Sunteți pe pagina 1din 44

IP USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU”

CATEDRA DE ORTODONȚIE

Teste de evaluare pentru examenul de promovare


la disciplina Ortodonție
pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul 5, semestrul IX

1. CS Marcați varietatea de profil facial în malocluzia de clasa II/1, forma gnatică:


a) profil convex
b) profil concav
c) profil rectiliniu
d) profil puţin concav
e) profil puţin convex

2. CS Numiți ce studiază electromiografia:


a) este o metoda de studiu a mișcării mandibulei în timpul masticatiei
b) studiul stării articulației temporo-mandibulare
c) studiul stării circulatiei sanguine a ATM
d) metoda de înregistrarea biopotențialului mușchilor în timpul contracției
e) este o metoda de studiu al stării mușchilor masticatori

3. CS Definiți transpoziţia dentară:


a) rotaţia dintelui în jurul axului longitudinal
b) deplasarea mezială a unui dinte
c) deplasarea mezială a grupului lateral de dinţi
d) dereglare de erupţie dentară
e) schimbarea dinţilor vecini cu locul său pe arcada dentară

4. CS Definiți hipodonţia:
a) prezenţa dinţilor supranumerari
b) anomalie de formă a dintelui
c) reducerea numerică a dinţilor de pe arcada dentară
d) anomalia de ocluzie
e) anomalia grupului de dinți

5. CS Numiți criteriul de determinare a macrodonţiei:


a) suma mezio-distală a 4 incisivi superiori de la 28 pănă la 32 mm
b) suma mezio–distală a 4 incisivi superiori de la 32 mm şi mai mult
c) suma mezio–distală a 4 incisivi inferiori pănă la 35 mm
d) corelaţia dintre incisivii superiori şi cei inferiori
e) suma mezio-distală a 4 incisivi superiori mai puţin de 28 mm

6. CS Indicați situația de utilizare a regulatorului funcţiei Fränкel, tip ІІІ:


a) malocluzia de clasa І Angle
b) malocluzia de clasa ІІI-a Angle
c) malocluzia de clasa ІІ/ 2 Angle
d) malocluzia de clasa ІІ/ 1 Angle
e) laterognație

7. CS Numiți indicațiile de utilizare a bionatorului Balters, tip ІІ:


a) malocluzia de clasa ІІ /1 Angle
b) laterognație
c) inocluzia verticală
d) ocluzia adâncă
e) malocluzia de clasa ІІІ-a Angle

8. CS Definiți mişcarea de pivot în jurul axului radicular:


a) mişcare de versiune
b) gresiune
c) ingresie
d) rotaţie
e) deplasare corporală

9. CS Definiți deplasarea rădăcinii dintelui în plan vestibulo-oral:


a) mişcarea de torgue
b) rotaţie
c) deplasare corporală
d) gresiune
e) intruzie

10. CS Numiți elementul aparatului ortodontic destinat retracției grupului incisiv:


a) arcul vestibular
b) arcul Coffin
c) șurubul ortodontic
d) gutiere ocluzale
e) croşete

11. CS Numiți elementul aparatului ortodontic mobilizabil care posedă funcţie de ancorare
și de retruzie a dinților:
a) arcul vestibular
b) arcul de protruzie
c) arcul în „ciupercă”
d) croşetul Adams
e) croșetul Stahl

12. CS Indicați părțile componente ale arcului vestibular:


a) ansa, bucla, zona de retenţie
b) bucla în ,,S” și zona de retenţie
c) curbura centrală, două bucle
d) curbura centrală, zone de retenţie
e) curbura centrală, două bucle, zone de retenţie

13. CS Identificați situația clinică de utilizare a reglatorului funcțional Fränkel, tip III:
a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) ocluzia încrucișată
14. CS Care dintre elementele reglatorului funcţional Fränkel va stimula creşterea sagitală
a arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) arcurile de pe canini
c) arcul palatal
d) pelotele labiale
e) scuturile laterale

15. CS Indicați raportul căror dinți divide malocluzia de clasa a II-a Angle în două subdiviziuni:
a) incisivi
b) canini
c) premolari
d) molari unu permanenți
e) molari doi temporari

16. CS Marcați tipul de malocluzie care poate fi însoțit de inocluzie sagitală negativă:
a) clasa II/1 Angle
b) clasa II/2 Angle
c) clasa III Angle, forma adevărată
d) ocluzia încrucișată
e) inocluzia verticală

17. CS Precizați sarcina tratamentului malocluziei de clasa III-a Angle, forma funcţională:
a) expansiunea transversală a ardcadei dentare superioare
b) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
c) stimularea creşterii arcadei dentare inferioare
d) propulsarea mandibulei
e) retropulsarea mandibulei, în poziţie corectă

18. CS Numiți tipul tratamentului malocluziei de clasa III-a Angle, forma adevărată,
dentiția permanentă:
a) ortodontic, cu aparat funcţional
b) ortodontic, cu aparat mecanic
c) ortodontic, cu aparat extraoral
d) complex, ortodontic-chirurgical
e) miofuncțional

19. CS Marcați cum se numește deplasarea dintelui pe verticală, de la planul ocluzal:


a) extruzie
b) intruzie
c) protruzie
d) retruzie
e) entopie
20. CS În ce patologii e mărit unghiul SNB:
a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia bimaxilară
e) micrognaţia mandibulară

21. CS Ce perturbări pot determina dinţii supranumerari:


a) tulburări nervoase senzitive de tip nevralgiform
b) tulburări nervoase motorii sau vegetative (vasomotorii)
c) tulburări de erupţie
d) tulburări de dezvoltare
e) formaţiuni tumorale maligne

22. CS Care este cauza formei false a malocluziei de clasa III Angle:
a) deplasarea mandibulei spre anterior
b) subdezvoltarea maxilarului superior
c) subdezvoltarea maxilarului inferior
d) dezvoltare în exces a maxilei
e) dezvoltare în exces a mandibulei

23. CS Marcați semnele formei funcţionale a malocluziei de clasa III Angle:


a) dezvoltarea în exces a mandibulei
b) dezvoltarea în exces a maxilei
c) subdezvoltarea maxilarului inferior
d) subdezvoltarea maxilarului superior
e) deplasarea mandibulei spre anterior

24. CS Precizați etiologia malocluziei de clasa II/2 Angle:


a) dereglări respiratorii
b) rahitizm
c) deglutiţie infantilă
d) pierdere precoce a dinţilor de lapte
e) caracter ereditar al patologiei

25. CS Marcați malocluzia cu fantă sagitală negativă:


a) malocluzia de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluzia de clasa II/2 Angle
c) maloluziile trasversale
d) inocluzia verticală
e) malocluzia de clasa II/1 Angle

26. CS Care sunt indicaţiile utilizării reglatorului de funcție Frankel, tip II:
a) malocluzie de clasa II/2
b) malocluzie de clasa II/1
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

27. CS În care patologie se utilizează reglatorul Frankel de funcție, tip III:


a) malocluzie de clasa II/2
b) malocluzie de clasa II/1
c) malocluzie de clasa III
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie deschisă

28. CS Marcați indicaţia utilizării bionatorului Balters, tip I:


a) raport molar distalizat
b) inocluzie verticală
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

29. CS Precizați indicaţiile utilizării bionatorului Balters, tip III:


a) raport distalizat
b) raport distalizat cu protruzia incisivilor superiori
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) inocluzie verticală

30. CS Numiți grupa de aparate ortodontice la care se referă activatorul Andresen-Haupl :


a) aparate mecanice
b) aparate funcţionale
c) aparate funcţionale de direcţie
d) aparate exobucale
e) monobloc cu acţiune mixtă

31. CS Indicați forma arcadelor dentare în dentiția temporară:


a) hiperbolă
b) formă de ”V”
c) trapez
d) semicerc
e) semielipsă

32. CS Indicați valoarea unghiului SNB în retrognatismul mandibular:


a) 76o
b) 80o
c) 85o
d) 90o
e) 101o

33. CM Numiți incidențele pentru executarea teleradiografiei:


a) axială
b) frontală
c) de profil
d) transversală
e) verticală

34. CS Valoarea cărui unghi stabilește tipul de creștere facială:


a) IMPA
b) SNA
c) FMA
d) ANB
e) SNB

35. CS Numiți anomalia caracterizată de unghi SNA mărit:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia bimaxilară
e) micrognaţia mandibulară

36. CS Indicați situația de creștere a valorilor unghiului IMPA:


a) vestibuloversia incisivilor inferiori
b) vestibuloversia incisivilor superiori
c) retruzia incisivilor inferiori
d) retruzia incisivilor superiori
e) intruzia incisivilor inferiori

37. CS Numiți modificarea unghiului FMA în cazul creșterii faciale hiperdivergente:


a) se mărește
b) se micșorează
c) nu se modifică
d) nu se ia în considerație
e) ramâne constantă

38. CS Numiți modificarea unghiului SNB la pacienți cu prognație mandibulară adevarată:


a) se micșorează
b) se marește
c) nu se modifică
d) este negativă
e) nu este informativă pentru stabilirea diagnosticului

39. CS Numiți modificarea unghiului FMA la pacienți cu inocluzie verticală:


a) se micșorează
b) nu se modifică
c) se marește
d) nu este informativă
e) ramâne constantă

40. CS Unghiul ANB reprezintă:


a) relațiile antero-posterioare ale maxilarelor
b) diferența între ung. SNA și ung. SNB
c) poziția incisivilor inferiori
d) poziția maxilei față de baza craniului
e) poziția mandibulei față de baza craniului

41. CS Numiți situația de creștere a unghiului ANB:


a) malocluzii de clasa III Angle
b) ocluzii deschise
c) malocluzii de clasa II Angle
d) ocluzii adânci
e) malocluzii de clasa I Angle

42. CS Planul orizontal Frankfurt reprezintă o linie ce unește punctele:


a) Go-Gn
b) SNP- SNA
c) Po-Or
d) N-Gn
e) Se-Gn

43. CS Planul mandibular se formează prin unirea punctelor:


a) Go-Gn
b) Se-N
c) N-Ba
d) N-Pog
e) SNP-SNA

44. CM Care sunt indicațiile către realizarea teleradiografiei în norma frontală:


a) anomalii dentare de poziție
b) malocluzii sagitale
c) malocluzii transversale
d) malocluzii verticale
e) meziodens

45. CS Valoarea cărui unghi se micșorează în ocluzia adâncă:


a) SNA
b) IMPA
c) ANB
d) AoBo
e) FMA

46. CS Care element al aparatului ortodontic mobilizabil posedă funcţie de ancorare și de


retruzie a dinților:
a) arcul vestibular
b) arcul în „S”
c) arcul în „ciupercă”
d) croşetul Adams
e) croșetul Stahl

47. CS Indicați sarcina tratamentului malocluziei de clasa a III-a Angle, forma funcţională:
a) expansiunea transversală a ardcadei dentare superioare
b) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
c) stimularea creşterii arcadei dentare inferioare
d) propulsarea mandibulei
e) retropulsarea mandibulei, în poziţie corectă

48. CS Numiți tipul tratamentului malocluziei de clasa a III-a Angle, forma adevărată:
a) ortodontic, cu aparat funcţional
b) ortodontic, cu aparat mecanic
c) ortodontic, cu aparat extraoral
d) complex, ortodontic-chirurgical
e) miofuncțional

49. CS Indicați în ce anomalie valoarea unghiului Tweed se micşorează:


a) ocluzia deschisă frontală
b) ocluzia adâncă adevărată
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia mandibulară
e) retroalveolia inferioară

50. CS Indicați valoarea unghiul SNB în prognatismul mandibular:


a) mărit
b) micşorat
c) 80º
d) 85 º
e) 78º

51. CS Indicați ce înțelegem prin normosom:


a) dezvoltat aproape normal
b) foarte înalt
c) dezvoltare generală proporţională cu vârsta cronologică
d) scund, dar solid
e) înalt şi slab

52. CS Stabiliți frecvența de activare a şurubului ortodontic:


a) 1 săptămână
b) 2 săptămâni
c) 3 săptămâni
d) 1 lună
e) 2 luni

53. CS Stabiliți anomalia este caracterizată de profil convex:


a) prognatismului mandibular
b) ocluziei adânci adevărate
c) retrognatismului mandibular
d) pseudoprognatismului mandibular
e) laterodeviaţiei mandibulare

54. CS Stabiliți tabloul clinic cu raport canin distalizat:


a) vârful caninului inferior este deplasat anterior faţă de reperul superior
b) vârful caninului inferior este deplasat posterior faţă de reperul superior
c) reperul superior este deplasat anterior
d) reperul superior este deplasat posterior
e) caninul inferior se găseşte în dreptul incisivului lateral superior

55. CS Indicați categoria de element a planului înclinat într-un aparat ortodontic:


a) pasiv
b) de menţinere a unei situaţii clinice
c) activ
d) mecanic
e) funcţional

56. CS Semnele radiologice ale dintelui supranumerar sunt:


a) forma şi dimensiunea modificată a unui mugure dentar
b) poziţia aberantă a unui mugure dentar
c) gradul de dezvoltare diferită a rădăcinii unui mugure dentar
d) prezenţa unui mugure dentar peste numărul normal de muguri
e) apexul închis al unui mugure dentar

57. CS Precizați situația clinică caracteristică ocluziei inverse:


a) doi dinţi angrenează invers
b) patru dinţi angrenează invers
c) trei dinţi angrenează invers
d) un dinte angrenează invers
e) un dinte este ectopic

58. CM Enumerați anomaliile dento-maxilare în care dinamica mandibulară este blocată:


a) angrenaje inverse frontale
b) angrenaje inverse laterale
c) ocluzia deschisă frontală
d) ocluzia inversă frontală
e) inocluzia sagitală pozitivă

59. CM Enumerați disfuncțiile și dizarmoniile apărute în malocluzia de clasa II/1 Angle:


a) subdezvoltarea muşchiului orbicular
b) subdezvoltarea muşchiului maseter
c) hipotonusul muşchilor mentonieri
d) dezvoltarea în exces a mușchiului orbicular
e) protruzia incisivilor superiori cu prezenţa tremelor

60. CM Numiți malocluzia în care este prezentă înghesuirea incizivo-canină superioară:


a) malocluzia clasa III-a Angle, forma gnatică
b) malocluzia clasa I Angle
c) malocluzia clasa II/1 cu spațiere interdentare
d) malocluzia clasa II/2 Angle
e) ocluzia adâncă, forma “în acoperiș”

61. CM Precizați în ce varietate de malocluzie este prezentă inocluzia sagitală:


a) malocluziei de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluziei de clasa II/2 Angle
c) laterodeviația mandibulară
d) inocluzia verticală
e) malocluzia de clasa II/1 Angle

62. CM Numiți formele arcadei dentare în malocluzia de clasa II/1 Angle:


a) arcada asimetrică superioară
b) în forma de "V"
c) forma trapez
d) în litera"M"
e) arcada asimetrică inferioară

63. CM Enumerați cauzele contactelor premature ale dinţilor:


a) nonatriția cuspizilor a caninilor temporari
b) abraziunea patologică uniformă a dinţilor
c) proteze dentare confecţionate incorect
d) obturaţii dentare modelate incorect
e) anomalii de poziţie a dinţilor izolați

64. CM Enumerați semnele clinice ale malocluziei de clasa III Angle, forma gnatică:
a) prezenţa înghesuirii dentare la arcada inferioară
b) înclinaţia orală a dinţilor frontali inferiori
c) treme şi diastemă la arcada inferioară
d) macroglosie
e) profil facial convex

65. CM Selectați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul mandibular:


a) SNA=82
b) SNB> 80
c) IMPA=86
d) ANB<0
e) FMA >28

66. CM Indicați cauzele apariţiei diastemei superioare:


a) inserţia joasă a frenului buzei superioare
b) meziodensul
c) macrodonţie
d) dereglări de respiraţie
e) deglutiţie infantilă

67. CM Enumerați obiectivele de tratament a diastemei superioare:


a) frenuloplastia buzei superioare
b) extracţia dinţilor 14 şi 24
c) expansiunea maxilarului superior
d) înlăturarea dintelui supranumerar
e) alungirea segmentului incisiv

68. CM Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul diastemei:


a) aparat ortodontic fix
b) aparat mobilizabil cu arcuri” în diapazon”
c) regulatorul funcţiilor Frankel,tip I
d) bionatorul Balters, tip II
e) aparat mobilizabil cu arcuri de protracție

69. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în respiraţia orală:


a) în repaos buzele formează o fantă deschisă
b) buze uscate şi fisurate
c) maxilarul inferior ocupă o retropoziţie
d) deglutiţie infantilă
e) fren scurt lingual

70. CM Enumerați aparatele ortodontice folosite în tratamentul malocluziei de clasa III-a


Angle:
a) aparatul Bruckl-Reichenbach
b) regulatorul funcției Frankel, tip III
c) arcul transpalatin Quad-Helix
d) regulatorul funcţiei Frenkel, tip II
e) menţinător de spaţiu

71. CM Enumerați metodele de creare a spaţiului pe arcada dentară:


a) deplasări mezio-distale a dinţilor
b) extracții dentare în cazul deficitului de spațiu<4mm
c) expansiune de maxilar
d) extracţii dentare în cazul deficitului de spaţiu > 4 mm
e) Miogimnastica

72. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în malocluzia de clasa ІІ/ 1 Angle:


a) compresiune de maxilar
b) protruzia grupului frontal
c) relaţia molară mezială
d) mărirea etajului inferior
e) prezența unui overjet pozitiv

73. CM Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul malocluziei ІІ /1 Angle:


a) menținător de spațiu
b) aparate ortodontice mobilizabile
c) activatorul Аnderezen-Haupl
d) reglatorul funcţiei Frankel, tip III
e) tehnica adezivă fixă

74. CM Selectaţi metodele de diagnostic în anomaliile de ocluzie în sens sagital:


a) ortopantomografia maxilarelor
b) teleradiografia de profil
c) teleradiografia în face
d) teleradiografia axială
e) examenul biometric al modelelor de gips (metoda Pont, Korkhaauz, Gherlach)

75. CM Numiți elementele de ancorare ale aparatelor ortodontice mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) croşetul Adams
c) gutiere
d) croşetul Ştahl
e) croşetul Schwarz

76. CM Selectați elementele de expansiune maxilară:


a) şurubul ortodontic
b) arcul Coffin
c) arcul vestibular de retractie
d) arcul în forma de ciuperca
e) arcul în diapazon

77. CM Indicați remodelările tisulare în tratamentul compresiunii maxilarului superior:


a) deplasarea în plan transversal a dinţilor laterali
b) deplasarea dinţilor frontali inferiori
c) întinderea şi aplatizarea bolţii palatine
d) lărgirea suturii palatine
e) redresarea articulației temporo-mandibulare

78. CM Indicați părțile componente ale activatorului Andresen-Häupl:


a) arc vestibular
b) arcul în ,,ciupercă”
c) masa acrilică interocluzală
d) placa palatină
e) placa linguală

79. CM Indicați tratamentul anodonției reduse:


a) terapeutic, restaurativ
b) chirurgical
c) ortodontic
d) protetic
e) asociat, ortodontic – protetic

80. CM Marcați tipul de anomalie provocat de frenul lingual scurt:


a) vestibuloversia incisivilor inferiori
b) linguoversia incisivilor inferiori
c) alungirea arcadei dento-alveolare inferioare
d) scurtarea arcadei dento-alveolare inferioare
e) propulsia mandibulei

81. CM Selectați elementele componente a aparatului ortodontic mobilizabil:


a) baza acrilică
b) carcasa
c) elemente active
d) elemente pasive
e) elemente de ancorare

82. CM Numiți semnele clinice ale ocluziei distalizate:


a) centrul estetic deviat
b) plica labio-mentonieră ștearsă
c) profil facial convex
d) punctul Sn înaintea liniei N-Pg
e) inocluzie sagitală pozitivă

83. CM Selectați elementele aparatelor mobile care stimulează extruzia dinților laterali
permanenți în dentiția mixtă:
a) scutul lingual
b) croşetul Scwartz
c) platoul retroincisiv
d) gutiera unilaterală în zona dinților temporari
e) gutierele bilaterale în zona dinților temporari

84. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan vertical:


a) inocluzie sagitală
b) supraacoperire incisivă 1/3
c) inocluzie verticală
d) devierea centrului estetic
e) cap la cap

85. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan transversal:


a) inocluzie sagitală
b) inocluzie verticală
c) devierea liniei interincisivale inferioare
d) ocluzie inversă
e) devierea liniei interincisivale superioare

86. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan sagital:


a) inocluzie sagitală
b) inocluzie verticală
c) devierea centrului estetic
d) ocluzie inversă
e) supraacoperire frontală

87. CS Marcați patologia în care întâlnim majorarea unghiului SNA:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

88. CM Numiți sarcinile tratamentului malocluziei II/1 Angle:


a) stimularea creşterii maxilarului superior
b) normalizarea respiraţiei nazale
c) miogimnastică pentru stimularea dezvoltării muşchiului orbicular al buzelor
d) extracţie dirijată după Hotz
e) instalarea mandibulei în raport de clasa I

89. CM Care sunt efectele extracției precoce a dinților temporari:


a) defecte de dicție
b) modificarea erupției dinților permanenți
c) reducerea spațiului restant pentru dinții permanenți
d) defect estetic
e) oprirea în dezvoltare a osului alveolar și a maxilarelor

90. CM Analiza teleradiografiei oferă informații despre:


a) poziția în ansamblu a masivului facial față de baza craniului
b) rapoartele maxilarelor între ele și față de baza craniului
c) vârsta pacientului
d) rapoartele parților moi cu scheletul osos subiacent
e) simetria feței

91. CM Care sunt metodele de interpretare a teleradiogramei de profil:


a) Steiner
b) Ricketts
c) Angle
d) Downs
e) Tweed

92. CM Care sunt planurile ce delimitează triunghiul lui Tweed:


a) axa incisivului central inferior
b) planul orizontal de la Frankfurt
c) planul facial
d) planul ocluzal
e) planul mandibular

93. CM Enumerați schimbările cefalometrice în malocluzii de clasa III Angle:


a) ANB<0
b) SNB>80
c) SNA<80
d) FMA>25
e) SNB<80

94. CM Indicați semnele clinice ale ocluziei distalizate:


a) centrul estetic deviat
b) plica labio-mentonieră ștearsă
c) profil facial convex
d) punctul Sn înaintea liniei N-Pg
e) inocluzie sagitală pozitivă

95. CM Stabiliți ce planuri de referință se trasează pentru analiza teleradiografiei de profil:


a) a bazei craniului
b) bispinos
c) ocluzal
d) mandibular
e) orbito-frontal

96. CM Aparatele ortodontice mecanice produc deplasări dentare de tipul:


a) versiunii
b) mișcării de torque
c) egresiunii
d) rotaţiei
e) ingresiunii

97. CM Enumerați formele de arcade îngustate:


a) arcada în “U”
b) arcada asimetrică transversal
c) arcada în “V”
d) arcada în “W”
e) arcada în “omega”

98. CM Indicați tratamentul malocluziei ІІ /1 Angle în dentiţia permanentă:


a) tratamentul profilactic
b) aplicarea aparatelor mobilizabile cu acţiune funcţională
c) activatorul Andresen-Haupl
d) regulatorul funcţional Frenkel, tip III
e) aplicarea tehnicii fixe moderne

99. CM Indicați aparatele ortodontice aplicate în cazul malocluziei de clasa ІІІ Angle,
dentiţia permanentă:
a) aparate ortodontice mobilizabile cu acţiune mecanică
b) aparatul Bruckl-Reichenbach
c) dispozitiv exofacial de tip Delaire
d) aparat ortodontic fix bimaxilar
e) miogimnastica

100. CM Marcați elementele de ancorare ale aparatelor mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) gutiera ortodontică
c) croşetul Adams
d) croșetul Schwarz
e) croșetul Stahl

101. CM Marcați situațiile de utilizare a aparatelor ortodontice cu scop profilactic:


a) prevenirea apariției anomaliilor dento-maxilare
b) pierderea precoce a dinţilor temporari – menținător de spațiu
c) tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
d) tratamentul curativ al anomaliilor dento-maxilare
e) perioada de contenție

102. CM Selectați remodelările tisulare care însoțesc tratamentul compresiunii maxilarului


superior:
a) deplasarea în plan transversal a dinţilor laterali
b) deplasarea dinţilor frotali inferiori
c) întinderea şi aplatizarea bolţii palatine
d) lărgirea suturii palatine
e) redresarea articulației temporo-mandibulare

103. CM Indicați tipul deplasării dentare produse de aparatele ortodontice mobilizabile:


a) versiune
b) mișcare de torque
c) egresiune
d) rotaţie
e) ingresiune

104. CM Stabiliți tipul forţelor declanşate de aparatele ortodontice mobile:


a) continue
b) discontinue
c) intermitente
d) permanente
e) extraorale

105. CM Selectați teoriile deplasării dentare ortodontice:


a) bioelectrică
b) presiune
c) tensiune
d) presiune-tensiune
e) fluxului sangvin

106. CM Marcați reacțiile osului alveolar în deplasarea dentară ortodontică:


a) apoziție
b) hipercementoză
c) resorbție directă
d) resorbție indirectă
e) cuduri radiculare

107. CM Enumeraţi complicațiile posibile în deplasarea dentară:


a) hipercementoze
b) hipocementoze
c) resorbţii radiculare
d) cuduri radiculare
e) resorbție osoasă directă

108. CS Marcați cauza posibilă a recesiunii gingivale:


a) respiraţia bucală
b) deglutiţia atipică
c) inserţie înaltă a frenului buzei inferioare
d) obiceiurile vicioase
e) igiena incorectă a cavităţii bucale

109. CS Precizați malocluzia sagitală care prezintă risc major de recidivă:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle, forma falsă
e) clasa III Angle, forma funcţională

110. CS Definiți rotația dintelui în jurul axei longitudinale:


a) vestibulopoziție
b) palatopoziție
c) mezioversie
d) distoversie
e) tortoanomalie

111. CS Precizați definirea punctului A Down pe teleradiograma de profil:


a) anterior pe procesul alveolar superior
b) posterior pe procesul alveolar inferior
c) cel mai posterior pe procesul alveolar superior
d) cel mai anterior pe procesul alveolar inferior
e) cel mai inferior pe procesul alveolar superior

112. CS Indicați erupția căror dinți determină prima înălţare fiziologică a ocluziei:
a) incisivii inferiori temporari
b) incisivii inferiori permanenţi
c) molarii unu temporari
d) molarii unu permanenţi
e) molarii doi permanenţi

113. CM Numiți parametri cefalometrici specifici pentru malocluzia de clasa II/1 Angle:
a) creştere facială de tip anterior
b) creștere facială de tip posterior
c) unghi goniac micşorat
d) unghi SNA micşorat
e) unghi SNB micşorat

114. CS Indicați punctele cutanate ce determină etajele feţei:


a) Tr- Of; Of- Sn; Sn- Pg
b) Tr- N; N- Sn; Sn- Pg
c) Tr- Of; Of- Sn; Sn- Gn
d) Tr- N; N- Sn; Sn- Gn
e) Tr- Of; Of- St; St- Gn

115. CS Indicați la ce vârstă se manifestă deglutiţia infantilă fiziologică:


a) 0-6 luni
b) 4-6 ani
c) 5-6 ani
d) 6-9 ani
e) 12-14 ani

116. CS Precizați vârsta după care se instalează deglutiţia de tip adult:


a) 6 luni
b) 18 luni
c) 1 an
d) 2-3 ani
e) 7 ani

117. CS Indicați când șanțul labio-mentonier este accentuat:


a) ocluzia deschisă
b) etajul inferior al feţei micşorat
c) angrenajul invers frontal
d) etajul inferior al feţei mărit
e) asimetriile faciale

118. CS Numiți până la ce vârstă sutura medio-palatină este activă:


a) 12 ani
b) 15 ani
c) 18 ani
d) 21 ani
e) 30 ani
119. CS Numiţi varietatea de ocluzie fiziologică din cele enumerate:
a) ocluzie mezializată
b) inocluzie verticală
c) ocluzie ortognată
d) ocluzie distalizată
e) ocluzie încrucișată

120. CS Indicați metoda studiului de model ce determină diametrele transversale ale


maxilarelor:
a) Snaghina
b) Van der Linder
c) Tweed- Merifield analiza spaţiului total
d) Korkhaus
e) Pont

121. CS Indicați fenomenul ce explică prezența diastemelor şi tremelor la copiii de 4-5 ani:
a) creştere fiziologică în sens sagital
b) anomalie de dezvoltare a dinţilor
c) distalizarea dinţilor anteriori
d) mezializarea dinţilor laterali
e) factor de risc

122. CS Prognosticul cărei malocluzii este prezența planului postlacteal rectiliniu la vârsta de 6
ani:
a) distalizată
b) mezializată
c) deschisă
d) adâncă
e) încrucişată

123. CS Ce varietate a planului postlacteal stabilește o relaţie molară de clasa I Angle:


a) în treaptă dreaptă
b) în treaptă distală de 2mm
c) în treaptă mezială de 2mm
d) în treaptă mezializată mai mare de 2mm
e) în treaptă distală de 5mm

124. CS Numiți ce pot determina dinţii supranumerari:


a) tulburări nervoase senzitive de tip nevralgiform
b) tulburări nervoase motorii sau vegetative (vasomotorii)
c) tulburări de erupţie
d) anomalii de dezvoltare a maxilarelor
e) formaţiuni tumorale

125. CS Ce varietate de anomalie este meziodensul:


a) de poziţie
b) de număr
c) de formă
d) de dimensiuni
e) de ocluzie

126. CS Indicați vârstă de trecere a deglutiției infantile la cea de tip adult:


a) 6 ani
b) 12 ani
c) 18 luni
d) 9 ani
e) 18 ani

127. CS Ce formă au arcadele dentare în dentiția temporară:


a) hiperbolă
b) formă de ”V”
c) trapez
d) semicerc
e) semielipsă

128. CS Numiți ce dinți erup între 9 şi 10 ani:


a) caninii inferiori şi superiori
b) incisivii centrali superiori
c) premolarii unu inferiori şi doi superiori
d) caninii inferiori şi premolarii unu superiori
e) premolarul unu inferiori şi caninii superiori

129. CS Indicați suma diamentrelor mezio-distale ale celor 4 incisivi superiori în microdentiţie:
a) sub 28 mm
b) sub 30 mm
c) peste 32 mm
d) peste 35 mm
e) sub 36 mm

130. CS Indicați vârsta când se produce a doua mezializare a mandibulei:


a) 2,6-3 ani
b) 4-6 ani
c) 9-10 ani
d) 10-11 ani
e) 12-14 ani

131. CS Stabiliți tabloul clinic când raportul canin este distalizat:


a) vârful caninului inferior este deplasat anterior faţă de reperul superior
b) vârful caninului inferior este deplasat posterior faţă de reperul superior
c) reperul superior este deplasat anterior
d) reperul superior este deplasat posterior
e) caninul inferior se găseşte în dreptul incisivului lateral superior

132. CS Pentru a scurta timpul de priză al alginatului se utilizează:


a) sare de bucătărie
b) apă caldă
c) albastru de metilen
d) apă rece
e) borax

133. CS Simetria arcadelor dentare se apreciază cu:


a) compasul obişnuit
b) șublerul
c) simetroscopul
d) compasul Korkhaus
e) echerul

134. CM Indicați când pot apărea interferenţele ocluzale:


a) obturaţii ocluzale defectuoase
b) erupţia anormală a dinţilor
c) blocări ale dinamicii mandibulare
d) erupția tardivă a dinților temporari
e) nonatriţia caninilor temporari

135. CM Indicați cauze de apariţie a diastemei superioare:


a) inserţia joasă a frenului buzei superioare
b) meziodensul
c) macrodonţie
d) dereglări de respiraţie
e) deglutiţie infantilă

136. CM Enumeraţi perioadele de înălţare fiziologică a ocluziei:


a) după erupţia incisivilor temporari
b) după erupţia caninilor temporari
c) după erupţia molarilor temporari
d) după erupţia molarului de şase ani
e) după erupţia caninului şi molarului doi permanent

137. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în respiraţia orală:


a) în repaos buzele formează o fantă deschisă
b) buze uscate şi fisurate
c) maxilarul inferior ocupă o retropoziţie
d) deglutiţie infantilă
e) fren scurt lingual

138. CM Enumerați dereglările procesului de erupţie:


a) macrodonţia
b) vestibuloversia
c) incluzia dentară
d) dinţi natali
e) Hipodonţia

139. CM Enumeraţi anomaliile de dezvoltare a dinţilor izolați:


a) transpoziţie
b) macrodonţie
c) anodonţie
d) ectopie dentară
e) entopie dentară

140. CM Selectaţi varietăţile de anomalii de ocluzie în sens transversal:


a) malocluzia de clasa ІІІ-a Angle
b) laterodeviaţia mandibulară
c) laterognaţie
d) sindromul de ocluzie adîncă
e) sindromul de inocluzie deschisă

141. CM Numiți metodele de diagnostic aplicate în studiul anomaliilor de ocluzie în sens


transversal:
a) ortopantomografia maxilarelor
b) teleradiografia de față (frontală)
c) teleradiografia axială
d) radiografia cu film ,,muşcat,,
e) studiul antropometric

142. CM Indicați situațiile când respiraţia orală este obicei vicios:


a) aparat dento-maxilar și respirator funcțional
b) pasaj aerian naso-faringian penetrabil
c) organe ORL asanate
d) anomalii de dezvoltare ale organelor ORL
e) vegetații adenoide

143. CM Precizați metodele de diagnostic ale anomaliilor de ocluzie:


a) examenul exo-, endooral
b) studiul fotostatic
c) periotestometria
d) teleradiografia de profil
e) teleradiografia de față

144. CM Numiți muguri faciali:


a) un mugur frontal
b) doi muguri nazali interni
c) doi muguri nazali externi
d) doi muguri maxilari superiori
e) doi muguri maxilari inferiori

145. CM Indicați metodele de diagnostic ale anodonţiilor reduse:


a) ultrasonografia
b) studiul biometric de model
c) radiografia retroalveolară
d) ortopantomografia
e) teleradiografia axială

146. CM Numiți rapoartele patologice ale ocluziei în sens transversal:


a) ocluzia lingualizată
b) ocluzia adâncă
c) raportul vestibularizat
d) angrenajul invers lateral
e) ocluzia inversă laterală

147. CM Indicați punctele de reper a liniei mediane la maxilarul superior:


a) linia între cei doi incisivi centrali
b) frenul buzei superioare
c) jumătatea distanţei dintre a II-a pereche de rugi palatine
d) spina nazală posterioară
e) spina nazală anterioară

148. CM Indicați formele arcadelor în sindromul de compresie:


a) îngustate simetric
b) lărgite anterior
c) alungite
d) scurtate
e) îngustate asimetric
149. CM Arcadele dentare temporare perfect aliniate şi fără spaţii la vârsta de 6 ani presupun:
a) prognostic bun pentru alinierea dinţilor permanenţi
b) dezvoltarea normală a arcadelor datorită contactelor aproximale
c) potenţial mare de creştere
d) iminenţa apariţiei înghesuirilor frontale la dinţii permanenţi
e) indică necesitatea aplicării de aparat ortodontic pentru prevenirea incongruenţei

150. CM Indicați tipul de creştere transversală a maxilarului superior:


a) suturală
b) encondrală
c) prin resorbţie şi apoziţie
d) prin pneumatizare
e) datorită diasteminizării

151. CM Neconcordanța liniei interincisive inferioare cu cea superioară poate fi generată de:
a) laterodeviația mandibulei
b) deviația frenului buzei superioare
c) anodonția unui incisiv lateral superior
d) angrenaj invers unilateral la nivelul caninilor
e) ocluzie distalizată pe o hemiarcadă

152. CM. Indicați acțiunile de profilaxie postnatală a anomaliilor dento-maxilare:


a) alimentația artificială a sugarului
b) alimentația naturală a sugarului
c) asigurarea funcțiilor aparatului dento-maxilar
d) asigurarea integrității arcadelor dentare
e) asigurarea medicală a mamei

153. CM. Precizați procesele favorizate de alimentația naturală a copilului sugar:


a) prima etapă de mezializare a mandibulei
b) prima înălțare a ocluziei
c) etapa a doua de mezializare a mandibulei
d) dezvoltarea echilibrată a câmpurilor musculare
e) dezvoltarea neechilibrată a copilului

154. CM. Precizați simptomatologia întâlnită în cadrul sindromului Langdon Down:


a) erupție dentară precoce
b) hipertonie musculară
c) hipotonie musculară
d) microretrognație superioară
e) prognație mandibulară

155. CS. Precizați etiologia anomaliilor dento-maxilare:


a) endogenă
b) exogenă
c) mixtă
d) monofactorială
e) plurifactorială
156. CM. Numiți factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare:
a) alergeni
b) endocrini
c) ereditari
d) filogenetici
e) metabolici

157. CM. Indicați factori loco-regionali în apariția anomaliilor dento-maxilare:


a) funcționali
b) medicamentoși
c) obiceiuri vicioase
d) ontogenetici
e) toxici

158. CM. Marcați etapele de dezvoltare ale aparatului dento-maxilar influențate de


activitatea glandelor endocrine:
a) organogeneza
b) histodiferențierea dinților
c) morfodiferențierea dinților
d) erupția dinților
e) modelarea aparatului dento-maxilar

159. CM. Indicați procesele patologice determinate de hipersecreția hormonului somatotrop:


a) erupție dentară precoce
b) erupție dentară tardive
c) exces de creștere a mandibulei
d) înghesuire dentară primară
e) spațiere dentară

160. CM. Numiți procesele patologice determinate de hiposecreția hormonului somatotrop:


a) erupție dentară precoce
b) erupție dentară tardivă
c) hipodezvoltare a maxilarelor
d) incluzie dentară
e) înghesuire dentară primară

161. CM. Indicați efectele provocate de pierderea precoce a dinților temporari:


a) accelerarea creșterii osoase
b) dezechilibrarea creșterii aparatului dento-maxilar
c) extruzii dento-alveolare
d) mezioversii dentare
e) prăbușiri ocluzale

162. CM. Precizați efectele nefaste în cazul anomaliei de inserție a frenurilor labiale:
a) hipoplazii dentare
b) înghesuiri dentare
c) spațieri dentare
d) hiperplazii gingivale
e) rezorbții gingivo-alveolare

163. CM Indicați efectele masticației asupra dezvoltării aparatului dentomaxilar:


a) stimularea centrelor osteogenice de creștere
b) îmbunătățește circulația sangvină în zona de inserție musculară
c) declanșarea dezvoltării bolții palatine gotice
d) stimularea secreției salivare
e) favorizează adaptarea interocluzală prin șlefuirea proeminențelor cuspidiene

164. CS Marcați distanța după care se calculează indicele facial:


a) Of-Gn şi Au-Au
b) N-Gn şi Go-Go
c) Of-Pg şi Au-Au
d) Tr-Gn şi Zy-Zy
e) N-Gn şi Zy-Zy

165. CS Indicați situația când șanțul labio-mentonier este accentuat:


f) ocluzia deschisă
g) etajul inferior al feţei micşorat
h) angrenajul invers frontal
i) etajul inferior al feţei mărit
j) asimetriile faciale

166. CS Precizați varietatea de anomalie dento-maxilară, în care apare treapta labială


inversată:
a) acoperire incisivă inversă
b) inocluzie verticală
c) laterognație
d) transpoziție dentară
e) înghesiure incizivo-canină

167. CS Marcați varietatea de malocluzie după Angle însoțită de faciesul adenoidian:


a) clasa I
b) clasa III, forma scheletică
c) clasa II/1
d) clasa III, forma funcţională
e) clasa II/2

168. CS Indicați criteriul de apreciere clinică a simetriei maxilare:


a) cheia Angle
b) linia frenului buzei inferioare
c) linia frenului lingual
d) linia frenurilor labiale
e) adâncimea vestibuluilui cavității bucale

169. CS Numiți malocluzia după Angle însoțită de profil facial convex:


a) clasa II/2
b) clasa II/1
c) clasa III-a, forma gnatică
d) clasa I Angle
e) clasa III-a, forma dento-alveolară

170. CS Numiți malocluzia cea mai frecvent întâlnită:


a) malocluzia de clasa II/2 Angle
b) ocluzia adîncă
c) malocluzia de clasa II/1 Angle
d) laterodeviația mandibulară
e) inocluzia verticală

171. CM Determinați valorile unghiular în prognatismul mandibular:


a) SNA=82
b) SNB> 80
c) IMPA=86
d) ANB<0
e) FMA >28

172. CM Marcați avantajele ortopantomografiei:


a) prețul redus
b) simplitatea folosirii
c) claritatea imaginii cu posibilități mai bune de diagnostic
d) confortul în timpul execuției
e) economia de timp

173. CS Ce se evidențiază în etiologia malocluziei de clasa II/2 Angle:


a) caracterul ereditar al patologiei
b) rahitismul
c) deglutiția infantilă
d) respitația orală
e) pierderea precoce a dinților temporari

174. CS Marcați tipul de acțiune a aparatului ortodontic fix:


a) funcțional
b) intermitent
c) mecanic
d) mixt
e) pasiv

175. CS Identificați tipul de profil facial din imagine:


a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval

176. CS Identificati tipul de profil facial din imagine:


a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval
177. CS Identificați tipul de profil facial din imagine:
a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval

178. CS Identificați tipul de aparat ortodontic din imagine:


a) fix
b) mobilizabil
c) funcțional
d) mixt
e) individual
179. CS Identificați tipul de aparat ortodontic din imagine:
a) fix
b) mobilizabil
c) funcțional
d) mixt
e) individual

180. CS Indicați tipul dentiției conform ortopantomogramei:


a) temporară
b) mixtă
c) permanentă
d) senilă
e) adultă
181. CS Indicați tipul dentiției conform ortopantomogramei:
a) temporară
b) mixtă
c) permanentă
d) senilă
e) adultă

182. CS Indicați tipul dentiției conform ortopantomogramei:


a) temporară
b) mixtă
c) permanentă
d) adultă
e) senilă
183. CS Indicați tipul de creștere conform datelor cefalometriei:
a) hipodivergent
b) normodivergent
c) hiperdivergent
d) leptoprosop
e) mezoprosop
184. CS Indicați tipul de creștere conform datelor cefalometriei:
a) hipodivergent
b) normodivergent
c) hiperdivergent
d) leptoprosop
e) mezoprosop

185. CS Indicați tipul de creștere conform datelor cefalometriei:


a) hipodivergent
b) normodivergent
c) hiperdivergent
d) leptoprosop
e) mezoprosop
186. CS Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:
a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) ectopia caninilor superiori

187. CS Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) ectopia caninilor superiori
188. CS Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:
a) clasa I Angle
b) clasa III Angle
c) clasa II Angle
d) clasa III Angle, forma funcțională
e) ectopia caninilor superiori
189. CS Indicați semnul clinic în plan sagital din imagine:
a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) ocluzie inversă

190. CS Indicați semnul clinic în plan sagital din imagine:


a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) ocluzie inversă frontală
191. CS Indicați semnul clinic în plan vertical din imagine:
a) devierea liniei mediane
b) inocluzie sagitală
c) inocluzie verticală
d) ocluzie adâncă
e) raport molar neutru

192. CS Indicați anomalia dentară de număr din imagine:


a) anodonție incisiv lateral
b) anodonție premolari inferiori
c) dinți supranumerari
d) macrodonție
e) hipoplazie

193. CS Indicați anomalia dentară de număr din imagine:


a) anodonție incisiv lateral
b) anodonție premolari inferiori
c) dinte supranumerar
d) macrodonție
e) hipoplazie
194. CM Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia distalizată:
a) raport molar distalizat
b) raport canin distalizat
c) inocluzie sagitală
d) inocluzie verticală
e) raport molar neutru

195. CM Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia mezializată:
a) raport molar mezializat
b) raport canin mezializat
c) ocluzie inversă
d) raport canin distalizat
e) inocluzie verticală
196. CM Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia distalizată:
a) raport molar distalizat
b) raport canin distalizat
c) inocluzie sagitală
d) inocluzie verticală
e) raport molar neutru

197. CM Ce elemente de ancorare prezintă aparatul ortodontic din imagine:


a) croșet Adams
b) croșet Stahl
c) gutiera
d) șurub ortodontic
e) plan înclinat
198. CS. Identificați varietatea de malocluzie sagitală din imagine:
a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) ocluzie adâncă

199. CM Indicați elementele active ale aparatului mobilizabil din imagine:


a) șurub ortodontic
b) arcul Coffin
c) croșet Stahl
d) croșet Adams
e) arc vestibular
200. CS Indicați pentru care malocluzie sagitală este specific profilul facial din imagine:
a) clasa I Angle
b) clasa II Angle
c) clasa III Angle
d) ocluzie adâncă
e) inocluzie verticală

201. CS Indicați pentru care malocluzie sagitală este specific profilul facial din imagine:
a) clasa I Angle
b) clasa II Angle
c) clasa III Angle
d) ocluzie adâncă
e) inocluzie verticală
202. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:
a) raport molar neutru
b) raport canin neutru
c) raport molar distalizat
d) inocluzie sagitală
e) inocluzie verticală

203. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:


a) raport molar neutru
b) raport canin neutru
c) raport molar distalizat
d) inocluzie sagitală
e) inocluzie verticală
204. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:
a) raport molar distalizat
b) raport canin distalizat
c) ocluzie adâncă
d) inocluzie sagitală
e) raport canin mezializat

205. CS Identificați anomalia dentară de număr prezentă în imagine:


a) transpoziție
b) meziodens
c) dinte inclus
d) anodonție de incisiv lateral
e) dinte natal
206. CM Ce depistăm la analiza ortopantomografiei din imagine:
a) dentiție permanentă
b) anodonție de incisiv lateral
c) transpoziție
d) dinte inclus
e) hipoplazie dentară

207. CS Identificați metoda complementară de diagnostic reprezentată în imagine:


a) studiul biometric al modelelor
b) ortopantomografia
c) teleradiografia
d) tomografia
e) radiografia retroalveolară
208. CM Selectați semnele clinice în plan transversal reprezentate în imagine:
a) inocluzie verticală
b) inocluzie sagitală
c) ocluzie încrucișată
d) raport molar neutru
e) devierea liniei mediane

209. CS Stabiliți varietatea explorării radiologice din imagine:


a) axiografie
b) ortopantomografie
c) tomografie
d) teleradiografie de profil
e) teleradiografie oblică
210. CS Stabiliți aparatul ortodontic din imagine:
a) gutieră
b) scut vestibular
c) scut lingual
d) trainer
e) placă ortodontică

S-ar putea să vă placă și