Sunteți pe pagina 1din 2

Reactii redox

Numărul de oxidare, N.O., este o reprezentare mai generală a valenţei ce include atât


electrovalenţele, pozitivă şi negativă, care se referă la transferul de electroni, cât şi covalenţa,
care se referă la punerea în comun de electroni. Deci numărul de oxidare al unui atom
reprezintă o sarcină pe care atomul ar putea să o aibă, teoretic, într-un compus.
Transferul de electroni stă la baza proceselor de oxidare şi reducere.
Reacţia de oxidare este procesul în care o specie chimică cedează electroni; numărul de
oxidare al unui element din această specie chimică creşte.
Reacţia de reducere este procesul în care o specie chimică acceptă electroni; numărul de
oxidare al unui element din acestă specie chimică scade (se reduce).
Electronii nu pot exista liberi în mediul de reacţie. Când o specie chimică cedează electroni,
înseamnă că ea se găseşte în prezenţa altei specii chimice care este capabilă să accepte
electronii. De aceea, procesele de oxidare şi de reducere nu pot exista independent, ci
întotdeauna au loc reacţii care cuprind ambele procese. Aceste reacţii se numesc reacţii de
oxido-reducere sau, pe scurt, reacţii redox.
Orice reacţie chimică care implică transferul de electroni este o reacţie redox.
În cadrul unei reacţii redox, numărul de electroni cedaţi în procesul de oxidare este
întotdeauna egal cu numărul de electroni acceptaţi în procesul de reducere.
Exemplu – Procesele dintr-o reacţie redox:

      

Oxidantul  este specia chimică din care face parte atomul sau ionul care, într-o recţie cu
transfer de electroni, acceptă electroni. Deci oxidantul este specia care se reduce.
Agentul oxidant este substanţa care conţine specia oxidant şi, deşi substanţa respectivă se
reduce, ea generează oxidarea unei alte specii chimice. Sunt buni oxidanţi următorii compuşi:

 acizii oxigenaţi ai nemetalelor: HNO3 (acidul azotic), H2SO4 concentrat (acidul


sulfuric), HClO4 (acidul percloric), etc;
 compuşii metalelor tranziţionale în care acestea au N.O. mari: KMnO4 (permanganatul
de potasiu), MnO2 (dioxidul de mangan), K2Cr2O7 (dicromatul de potasiu), etc;
 cationii metalelor puţin active (conform seriei activităţii metalelor): Cu2+, Ag+, Au3+;
 unele substanţe elementare, respectiv elementele cu electronegativitate ridicată: F2, O2,
Cl2, Br2.
Reducătorul  este specia chimică din care face parte atomul sau ionul care, într-o reacţie cu
transfer de electroni, cedează electroni. Deci reducătorul este specia care se oxidează.
Agentul reducător este substanţa care conţine specia reducător şi, deşi substanţa respectivă
se oxidează, ea generează reducerea unei alte specii chimice. Sunt buni reducători următorii
compuşi:

 metale care au caracter electronegativ foarte slab: Na, K, Mg, Ca;


 unele nemetale precum H2 şi C, şi unii oxizi ai nemetalelor cu N.O. mici precum CO;
 hidracizii: HCl, HBr, HI, H2S;
 cationii metalici cu N.O. mici. 

Pentru a stabili numărul de oxidare al unui element, trebuie respectate anumite reguli:
1. Numărul de oxidare al unui atom neutru este egal cu 0 (zero).
ex: Numărul de oxidare al unui atom de magneziu (Mg) este zero.
2. Suma numerelor de oxidare ale elementelor ce formează o moleculă neutră este egală cu
zero.
ex: Într-o moleculă de H2SO4 (acid sulfuric), suma numerelor de oxidare ale hidrogenului,
sulfului si oxigenului este zero.
3. Numărul de oxidare al unui ion este egal cu sarcina sa.
ex: i. Numărul de oxidare al ionului Na+ este +1.
ii. Suma numerelor de oxidare al elementelor ce compun ionul MnO4- este -1.
4. Numărul de oxidare al unui atom combinat cu un atom identic este 0.
ex: Numărul de oxidare al clorului în Cl2 este 0, ambii atomi de clor fiind identici.
5. Numărul de oxidare al fluorului într-o moleculă (cu excepţia moleculei de F 2) este
întotdeauna -1.
6. Numărul de oxidare al hidrogenului este +1, excepţie fiind atunci când este într-o hidrură
metalică, numărul lui de oxidare fiind atunci -1.
7. Numărul de oxidare al oxigenului este -2, excepţie făcând în cazul peroxizilor (atunci este -
1) şi în cazul superoxizilor (când este -1/2).
8. Numărul de oxidare al elementelor din grupa întâi este +1.
9. Numărul de oxidare al elementelor din grupa doi este +2.
10. Numărul de oxidare al elementelor din grupa trei este +3.

S-ar putea să vă placă și