Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara Numele: _____________________

Profesor Oprian-Pecingină Ana-Maria Nota: ____________________


Clasa a IX a C
Data: 23 martie 2011
TEST DE EVALUARE

I. Citiți cu atenție următorul text și răspundeți la întrebările de mai jos: total- 7p

„Ion Marinescu, zis și Jim, fu lăsat de trăsură în fața casei preistorice din str. Udricani,
pe vremea când lăptarii colindă curțile cu bidoanele, iar împărțitorii de jurnale înfig
Universul în clanța ușii. În huruitul roților pe caldarâm, o femeie bătrână lasă din mâini un
cotor de mătură, cu care strângea frunzele îngălbenite căzute dintr-un dud rămuros. Era baba
Chiva, servitoare bătrână a familiei, păzind peste treizeci de ani acel Herculanum acoperit de
lava anilor. Când Jim împinse poara scârțâitoare, baba își desfăcu masca miceniană într-un
râs mut, până la urechi, și alergă schioptând în chip ridicol, din cauza pantofilor bărbătești pe
care îi purta, să ia din mâinile tânărului valiza și trench-coat-ul.”
(George Călinescu- Cartea nunții, cap. Casa cu molii)
Cerințe:
1. Cartea nunții este ultimul roman al lui George Călinescu. 0.5p
a. Adevărat b. Fals
2. Perspectiva narativă în opera Cartea nunții este: 0.5p
a. Obiectivă b. Subiectivă
Motivează alegerea făcută! 1p
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Explicați semnificația titlului operei. 1p
4. Prezentați tema operei Cartea nunții. 1p
5. Identificați modul de expunere utilizat în fragmentul de mai sus și explicați utilizarea
acestuia. 1p
6. Casa mătușilor lui Jim, denumită în operă și Casa cu molii, este o casă învechită,
demodată. Găsiți în fragmentul de mai sus două afirmații care să dovedească acest
lucru.
0.5p
7. Găsiți sinonime contextuale pentru fiecare din cuvintele de mai jos și apoi construiți
cu cuvintele date câte o propoziție: jurnale, servitoare, ridicol. 1,5p

II. Transformați dialogul următor închipuindu-vă că discutați cu o persoană adultă,


nu foarte apropiată și numiți regula dialogului pe care ați modificat-o pentru a realiza
acestă transformare. 2p
– Salut, maestre!
– Salut, băi!
– Ai fost la concert ?
– Daaa ! Marfă, nenică!

Veți primi 1 p din oficiu


Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara Numele: _____________________
Profesor Oprian-Pecingină Ana-Maria Nota: ____________________
Clasa a IX a C
Data: 23 martie 2011
– Meserie, nu glumă...Sunt tari băieţii!
– Păcat că organizarea a fost varză...

Veți primi 1 p din oficiu

S-ar putea să vă placă și