Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Vibraţiile timpanului sunt transmise prin ............, nicovală şi ............ la membrana ferestrei
ovale.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de muşchi, iar coloana A denumirea segmentelor membrelor
cărora le aparţin aceştia. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. braţul a) croitor
2. gamba b) gastrocnemian
3. coapsa c) oblic extern
d) triceps brahial

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Filtrarea sângelui se realizează la nivelul:


a) corpusculului renal
b) pelvisului renal
c) tubului urinifer
d) vezicii urinare

2. Cromozomul bacterian:
a) are formă circulară
b) este alcătuit din ADN monocatenar
c) are formă liniară
d) este alcătuit din ARN bicatenar

3. Diabetul zaharat este efectul:


a) hipersecreţiei de prolactină
b) hipersecreţiei de tiroxină
c) hiposecreţiei de ocitocină
d) hiposecreţiei de insulină

4. Testosteronul este secretat de:


a) glanda tiroidă
b) glanda hipofiză
c) gonada masculină
d) mucoasa uterină

5. Circulaţia sistemică:
a) cuprinde arterele şi venele pulmonare
b) se termină în ventriculul drept
c) începe în ventriculul stâng
d) se numeşte şi mica circulaţie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Razele luminoase suferă la nivelul ochiului o triplă refracţie.

2. Imunitatea nespecifică este indusă prin administrarea de vaccinuri.

3. Legăturile de hidrogen dintre cele două catene ale ADN sunt duble şi triple.

4. Cistita se manifestă prin urinări dese şi dureroase.

5. Hormonii eliberaţi de hipofiza posterioară se numesc glandulotropi.

6. Baza azotată specifică moleculei de ARN este uracilul.

S-ar putea să vă placă și