Sunteți pe pagina 1din 5

3.

4 PNEUMONIA PNEUMOCOCICĂ (FRANC - LOBARĂ)


I. Alege varianta de răspuns corectă. (Complement simplu).
1. Unde se localizează reacţia inflamatorie în cazul pneumoniei pneumococice (franc –
lobare).
a) bronhii c) alveole
b) trahee d) ţesutul perivascular
2. Care agent patogen poate provoca pneumonia franc- lobară.
a) Eschirichia coli d) Helicobacterul pуlor
b) Proteus mirabilis e) viruşii
c) Pneumococi
3. Primul stadiu patomorfologic al procesului inflamator în pneumonia pneumococică (franc
- lobară ).
a) stadiu de hepatizare roşie d) stadiu de aflux (congestie)
b) stadiu de hepatizare cenuşie e)stadiu de evacuare
c) stadiu de rezoluţie
4. Stadiu doi patomorfologic al procesului inflamator în pneumonia pneumococică (franc-
lobară) este:
a) stadiu de hepatizare roşie
b) stadiu de hepatizare cenuşie
c) stadiu de aflux (congestie)
d) stadiu de rezoluţie
e) stadiu de evacuare
5. Stadiu trei patomorfologic al procesului inflamator în pneumonia pneumococică (franc-
lobară).
a) stadiu de hepatizare roşie
b) stadiu de hepatizare cenuşie
c) stadiu de aflux (congestie)
d) stadiu de rezoluţie
e) stadiu de evacuare
6. Stadiu patru patomorfologic al procesului inflamator în pneumonia pneumococică (franc -
lobară).
a) stadiu de hepatizare roşie
b) stadiu de hepatizare cenuşie
c) stadiu de aflux (congestie)
d) stadiu de rezoluţie
e) stadiu de evacuare
7. În cazul pneumoniei pneumococice (franc – lobare) se afectează:
a) un segment pulmonar
b) un lob pulmonar
c) lobul pulmonar
d) bronhiile cu trecerea procesului inflamator în parenchimul pulmonar
e) interstiţiul pulmonar
8. Febra la debut în pneumonia pneumococică (franc – lobară)este:
a) 36,0- 36, 5 0C
b) 36.0 -37,0 0C
c) 37,0- 37,5 0C
d) 37,0 -38,0 0C
e) 39,0-40,0 0C
9. Culoarea sputei în pneumoniea pneumococică în a 2 - 3 – a zi devine:
a) roşie aprinsă
b) galben-verzuie
c) rugenie
d) „jeleu de coacăză”
10. Sindromul de intoxicaţie în pneumonia pneumococică (franc- lobară) este:
a) bine pronunţat
b) slab pronunţat
c) lipseşte
d) apare după o săptămînă de la începutul bolii
11. În pneumonia pneumococică (franc- lobară) la inspecţia tegumentelor putem depista:
a) icter a sclerelor şi tegumentelor
b) culoarea tegumentelor pământie
c) culoarea tegumentelor „cafea cu lapte”
d) acrocianoză

II. Încercuiește variantele de răspuns corecte (Complement multiplu).


12. Simptomele de debut a pneumoniei pneumococice (franc – lobare) sunt:
a) febra
b) frison
c) tusă cu eliminări de spută abundentă
d) edeme periferice
e) junghi toracic
13. Intensificarea dispneei în pneumonie pneumococică ne poate indica:
a) regresia pneumoniei
b) extinderea procesului patologic
c) apariţia complicaţiilor
d) însănătoşire
14.La inspecţia unui bolnav cu pneumonie pneumococică (franc - lobară) se determină:
a) cutia toracică în formă de butoi
b) hiperemia obrazului din partea afectată
c) edem periorbital
d) edeme pe membrele inferioare
e) hemitoracelui afectat rămâne în urmă la respiraţie
15. Pentru a favoriza drenajul secreţiilor asistenta medicală va propune bolnavului:
a) modificarea frecventă a poziţiei ( la 2-3 ore)
b) aplicarea pungii cu gheaţă pe cutia toracică
c) scuipătoarea
d) să asigure un microclimat adecvat în încăpere ( umiditate crescută)
16. În planul de nursing al bolnavului cu hipertermie se va evalua zilnic:
a) temperatura corporală
b) scaunul
c) aspectul tegumentelor
d) aspectul părului
17. Hemoleucograma în pneumonia franc - lobară evidenţiază:
a) leucopenie
b) leucocitoză cu devierea spre stânga a formulei leucocitare
c) limfocitoză
d) creşterea vitezei de sedementare a hematiilor (VSH)
e) micşorarea vitezei de sedementare a hematiilor (VSH)
18.Metodele paraclinice principale de diagnostic în pneumonia pneumococică sunt:
a) examenul bacteriologic al sputei
b) bronhoscopia
c) bronhografia
d) radiografia cutiei toracice
e) radiografia coloanei vertebrale
19. Profilaxia pneumoniilor include:
a) excluderea fumatului
b) respectarea regimului de viaţă şi muncă
c) măsurarea zilnică a tensiunei arteriale
d) cântărirea zilnică a pacientului
e) vaccinarea cu vaccin polivalent pneumococic
20.Tratamentul complex al pneumoniilor include:
a) hipotensive
b) antibioticoterapia
c) expectorante
d) tratament de dezintoxicare
e) analgezice opioide
III. Citeşte afirmaţia de mai jos. În cazul în care apreciezi că este adevărată, încercuieşte
litera A. Dacă afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F.
21. A ; F La inspecţia unui bolnav cu pneumonie pneumococică se observă tahipnee şi
acrocianoză.
22. A ; F Micşorarea dispneei ne indică regresia pneumoniei.
23. A ; F Cea mai frecventă complicație a pneumoniei pneumococice este hemoragia
pulmonară.
24. A ; F Pneumonia se defineşte ca proces inflamator al bronhiilor.
25. A ; F Jungiul toracic în pneumonia pneumococică se intensifică la tuse şi inspir profund.
IV. Citeşte propoziţia. Completează cu cuvintele care lipsesc, scriindu-le pe linie.
26.Debutul pneumoniei pneumococice este frison cu febră 39-40___ și transpirații abundente.
27.Tusea la debutul pneumoniei pneumococice este uscată, peste 2-3 zile devine umedă cu
eliminare de spută de culoare _ruginie.
28.În tratamentul etiologic al pneumoniei bacteriene o mare însemnătate are administrarea
preparatelor antibacteriale .
29.Principala metodă de diagnostic instrumental al pneumoniei pneumococice este examenul
radiologic__.
30. Junghiul toracic în pneumonie pneumococică este cauzat de antrenarea în procesul
patologic a ________________.
31 La bolnavii cu pneumonie pneumococică apare hiperemia obrazului din partea afectată.
V. Identificaţi 3 nevoi prioritare perturbate la bolnavi cu pneumonie pneumococică:
32. a) Nevoia de a menține temperatura în limitele normei
b) Nevoia de a respira și a avea o bună circulație
c) Nevoia de a evita pericolele
33. Identificaţi 3 probleme dependente prioritare perturbate la bolnavi cu pneumonie
pneumococică:
a) Junghi toracic
b) Dispnee
c) Stare febrilă
34. Scrieţi 4 intervenții ale asistentului medical privind îngrijirea pacientului cu pneumonie
pneumococică:
a) pagina 118
35. IV. În coloana A sunt indicate câteva grupe de preparate în coloana B – remedii
medicamentoase. Scrie pe liniile din faţa literelor din coloana A cifrele din coloana B
corespunzătoare fiecărei noţiuni. Opţiunile pot fi scrise o singură dată şi una dintre ele
este în plus.
Coloana A Coloana B
6,5 A. Antibiotic 1. Paracetamol
1 B. Antipiretic 2. Mucaltin
2 _C. Expectorant 3. Prednizolon
4 D. Macrolide 4. Eufilin
3 _E Metilxantine 5. Ceftriaxon
6. Eritromicin
3.5 BRONHOPNEUMONIA
I. Alege litera corespunzatoare variantei de răspuns corecte. (Complement simplu).
1. Bronhopneumonia afectează:
a) un lob pulmonar
b) mai multe focare de alveolită în jurul unei bronhii mici
c) plămânii și pleura
d) traheia și bronhiile mari.
2. Bronhopneumonia are un debut:
a) fulminant
b) acut
c) lent
3. În bronhopneumonie la inspecţia tegumentelor putem depista:
a) icter a sclerelor şi tegumentelor
b) culoarea tegumentelor pământie
c) culoarea tegumentelor „cafea cu lapte”
d) cianoză
4. Sputa în bronhopneumonie este:
a) seroasă
b) mucoasă sau mucopulentă
c) spumoasă
d) rugenie
5. În manifestările clinice ale bronhopneumoniei crește progresiv:
a) sindromul anemic
b) sindromul astenic
c) sindromul neurologic
II. Încercuiește variantele de răspuns corecte (Complement multiplu).
6. Acuzele principale în bronhopneumonie sunt:
a) voma
b) dureri epigastrale
c) tusea
d) dispneea
7. Deosebirele esenţiale a bronhopneumoniei de pneumonia pneumococică reprezintă:
a) evoluţia procesului inflamator stadializat
b) absenţa stadializării
c) debut brusc
d) debut mai lent
8. Sindromul de intoxicaţie în bronhopneumonie este:
a) bine pronunţat
b) slab pronunţat
c) lipseşte
d) apare după o săptămînă de la începutul bolii
9. Hemoleucograma în bronhopneumonie evidenţiază:
a) leucocitoză d) creşterea VSH
b) leucopenie e) micşorarea VSH
c) limfocitoză
III. Citeşte propoziţia. Completează cu cuvintele care lipsesc, scriindu-le pe linia ce
urmează.
10. Pentru confirmarea prezenţei pneumoniei rolul decesiv îi revine examenului radiologice.
11. Bolnavii cu bronhopneumonie sunt internaţi în secţie de boli infecțioase.
12. În bronhopneumonie antibioticoterapia _ sunt principala grupă de remedii
medicamentoase.
IV. Scrieţi 3 probleme de dependență prioritare în bronhopneumoniei.
13. a) Tusea
b)Dispneea
c)Starea febrilă

S-ar putea să vă placă și