Sunteți pe pagina 1din 8

TEHNOLOGIA MILITARĂ FOLOSITĂ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Oamenii s-au dovedit remarcabil de ingenioși și adaptabili atunci când a venit vorba de gasirea unor noi modalități de a mutila
și a ucide în timpul Primului Război Mondial (Marele Război). Mai jos veți găsi o scurtă exemplificare a unor arme, folosite
pentru a ucide milioane de oameni, în Marele Război.
1. Pistoale:
Luger P08 (9 mm) Mauser C96 (7.63 mm) Revolver Webley MK VI (11.6 mm)

A fost unul dintre cele mai faimoase pistoale A fost un pistol semi-automat, produs de germanii A fost un pistol produs în 1915 de către Webley and Scott

folosite de armata germană, în timpul războiului. de la Mauser, dar prelaut, în copii, nelicențiate de Birmingham și folosit de către armata engleză, în timpul războilui.

Avea un încărcător detasabil, cu o capacitate Spania și China, în prima jumătate a sec. XX. Pentru încărcare, revolverul se frângea în două, permițând încărca-

de 8 cartușe Parabellum 9x19 mm. Distanța de bătaie Încăpeau 10 cartușe, însă fără încărcător detașabil. rea unui butoiaș rotund, cu 6 cartușe. Dsitanța de bataie a focului

a focului era de aproximativ 50 m. Distanța de bătaie a focului era de 200 m (cea mai mare). era de aproximativ 45 m.

Colt M1911 (11.5 mm) Steyr M1912 (9 mm) Beretta M1915/17 (9 mm)

Este un pistol semi-automat, produs în 1911 de căte A fost un pistol semi-automat, produs de firma austriacă A fost un pistol semi-automat, fabricat în 1915 de Beretta și folosit

John Browning și folosit de către armata americană. Steyr Mannlicher, în 1912 și folosit de armata asutro - de armata italiană, în timpul războiului. Avea un încărcător ce per-

Încărcătorul permite 7 cartușe, iar distanța de bătaie ungară, dar și de armata română, din 1913. Încărcătorul mitea 8 cartușe. Distanța de bătaie a focului era de 55 m.

a focului este de 50 m. permite 8 cartușe. Distanța de bătaie a focului este de 50 m.


2. Puști:
Lee – Enfield SMLE MK III Berthier M1907/1915 (8
8 mm)
mm Gewehr 98 (7.92 mm)

A fost o pușcă cu repetiție,, produsă din 1907, destinată A fost o pușcă


pu cu repetiție, de calibru 8 mm,, produsă A fost o pușcăă cu repetiție,
repeti produsă
dusă de către fabricantul Mauser și folo-

armatei britanice. La pușcăă se putea ata


atașa baioneta de către Emile Berthier și folisităă de către armata fran-
fran sită de armata germană în timpul Marelui Război. Încărcătorul
Încărcătorul este

Pattern 1907. Permitea 5 cartușee de calibru 7.7 mm. ceză în timpul răboiului. A fost folistă
foli și de armata nedetașabil,
șabil, ce permite 5 cartușe, încărcate
încărcate manual, sau prin lamă.

Distanța de bătaie
ătaie a focului era de 503 m. română, din 1917. Încărcarea: lamă cu 3-55 cartușe.
cartu Distanța de bătaie
ătaie a focului: 500 m (+800
( m, dacă are atașat
șată lunetă).

Mosin – Nagant M1891 ((7.62 mm) Springfield M1903 (7.62


(7.62 mm)
mm Mannlicher – Carcano M1891 (6.5
6.5 mm)
mm

A fost o pușcă cu repetiție,


ție, conceput
concepută de Sergei Mosin și A fost o pușcă
pu cu repetiție, produsă începând cu 1903 A fost o pușcăă cu repetiție,
repeti conceputăă de Salvatore Carcano și produsă

produsă începând cu 1891,


1, fiind folosită de către armata de către Springfield Armory și folosită
osită de către armata începând cu 1891. A fost folosită în Primul Război Mondial de către

Imperiului Rus în timpul războiului. Au fost fabricate americană în timpul Marelui Război. Permite încărcarea armata italiană. Are un încărcător,
încărc nedetașabil,
șabil, de 6 cartușe, ce se încarcă
încarc

milioane de bucăți. Are încărcător


tor nedeta
nedetașabil, ce permite a 5 carttușe, prin sitemul „lamă„ (25 de cartușe
șe pentru direct cu 6 cartușe,
șe, în sistem „lamă„.
„lam Distanța dee bătaie a focului este de

5 cartușe, încărcate manual,


al, sau toate 5, prin sistemul lamă. serviciul forțelor
for aviatice). Distanța de bătaie
ie a focului aproximativ 1000 m.

Distanța de bătaie
ătaie a focului: 500 m ((+800 m, dacă are este de 1100 m.

atașată o lunetă).
3. Mitraliere:
Mitraliera Vickers (7.7 mm) Maschinengwehr 08 (7.92 mm) Hotchkiss Mle 1914 (8 mm)

A fost o variantă a mitralierei Maxim, folosită pe scară A fost mitraliera standard a armatei germane, în timpul A fost mitraliera standard a armatei franceze, în timpul Marelui

largă de către armata britanică, în timpul Marelui Război. Marelui Război. A fost o adaptare după mitraliera Maxim Război, fiind fabricată de Hotchkiss et Cie, începând cu 1914.

A fost o mitralieră răcită cu apă, produsă de Vickers Limited 1884 și a fost produsă de către DWM și Spandau Arsenal. Încărcarea se face cu o bandă de 249 de cartușe.

începând cu 1912. Încărcarea se face cu o bandă de 250 de Încărcarea se face cu o bandă de 250 de cartușe (500 cartu- Trage aproximativ 600 de cartușe/minut.

cartușe. Distanța de bătaie a focului: aproximativ 4100 m. șe pentru avioane). Distanța de bătaie a focului: 2000 m.

Pulemyot Maxima M1910 (7.62mm) Browning M1917 (7.62 mm) Schwarzlose MG M.07/12 (8 mm)

A fost o mitralieră folosită de către armata Imperiului Rus A fost o mitralieră folosită de către armata americană în A fost mitraliera standard a armatei Austro-Ungare în timpul

în timpul Primului Război Mondial. A fost adaptată în timpul Primului Război Mondial. A fost o mitralieră cu Primului Război Mondial. A fost folosită de mai multe state

1910, după modelul mitralierei Maxim. A fost montată pe răcire pe apă. A fost concepută de John M. Browning. printre care și România. A fost concepută de Andreas Wilhelm

un suport pe roți, cu un scut, ca armă de asalt. Încărcarea Încărcarea se face cu o bandă de 250 de cartușe. Schwarzlose și produsă, începând cu 1908. Încărcarea se face

se face cu o bandă de 250 de cartușe. Trage aproximativ 450 de cartușe/minut. cu o bandă de 250 de cartușe.

Trage aproximativ 600 de cartușe/minut. Trage între 400 – 580 de cartușe/minut.


4. Aruncătoare de flăcări:
Flammenwerfer M.16 Wechselapparat M1917 Livens Large Gallery Flame Projectors

A fost un aruncător de flăcări german, portabil, A fost o versiune mai ușoară a M16. Avea o Au fost aruncătoare de flăcări, experimentale, folosite de către armata

folosit în Primul Război Mondial, în tranșee. formă de gogoașă, unde era stocat lichidul britanică în timpul Primului Război Mondial. Cu o lungime de 17 m

A fost primul aruncător de flăcări folosit vreodată inflamabil (12 litri). Arderea era pornită, automat, și o greutate de 2.5 tone, era nevoie de 300 de oameni, pentru asamblare.

în luptă, la Verdun, 1916. A mai fost folosit în de un gaz inflamabil. Putea să arunce 10 flăcări pe Era ascuns în pământ (șanțuri), fiind manevrat de 8 persoane. Duza ieșea

bătălia de pe Somme și bătălia Pădurii Argonne (1918). o distanță de 30 m, sau 3 flăcări pe distanță de 100 m. din pământ, la nevoie (atac) și putea flacăra la maxim 90 m (3-10 sec.)

5. Mortiere (piese de artilerie, cu țeavă scurtă):


Minenwerfer 7/58 cm Schneider 75 mm M1915 Garland (65 mm)

A fost un mortier folosit de Imperiul German în A fost un mortier de tranșee, folosit în Prmul Război A fost un mortier de tranșee, improvizat, folosit de armatele australiene

timpul Primului Război Mondial. I se putea Mondial, de către armatele franceză și belgiană. A fost și britanice în timpul Marelui Război, la Gallipoli, în timpul campaniei

atașa roți, pentru transport. Avea o platformă produs de către Schneider, în 1915 și cântărea 215 kg. Dardanelelor (1915-1916). A fost dezvoltat de Herbert Garland și produs

circulară, ce permitea rotirea la 360⁰. Proiectilele Putea trage 4 proiectile/minut. Distanța maximă de tra- de Cairo Citadel. Baza mortierului era din lemn, având țeava fixată la un

erau aruncate în stil „ploaie„, pe o distanță cuprinsă gere era de 1.7 km. Țeava putea fi ridicată, formând unghi de 45⁰. Dezavantajul era dat de imposibilitatea schimbării unghiu-

între 300 – 1300 m. Putea arunca 6 proiectile/minut. unghiuri între 0⁰ - 70⁰. de traiectorie a proiectilului.

Proiectilul era încărcat direct pe țeavă.


6. Obuziere:
Krupp M1912 (105 mm) Schneider M1917 (155 mm) Vickers M1896 (127 mm)

A fost un obuzier cu „tragere accelerată„ de origine A fost un obuzier cu „tragere accelerată„ de origine A fost un obuzier cu „tragere accelerată„ de origine engleză, folosit de

germană, aflat în componența Armatei României, la franceză, fabricat de către Schneider et Cie, între armatele britanică, română și rusă, în timpul Primului Război Mondial.

începutul campaniei din 1916. Obuzierul era fixat pe 1916-1918. A fost folosit de mai multe state, printre A fost produs la Fabrica de armament Vickers. Cântărea 1212 kg, având

afet (cadru de lemn sau metal) mobil, cu două roți. care și România. Cântărea 3300 kg, putea arunca o țeavă cu lungimea de 107 cm. Câmpul de tragere, vertical, era între

Cântărea 1145 kg și trăgea pe o distanță 6300 m. 3 proiectile/minut, pe odistanță de maximum 11.3 km. -5⁰ și 45⁰. Putea arunca proiectilul pe o distanță de 4400 m.

7. Tunuri:
„Bange„ L M1878 (120 mm) Krupp M1904 (75 mm) Armstrong M1883 (63 mm)

A fost un tun de câmp cu tragere lentă, de fabricație A fost un tun de câmp cu tragere rapidă, de fabricație A fost un tun de munte cu tragere lentă, de fabricație britanică, fiind

franceză. A fost produs la Fabrica de armament din germană. A fost produs de Fabrica de armament Krupp folosit în Primul Război Mondial de către armatele britanică și română.

Tarbes. A fost folsit de armatele franceză și română. și folosit de armatele germană și română. Avea o greutate A fost produs de către Royal Gun Factory, Woolwich. Avea o greutate

Avea o greutate de 1200 kg, o lungime de 510 cm și de 1070 kg, o țeavă cu lungimea de 225 cm. Proiectilul de 363 kg, o țeavă cu lungimea de 168 cm. Proiectilul cântărea 3.7 kg,

o țeavă de lungime 325 cm. Trăgea pe o distanță cuprinsă cântărea 6.5 kg și putea trage pe o distanță de până la cu o bătaie maximă de tragere de 3650 cm.

între 8-10 km. 8400 m.


8. Tancuri:
Mark IV Renault FT-17 A7V Sturmpanzerwagen

A fost un tanc de origine britanică, folosit în A fost un tanc ușor, de origine franceză, folosit în A fost un tanc greu, introdus de germani în 1918, în timpul Marelui

Primul Război Mondial. Îmbunătățit, din punct Primul Război Mondial. A avut cel mai revoluționar Război. A7V a fost singurul tanc folosit de către Imperiul German în

de vedere al blindajului, rezervorului de combustibil, aspect al timpului, fiind destul de performant. A fost timpul războiului. A fost proiectat de Joseph Vollmer, în 1916. Avea o

era net superior modelelor Mark I. A fost introdus în primul tanc cu o turelă ce se putea roti la 360⁰, putând greutate de 33 de tone, o lungime de 7.35 m. În tanc încăpeau peste 18

bătăliile din 1917. Avea o greutate de 31 de tone, o trage în toate direcțiile. Avea o greutate de 6.5 tone, o persoane. Viteza maximă era de 16-20 km, însă cu autonomie scăzută

lungime de 8 m, iar viteza maximă era de 6.4 km/h. lungime de 5 m, viteza maximă fiind de 7 km/h. (35 km, pe teren accidentat și 70 de km, pe drum).

Avea un rezervor de 318 litri de combustibil. Avea un rezervor de 95 litri de combustibil.

9. Avioane:
B.E.2 Nieuport 17 C.1 Albatros D. III

A fost un avion conceput și produs la Royal Aicraft A fost un avion de luptă francez, conceput și produs de A fost un avion de luptă, utilizat de aviația germană, în timpul

Factory, fiind unul din avioanele folosite de britanici în compania Nieuport. Primul zbor s-a realizat în ianuarie 1916. Primului Război Mondial. A fost conceput de Robert Thelen,

Marele Război. A fost fabricat între 1912-1919, în diferite A avut două variante de producție. primul zbor având loc în august 1916.

variante, ca avion de recunoaștere, patrulare și bombarda- Au fost construite aproximativ 3600 de unități. Au fost construite 1866 de unități.

ment ușor. Au fost construite aproximativ 3500 de unități. A fost folosit, cu succes, în lupte, de către aviația franceză. A fost cel mai important avion de luptă german, din 1917.
10. Nave și submarine:
SM U – 21 SMS Scharnhorst HMS Invincible

A fost un submarin construit pentru armata navală A fost un crucișător blindat al armatei navale germane, A fost un crucișător construit pentru forțele navale britanice, în

a Imperiului German, cu puțin timp înainte de Primul construit în Hamburg, în 1905. A fost echipat cu multe primul deceniu al sec. XX și primul crucișător din lume. A fost

Război Mondial. A fost primul submarin echipat cu un arme principale și ajungea la o viteză de 42 km/h. A avut crucișătorul care a scufundat nava de război germană SMS

motor diesel. A fost echipat cu 4 lansatoare de torpile o lungime de 144.6 m și a fost scufundat în timpul bătăliei Scharnhorst. A fost cel mai lent crucișător al armatei britanice. A

și o armă de punte. S-a scufundat, accidental, în 1919. din Insulele Falkland, 8 decembrie 1914. fost scufundat pe 31 mai 1916, în timpul bătăliei Iutlandei.

11. Grenade:
Stielhantgranate M15/16/17 F1 grenade „Mills bomb„

A fost o grenadă germană de mână, folosită în Marele A fost cea mai produsă grenadă de mână în Franța A fost numele popular a unei serii de grenade de mână britanice.

Război, ce se distinge prin mânerul de lemn. A fost în timpul și după Primul Război Mondial și utilizată, Au fost concepute de William Mills și produse, din 1915, la

numită și „grenada băț„ rămânând cea mai ușor de recu- în masă, în majoritatea statelor europene. A fost pro- Fabrica de armament Mills, Birmingham, Anglia. Au fost produse

noscut armă de infanterie a secolului XX. A avut mai multe dusă din 1915 – 1940. A fost concepută să se fragmen- peste 75 de milioane de grenade. A avut mai multe variante.

variante, fiind încărcată cu TNT (trinitrotoluen). Explodează teze în 38 de părți, după explozie (în realitate nu se frag- Detonarea avea loc la 7 secunde după activare (mai târziu s-a

la 4⅟₂ secunde după activare. mentează în mai mult de 10 părți). redus la 4 secunde).
12. Gaze toxice și măști de gaze:
Chlorine gas Mustard gas (gazul muștar/iperită) GM15 gas mask

Pe 22 aprilie 1915, artileria germană a tras cu tuburi (cilindre) Germanii au folosit acest gaz în 1917, otrăvitor, pe bază A fost o mască de gaze creată pentru armata germană și aliații

umplute cu chlorină împotriva a două divizii franceze la Ypres, de fosgen. Gazul muștar produce orbirea și atacă ei, în timpul Primului Război Mondial. A fost creată în 1915

în Belgia. Gazul atacă ochii și sitemul respirator. Expunerea plămânii, ducând la deces. A fost interzis. însă cu probleme, din cauza greutății de expirare a aerului.

îndelungată la acest gaz, provoacă moartea. Filtrul avea carbon activ înmuiat cu 40% carbonat de potasiu.

US Navy gas mask, Mark I

A fost una dintre măștile de gaze făcute în S.U.A. din

1917 și până în anii 1920. Masca a fost concepută ca o

mască flexibilă și ușor de purtat de către combatanți.

La fel ca și restul măștilor de gaze și aceasta a fost cu probleme.

Doi soldați germani și catârul lor, purtând masca de gaz GM15