe toți, însă știa că dacă ar fi făcut așa, fariseii s-ar fi înfuriat și ar fi încercat
să pună piedici lucrării Sale.
e. Dar Domnul a văzut un bărbat ale cărui probleme erau mult mai mari decât ale celorlalți. Întrebați-i:
„De când suferea acest om?” Ioan 5:5
f. Bărbatul stătea întins pe rogojina lui, deznădăjduit și trist, când chipul prietenos al lui Isus s-a aplecat
asupra lui.
g. Întrebați-i: „Ce l-a întrebat Domnul pe bolnav?” Ioan 5:6
h. Bărbatul bolnav putea să spună că Isus era amabil cu el și dorea să-l ajute. Întrebați-i: „Ce i-a răspuns el lui
Isus?” Ioan 5:7
i. Întrebați-i: „Ce i-a spus Domnul Isus slăbănogului să facă?” Ioan 5:8
j. Imediat, paraliticul a încercat să asculte de Isus. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat cu el?” Ioan 5:9
k. Omul s-a uitat de jur împrejur ca să-L găsească pe Cel care îl vindecase, însă Isus dispăruse, așa că a făcut ce
îi spusese El. Și-a ridicat patul și a plecat.
Mijloc vizual (covoraș, pătură): Patul lui era format dintr-un covoraș (rogojină) și o pătură. (Arătați-le cât de
ușor a putut să-și ruleze patul și să-l poarte.)
l. Întrebați-i: „În timp ce-și purta patul prin Ierusalim, cine l-a acuzat de călcarea Sabatului?” Ioan 5:10. Evreii
aveau atât de multe reguli legate de Sabat, încât acesta era o povară, nu o bucurie.
m. Întrebați-i: „Mai târziu, ce i-a spus Domnul Isus să facă celui vindecat?” Ioan 5:14
n. Întrebați-i: „Cum s-au purtat evreii cu Domnul Isus pentru că făcea bine în Sabat?” Ioan 5:16
o. Nu-i așa că Domnul a avut de suferit pentru că făcea bine în Sabat? Noi trebuie să fim recunoscători pentru
că El a fost dispus să sufere ca să ne învețe cum să păstrăm Sabatul sfânt. Matei 12:12
• Duceți flori la bolnavi. Mijloc vizual (floare)
• Duceți-le biletul informativ al bisericii celor vârstnici care nu pot veni la biserică. Mijloc vizual (buletin
informativ)
36
• Împărțiți oamenilor felicitări sau semne de carte cu făgăduințe din Biblie. Mijloc vizual (semne de carte)
• Distribuiți cărți despre Isus. Mijloc vizual (broșuri)
• Adăugați și alte idei pentru a completa lista!
Povestire (Calea către Hristos): Carina știa că o vecină vârstnică locuia singură. Așa că, într-o după-amiază
ploioasă de Sabat, luă un exemplar al cărții Calea către Hristos, își puse cizmele de cauciuc și, la adăpostul
umbrelei, porni spre casa vecinei. Ajunse acolo și sună la ușă. Ce uimită și bucuroasă fu doamna Betty să o
vadă! După ce vorbiră puțin, Carina îi dădu cartea. Femeia se bucură și îi mărturisi că nu o vizitase nimeni
de cinci luni. Ea o rugă pe Carina să se roage pentru ea. Își plecară capetele și se rugară împreună.
A făcut Carina o faptă bună în Sabat? A fost Domnul Isus fericit? Da.
2 Povestiți-le despre vizita lui Isus în Nazaret, cetatea Lui natală.
a. Întrebați-i: „Unde a mers Domnul Isus într-un Sabat, când Se afla în Nazaret?” Luca 4:16
b. În Sinagogă, preotul le spunea oamenilor că Mesia urma să fie un împărat puternic. El urma să conducă o
armată puternică și să-i ajute pe soldații evrei să lupte împotriva romanilor. Evreii aveau să biruiască și să
devină cel mai important popor din lume.
c. Aceasta era misiunea Domnului Isus pe pământ? O, nu! Odată, El a spus: „Împărăția Mea nu este din
lumea aceasta”. El nu venise ca să lupte împotriva romanilor. El venise ca să-i elibereze pe oameni de sub
puterea lui Satana.
d. În acel Sabat, Domnul Isus a fost rugat să citească, iar El a ales să citească ce scrisese profetul Isaia despre
lucrarea lui Mesia. Luca 4:18,19 (Isaia 61:1,2)
e. Isus le-a spus oamenilor că Mesia avea să-i elibereze pe captivi, avea să propovăduiască adevărul și să-i
vindece pe orbi și pe bolnavi. Nu-i așa că Domnul nu a pomenit nimic despre conducerea unei armate?
f. Întrebați-i: „Au fost oamenii interesați de mesajul Domnului Isus?” Luca 4:20,22. Da. Duhul Sfânt i-a
ajutat să știe că El le spunea adevărul.
g. Întrebați-i: „Ce le-a spus Domnul oamenilor?” Luca 4:21. Isus le-a spus: „Eu sunt Mesia”.
h. Apoi, Isus le-a reamintit oamenilor despre două întâmplări din Biblie. Întrebaţi-i: „Care sunt acestea?”
Luca 4:25-27
i. De ce nu au putut profeții lui Dumnezeu să-i ajute pe evrei? Pentru că inima lor era împietrită de păcat.
Ei erau prizonierii lui Satana, făcând voia lui. Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la văduva din Sarepta pentru că ea
asculta de Dumnezeu și inima ei era deschisă să învețe mai mult. Și Naaman a fost vindecat de lepră pentru
că făcuse ce știa că era bine și realizase cât de mult avea nevoie să fie ajutat.
j. Dar evreii au refuzat să primească ajutorul lui Dumnezeu și au ales, în schimb, să păcătuiască. Nu-i așa că
păcatul rănește?
k. Întrebați-i: „Cum s-au simțit evreii din Nazaret când au auzit cuvintele Domnului Isus în acea zi? Le-a
plăcut că El arăta spre ei, spunând că sunt prizonierii păcatului și că au nevoie de ajutorul Lui?” Luca
4:28,29
Mijloc vizual (arătați spre frunte): Mintea lor era prizoniera păcatului. Gândurile lor erau atât de
transformate de păcat, încât au vrut să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Isus. Aceasta este cea
mai rea închisoare dintre toate.
l. Nu ar trebui să fim recunoscători că Domnul Isus a venit să ne salveze de Satana și din păcat?
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Domnul Isus a creat Sabatul ca să ne bucurăm, fiind o zi specială în care să ne aducem aminte de El și să facem
binele. Isus a făcut binele în ziua de Sabat, vindecându-l pe paralitic și învățându-i pe cei din Nazaret despre
adevărul din Biblie. Isus este Exemplul nostru.
Apel
Eu vreau să fac binele în acest Sabat și în fiecare Sabat. Vreți și voi? (Ridicați mâna!) Să-L rugăm pe Domnul să ne
ajute!

Rugăciune
Tată iubit, Îți mulțumim pentru Isus, care este Exemplul nostru în toate. Îți mulțumim că El ne-a arătat cum să
serbăm Sabatul făcând binele. Ajută-ne, Te rugăm, să facem binele astăzi și în toate Sabatele. Arată-ne lucrurile
mici prin care putem să-L împărtășim pe Isus prietenilor și vecinilor noștri. Îți mulțumim, în numele Domnului
Isus, amin!
37
Isus învăța și vindeca Materiale necesare:
B-38 • Biblia
• imaginile mele din Biblie
Mesajul lecției • lanternă mare, cu lumină
Cuvintele Domnului Isus sunt puternice. Prin cuvânt, Isus poate să facă puternică
minuni și să ne ierte păcatele – una dintre cele mai mari minuni. • năvod
• undiță de jucărie
Text de memorat – Isaia 43:1 • bani (monede sau
„Te chem pe nume: eşti al Meu.” bancnote)
Introducere • pudră de cărbune
• haină albă
Povestire (lanternă): O tânără misionară dormea liniștită pe veranda casei
în care locuia, într-o țară străină. Atunci când cei trei câini ai ei începură
să latre furioși, se trezi. Își aduse aminte că soldații din acea zonă omorau
frecvent oameni nevinovați și începu să se teamă. Deodată, un om sări din întuneric și ateriză pe verandă, chiar
în apropierea locului în care se afla tânăra. Aceasta se înspăimântă văzându-l pe bărbat cum își plimbă lanterna
pe deasupra capului ei. Dar imediat își aminti făgăduința lui Dumnezeu: „Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul
celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie”. Psalmii 34:7. Invocând această făgăduinţă, se rugă în gând:
„Doamne, Tu ai făgăduit că trimiți îngeri. Te rog, scapă-mă!” Omul stinse lanterna și, așa cum apăruse, dispăru în
noapte. Cuvintele pline de putere ale lui Dumnezeu au salvat viața misionarei. Lecția noastră de astăzi este despre
cuvintele lui Dumnezeu și despre cum pot ele să salveze oameni. Înainte să deschidem Biblia, să ne rugăm!

Rugăciune
Tatăl nostru, Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău, Biblia. Acum, când îi vom întoarce paginile, trimite-ne, Te
rugăm, Duhul Sfânt ca să ne învețe despre Isus. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!

Predarea lecției
1 Povestiți-le cum i-a chemat Domnul Isus pe ucenicii Săi.
a. Domnul Isus stătea pe malul lacului Ghenezaret (Marea Galileii), iar oamenii se îmbulzeau în jurul Lui.
Întrebați-i: „Ce voiau ei să audă?” Luca 5:1. Domnul S-a urcat în barca lui Petru și S-a așezat. Apoi, Petru a
depărtat puțin barca de mal, pentru ca toți să-L poată vedea și auzi pe Isus, în timp ce El învăța noroadele.
b. Întrebați-i: „Când a încetat să-i învețe, ce l-a rugat Domnul pe Petru să facă?” Luca 5:4
c. Dar Petru era descurajat. Întrebați-i: „Ce i-a răspuns el Domnului Isus?” Luca 5:5
d. Petru nu pescuia de obicei în timpul zilei, pentru că peștii puteau să vadă plasa și să o ocolească. Noaptea
era singura perioadă bună de pescuit. Dar, chiar și așa, Petru L-a ascultat pe Domnul Isus. Mijloc vizual
(năvod)
e. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat când Petru a ascultat de Domnul Isus?” Luca 5:6
f. Obiectul lecției (undiță): Un băiețel merse la pescuit, dar nu prinse niciun pește. El dorea să prindă măcar
un pește, un singur pește. Dar nu putu să determine nici măcar un peștișor să muște din momeala de la
capătul undiței lui. Dar, la cuvântul Lui, Domnul Isus a făcut ca o mulțime de pești să înoate spre năvodul
lui Petru, chiar dacă era mijlocul zilei.
g. Iacov și Ioan s-au dus să ajute. Curând, ambele bărci s-au îngreunat atât de tare, încât au fost gata-gata să se
scufunde.
h. Întrebați-i: „Ce a făcut Petru când a văzut atâta pește în năvodul lui?” Luca 5:8
i. Petru a observat că toată natura asculta de Domnul Isus. Când a simțit bunătatea lui Dumnezeu, a văzut
cât de rău era el și a căzut la picioarele Domnului și I s-a închinat. Întrebați-i: „Ce i-a spus Domnul Isus lui
Petru?” Luca 5:10
j. Pentru pescari, mulți pești înseamnă mulți bani. Petru putea să vândă peștele și să cumpere cele necesare
familiei lui. Mijloc vizual (bani). Petru nu pescuia de plăcere, ci ca să câștige bani.
k. Imediat după ce le-a umplut năvoadele cu pește, Domnul Isus i-a rugat pe Petru, Andrei, Iacov și Ioan
să-și părăsească bărcile, năvoadele și peștii și să-L urmeze. Întrebați-i: „Au părăsit ucenicii bărcile lor şi L-au
urmat pe Isus?” Luca 5:11. Ei știau că Domnul Isus putea să le asigure tot ce aveau nevoie.

38
2 Povestiți-le, pe scurt, despre îndrăcitul din Capernaum.
a. Întrebați-i: „Cum au reacționat oamenii când Isus i-a învățat în Sinagoga din Capernaum, în Sabat?” Luca
4:32
b. În timp ce Domnul Isus învăța poporul, un om stăpânit de un duh rău a intrat în Sinagogă și a început să
strige: Întrebați-i: „Ce a spus el despre Isus?” Luca 4:34. Duhul cel rău vorbea prin acel om. Duhurile rele
sunt îngerii lui Satana. Ei știu cine este Domnul Isus, pentru că au fost în ceruri împreună cu El.
Mijloc vizual: Un misionar umbla pe străzile unui oraș mare. Cerșetorii de acolo nu vorbeau în engleză, dar
misionarul știa ce voiau ei. [Faceți o mână căuș, ca și când ați avea un vas în ea, și cu cealaltă mână prefaceți-
vă că duceți mâncare la gură, mutând mâna de la vas la gură și invers.] Nu-i așa că cerșetorii voiau mâncare?
Tot astfel, Isus știa ce voia omul stăpânit de diavol, chiar dacă acesta nu putea vorbi.
c. Întrebați-i: „Ce a făcut Domnul Isus?” Luca 4:35. Duhurile rele ascultă de cuvintele pline de putere ale lui
Isus. Doar prin Cuvântul lui Dumnezeu putem să biruim toate ispitele lui Satana.
d. Întrebați-i: „Unde găsim noi cuvintele lui Dumnezeu?” În Biblie. Sunt toate ale noastre.
3 Povestiți-le cum l-a vindecat Isus pe lepros.
a. În zilele acelea, lepra era incurabilă. Nu exista tratament pentru ea. Era foarte contagioasă, așa că leproșii
erau nevoiți să-și părăsească familiile și să trăiască singuri sau împreună cu alți leproși. Și când se apropiau
de alți oameni, trebuiau să strige: „Necurat! Necurat!” Cât de înfricoșător era!
Discutați despre cât de îngrozitoare era lepra!
b. Un lepros care auzise despre El, a crezut că Isus putea să-l ajute. El știa că Domnul Isus nu refuzase niciun
om care Îi ceruse ajutorul.
c. Leprosul L-a căutat și L-a găsit învățându-i pe oameni. La început, leprosul a stat deoparte, însă atunci când
a auzit cuvintele Domnului Isus, credința lui a crescut. Prin urmare, s-a apropiat de El.
d. Din cauza bolii pe care o avea, omul arăta groaznic.
e. Când l-au văzut pe lepros venind, oamenii s-au dat la o parte și au încercat să-l alunge. Însă lui Isus nu Îi era
frică de lepră.
f. Întrebați-i: „Ce a făcut leprosul când a ajuns lângă Domnul Isus?” Luca 5:12
g. Întrebați-i: „L-a vindecat Domnul Isus pe lepros?” Luca 5:13
h. De îndată, pielea bărbatului s-a vindecat.
i. Întrebați-i: „Unde l-a trimis Isus pe lepros?” Luca 5:14. Preoții erau responsabili cu verificarea leprei. Astfel,
preoții care îl declaraseră lepros trebuiau acum să spună că se vindecase.
j. Isus a vrut ca preoții să creadă în El. Trimițându-l pe leprosul vindecat la ei, îi invita cu blândețe să creadă în
El.
k. Oricine se atingea de un lepros era considerat necurat, dar Domnul Isus nu a devenit necurat fiindcă l-a
atins pe lepros. Atingându-l, Isus l-a curățit de lepră.
Obiectul lecției (cărbune, haină albă): Pudra de cărbune este folosită ca remediu pentru multe boli și
infecții. Dar când ajunge pe o haină albă, nimic nu o mai îndepărtează. Păcatul este precum acest cărbune.
Doar Domnul Isus ne poate scăpa de el. Dar atunci când ne scapă de păcatele noastre, El nu Se murdărește.
El rămâne pur și curat, iar pe noi ne curățește de păcat. El este singurul care ne poate ajuta.
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!
Concluzie
Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Cu ajutorul lui, Domnul Isus i-a chemat pe ucenici să-L urmeze, a
umplut cu pești năvodul lui Petru, a alungat un demon și a vindecat un lepros.
Apel
Cuvântul lui Dumnezeu lucrează și în noi. El ne va curăța de păcat și ne va pregăti pentru cer. Dar poate
Cuvântul lui Dumnezeu să ne ajute, dacă noi nu îl citim niciodată sau îl citim doar din când în când? Poate să ne
ajute dacă nu credem în el sau dacă nu-l respectăm? Nu. Haideți să citim Biblia în fiecare zi! Haideți să alegem să
credem și să respectăm orice cuvânt scris în ea! Vreți să facem așa? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată iubit, Îți mulțumim pentru această lecție în care am învățat despre Cuvântul tău plin de putere, Biblia. Am
ales să-l citim în fiecare zi ca să devenim asemenea Domnului Isus. Reamintește-ne, Te rugăm, să citim din Biblie
în fiecare dimineață. Îți mulțumim, în numele Domnului Isus, amin!
39
Isus, Prietenul păcătoșilor Materiale necesare:
B-39 • Biblia
Mesajul lecției • imaginile mele din Biblie
Atunci când păcătuim, Satana încearcă să ne facă să ne simțim • o țiglă de acoperiș
• bani sau o mică „bancă”
prea decăzuți ca să mai venim la Domnul Isus, dar aceasta este
• jucării
o minciună. Isus este Prietenul păcătoșilor. El este Singurul
• flacon de medicamente
care ne poate ierta păcatele și dorește să facă asta pentru noi. E
suficient să mergem la El ca să ne poată ierta păcatele și să vină
în inima noastră. Atunci vom avea pace și bucurie.
Text de memorat – Marcu 2:7
„Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
Introducere
Povestire: Sanda vizita o țară europeană. Într-o zi, intră într-o biserică mare și veche. Pe măsură ce i se obișnuiră
ochii cu întunericul de acolo, zări pe o masă joasă, aproape de ușă, niște candele pâlpâind. Lângă acea masă era
o cabină mică, neagră, cu o fereastră pe o latură. Un preot, îmbrăcat într-o robă neagră și lungă, stătea în acea
cabină. El asculta cum oamenii își mărturiseau păcatele înaintea lui. La un moment dat, Sanda observă o tânără,
cu față tristă, intrând în cabină pentru a-și mărturisi păcatele înaintea preotului. Ea vorbi cu el mult timp, dar
când ieși de acolo era la fel de tristă ca atunci când intrase. De ce? Pentru că preotul nu a putut să-i ierte păcatele
și să-i dea pace. Doar Dumnezeu poate să facă asta. Lecția noastră de astăzi este despre Domnul Isus, Singurul
care poate să ne ierte păcatul. Înainte să deschidem Biblia, haideți să ne rugăm!

Rugăciune
Tatăl nostru, astăzi, când vom studia despre Domnul Isus și despre cum a iertat El păcatele omului bolnav,
ajută-ne, Te rugăm, să Îți mărturisim păcatele, pentru ca Tu să le poți ierta. Îți mulțumim, în numele Domnului
Isus, amin!
Predarea lecției
1 Povestiți-le cum l-a iertat Domnul Isus pe paralitic și cum l-a vindecat.
a. Domnul Isus învăța în casa lui Petru. O mare mulțime venise să-L asculte. „Și puterea Domnului era
prezentă pentru a-i vindeca.”
b. Un singur om nu era acolo, pentru că era paralizat. Era grav bolnav, aproape de moarte.
c. Dar acest om dorea să-L vadă pe Isus. Așa că i-a rugat pe prietenii lui să-l ducă cu patul la casa lui Petru.
Când au ajuns acolo, au constatat că nu se puteau apropia suficient de mult încât să-L audă pe Domnul Isus
vorbind. Mulțimea de oameni era foarte mare și nimeni nu se dădea la o parte ca să le facă loc.
d. Atunci, bolnavul a avut o idee. I-a rugat pe prietenii lui să-l ducă pe acoperiș, să facă o gaură în el și să-l
coboare în fața lui Isus.
e. Întrebați-i: „Ce au făcut prietenii lui?” Marcu 2:4
f. Isus S-a oprit din vorbit și a privit spre omul bolnav și trist care stătea întins în fața Lui.
g. Bolnavul a privit spre Domnul cu ochi rugători. Nu a spus niciun cuvânt, însă Isus știa că omul dorea, mai
mult decât orice, ca păcatele să-i fie iertate. Întrebați-i: „Ce i-a spus Domnul Isus?” Marcu 2:5
h. Omul a crezut că ceea ce îi spunea Isus era adevărat. O, cât de fericit era! Acum avea, în sfârșit, pace. Și nu îi
păsa dacă trăia sau murea.
Cât de diferită a fost situația femeii care venise să-și mărturisească păcatele înaintea preotului și plecase la fel
de tristă și de îngrijorată cum venise! Cine poate să ierte păcatele – Isus sau oamenii? Doar Isus.
i. Fariseii refuzaseră să-l ajute pe acest om. Ei îi spuseseră că suferea ca urmare a blestemului lui Dumnezeu
pentru păcatele lui. Unii dintre acei farisei erau acolo, în prezența Domnului, și Îl auziseră cum iertase
păcatele omului.
j. Întrebați-i: „Ce au simțit ei atunci?” Marcu 2:6,7. S-au înfuriat și L-au condamnat pe Domnul Isus în
mintea lor. Dar El știa ce gândeau ei. Întrebați-i: „Ce i-a întrebat Domnul?” Marcu 2:8,9
k. Întrebați-i: „Cum le-a arătat Domnul Isus că putea să ierte păcatele?” Marcu 2:10-12
l. Pentru Domnul Isus era la fel de ușor să spună: „Te iert!” precum era să spună: „Ridică-te și umblă!”
Cuvintele Lui au iertat păcatele omului și l-au vindecat.
40
m. Fericit, omul s-a dus acasă, lăudându-L pe Dumnezeu. El și toți ai lui au crezut în Domnul Isus și și-au
predat inima Lui. O, cât de mult L-au iubit!
n. Credeți că Domnul Isus poate să vă ierte păcatele, așa cum spune textul de memorat? Da. El poate.
El făgăduiește că dacă ne mărturisim păcatele, El ne iartă și ne curăță de păcat. 1 Ioan 1:9. După ce Îi
mărturisim păcatele, noi trebuie să alegem să credem că El ne iartă, chiar dacă ni se pare că nu este așa.

2 Povestiți, pe scurt, istoria lui Matei, vameșul.


a. Orice evreu care colecta taxe pentru romani se numea vameș.
b. Majoritatea vameșilor erau necinstiți. Ei strângeau, de obicei, mai mulți bani decât trebuia și îi păstrau
pentru ei.
Mijloc vizual (bani, bancă): Puneți câțiva bani în bancă și câțiva în buzunarul dumneavoastră.
c. Fariseii îi urau pe vameși și îi priveau ca pe cei mai răi păcătoși.
d. Pe unul dintre vameși îl chema Matei. El Îl ascultase pe Domnul Isus vorbind și era convins că ce făcea el
nu era bine. Dorea să-L roage pe Isus să-l ajute, dar se gândea că Acesta îl va ignora, la fel ca toți ceilalți
conducători religioși.
e. Întrebați-i: „Ce s-a întâmplat într-o zi, când Matei era la vamă?” Luca 5:27
Notă: Matei se mai numea și Levi.
f. Domnul Isus nu doar că l-a observat pe Matei, ci l-a și chemat să fie unul dintre ucenicii Lui.
g. Matei a fost foarte surprins, dar nu a ezitat. Întrebați-i: „Ce a făcut el?” Luca 5:28
Obiectul lecției (jucării): S-a întâmplat vreodată ca, atunci când vă jucați cu jucăriile voastre, mama sau tata
să vă roage să mergeți cu ei? Ce ați făcut? Nu-i așa că ați lăsat jucăriile deoparte și ați mers cu ei? Așa a făcut
Matei când l-a chemat Domnul Isus.
h. Matei era atât de fericit să facă parte din grupul ucenicilor Domnului, încât a pregătit o masă specială
în onoarea Acestuia. El i-a invitat și pe prietenii lui să vină ca să-L asculte pe Domnul vorbind.
i. Isus nu a pregetat să accepte invitația lui Matei, chiar dacă prietenii acestuia erau vameși și alți oameni pe
care fariseii îi numeau „păcătoși”.
j. Mulți oameni doreau cu ardoare să fie prieteni cu Isus. Inima lor era deschisă în fața dragostei și bunătății
Lui.
k. Fariseii s-au supărat atunci când au auzit că Domnul Isus era prezent la sărbătoarea organizată de Matei.
Întrebați-i: „Ce le-au spus fariseii ucenicilor Domnului Isus? Luca 5:30
l. Întrebați-i: „Ce le-a răspuns El?” Luca 5:31,32. Isus era, într-adevăr, Prietenul păcătoșilor.
m. Cei păcătoși știau că sunt păcătoși și doreau să fie ajutați de Domnul Isus. Dar fariseii nu se credeau
păcătoși, de aceea nu-I cereau lui Isus să-i ierte. Ei nu-L lăsau să-i ajute.
Obiectul lecției (flacon medicamente): Dan se simțea slăbit și nu putea să meargă decât aplecat. Dar el
considera că este bine și refuza să ia medicamentele prescrise de medic. Așa că nu s-a însănătoșit niciodată.
Asemenea lui Dan, cei mai mulți dintre cărturari și farisei considerau că nu au nevoie de ajutor, prin
urmare, au refuzat ajutorul lui Isus și au fost pierduți.
n. Dar mulți dintre vameși au crezut în Domnul Isus, iar El le-a iertat păcatele și i-a ajutat să respecte legea lui
Dumnezeu.
Recapitulare text de memorat
Spuneți împreună textul de memorat!

Concluzie
Paraliticul aflat pe patul morții a găsit iertare și vindecare la Domnul Isus. Matei a găsit iertare și o nouă viață în
El. Cu toate acestea, mulți farisei au refuzat ajutorul Lui pentru că au considerat că erau destul de buni.
Apel
Domnul Isus continuă să fie Prietenul celor păcătoși. Dacă venim la El pentru ajutor, ne iartă păcatele. Eu vreau
să-L rog chiar acum să mă ajute. Voi nu vreți? (Ridicați mâna!)

Rugăciune
Tată iubit, Îți mulțumim pentru că Domnul Isus l-a iertat și l-a vindecat pe paralitic. Îți mulțumim că ne înveți că
doar Tu ne poți ierta păcatele. Îți mulțumim pentru exemplul lui Matei, vameșul, care a lăsat totul și Te-a urmat.
Și noi Te iubim și am ales să Te urmăm. Vino, Te rugăm, în inima noastră și iartă-ne păcatele. Îți mulțumim, în
numele Domnului Isus, amin!

41
Principii de instruire
Grupa Școlii de Sabat este unul dintre cele mai impor- „Dacă sunt bine instruiți, la o vârstă destul de fragedă,
tante amvoane ale bisericii. Fiecare copil care participă pot avea o corectă înțelegere a stării lor de păcat și a posi-
este un potențial lider, instructor sau părinte – lucrând bilității salvării prin Hristos.” (SȘS 79, 80)
pentru gloria lui Dumnezeu sau pentru vrăjmașul suflete-
lor. Acest câmp misionar se află în fața voastră în fiecare Niciunul dintre noi nu este suficient de pregătit pen-
Sabat, provocându-vă să dedicați timpul și atenția necesa- tru această sarcină decât dacă experimentăm în viețile
re pentru a conduce fiecare suflet la Isus. Și, de aici, în- noastre puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu.
treaga biserică va fi întărită și binecuvântată. Este imposibil să oferim copiilor ceea ce noi înșine nu
avem. O teorie a adevărului fără puterea lui lucrătoare în
Cuvântul puternic al lui Dumnezeu este manualul viețile noastre nu are niciun rezultat. Rugați-vă pentru o
vostru. În orice mod posibil, inspirați în copii dorința de experiență zilnică cu Isus și El va putea să vă conducă gru-
a-și cunoaște Biblia. Dacă Îl văd pe Isus în fiecare poves- pa la El. Veți fi uimiți de ceea ce Dumnezeu poate și va
te și „dacă mintea se ocupă cu virtuțile și evlavia sfinților face prin voi.
din vechime, în inima lor vor apărea o dragoste și o evla-
vie sfinte, care i-ar putea ajuta să ajungă asemenea acelor
bărbați din vechime.” (SȘS 18)

Aveți doar câteva minute în fiecare săptămână pentru


a-i influența pe copiii din grupă și a-i conduce în a-L cu-
noaște pe Isus, Mântuitorul și Prietenul lor. Cum umpleți
acest timp? Este fiecare moment planificat cu atenție pen-
tru a-i maximiza valoarea?

Este un gând solemn, care ne ține pe genunchi, să știm


că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu pentru ceea
ce-i hrănim sau nu-i hrănim pe copiii încredințați în grija
noastră. Săptămână de săptămână, fiecare cuvânt și acțiu-
C ei care adună copiii ca să
facă Școala de Sabat cu
ei fac ceea ce Marele Maestru
ne le influențează destinul veșnic. (Vezi ÎC 199)
ar vrea să fie făcut. (…) Dacă
La vârsta de 7 ani, valorile – bine sau rău – au fost puse sunt credincioși, vor culege o
deja și vor modela structura morală a vieții lor. (Vezi ÎC
193) recoltă bogată. Când vor ve-
dea sufletele pentru care au
„Nu se poate acorda îndeajuns de multă importanță
formării timpurii a copiilor. Lecțiile învățate, obiceiuri- lucrat în jurul tronului de sla-
le formate în anii de pruncie și copilărie au de-a face mai
mult cu formarea caracterului și cu stabilirea unei linii de vă, cu coroane pe cap și îm-
urmat în viață decât vor avea învățătura și toată pregătirea
din anii următori.” (DV 380)
brăcate în haine albe cu har-
pe de aur în mâini, atunci vor
Pentru unii copii, grupa voastră este singura ocazie ca
inimile lor să se predea dragostei duioase a lui Isus. vedea pe deplin că eforturile
lor n-au fost zadarnice. «Rob
Ce se întâmplă în timpul Școlii de Sabat? Copiii din
grija voastră învață cum să-și predea inimile lui Isus? Cum bun și credincios» va suna în
să biruie păcatul prin puterea Lui? Cum să trăiască o via-
ță de biruință? urechile lor ca o muzică plă-
cută.” (SȘS 55)

42
SE CAUTĂ – Instructori evlavioși
„Copiii trebuie să-i aibă ca profesori pe cei ale căror exemplu și influență să fie o binecuvân-
tare pentru ei, și nu o cursă. Cei care îi învață pe alții trebuie să aibă mereu în vedere un înalt
simț al virtuții, al curăției și al sfințeniei care trebuie să caracterizeze viața creștină.” (SȘS 90)

Ce calități sunt esențiale la un educator evlavios? ferit de cei lumești, dar în multe ocazii linia de separare
Dumnezeu ne dă sfat clar, specific. abia este vizibilă.” (RH, 17 noiembrie 1904)
Următoarele calități sunt selectate din capitolul „Educa- „Educatorii trebuie să fie un exemplu bun pentru ti-
torul și lucrarea sa” (SȘS). STUDIAȚI întregul capitol. neri, în spirit, comportament și îmbrăcăminte. Să
Educatorii trebuie… fie îmbrăcați în haine simple, care să nu atragă privirea,
• Să fie convertiți. iar spiritul lor, tot atât de umil ca al unui copil, să fie cu-
• Să fie bărbați și femei ai rugăciunii. rat și nobil, căci stau în prezența lui Dumnezeu ca să re-
• Să fie umpluți de Duhul Sfânt. prezinte caracterul lui Hristos înaintea elevilor.” (SȘS 104,
• Să fie cititori sârguincioși ai Bibliei. 105)
• Să poată explica clar adevărurile Cuvântului lui Felul în care un educator se îmbracă comunică un me-
Dumnezeu. saj. Ca reprezentanți ai lui Hristos, „tăgăduirea eului în
• Să poată lucra cu mințile copiilor. îmbrăcăminte este o parte a datoriei noastre creștine. A ne
• Să păstreze standarde înalte ale evlaviei practice. îmbrăca simplu și a ne abține de la etalarea bijuteriilor și a
• Să arate armonie între comportament și crez. podoabelor de orice fel, aceasta este în armonie cu credin-
• Să respingă păcatul și să urască nelegiuirea. ța noastră.” (3M 366)
• Să lucreze cu interes devotat și neegoist.
• Să fie umili – sinele ascuns în Hristos. Ce sfat le dă Dumnezeu educatorilor cu privire la îm-
• Să fie conștienți de propriile slăbiciuni. brăcămintea lor? STUDIAȚI 1 Petru 3:3,4 și ÎC, capi-
• Să aibă un spirit de reverență. tolul 66.
• Să fie veseli.
• Să fie fermi, dar nu exigenți și dictatoriali. Ca educatori, ar trebui să ne examinăm cu rugăciune
• Să vorbească clar. pe noi înșine. Ce le transmit eu copiilor prin îmbrăcă-
• Să fie punctuali. mintea mea, cuvintele mele și spiritul meu? Îi influențez
• Să fie curați și ordonați. eu să copieze lumea sau pe minunatul Isus?

„Dumnezeu ar vrea ca instructorii să se cerceteze pe ei „Mai bine dublați numărul de elevi dintr-o cla-
înșiși dacă mai sunt în dragostea Lui… Datoria oricărui să decât să numiți profesori a căror influență nu
profesor este să-și testeze spiritul și puterile și să înțeleagă este în conformitate cu adevărul pe care-l mărturi-
adevărata sa poziție înaintea lui Dumnezeu, prin cercetare sim, întrucât influența lor este dăunătoare. (SȘS 91)
de sine.” (SȘS 96, 97)
Noi putem deveni tot ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
„Cel ce acceptă responsabilitatea de a fi instructor, dacă
nu este cu totul pregătit, dar simte răspunderea pozi-
ției sale, să facă tot ce-i va sta în putere ca să învețe, să
cultive respectul, bucuria și fermitatea. Comportamentul
să fie astfel încât clasa să învețe să aibă gânduri solemne și
respect față de Dumnezeu.” (SȘS 97)
Exemplul nostru este foarte important. „Felul  cum se
comportă clasa reprezintă caracterul profesorului, care
este exemplul viu din fața lor.” (SȘS 97, 98)
Ce așteaptă Dumnezeu de la poporul Lui? „Dumnezeu
așteaptă ca poporul Lui, care păzește poruncile, să fie di-

43
Întâlnirea instructorilor
Rugăciunea, planificarea și lucrarea împreună ca o echipă 7. Revedeți lista de ajutoare vizuale. Notați cine este res-
este un pas important pentru o Școală de Sabat de succes. ponsabil cu aducerea anumitor obiecte.
8. Revizuiți listele de copii. Notați-vă trecerile la alte
Înainte de întâlnire grupe, membrii noi și orice nevoi speciale.
1. Stabiliți întâlniri trimestriale. Afișați data, timpul și 9. Planificați schimbări în decorațiuni/aranjarea came-
locația în sala Școlii de Sabat și în calendarul bisericii. rei.
2. Desemnați pe cineva care să ia notițe.
3. Planificați agenda. (Vezi mai jos.) Verificați cu mem- Foaia cu sarcini
brii idei pe care vor să le adauge. Un program al trimestrului. (Vezi Cartea 3, pagina 5) Afi-
4. Enumerați ajutoarele vizuale necesare pentru Colțul șați orarul în camera Școlii de Sabat. Combinați sarcinile
Naturii și pentru lecțiile biblice. după cum este nevoie – în special în grupe mici.
5. Pentru fiecare membru, faceți copii după următoarele Diacon: să fie prezent cu 15-20 de minute înainte de înce-
și puneți-le într-un caiet: perea Școlii de Sabat. Spune bun venit membrilor și vizita-
• Agenda torilor – primele impresii rămân! Oferă vizitatorilor insig-
• Lista cu ajutoare vizuale ne cu nume; copiilor le place să li se spună pe nume.
• Fișa de sarcini (Vezi mai jos.) Secretar: face prezența și notează membrii care lipsesc
• Cântece noi pentru a lua legătura cu ei; numără darurile; oferă vizita-
• Registru cu copiii și informațiile de contact torilor un dar de bun venit la finalul Școlii de Sabat; no-
• Registru cu personalul și informații de contact tează zilele de naștere.
6. Sunați pe fiecare membru în ziua de dinaintea întâlni- Lider: organizator general. Verifică pentru a se asigura că
rii sau în ziua întâlnirii – funcționează! totul este gata înainte de Sabat. Poate ocupa orice poziție în
caz de urgență. Sună și organizează întâlniri. Toți ar trebui
Întâlnirea să informeze liderul dacă nu pot fi prezenți.
1. Începeți la timp. O întâlnire scurtă, eficientă, cam de Lider-asistent: Îl ajută pe lider după cum are nevoie și îi
o oră este cea mai potrivită. ia locul când acesta lipsește.
2. Deschideți cu rugăciune, scurt devoțional și un imn. Ajutoare: Fiecare este un ajutor! Ajută copiii să găsească
Multe idei pentru devoțional găsiți în SȘS. Cântarea versete din Biblie; îi ajută să stea concentrați și respectu-
inspiră respect și unitate. oși; păstrează camera aranjată; ajută cu cererile la toaletă;
3. Distribuiți caietele. (Vezi #5 de mai sus.) la plecare, se asigură că toți copiii își găsesc părinții.
4. Rămâneți la subiect. Urmăriți agenda. Instructori ai lecțiunii: Prezintă lecția biblică. Același in-
5. Terminați la timp. Mulțumiți tuturor pentru că au ve- structor pe trimestru sau lună oferă o mai bună continui-
nit și pentru lucrarea pe care o fac. Revizuiți pe scurt tate. Înlocuitorii numiți de dinainte ar trebui să fie pregă-
sarcinile, confirmați data următoarei întâlniri și în- tiți să prezinte lista în orice moment.
cheiați cu rugăciune. Daruri: Plănuiți un proiect misionar. Pregătiți un dispo-
zitiv pentru ținta pusă. Spuneți vești misionare sau împăr-
Agenda tășiți informații interesante despre proiect.
Adaptați la nevoile specifice. Pianist: Prezent înainte de începerea Școlii de Sabat. Afi-
1. Prezentați și urați bun venit noilor instructori și aju- șați ordinea programului pe pian. Organizați partiturile
toare. pentru a fi accesibile rapid. Numiți înlocuitori.
2. Revizuiți pe scurt responsabilitatea fiecărei poziții de Contactarea membrilor care lipsesc: Contactați mem-
pe foaia de sarcini. (Vezi următoarea secțiune.) brii care lipsesc prin telefon, felicitare sau vizită – sau asi-
3. Actualizați foaia de sarcini: nume, date. gurați-vă că altcineva face lucrul acesta. Anunțați liderul
4. Analizați trimestrul anterior: denumiți în mod speci- de orice nevoie specială.
fic punctele tari și cele slabe. Schimbările care urmea- Curățenia sălii: Dacă nu este un om de serviciu, planifi-
ză a fi făcute ar trebui să facă parte din agendă. cați echipe și date.
5. Analizați fiecare secțiune a schemei programului de
bază. Luați în considerare timpul alocat, conținutul și
eficacitatea fiecărei părți. (Vezi pagina 4.)
6. Treceți în revistă cântecele noi sau ajutoarele vizuale,
44 pentru ca toți să fie familiarizați cu ele.
Respectul pentru lucrurile sfinte
„De la caracterul sacru al sanctuarului pământesc, creștinii pot învăța cum trebuie pri-
vit locul unde Domnul Se întâlnește cu poporul Lui. S-a făcut o mare schimbare, nu în
bine, ci în rău, în obiceiurile și tradițiile oamenilor cu privire la închinarea religioasă.
Lucrurile prețioase și sfinte care ne leagă de Dumnezeu pierd repede terenul în mintea și ini-
ma noastră și sunt coborâte la nivelul lucrurilor de rând. Venerația pe care o aveau oamenii din
vechime pentru sanctuar, unde se întâlneau cu Dumnezeu pentru serviciul sacru, a încetat în
mare parte. Cu toate acestea, Dumnezeu Însuși a sfințit serviciul Lui și l-a înălțat cu mult dea-
supra a tot ce este trecător.” (ÎC 540)

Învățarea respectului 3. Am pregătit cu atenție un program interesant?


Respectul se învață și trebuie încurajat în mod continuu 4. Particip cu copiii sau vorbesc cu alți adulți?
în copii. Dacă copilul dobândește sau nu spiritul de res- 5. Mânuiesc Biblia cu respect și ajutoarele vizuale cu
pect în timpul Școlii de Sabat depinde de exemplul in- atenție?
structorilor lui. Copiii răspund atmosferei din jurul lor și 6. Au fost îndepărtate, pe cât posibil, toate lucrurile care
reflectă ceea ce văd și aud. ar putea distrage atenția?
Copiilor trebuie să li se aducă aminte – 7. Am un plan să mă ocup de lucrurile care atrag aten-
1. Că sunt în casa lui Dumnezeu și că Isus și îngerii sunt ția, precum cei care întârzie și copiii care se comportă
prezenți. nepotrivit?
2. Că liniștea este un semn de respect. 8. Urmăresc fețele copiilor, pentru a vedea dacă înțeleg
3. Că ar trebui să asculte cu atenție în timp ce instructo- și sunt atenți?
rul vorbește.
4. Că ar trebui să îngenuncheze în liniște la rugăciune.
Învățarea respectului pentru Biblie
Învățați-i pe copii că…
Instructorii trebuie să se întrebe mereu: „Atitudinea și 1. Dumnezeu ne dă Biblia ca manual pentru viețile noas-
viața mea încurajează respectul?” tre; urmarea principiilor ei este singura cale pentru a fi
1. M-am rugat în timpul săptămânii ca Duhul Sfânt să fericiți aici și în ceruri.
locuiască în mine? 2. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este
2. M-am rugat pentru copii și familiile lor în timpul săp- sfânt și Cuvântul Lui, Biblia, este sfântă. Fiecare cu-
tămânii? vânt din ea este adevărat.
3. Caut să-i câștig pe copii la Isus sau doar umplu tim- 3. Ar trebui să mânuim Biblia cu respect în orice mo-
pul? ment. Nu puneți niciodată cărți sau hârtii peste ea.
4. Am un spirit liniștit și calm? (Oferiți un exemplu bun.)
5. Este vocea mea răbdătoare și aleasă? Amintiți-vă de asemenea să…
6. Cultiv un spirit de recunoștință și voioșie? 1. Încurajați copiii să-și aducă propriile Biblii la Școala
7. Arăt respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, păzind de Sabat. Să aveți un număr de Biblii pentru a le folosi
toate învățăturile lui? dacă le uită pe ale lor sau nu au una.
Fiecare instructor ar trebui să se întrebe: „Încurajează 2. Explicați modul în care Biblia a fost scrisă, câte cărți
mediul Școlii de Sabat respectul?” conține, diferiții autori și cum toți sunt în acord.
1. Este cineva la ușă pregătit să întâmpine primul copil? 3. Ajutați-i pe copii să învețe cărțile Bibliei și cum să o
Este ceva interesant pregătit pentru cei care ajung mai folosească (Vezi pagina .)
devreme? Dacă sunt suficient de mari, arătați-le copiilor cum să-
2. Încep la timp, chiar dacă este prezent doar un copil? și însemneze Biblia în mod ordonat. Oferiți creioane și
Arăt că apreciez ora Școlii de Sabat prin propria mea rigle și timp la lecțiune pentru ca ei să sublinieze un
credincioșie de a mă întâlni cu Isus la ora stabilită? verset-cheie pe săptămână.
45
Influențarea copiilor prin muzică
„Muzica a fost dată pentru a îndeplini un scop sfânt, acela de a înălța gândurile către cele curate
și sfinte, și pentru a trezi în suflet adorarea și recunoștința față de Dumnezeu.” (PP 594)

„Îngerilor le place să audă cântări simple de laudă, cânta- 4. Evitați toată muzica „creștină” contemporană – cu-
te pe un ton natural. Cântările în care fiecare cuvânt este vinte „creștine” folosite pe stiluri de muzică popula-
rostit cu claritate și pe un ton muzical sunt cele cărora ei ră. Această muzică are originea în răzvrătire, imora-
li se alătură. Îngerii preiau refrenul care este cântat cu ini- litate și abuz de substanțe. Vine direct din idolatrie,
spiritism și închinarea la demoni și nu-și are locul în
ma, cu sufletul și cu mintea.” (Ev 510)
creștinism. Cum poate cineva „alunga îngerii răi” fo-
Când alegeți muzica, țineți cont de următoarele: losind muzica lor?
1. Este mesajul cântecului corect din punct de vedere bi- Mama lui Isus a înțeles scopul și puterea muzicii:
blic?
2. Îl are în centru pe Isus, adevărul și neprihănirea? „Când era copil, Domnul Hristos a fost ispitit să pă-
3. Lăsați timp pentru a învăța cuvintele cântecelor. Au cătuiască, dar nu a cedat ispitei. Când a crescut mare,
auzit copiii cuvintele în mod corect și înțeleg semni- El a fost ispitit, dar cântecele pe care le învățase de
ficația lor? la mama Sa Îi veneau în minte, iar El Își înălța gla-
4. Fiți atenți la ritm – nu cântați prea repede. Copiii au sul în cântări de laudă. Înainte de a-Și da seama, tova-
nevoie de timp pentru a cânta cuvintele clar și cu înțe- rășii Săi I se alăturau în cântec. Dumnezeu dorește să
les. Nu cântați nici prea lent. folosim fiecare mijloc pe care Cerul ni l-a pus la dis-
5. Acompaniamentul pianului este de folos dacă este poziție pentru a ne împotrivi vrăjmașului.” (Ev 498)
prezent un pianist bun. Pianul nu ar trebui să acopere „Isus a pus tact și voie bună în lucrarea Sa. Se cere
vocile copiilor. multă răbdare și spiritualitate pentru a introduce re-
6. Obișnuiți copiii cu imnuri alese din imnurile bisericii. ligia Bibliei în viața de familie și în activitatea zilni-
Mesajele adânci, spirituale vor rămâne cu ei pentru tot că, pentru ca în ocupațiile vremelnice ochiul să poată
restul vieții lor. Copiilor le place când imnurile învă- rămâne ațintit numai la mărirea lui Dumnezeu. Și în
țate la Școala de Sabat sunt cântate la serviciul divin. această privință Hristos a fost un ajutor. El nicioda-
7. Folosiți cântecele vizuale din Biblia pe primul loc. Co- tă n-a fost așa de împovărat de griji lumești încât să
piii le iubesc! Învață cântecele mai repede, participă nu aibă timp sau preocupare pentru lucrurile cerești.
mai mult și imaginile îi ajută să înțeleagă mai bine cu- Deseori Își exprima bucuria inimii cântând psalmi
vintele. și melodii cerești. Deseori locuitorii din Nazaret Îi
8. Ce muzică ar trebui evitată? auzeau vocea înălțându-se în laude și mulțumiri că-
tre Dumnezeu. El întreținea legătura cu cerul prin
Cea care amestecă sacrul cu profanul. cântec; iar când tovarășii Săi se plângeau de oboseala
Muzica și versurile trebuie să fie de origine cerească sau in- muncii, ei erau înviorați de sublimele melodii ieșite de
fluența lor va produce un mare rău. pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că izgo-
1. Evitați cântecele care încurajează un comportament nesc pe îngerii cei răi și, asemenea fumului de tămâie,
nerespectuos sau arată lipsă de respect pentru oameni umpleau locul cu mireasmă. Mintea ascultătorilor Săi
sau lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. era transportată din exilul ei pământesc către cămi-
2. Așa cum trebuie să evităm să ne rugăm fără rost, re- nul ceresc.” (VI 73)
petând propoziții sau folosind numele lui Dumnezeu
în mod repetitiv și lipsit de respect, ar trebui să evităm Alegeți doar cântece cu melodii dulci, cerești și ele vor
fi o protecție pentru copii împotriva dușmanului suflete-
cântecele care au cuvinte banale și fără sens, propoziții lor lor.
repetitive sau folosesc numele lui Dumnezeu în mod „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în
repetat și fără respect. toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții
3. Evitați cântecele care au cuvinte creștine puse pe o cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești,
melodie lumească. Este aproape imposibil ca ei să nu cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră”
se gândească la cuvintele lumești! (Coloseni 3:16).
46
Influențarea copiilor prin ajutoare vizuale
Copiii învață prin cele cinci simțuri – auz, văz, gust*, 5. Sunt materialele clare și fidele Bibliei?
atingere și miros. Când sunt folosite în mod corespunză- 6. Conduc la un studiu mai aprofundat al adevărurilor
tor, aceste simțuri îi ajută pe copii să-și amintească ceea ce din lecție sau atrag atenția către sine?
au fost învățați. 7. Înalță sacralitatea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său
sau depreciază sanctitatea caracterului Său?
Auzirea Cuvântului lui Dumnezeu este începutul înțe- 8. Oferă o concepție falsă despre Hristos și lucrurile ce-
legerii lucrurilor spirituale (vezi Romani 10:14,17). Folosi- rești?
rea în mod adecvat a celorlalte simțuri îi ajută pe copii să
înțeleagă și să-și amintească ce au auzit.
Imaginile frumoase ating inimi
Scopul ajutoarelor vizuale este să-i apropie pe copii de „La mulți se poate ajunge cel mai bine prin imagini
sfinte, care ilustrează scene din viața și misiunea lui
Biblie și să facă lecția simplă, de neuitat și foarte interesan-
Hristos. Prin aceste mijloace, adevărurile pot fi im-
tă. Ajutoarele vizuale ar trebui să fie simple și atractive, dar primate în mod viu asupra minții lor, fără a putea fi
să nu distragă atenția de la Biblie. șterse vreodată … Este adecvat să se profite de acea
dragoste aproape universală a tinerilor pentru ima-
Gândiți-vă bine și planificați atunci când alegeți aju- gini, pentru a fixa în mințile lor adevăruri mora-
toarele vizuale. Ele ar trebui să fie interesante pentru co- le prețioase, pentru a lega Evanghelia de inimile lor
pii, dar nu acesta este singurul criteriu. A câștiga atenția prin imagini frumoase, care ilustrează marile prin-
nu înseamnă doar a distra și amuza. cipii morale ale Bibliei. Chiar și Mântuitorul nostru
a ilustrat lecțiile Lui sfinte prin folosirea de imagini
găsite în lucrările creației lui Dumnezeu.” (ST, 20
„Școala de Sabat nu este un loc de distracții, de amu-
decembrie 1877)
zare sau recreere pentru copii, totuși, dacă este con-
dusă așa cum trebuie, copiii se vor simți bine. Este un Ilustrații ce îndeplinesc standardele lui Dumnezeu
loc unde copiii și tinerii sunt educați, unde se deschi- „Desenele care vor reprezenta scene din Biblie trebu-
de Biblia înțelegerii lor, rând cu rând, puțin câte pu- ie să fie de bună calitate… Cunoștința pe care ne-o
țin.” (SȘS 99) oferă Dumnezeu nu diminuează perceperea lucru-
rilor sfinte. Mintea trebuie să se concentreze asupra
Copiii sunt foarte impresionați de ceea ce văd și fac. slavei lui Dumnezeu, și nu asupra acestor reprezen-
Este un adevăr știut faptul că noi suntem schimbați prin tări pământești de mică valoare, care imprimă în
ceea ce privim și prin lucrurile la care lăsăm mintea să me- minte scene ce creează o impresie falsă despre Hris-
diteze.
tos și lucrurile cerești. O ilustrare corespunzătoare
Ceea ce așezăm în fața copiilor noștri le va conduce a adevărurilor biblice cere un talent superior. Aceste
mintea fie în sus, spre o înțelegere a Cuvântului lui Dum- ilustrații ieftine batjocoresc lecțiile sfinte ale Bibliei.
nezeu, fie în jos, spre ceea ce este comun, ieftin și nesfânt Dumnezeu să ne ajute să nu facem pe plac lui Satana
în lume. prin coborârea standardelor adevărului veșnic folo-
sind ilustrații de care vor râde bărbații, femeile și co-
Alegeți imaginile cu atenție; nu folosiți niciodată ima- piii.” (SE 167)
gini care arată lucruri precum indecența, imoralitatea, cri-
ma, necumpătarea și purtarea de bijuterii.
*Notă: Mulți părinți îi educă pe copii în mod înțelept să
Ce întrebări ar trebui puse la alegerea ajutoarelor vizuale? nu mănânce între mese. (Vezi CDF 172–182) Ajutați-i
(Preluate din „Ilustrarea cărților noastre” din SE) prin susținerea sfatului lor.
1. Este ieftin, comun sau de calitate superioară?
2. Este peisajul realist și frumos, ilustrând principiile
morale ale Bibliei?
3. Minimizează sau înalță înțelegerea spre lucrurile sfin-
te?
4. Folosesc imaginile naturale găsite în lucrările creației
lui Dumnezeu?
47
Metode nepotrivite
În programele religioase contemporane a devenit popular Figurile caricaturale exagerează sau simplifică trăsăturile
să se prezinte povestiri biblice și adevăruri cu ajutorul tea- oamenilor reali sau ale lucrurilor, pentru a scoate în evi-
trului de păpuși, al desenelor animate, al teatrului. Au dență o caracteristică a unei persoane sau a unui obiect.
intrat și în biserici, care au văzut pericolele acestor metode
lumești și au refuzat să le folosească. Teatrul este o piesă în care actorii arată o scenă pentru a
distra audiența. Acesta a fost popular din vremurile stră-
Metodele de astăzi ale lui Satana sunt aceleași care au fost vechi până în prezent.
întotdeauna. Aproape imperceptibil, el aduce obiceiuri ale
lumii în biserica creștină – încetul cu încetul, mai întâi în „Spiritul frivolității poate fi potrivit clovnilor de profesie
tăcere și apoi mai deschis (vezi TV 49). El amestecă ade- și actorilor de teatru, dar este întru totul sub demnitatea
vărul cu eroarea și își acoperă înșelăciunea cu ceea ce face unui om ales să stea între vii și morți pentru a fi portavo-
apel la simțuri. Și pas cu pas îi conduce pe oameni să ad- cea lui Dumnezeu.” (3M 320)
opte metodele lui.
Cugetați cu rugăciune
„Satana nu vine cu toate ispitele lui deodată. El le
deghizează. Cu amuzament și prostie el amestecă Niciuna dintre aceste metode nu a făcut vreodată par-
o mică îmbunătățire și înșală sufletele care aduc te dintr-un studiu serios al Cuvântului lui Dumnezeu.
Ele au făcut parte din lumea distracției și sunt, ca urmare,
scuza că din ele se obține un mare bine. Aceasta
lumești. Ele nu au loc în lucrarea sfântă de învățare a Cu-
este doar masca de decepție a artei lui Satana. Sufle-
vântului sfânt al lui Dumnezeu. Indiferent ce lucru bun
tele înșelate fac un pas, apoi sunt pregătite să facă și
poate încerca cineva să le atașeze, înseamnă totuși a ames-
alt pas. Satana nu dorește ca ei să renunțe la rugăciu-
teca sacrul cu profanul. Aceste metode nu pot avea nicio
ne și la menținerea unei forme a îndatoririlor religioa-
legătură cu Evanghelia pură a lui Isus.
se; pentru că în acest fel îi poate face mai folositori în
slujba lui. El unește capcane sofisticate și înșelătoare În efortul de a face ca metodele populare să pară bune,
cu experiența și ocupația lor și, în felul acesta, își îna- mulți au încercat să folosească Cuvântul lui Dumnezeu
intează cauza.” (SW, 28 iulie 1908) pentru a justifica folosirea lor. Dar cei care fac acest lu-
cru „împart drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15)
sau „răstălmăcesc Scripturile spre pierzarea lor” (2 Petru
Unele metode populare 3:16)?
Teatrul de păpuși este o formă veche de distracție. Deși Gândiți cu atenție. Sunt aceste mijloace cele mai potri-
a existat în Egipt înainte de exod, nu a devenit popular în vite pentru a comunica instrucțiunile divine sfinte? Sau
biserica creștină până în Evul Întunecat. Protestanții tim- coboară ele caracterul înalt al lui Dumnezeu și al Cuvân-
purii au respins aceste mijloace în instruire, așa cum au tului Său la nivelul distracției de rând? Interferează cu me-
făcut și pionierii adventiști. Notă: Este potrivit să arătați sajul distracția mijlocului folosit? Putem prezenta mesaje-
animale de jucărie naturale, realiste, care fac sunete rea- le Scripturii, care sunt solemne și cercetează inimile, prin
liste. Dar chiar și acestea pot fi folosite greșit atunci când metode care sunt făcute să amuze?
sunt doar o distracție sau atrag atenția numai spre mijlo-
cul folosit. Ce tip de gust dezvoltă sau încurajează aceste mijloace în
mințile fragile ale copiilor? Sunt ei atrași spre biserică sau
Clowning este o altă formă veche de distracție. Clovnii spre lume? Se vor opri ei la „binele” care era atașat de mij-
sunt comici al căror scop este să distreze. locul folosit? De ce am ispiti pe cineva să fie prieten cu lu-
mea și să-i imite obiceiurile? Vezi Matei 18:6.
Desenele animate sunt de obicei amuzante și sunt asocia-
te cu aventura și teatrul. Desenele exagerează, ridiculizea- „Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăj-
ză sau fac haz de ceva (în mod uzual sunt fictive). mășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lu-
mea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 4:4)

48
Unde este centrată atenția? Asupra sinelui sau asupra lui zice Domnul; nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi pri-
Isus? De exemplu, atunci când jucăm roluri din povestea mi. Eu vă voi fi Tată și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Dom-
noastră, cei mici nu pot să nu fie interesați de atenția pe nul Cel Atotputernic».”
care o primesc, de felul în care sunt îmbrăcați, al cui este
rândul și de socializarea cu prietenii lor – spre diminua- Condiția de a fi primit în familia Domnului se dobân-
rea înțelesului spiritual și al aplicației personale a poveștii. dește ieșind din lume și separându-ne de toate influ-
ențele ei molipsitoare. Poporul lui Dumnezeu trebuie să
A juca teatru este ceea ce lumea face atât de bine. Dar atingă un standard mai înalt. Noi trebuie să ne deosebim
este lecția biblică doar o piesă de teatru? Ne dorim noi de lume.” (FEC 480, 481)
ca ei să o „pună” și să o „dea jos” de pe ei ca un costum?
Chiar ne dorim ca ei să creadă că Biblia nu este reală? „Cei care mărturisesc a fi păzitori ai Sabatului și care în-
cearcă să formeze o unire între Hristos și Belial, care
Bun-simț – Un copil privind la ilustrații în stilul desene- se țin cu o mână de adevăr și cu cealaltă de lume, au
lor animate ale Bibliei a arătat o adâncă înțelegere atunci înconjurat pe copiii lor și au adus asupra comunității un
când a spus: „Orice copil știe că desenele animate merg la- nor și o atmosferă cu totul străină religiei și spiritului lui
olaltă cu lucrurile fantastice! Copiii vor privi aceste ima- Hristos.” (5M 52)
gini și vor crede că și poveștile biblice sunt fantastice!”
„Renghiurile, glumele și conversația lumească aparțin
Mijloacele lumești atrag atenția copiilor? Desigur. Dar lumii. Creștinii care au pacea lui Dumnezeu în inimi vor
înseamnă aceasta că ele sunt bune? Către ce sunt atrași co- fi voioși și fericiți fără a-și îngădui o purtare frivolă. În
piii? timp ce veghează în rugăciune, ei vor avea o seninătate și
În alegerea metodelor potrivite pentru câștigarea de sufle- o pace care îi va înălța deasupra a tot ceea ce nu este de
te, ar trebui să întrebăm: „Care sunt metodele lui Dumne- trebuință. Taina evlaviei, deschisă înaintea minții servului
zeu?” Doar sfatul Domnului este un ghid sigur. lui Hristos, îl va înălța pe acesta deasupra tuturor distrac-
țiilor pământești și senzuale. El va fi părtaș la natura di-
vină, eliberat de stricăciunea care există în lume prin pof-
Ce spune Dumnezeu? tă.” (3M 241)
„Religia curată a lui Isus cere de la cei care o îmbrăți- „Această splendoare, pompă și ceremonie exterioară, care
șează simplitatea frumuseții naturale și strălucirea rafina- nu fac decât să înșele dorințele sufletului bolnav de păcat,
mentului natural și a purității elevate mai degrabă decât constituie o dovadă a stricăciunii interioare. Religia lui
artificialul și falsul.” (3M 375) Hristos nu are nevoie de astfel de atracții pentru a o
„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia” (Romani recomanda. În lumina care strălucește de la cruce, creș-
12:2). tinismul adevărat se arată atât de curat și de atrăgător, în-
cât nicio decorare exterioară nu-i poate spori adevărata lui
„O mare orbire este asupra bisericilor și Domnul spu- valoare. Frumusețea sfințeniei, a unui duh blând și liniștit
ne poporului Său: «Cum se împacă Templul lui Dumne- este aceea care are valoare înaintea lui Dumnezeu. O reli-
zeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului Ce- gie a exteriorului este atrăgătoare pentru inima nere-
lui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui și voi umbla în născută.” (TV 566, 567)
mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul
Meu. De aceea: Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei,

„Este nevoie ca fiecare suflet să studieze Modelul, pe Isus Hristos. Cei care urmează meto-
dele Lui de lucru vor avea libertate în vorbire și seriozitate în maniere. Dar nimeni să nu creadă
că Dumnezeu va aproba o metodă care îi cere unui om să joace rolul unui clovn sau rolul unuia
care și-a pierdut mințile. Asemenea metode sunt total nefolositoare și nepotrivite. Este necesar
ca ei să studieze și să predice Cuvântul decât să joace un rol într-un mod senzațional, pentru a
atrage atenția oamenilor.” (ST, 19 martie 1894)

49
Copiii de vârstă primară
Copilul de vârstă primară (7-10 ani)… 8. Iubește puzzle-urile, testele, parabolele.
1. Este curios și are o creștere mintală rapidă. Creșterea 9. Crede cu toată inima și deplin dacă este încurajat, in-
fizică a încetinit. spirat și dacă i se oferă ocazia.
2. Poate sta nemișcat perioade lungi de timp. 10. Nu îi place să fie remarcat, are o inimă delicată.
3. Se bucură să scrie, să memoreze și să găsească versete 11. Începe să înțeleagă simbolurile.
în Biblie. 12. Îi place să cânte; îi place să învețe.
4. Învață să citească. 13. Se bucură de compania adulților interesanți (eroi) și
5. Are aspirații înalte – acum este timpul să-i influențați este influențat ușor de exemplul lor.
să fie lucrători pentru Dumnezeu. 14. Are un simț adânc al adevărului, al loialității, al bună-
6. Învață despre bani și cum să-i câștige – învățați-i des- tății și al dreptății.
pre zecimi și daruri. 15. Are o imaginație bogată, care este satisfăcută cel mai
7. Îi plac în mod special poveștile din natură, veștile mi- bine de poveștile reale din Biblie.
sionare și povești care au o continuare.

Sfaturi pentru menținerea unui comportament potrivit


1. Să aveți o atmosferă de reverență în sală. 6. Cereți altui instructor să ajute copilul agitat să se liniș-
2. Desemnarea locului va preveni deseori problemele. tească, în timp ce continuați lecțiunea.
Separați copiii care își distrag atenția unul altuia. 7. Dacă întreruperile continuă, ajutorul ar trebui să în-
3. Să aveți ajutoare care stau în spate sau cu copiii. depărteze copilul din sală.
4. Chemați câțiva copii pe rând când treceți de la o acti- 8. Vizitați copiii acasă în timpul săptămânii. Cunoaș-
vitate la alta, până ce toți sunt așezați în liniște. teți-i personal pe ei și părinții lor. Apoi, ca o echipă,
5. Nu ridicați vocea și nu amenințați un copil care se alcătuiți un plan prin care puteți ajuta copilul.
comportă nepotrivit – vorbiți calm în timp ce vă ru- 9. Cereți ajutorul copiilor.
gați pentru ajutor.

Sala Școlii de Sabat


Copiii răspund la o cameră luminată, veselă. Decorațiu- Organizare de bază:
nile simple, cu gust și în armonie cu sfințenia locului de 1. Lumină – lumina naturală venită de la o fereastră este
închinare vor invita la respect și reverență. cea mai bună.
Plănuiți un punct central pe care copiii să-l vadă atunci 2. Aer – o ventilație bună tot timpul. Folosiți un dezumi-
când intră în sală. dificator dacă este umezeală.
Când spațiul permite, așezați zone diferite, mese sau sta- 3. Pereții – curați sau în culori pale.
ții pentru daruri, lecțiune, activități la măsuțe. Fiecare loc 4. Perdele/jaluzele – curate, culori deschise, să funcțio-
ar trebui pregătit înainte ca copiii să se mute în acea zonă. neze.
Pregătiți sala în avans. Să aveți toate cele necesare la lo- 5. Covor – oferă confort și diminuează zgomotul.
cul lor și în ordine pentru a fi folosite înainte de diminea- 6. Mese și scaune – durabile și să aibă înălțimea potri-
ța de Sabat. vită.
Curățați sala de îngrămădeală. Puneți obiectele oriun- 7. Tablă – să fie la nivelul ochilor.
de, dar nu în câmpul vizual al copiilor. Dumnezeu este 8. Dosar – hârtii, materiale de rezervă.
autorul frumuseții, al sfințeniei și al ordinii. 9. Depozit – organizat, ușor accesibil, în afara câmpu-
Decorațiuni: Decorațiunile naturale, potrivite sezonului lui vizual.
au un efect de liniștire asupra copiilor și oferă schimbări 10. Inventar – aruncați sau înlocuiți materiale vechi, stri-
plăcute de-a lungul anului. Păstrați decorațiunile curate, cate, rupte, mototolite sau deteriorate.
simple și atrăgătoare. 11. Pian – acordat.
NOTĂ: Nu folosiți decorațiuni ca pentru o petrecere 12. Curățenie – faceți curat regulat. Fiți atenți la colțuri.
sau obiecte amuzante – Moș Crăciun, iepurașul de Paș-
te, Halloween și animale de tip Disney. Decorațiuni-
le lumești încurajează o atmosferă lipsită de reverență.
„În mintea copiilor, chiar noțiunea de Sabat ar trebui să fie
legată de frumusețea lucrurilor naturale.” (Ed 251)
50
Idei pentru decorațiuni în funcție de anotimpuri
*Pot fi agățate de tavan – departe de zona unde se circulă

Primăvară Toamnă
(martie-mai) (septembrie-noiembrie)
Copaci cu frunze verzi Frunze de toamnă
Flori de primăvară Ghinde
Picături de ploaie* Dovleci
Curcubeu* Veverițe, alune
Păsări* Curcan
Fluturi* Știuleți de porumb
Pui de animale Flori de toamnă
Mic iaz Fân – balot mic
Vară (iunie-august) Iarnă
Copaci cu frunze verzi (decembrie-februarie)
Soare*, nori* Zăpadă
Flori de vară Fulgi de zăpadă*
Fructe/legume Țurțuri
Pești, broaște, rațe Brazi
Păsări/cuiburi Conuri de pin
Fluturi* Urși/căprioare hibernând
Plasă de pește/pește Hrănitor de păsări & păsări
Alge de mare/scoici

51
InteresPersonal
Taking personal manifestat
Interest pentru
infiecare
Eachcopil
Child
„Instructorii să știe că orice dificultate ar întâmpina trebuie s-o rezolve în felul lui Hristos. Nu răspunde cu împotrivire
la împotrivire.
“Let Vei avea
teachers feel that,de-a face cu the
whatever încăpățânare,
character indolență
of the și“Th lipsă de seriozitate.
e Lord În orice
will recognize andsituație critică,
bless the poartă-te
humble workercu
bunătate și dragoste. Prin răbdare și control de sine, păstrează afecțiunea elevilor. Fă-i să
difficulty, they must meet it in the spirit of Jesus. Do not who has a teachable spirit, a reverential love for truth priceapă că în tot ceea ce faci
urmărești binele lor. Arată-le
meet combativeness că ai încredereYou
with combativeness. în ei.
willVizitează-i
have and în casele lor și invită-i
righteousness, pe la tine.
wherever suchArată-le
a worker că-imay
iubești
be.nuIf
numai în cuvinte, ci în fapte și adevăr.” (SȘS
to deal with willfulness, stubbornness, indolence, and 174) you are thus, you will show a care for your scholars by
„Dumnezeu
frivolity; butvaunder
primi all
și binecuvântarea
emergencies manifestlucrătorului umil, gatamaking
kindness să învețe, care are
special dragoste
efforts pentru
for their adevăr You
salvation. și neprihănire,
will come
oriunde s-ar afla el. Dacă ești unul ca acesta,
and love, and by patience and self-control, keep your vei arăta o grijă deosebită pentru elevi, făcând eforturi
close to them in loving sympathy, visiting them pentru salvarea lor.
at their
Vei
holdveni aproape
upon yourdepupils’
ei simțind împreună
affection, and cu letei,them
îi vei have
vizita acasă,
homes,vei înțelege
learningadevărata
their truelor situație discutând
condition cu ei des-
by conversing
pre experiențele lor cu privire la lucrurile lui Dumnezeu și îi vei purta pe brațele
reason to know that your whole desire is to do them with them concerning their experience in the things credinței spre tronul Tatălui.” (SȘS 76)
of
Următoarea relatare de A.G. Daniels, președintele
good. Show your scholars that you have confidence in Conferinței Generale între 1901 și 1922, ilustrează influența
God, and you will bear them in the arms of your faith lucrării
personale
them. Visit cu them
copiii. at
Copil
theirfiind,
homes,Daniels
and și-a predat
invite them inima
to luito Dumnezeu
the throneși of
a fost
the botezat.
Father” La (CSWscurt76).
timp după botez, a
devenit foarteLet
your home. descurajat.
it be seenElthatscrie:you love them not only
in word, but in deed and in truth” (CSW 174).

The following story by A. G. Daniells, General Conference president from 1901–1922, illustrates the far-
A fost o perioadă în experiența mea – li se întâmplă și băieților astfel de lucruri – când am fost foarte descurajat. Mă
reaching influence of personal labor for children. As a child, Daniells gave his heart to God and was baptized.
autocondamnam deoarece nu mă rugam, nu încercam suficient.
Shortly after his baptism, he became very discouraged. He writes,

Așa că,
There atunci
camecând
an houra venit
in mytimpul în cadrul întâlnirii
experience—there come să El a întrebat:
I would like „De ce?”you.”
to help
dăm mărturie, așa cum făceam de obicei, m-am abținut, Am răspuns: „Nu sunt tipul de băiat
to boys such times—when I was awfully discouraged. I said, “I do not think there is any
deoarece mă simțeam vinovat. Dar am spus: „O să fac care să fie creștin. Nu o pot face. Am
I felt self-condemned, for I was not praying. I was help for me.”
mai bine săptămâna aceasta; și apoi pot da mărturie săp- încercat și am eșuat. Am renunțat.”
not trying very hard. He asked, “Why?”
tămâna viitoare, cu o conștiință împăcată, cu un simță- El mi-a spus: „Nu ai cum să renunți!”
So when it came to bearing testimony in the I replied, “I am not the kind of
mânt de decență.” „Oh, da. Am renunțat”, i-am spus eu.
meeting, as we used to do, I refrained, because I felt boy to be a Christian. I cannot do it.
Săptămâna următoare am uitat și, când a venit următo- Dar el a insistat. „Nu trebuie. Vrei să te
guilty. But I did say, “I will do better this week; and I have tried and failed. I have given it up.”
rul Sabat, mi se părea că făcusem mai rău decât nicioda- rogi împreună cu mine în această săptămână?”
then I can testify next week, with a good conscience,
tă. Am spus: „Trebuie să mai încerc o dată.” AveamHe mare
said, “You will în
încredere notrugăciunea
give it up,acelui
will you?”
bărbat și mă
with someurmătoare
Săptămâna feeling of adecency.”
fost și mai rău; și la venirea ace- “Oh, yes,”
gândeam că, dacăI said,
el se“I va
have.”
ruga pentru mine, voi încer-
I forgot through
lui Sabat, mi-am pierdut curajul the week; andspus
și am whencă nuthe
sunt next
fă- Butcăhel-am
ca; așa urged,
privit“You must
și i-am spus:not. Nowvăwill
„Dacă youpentru
rugați not
Sabbath came, it looked to me as though
cut să fiu creștin. Nu sunt tipul de băiat care să fie creș- I had done join me in prayer
mine, voi încerca.” this week that you will try?”
worse
tin. Voi than ever. I said, “I will have to give it another
renunța. I hadși-a
Bătrânul greatpusconfi dence
brațele in that
în jurul meuman’s
și s-a prayers, and
aplecat aproa-
trial.”
La finalul întâlnirii, am plecat rapid din acel loc ca ni- thought that if he would pray for me,
pe de mine și mi-a spus: „Mă voi ruga pentru tine în I would try;fi-
meniTh săe nu
next week,
poată I got
vorbi cuon still Mergeam
mine. worse; anddirect
whenacasă;
that and so
ecare zi.ISă
looked
te rogiupși to
tu him,
și știuand said, “If you
că Domnul te vawill pray
ajuta.”
Sabbath
dar afară eracame,mamaI sankmea,downcu careandtrebuia
said I săwasmerg
not demade
fie- for me,
Când amI venit
will try.”
la întâlnire în următorul Sabat, aveam pe
to live a Christian, I was not the type
care dată acasă. M-am dus după colțul bisericii și am stat of boy for a Th e old man
buze o cântare nouă. putDumnezeu
his arms around
venise lame, mineandîn got
acea
Christian,
acolo I would give it up.
descurajat. down closeșitoacel
săptămână me,bătrân…
and said,m-a “I will praydin
ridicat for adâncimile
you every
When the
Prezbiterul bătrân, meeting
cu părulclosed,
alb alI shot outaofvenit
bisericii the șiplace,
mi-a day. mai
celui You întunecat
pray, andlocI în know
care that
m-amthe Lord will
scufundat help
vreodată
so no
spus: one could
„Arthur, speak Vreau
te căutam. to me.să Itewas văd.”going straight you.”
de când începusem să fiu creștin.
home;
Îmi vorbea butfoarte
there blând:
was my mother,
„Sunt withdewhom
interesat I must
tine, Arthur. DinWhen I came to
acel moment, numeeting
am mai next ajunsSabbath,
niciodatăI într-un
had a
walk
Am home că
observat always. I wentînaround
nu ai vorbit the corner în
cadrul întâlnirilor of ulti-
the new song
punct in my
în care mouth.
să spun: „NuGod visited me
voi încerca.” În that
toateweek,
încer-
church
mele trei and stood there, downcast.
Sabate.” and that
cările, old manși…
dificultățile lifted me care
descurajările fromauthe depths
venit, of
am spus
Am Th e old „Nu.”
răspuns: white-haired elder of the church came the darkest place
întotdeauna: into which
„Voi încerca I have
din nou; voiever sunk
sta cu fațasince I
întoar-
Elaround,
a spus:and „Vreau să știu
he said ce problemă
to me, “Arthur, Iai. amAșlooking
vrea săforte să către Sion.”
started to be a Christian.
ajut.”
you; I want to see you.” – Leaders
From of Men,
that de May
time I have Kuhn,
neverpp.reached
23, 24 the place
Am Hespus:spoke
„Nu cred
verycăkindly:
există vreun
“I amajutor pentruinmine.”
interested you, where I said, “I will not try.” In all the trials and
Arthur. I have noticed that you have not been difficulties and discouragements that have come, I
speaking in meetings now for three services.” have always said, “I will try again; I will stand with
I replied, “No.” my face toward Zion.”
He said, “I want to know what is the trouble. —Leader of Men, by May Kuhn pp. 23, 24
G Cartea 3
h
i
d Primară
An B • Trimestrul 3 • Nr. 27–39

i
n Conținut
Tabele, diagrame....................................................... 2
s Fișe de activități și răspunsuri.................................... 6
Fișe texte de memorat.............................................. 20

t Semne de carte ....................................................... 27

r
u Materiale ajutătoare pentru instructori

c Cartea 1 – Ghidul instructorului


Cartea 2 – Lecțiunile pentru copii

t
Cartea 3 – Șabloane de multiplicat (această carte)

o
r Primary My Bible First Teaching Helps Copyright © 2016 My Bible First
Toll-Free: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

i Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.


All pages in this book may be duplicated for local church or personal home use.
2
Titlu Data Text de memorat Referințe biblice /studiu suplimentar*

#27 – Surpriza fericită a lui Dumnezeu Matei 3:3 Luca 1:1-25; 57-80; 3:2-18
HLL pag. 97-108

#28 – Secretul special al unui înger Matei 1:21 Matei 1; Luca 1:26-56
HLL pag. 19-38
#29 – Dumnezeu cu noi Luca 2:14 Luca 2:1-38
HLL pag. 43-58
#30 – Conduși de o stea Ieremia 29:13 Matei 2:1-18
HLL pag. 59-67
#31 – Copilul Isus Luca 2:52 Luca 2:39-52
HLL pag. 68-83
#32 – Isus, Exemplul nostru Marcu 16:16 Matei 3
HLL pag. 84-92; 109-113
#33 – Trei ispite teribile Matei 4:4 Matei 4:1-11; Luca 4:1-13
HLL pag. 114-131
#34 – Chemarea ucenicilor Ioan 2:5 Ioan 1:35-51; 2:1-12
HLL pag. 132-153
#35 – Isus curăță Templul Leviticul 26:2 Ioan 2:13-22; 3:1-21
HLL pag. 154-177
#36 – Credincios până la moarte Apocalipsa 2:10 Marcu 6:14-29; Ioan 4:46-54
HLL pag. 178-182; 196-200; 214-225
#37 – Salvatorul respins Matei 12:12 Ioan 5; Luca 4:16-30
HLL pag. 201-213, 236-243
#38 – Isus învăța și vindeca Isaia 43:1 Luca 5:1-11; 4:31-37; 5:12-16
HLL pag. 244-266
Grădiniță/Primară – An B • Trimestrul 3

#39 – Isus, Prietenul păcătoșilor Marcu 2:7 Marcu 2:1-17


HLL pag. 267-280; 290-297

*Abrevieri: PR – Profeți și regi; Ed. – Educație. Paginile sunt din original.


Diagrama textelor de memorat – An B • Trimestrul 3
B–27 „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” Matei 3:3

B–28 „Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
Matei 1:21

B–29 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
Luca 2:14

B–30 „Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” Ieremia 29:13

B–31 „Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.” Luca 2:52

B–32 „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit.” Marcu 16:16

B–33 „Este scris: ’Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu’.” Matei 4:4

B–34 „Să faceţi orice vă va zice.” Ioan 2:5

B–35 „Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul.”
Leviticul 26:2

B–36 „Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” Apocalipsa 2:10

B–37 „De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” Matei 12:12

B–38 „Te chem pe nume: eşti al Meu.” Isaia 43:1

B–39 „Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” Marcu 2:7

Moduri amuzante și ușoare de a memora


1. Scrie fiecare cuvânt sau propoziție pe o bucată separată de hârtie. Pune-le în ordine pe podea
sau pe masă. Citește versetul. Apoi îndepărtează câte o bucată de foaie și repetă versetul până
când îl poți recita din memorie. Variație: amestecă hârtiile și apoi așază-le în ordine.
2. Scrie versetul pe o tablă. Spune versetul. Apoi șterge un cuvânt și spune versetul. Continuă să
ștergi câte un cuvânt și să repeți versetul.
3. Spune fiecare verset în timp ce dai paginile din broșura cu textele de memorat.
4. Membrii familiei spun pe rând următorul cuvânt din verset.
5. Cântați textul de memorat în familie.
6. Desenează imagini simple pentru a ilustra versetul. Spune versetul, uitându-te la imagini.
7. Scrie prima literă din fiecare cuvânt în ordine. Apoi spune versetul, privind la fiecare literă.

3
4
Foaie de prezență

data
Nume:_________________________

Am venit la Școala de Sabat.

Mi-am adus Biblia la Școala de Sabat.

Am studiat lecția din această săptămână.

Am învățat textul de memorat.

data
Nume:_________________________

Am venit la Școala de Sabat.

Mi-am adus Biblia la Școala de Sabat.

Am studiat lecția din această săptămână.

Am învățat textul de memorat.


Foaie cu sarcini pentru trimestrul __ al anului____
Sarcină Nume Dată Comentarii

Persoana
care
întâmpină

Secretar

Lider

Asistent

Ajutoare

Povestea
biblică

Vestea
misionară

Pianist

Contactare
membri
absenți

Curățare
cameră

5
Ce spune Biblia despre…

Pregătirea inimilor noastre


• Ioan Botezătorul a avut o lucrare specială de îndeplinit.
Citiți despre ea în Luca 3:3-14.
• Cum putem „să pregătim calea Domnului”? Ce trebuie
îndepărtat din inima noastră pentru ca Domnul Isus să
poată locui în ea? Anulează cu un „X” acele lucruri!

lipsa ie impertinența
rtării a
f are
egoismul â m
îng
s c u l tarea
nea
iubirea
iunea d
î n ș e l ă c nu de D e plăceri,
umneze
ura u
mândria
rea
n a nemulțumirea
ățâ
p

în iubirea
sim furtul
pli
indiferența a tat
fi nțeni ea
s
ința
îngădu e
blândețea de sin
păcatul onestitatea
credincioșia um
amab ilin
ilitate ța
a
ul a rea
ism întrajutor dispoziția
ru
alt de a împărți
l cu alții
ascultarea mulțumirea nt rolu
co
auto

6 Fișă de activitate pentru grupa Primară B–27


Ce spune Biblia despre…

A fi gata pentru Isus


Cum mă numesc eu? Scrie răspunsul pe spațiul liber.

1. ______________________________ (Luca 1:19, 26)


Eu sunt îngerul care i-a vizitat pe Zaharia și Ana
și le-a transmis mesaje de la Dumnezeu.

2. ______________________________ (Luca 1:12)


Eu am fost un preot care a vorbit cu îngerul Gabriel în Templu.

3. ______________________________ (Luca 1:13)


Eu am fost mama unui profet special. Când acesta s-a născut,
eu eram foarte în vârstă.

4. ______________________________ (Luca 3:2)


Eu am fost pruncul-minune care s-a născut când amândoi
părinții mei erau foarte în vârstă. Misiunea mea a fost „să pregătesc
calea Domnului”.

5. ______________________________ (Luca 1:27)


Eu nu eram căsătorită, dar îngerul Gabriel mi-a spus că urma să fiu mama
Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu.

6. ______________________________ (Matei 1:20)


Eu am fost un urmaș al regelui David. Un înger mi-a spus să o iau de soție
pe Maria. Copilașul pe care L-a născut ea a fost Fiul lui Dumnezeu.

7. ______________________________ (Matei 1:21)


Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Am devenit om ca să-i pot salva pe oameni de
păcatele lor.

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–28

7
Ce spune Biblia despre…

Pruncul Isus
Numerotează următoarele evenimente în ordine cronologică! În fiecare
secţiune, notează cu „1” ce s-a întâmplat la început, cu „2” ce s-a întâmplat
apoi, și cu „3” ce s-a întâmplat la sfârșit.
1. Luca 1:11, 26, 27; Matei 1:18-20
_____ Un înger a vorbit cu Zaharia în Templu.
_____ Un înger i-a spus Mariei că urma să fie mama Domnului Isus.
_____ Un înger i-a spus lui Iosif să o ia de soție pe Maria.
2. Luca 2:1-7
_____ S-a născut Domnul Isus.
_____ O lege nouă poruncea ca fiecare om să plătească o taxă
în cetatea lui natală.
_____ Iosif și Maria au mers la Betleem.
3. Luca 2-8-16
_____ Păstorii au ascultat frumosul cântec de laudă al îngerilor.
_____ Păstorii s-au grăbit să-L vadă pe Pruncul Isus.
_____ Un înger le-a dus unor păstori vestea că Se născuse Mesia.
4. Luca 2:20-22
_____ Păstorii au povestit și altora că Se născuse Domnul Isus.
_____ Iosif și Maria L-au luat cu ei pe Domnul Isus la Ierusalim.
_____ La opt zile de la nașterea Lui, Pruncul Mariei
a primit numele „Isus”.
5. Luca 2:22-38
_____ Simeon L-a văzut pe Domnul Isus și
a adus laudă lui Dumnezeu.
_____ Preotul care L-a consacrat pe
Domnul Isus în Templu.
_____ Ana L-a văzut pe Domnul Isus și
a adus laudă lui Dumnezeu.

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–29


8
Ce spune Biblia despre…

Îngeri
Completează căsuțele cu răspunsurile corecte!

1. Îngerul, cu numele …………………, a vorbit cu preotul


…………………… în Templu și i-a spus că urma să fie tatăl unui profet
special. Luca 1:11,12,19

2. Șase luni mai târziu, ………………. a mers la ……………………. să


vorbească cu o femeie pe nume…………………… Îngerul i-a spus că ea
urma să fie mama lui ………….., Mesia. Luca 1:26-33

3. Un înger l-a vizitat pe ……………….. și i-a spus să se căsătorească


cu …………… Copilașul pe care urma să-L nască ea era Fiul lui
…………………… Matei 1:20,21; Luca 1:35

4. Iosif și Maria au mers la Betleem. În noaptea când S-a născut


Isus, un înger a apărut și a spus unor ………………………..
că Se născuse Domnul Isus. Apoi au apărut mulți
………………………. care au cântat o cântare specială.
Luca 2:8-14

5. Într-o țară îndepărtată, niște înțelepți (magi) au


văzut pe cer o ……………… nouă. Nu știau exact
ce este. În realitate, steaua era un grup de îngeri
strălucitori. Steaua i-a condus până acolo unde Se
afla ………………….. Matei 1:21; 2:2,11

6. Un înger l-a avertizat pe Iosif să fugă în …………….,


pentru ca Domnul Isus să fie păzit de împăratul
………………….. Matei 2:13

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–30


9
Ce spune Biblia despre…

Copilul Isus
Domnul Isus a venit pe Pământ ca să ne arate cum este Dumnezeu.
El spune: „Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl?” (Ioan 14:9).
Cum este Dumnezeu? Cum a fost Domnul Isus când era copil?
Citește versetele de mai jos și scrie răspunsurile pe spațiile libere!

1. Matei 14:14 6. Luca 6:35, 36


m ______________________ b _______________________
m ______________________
2. Psalmii 11:7; 34:8
d _______________________ 7. 2 Petru 3:9
b _______________________ î___________ r____________

3. Evrei 7:26
8. 1 Ioan 3:3; 4:16
s _______________________
c _______________________
n _______________________
d _______________________
f__________ p____________
d__________ d__ p________
9. 1 Corinteni 10:13
4. Matei 5:48 c _______________________
d _______________________

5. Apocalipsa 15:3 10. Vreţi să fiţi ca Isus?


d _______________________ ________________________
a _______________________

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–31

10
Ce spune Biblia despre…

Cum putem să biruim


Citește textele biblice și completează spațiile libere!

1. Psalmii 119:9-11 – „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndrep­tân­-


du-se după ________ Tău. Te caut din _____ inima mea; nu mă lăsa să
mă abat de la poruncile Tale. ________ Cuvântul Tău în inima mea,
ca să ____________ împotriva Ta!”
2. 1 Corinteni 10:13 – „Și Dumnezeu, care este credincios, __ va îngădui
să fiţi ________ peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi
________ să ieșiți din ea, ca s-o puteţi răbda.”
3. 1 Corinteni 15:57 – „Dar mulţumiri fie aduse lui ____________, care ne
dă _________ prin Domnul nostru _______ Hristos!”
4. Marcu 14:38 – „________ şi _________, ca să nu cădeţi în ispită; duhul
este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
5. Iacov 4:7 – „___________ dar lui Dumnezeu. ______________ Diavolului,
şi el __ fugi de la voi.”
6. 1 Ioan 5:4 – „Oricine este născut din Dumnezeu ______ lumea; şi ceea ce
câştigă biruinţa asupra lumii este ________ noastră.”
7. Evrei 4:14-16 – „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care
a străbătut cerurile, pe ____, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în
mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de
slăbiciunile noastre, ci unul care în _______ lucrurile a fost ispitit ca şi
noi, dar fără ____. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul
harului ca să căpătăm ________ şi să găsim har, pentru ca să fim _______
la vreme de nevoie.”

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–32


11
Ce spune Biblia despre…

Răsplata biruitorului
Citește versetele de mai jos și completează spațiile libere.

1. Matei 10:22 – „Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cine va
răbda până la ______ va fi _______.”
2. Iacov 1:12 – „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit
bun, va primi ______ _____ pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L
iubesc.”
3. Apocalipsa 2:7 – „Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul:
«Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din _______ ________, care este
în raiul lui Dumnezeu».”
4. Apocalipsa 2:11 – „Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul:
‚Cel ce va birui ____________ nu va fi vătămat de a doua _______.’”
5. Apocalipsa 2:17 – „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din ____
ascunsă şi-i voi da o ______ albă, şi pe piatra aceasta este scris un
_____ nou, pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care-l primeşte.”
6. Apocalipsa 3:5 – „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în _____ albe.
Nu-i voi şterge _________ numele din cartea ______ şi voi mărturisi
numele lui înaintea _______ Meu şi înaintea _________ Lui.”
7. Apocalipsa 3:21 – „Celui ce va birui, îi voi da să ____ cu Mine pe
_______ Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui de domnie.”
8. Apocalipsa 21:7 – „Cel ce va birui va _______ aceste lucruri. Eu voi fi
_________ lui şi el va fi ____ Meu.”

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–33


12
Ce spune Biblia despre…

Primii ucenici ai Domnului Isus


Citește versetele de mai jos și completează puzzle-ul! (În cazul substantivelor
comune, se folosește forma la nominativ, nearticulat, singular sau plural, după
caz – nota trad.) (O = orizontal; V = vertical)
Ioan 1:35,36 – Într-o zi, când Ioan Botezătorul era împreună cu doi dintre
(4-O) lui, Domnul Isus a trecut prin apropriere. Ioan a spus: „Iată (7-V) lui
Dumnezeu!”
Ioan 1:37-39 – Cei doi bărbați L-au urmat pe (9-V), ca să vadă unde locuiește,
și au petrecut toată ziua împreună.
Ioan 1:40-42,44 – Unul dintre ucenici se numea Ioan. Celălalt se numea (3-O).
Andrei s-a grăbit să-i spună și lui Simon, cu care era (2-V), că Domnul Isus este
(1-O). Isus i-a pus lui Simon numele „Chifa” sau „(5-V)”.
Ioan 1:43-45 – A doua zi, Domnul Isus l-a găsit pe (5-O) și i-a spus: „(6-V) după
Mine!” Apoi Filip l-a găsit pe prietenul lui, (8-V), și l-a adus la Isus. Petru, Andrei
și Filip erau toți din aceeași cetate, și anume (2-O).
Petru, Andrei, Filip, Ioan și Natanael au fost primii cinci ucenici ai Domnului
Isus.
8 2

6 3

5 5

4 9

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–34


13
Ce spune Biblia despre…

Nașterea din nou


• Citește fiecare text biblic!
• Încercuiește răspunsul corect din paranteză!
1. Ieremia 13:23
Prin forțele noastre și depunând toate eforturile, noi (putem; nu putem)
să facem binele.
2. Romani 12:2
Când suntem născuți din nou, Dumnezeu ne înnoiește (corpul; mintea).
3. Tit 3:4,5
(Duhul Sfânt; Faptele noastre bune) schimbă inima noastră.
4. Ezechiel 36:26,27
Nașterea din nou este ca și când am primi o/un (inimă; suflet) nouă/nou.
Când suntem născuți din nou, Duhul Sfânt ne ajută să (respectăm;
să ignorăm) legea lui Dumnezeu.
5. Ezechiel 3:19
Dacă nu-L lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe, vom (muri; trăi) veșnic.
6. 2 Corinteni 5:17
Când Dumnezeu ne schimbă, noi (suntem; nu suntem) complet altfel.
7. Romani 6:4
Nașterea din nou este ca și când am muri și apoi am primi o viață
(veche; nouă).
8. Efeseni 4:22-24
Când Dumnezeu ne transformă într-un „om nou”, noi vom
(păstra; abandona) vechiul nostru mod de gândire și acțiune.
9. Efeseni 5:25-27
Dumnezeu folosește (ideile omului; Cuvântul lui Dumnezeu)
pentru „a-i curăța” pe oameni, până când păcatele
(vor dispărea de tot; vor mai rămâne câteva).

14 Fișă de activitate pentru grupa Primară B–35


Ce spune Biblia despre…

A suferi pentru Domnul Isus

„Ferice

de cei __________

din pricina _____________,

căci a lor este __________ __________!”

Matei 5:10

„Nu te ______ nicidecum

de ce ai ________________. (...)

Fii ____________ până la ________,

şi-ţi voi da __________

________.”

Apocalipsa 2:10

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–36 15


Ce spune Biblia despre…

Lucrarea Domnului Isus


Citește Isaia 61:1-3, apoi completează spațiile libere!

„________Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci ______

M-a ___ să aduc veşti ____ celor _________: El M-a trimis să ______

pe cei cu ______ zdrobită, să vestesc _________ slobozenia şi

__________ de război __________; să vestesc un an de îndurare

al Domnului şi o zi de răzbunare a ________________ nostru;

să _________ pe toţi cei ___________; să dau celor întristaţi

din Sion, să le dau o ___________ împărătească, în loc de cenuşă,

un untdelemn de _________, în locul plânsului, o haină de _______,

în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai ___________”,

„un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”

16 Fișă de activitate pentru grupa Primară B–37


Ce spune Biblia despre…

Pește
Citește fiecare referință biblică de mai jos
și potrivește-o cu propoziția corectă!

A. Geneza 1:21 E. Iona 2:10


B. Deuteronomul 27:10 F. Luca 5:4-6
C. Iov 12:7-10 G. Evrei 1:1-3
D. Psalmii 50:10,11

1. ____ Dumnezeu a făcut toți peștii.

2. ____ Dumnezeu poate să spună peștilor ce să facă, iar ei


Îl ascultă.

3. ____ Toate animalele Îi aparțin lui Dumnezeu.

4. ____ Domnul Isus a creat toate lucrurile și El le susține pe


toate, inclusiv peștii.

5. ____ Când Petru a ascultat de porunca Domnului Isus,


Acesta i-a umplut năvodul cu pești.

6. ____ Putem să învățăm lucruri importante de la pești și


de la oricare altă creatură a lui Dumnezeu.

7. ____ Ar trebui să fim foarte atenți și să ascultăm de vocea


Domnului. Ar trebui să facem tot ce spune Dumnezeu.

Nu ar trebui să ascultăm de Dumnezeu


chiar mai bine decât o fac peștii?

Fișă de activitate pentru grupa Primară B–38 17


Ce spune Biblia despre…

Iertare
1. 2 Cronici 7:14 – „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu
se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va __ __ __ __ __ de la căile
lui rele – îl __ __ __ asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.”

2. Psalmii 86:5 – „Căci Tu eşti __ __ __, Doamne, __ __ __ __ să ierţi şi plin de


îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.”

3. Psalmii 103:2,3 – „Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita __ __ __ __ __ __ __


din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă __ __ __ __ __
bolile tale.”

4. Isaia 55:6,7 – „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate __ __ __ __; chemaţi-L


câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se
__ __ __ __ de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el,
la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.”

5. Ieremia 31:34 – „Le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de
__ __ __ __ __ __ __ __ lor.”

6. Marcu 2:10 – „Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are __ __ __ __ __ __ pe pământ


să ierte păcatele.”

7. Efeseni 1:7 – „În El avem răscumpărarea, prin __ __ __ __ __ __ __ Lui, iertarea


păcatelor, după bogăţiile __ __ __ __ __ __ __ Său.”

8. 1 Ioan 1:9 – „Dacă ne __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ păcatele, El este credincios


şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne __ __ __ __ __ __ de orice nelegiuire.”

9. Efeseni 4:32 – „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi __ __ __ __ __ __ __


-__ __ unul pe altul, cum v-a __ __ __ __ __ __ şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”

Vrei să citești o altă promisiune foarte specială? Citește Psalmii 103:8-14!

18 Fișă de activitate pentru grupa Primară B–39


Răspunsuri la fișele de recapitulare a lecțiilor

Fișa de activitate B-27 Fișă de activitate B-32 Fișă de activitate B-36


lipsa iertării; neascultarea; 1. Cuvântul; toată; strâng; 1. „Ferice de cei prigoniţi din
înșelăciunea; mândria; nu păcătuiesc pricina neprihănirii, căci a lor
încăpățânarea; indiferența; păcatul; 2. nu; ispitiți; mijlocul este Împărăţia cerurilor!”
egoismul; ura; impertinența; 3. Dumnezeu; biruința; Isus 2. „Nu te teme nicidecum de ce
îngâmfarea; iubirea de plăceri, nu 4. vegheați; rugați-vă ai să suferi (…). Fii credincios
de Dumnezeu; nemulțumirea 5. supuneți-vă; împotriviți-vă; va până la moarte, şi-ţi voi da
6. biruie; credința cununa vieţii.”
Fișă de activitate B-28
7. Isus; toate, păcat; îndurare;
1. Îngerul Gabriel Fișă de activitate B-37
ajutați
2. Zaharia „Duhul Domnului Dumnezeu
3. Elisabeta Fișă de activitate B-33 este peste Mine, căci Domnul
4. Ioan Botezătorul 1. sfârșit; mântuit M-a uns să aduc veşti bune celor
5. Maria 2. cununa vieții nenorociţi: El M-a trimis să vindec
6. Iosif 3. pomul vieții pe cei cu inima zdrobită, să vestesc
7. Isus 4. nicidecum; moarte robilor slobozenia şi prinşilor de
5. mana; piatră; nume război izbăvirea; să vestesc un an
Fișă de activitatea B-29
6. haine; nicidecum; vieții; Tatălui; de îndurare al Domnului şi o zi de
1. 1, 2, 3 îngerilor răzbunare a Dumnezeului nostru; să
2. 3, 1, 2 7. șadă; scaunul mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau
3. 2, 3, 1 8. moșteni; Dumnezeul; fiul celor întristaţi din Sion, să le dau
4. 1, 3, 2 o cunună împărătească, în loc de
5. 2, 1, 3 Fișă de activitate B-34
cenuşă, un untdelemn de bucurie,
1-O Mesia în locul plânsului, o haină de laudă,
Fișă de activitate B-30
2-O Betsaida în locul unui duh mâhnit, ca să fie
1. Gabriel; Zaharia 2-V frate
2. Gabriel; Nazaret; Maria; Isus numiţi‚ ’terebinţi ai neprihănirii’,
3-O Andrei ’un sad al Domnului’, ca să
3. Iosif; Maria; Dumnezeu 4-O ucenicii
4. păstori; îngeri slujească spre slava Lui.”
5-O Filip
5. stea; Isus 5-V Petru Fișă de activitate B-38
6. Egipt; Irod 6-V vino 1. A
Fișă de activitate B-31 7-V Mielul 2. E
1. milos 8-V Natanael 3. D
2. drept; bun 9-V Isus 4. G
3. sfânt; nevinovat; fără pată; 5. F
Fișă de activitate B-35
despărțit de păcătoși 6. C
1. nu putem 7. B
4. desăvârșit 2. mintea
5. drept; adevărat 3. Duhul Sfânt Fișă de activitate B-39
6. bun; milostiv 4. inimă; să respectăm 1. abate; voi
7. îndelung răbdător 5. muri 2. bun; gata
8. curat; dragoste 6. suntem 3. niciuna; toate
9. credincios 7. nouă 4. găsi; lase
10. da 8. abandona 5. păcatele
9. Cuvântul lui Dumnezeu; vor 6. putere
dispărea de tot 7. sângele; harului
8. mărturisim; curețe
9. iertați-vă; iertat

19
20
Surpriza fericită a lui Dumnezeu
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.

Fișă Text de memorat - Primară B–27


21
Secretul special al unui înger Dumnezeu cu noi
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos! Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat. Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.
Fișă Text de memorat - Primară B–28 Fișă Text de memorat - Primară B–29
22
Conduși de o stea
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Copilul Isus
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi,
când repeți textul de memorat. Încercuiește câte o imagine în fiecare zi,
când repeți textul de memorat.

Fișă Text de memorat - Primară B–30 Fișă Text de memorat - Primară B–31
23
Isus, Exemplul nostru Trei ispite teribile
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos! Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat. Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.
Fișă Text de memorat - Primară B–32 Fișă Text de memorat - Primară B–33
24
Chemarea ucenicilor Isus curăță Templul
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos! Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat. Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.

Fișă Text de memorat - Primară B–34 Fișă Text de memorat - Primară B–35
25
Credincios până la moarte
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Salvatorul respins
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.
Fișă Text de memorat - Primară B–36 Fișă Text de memorat - Primară B–37
26
Isus învăța și vindeca Isus, Prietenul păcătoșilor
Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos! Scrie textul de memorat pe rândurile de mai jos!
Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, Încercuiește câte o imagine în fiecare zi, când repeți textul de memorat.
când repeți textul de memorat.

Fișă Text de memorat - Primară B–38 Fișă Text de memorat - Primară B–39
Isus
Isus
era mereu
studia Biblia
ascultător
în fiecare zi.
și de ajutor.

Isus Isus
era mereu era mereu
amabil. voios.

Isus Isus
era mereu Se ruga
altruist Tatălui Său ceresc
și darnic. în fiecare zi.

Isus Isus este


spunea mereu „nu” Exemplul nostru.
ispitelor Noi vrem
lui Satana. să fim ca El.
Filip Natanael

Andrei Simon Petru

Iacov Ioan

S-ar putea să vă placă și