Sunteți pe pagina 1din 1

TIPUL DE CLIMĂ REGIUNI DE CARACTERISTICI ZONE BIOGEOGRAFICE

RĂSPÂNDIRE VEGETAȚIA FAUNA SOLURI


1.POLAR ȘI -NORDUL -Precipitații (pp) scăzute TUNDRA (mușchi și licheni) urs+iepure+vulpe+ TURBOASE,
SUBPOLAR EUROPEI (țărmul – ninsori mesteacăn și salcie pitică etc. bufnita polare MLĂȘTINOASE
nordic, N Pen. -Temperaturi sub 0o C ren, focă, morsă etc. (SOLURI CU
Scandinave, Ins. -Vânturi polare SUBTRAT
Islanda, Ins. Franz ÎNGHEȚAT)
Joseph, Arh.
Svalbard)
2.CLIMAT -VESTUL EUROPEI -PP bogate - PĂDURI DE FOIOASE (stejar, fag, Porcul mistreț, SOLURI CENUȘII
TEMPERAT- (țărmul Oc. Atlantic) -Temp. moderate (ierni tei, arțar etc.) vulpea, jderul, SOLURI BRUNE
OCEANIC blânde și veri răcoroase) căprioara, cerbul, DE PĂDURE
-Vânturile de Vest pisica sălbatică etc.
3.CLIMATUL -EXCESIV (E - PP reduse STEPA (graminee: pir, păiuș, negară, ROZĂTOARE CERNOZIOMURI
TEMPERAT- Europei) -Temp. scăzute iarna, colilie- toate sunt ierburi mărunte) (hârciog, popândău,
CONTINENTAL -MODERAT DE ridicate vara SILVOSTEPA (pâlcuri de pădure) iepure de camp)
TRANZIȚIE -Vânturi: CRIVĂȚ Păsări: dropia, fazan
(Centrul Europei) (iarna), AUSTRU (vara) RReptile
-SEMIDEȘERTIC
(Nordul M. NEGRE,
nordul M. CASPICE)
-RECE (fâșie în N TAIGAUA (brad, pin, molid, zada, Urs brun, râs, PODZOLURI
Europei de la Pen. tisa, larice-singurul conifer cu frunze ZIBELINA,
Scandinavă până la căzătoare) HERMELINA
M-ții Ural)
4.CLIMATUL SUDUL EUROPEI -două anotimpuri: MAQUIS (stejari pitici, măslini Broasca țestoasă TERRA ROSA
MEDITERANEAN Peninsule: Iberică, Vara caldă și secetoasă și sălbatici, iarba neagră) Magotul-primate
Italică, Balcanică + iarna blândă și ploioasă GARRIGA (palmierul pitic) Șacalul
insulele din M. -Vânturi: FRIGANA (arbuști cu ghimpi) Muflonul
Mediterană *MISTRAL (bate TOMILLARES (cimbru, levănțică, Vipera
dinspre Masivul Central rozmarin)
Francez->Marea Medit.) Stejarul de plută
*BORA (M-ții Dinarici Pinul negru
->M. Medit.)
*SIRROCO (Africa
->M. Medit.)
5. CLIMATUL -MUNȚII ÎNALȚI Etajarea pe altitudine a -etajată pe altitudine -specifică fiecărei - DE PĂDURE
ALPIN (Alpi, Caucaz, elementelor climatice zone de vegetație - LIPSESC PE
Pirinei, Carpați etc.) (temp. și pp.) CRESTELE
Vânturi: briza montană MONTANE