Sunteți pe pagina 1din 2

Test 4

B. Fie termenii A, B, C, D și E. Termenul C este în contrarietate cu B, iar termenul A este supraordonat atât lui
C, cât și lui B, în timp ce D este în încrucișare atât cu C, cât și cu A. B este în raport de opoziție cu D. Termenul
E este subordonat termenului B.
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni. 2p
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D și E, care dintre următoarele propoziții sunt
adevărate și care sunt false. 8p
a. Unii C sunt D
b. Toți A sunt C
c. Unii D nu sunt A
d. Niciun C nu este A
e. Unii D nu sunt B
f. Toți B sunt A
g. Niciun E nu este D
h. Toți C sunt E

Subiectul al II-lea
Se dau propozițiile:
1. Unele zile călduroase sunt nerecomandabile pentru plajă.
2. Unii ingineri nu au brevet de inventator.
3. Toate paharele sunt din plastic.
4. Niciun manual nu este curs universitar.

A. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contradictoria
propoziției 2, contrara propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8p.
B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale
fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. 8p.
C. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, obversa conversei contrarei propoziției 3 și
conversa subcontrarei propoziției 2. 6p

D. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:


X: Dacă unii juriști nu sunt melomani, atunci unii melomani nu sunt juriști.
Y: Dacă niciun atlet nu este schior, atunci unii schiori nu sunt atleți.

a. Scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi. 4p


b. Precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate 2p
c. Explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. Fie următoarele două moduri silogistice: oao-1, eio-3.
1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiți, în
limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. 8p
2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice
date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. 6p
B. Construiți, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția
Unele legi nu respectă drepturile omului. 6p
C. Fie următorul silogism: Presupunând că unii europeni nu sunt creștini, iar toți românii sunt europeni,
conchidem că unii români nu sunt creștini. 4p
a. Termenul mediu este nedistribuit în ambele premise.
b. Termenul minor este reprezentat de termenul „român”
c. Premisa majoră a silogismului este o propoziție particulară afirmativă.
d. Predicatul logic al concluziei este distribuit în premise, dar nedistribuit în concluzie.

D. Fie următoarea definiție:


Felinele sunt animale terestre.
a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. 2p
b. Numiți o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiți o
definiție care să o încalce, având ca definit termenul felină. 4p
Test 5

B. Fie termenii A, B, C, D și E. Termenul C este în contradicție cu D, iar termenul A este supraordonat lui B,
iar C este încrucișat atât cu A, cât și cu B. D este încrucișat atât cu C, cât și cu A și B. Termenul E este o specie
a lui A, în raport de încrucișare cu D și în opoziție cu B și C.
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni. 2 puncte
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D și E, care dintre următoarele propoziții sunt
adevărate și care sunt false. 8 puncte
a. Unii C nu sunt B
b. Toți A sunt D
c. Unii D sunt A
d. Niciun C nu este D
e. Unii D sunt B
f. Toți B sunt C
g. Toți E sunt B
h. Unii D nu sunt E

Subiectul al II-lea
Se dau propozițiile:
1. Unele dulciuri sunt dăunătoare sănătății.
2. Toți arhitecții sunt persoane cu studii superioare
3. Unii bucătari nu sunt europeni.
4. Niciun leu nu este animal domestic.

A. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contradictoria
propoziției 2, subcontrara propoziției 3 și contrara propoziției 4. 8 p.
B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte
ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 2, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. 8p.
C. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, obversa conversei subalternei propoziției 2
și conversa supraalternei propoziției 1. 6p

D. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:


X: Dacă nu există scriitori chinezi, atunci nu există chinezi scriitori.
Y: Pentru că toate dulciurile sunt preferate de copii, rezultă că toate alimentele preferate de copii sunt
dulciuri.

a) Scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi. 4p


b) Precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate 2p
c) Explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. Fie următoarele două moduri silogistice: aoo-1, eio-4.
1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiți, în
limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. 8 puncte
2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice
date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. 6 puncte
B. Construiți, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția
Unele situații de viață sunt neplăcute. 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Presupunând că unii studenți nu sunt bucureșteni, iar toți bucureștenii sunt români,
putem conchide că unii studenți nu sunt români. 4 puncte
a. Termenul major este distribuit doar în concluzie.
b. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „student”.
c. Premisa minoră a silogismului dat este o propoziție universală negativă.
d. Predicatul logic al concluziei este distribuit și în concluzie și în premisă.

D. Fie următoarea definiție: Păsările nu sunt animale carnivore.


a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. 2 puncte
b. Menționați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiți o
definiție care să o încalce, având ca definit termenul pasăre. 4 puncte

S-ar putea să vă placă și