Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

2 - directori

1. Cuvântul ”mic” este pentru ”mare” așa cum 7. Prin ce se aseamănă schiatul și înotul?
este ”scurt” pentru:
A unul poate fi realizat iarna, celălalt
A lung D vast vara

B îndepărtat E slab B nu tuturor le plac

C larg C amândouă sunt folositoare

D la amândouă trebuie să fii competitiv


2. Cuvântul ”precauție” este pentru ”siguranță”
E amândouă sunt sporturi
așa cum este ”risc” pentru:

A accident D pierdere 8. Prin ce se aseamănă revoluțiile și evoluțiile?


B pericol E faliment
A unele se produc lent, celelalte se
C viteză produc repede

B un sistem evoluează, altul se revoltă


3. Cuvântul ”încredere” este pentru ”expert”
C amândouă sunt inevitabile
așa cum este ”nesiguranță” pentru:
D sunt mijloace de a realiza ceva
A experiență D bun de nimic
E amândouă sunt forme de schimbare
B greșeală E veteran

C începător 9. Prin ce se aseamănă tuberculoza și astmul?

A sunt boli cardiace


4. Cuvântul ”gram” este pentru ”greutate” așa
cum este ”oră” pentru: B sunt boli ale plămânilor

A minut C ceas E timp C amândouă sunt fatale

B pauză D zile D necesită medicație zilnică

E amândouă presupun o febră foarte


mare
5. Prin ce se aseamănă filmele și nuvelele?

A spun o poveste
10. Ce au în comun șosetele și mănușile?
B conțin imagini
A șosetele sunt purtate în picioare,
C durează mult mănușile sunt purtate pe mâini
D au mai mult decât un autor B sunt vândute în perechi
E sunt ficțiuni C sunt articole de îmbrăcăminte

D sunt făcute din același material


6. Prin ce se aseamănă muzica și pictura?
E șosetele sunt îmbrăcate înaintea
A sunt forme de expresie artistică mănușilor

B sunt făcute de oameni

C oamenii merg la manifestări ale lor

D oamenilor le plac ambele

E una este ascultată, pe când cealaltă


este privită