Sunteți pe pagina 1din 30

Reabilitarea structurilor

din beton armat

Curs 6
Aprilie 2010
Deteriorări uzuale
ale elementelor
din beton armat
Plăci din
b.a.
segregarea betonului

• grupuri de agregate mari;

• grupuri de agregate mici;


fisurarea elementelor de b.a.
coroziunea armăturii
fisuri ce se dezvoltă din cicluri de îngheţ - dezgheţ
fisuri la partea superioară
profilul stratigrafic şi
modelarea terenului
Întreţinere sau proiectare
defectuoasă?
avarii datorate cutremurelor
Deteriorările frecvente se datorează:

 lucrări efectuate pe timp friguros sau la temperaturi ridicate


făra luarea unor măsuri corespunzătoare care să asigure
obţinerea unor betoane de calitate,

 dispunerea incorectă a armăturilor în beton în conformitate


cu proiectul de execuţie,

 decofrarea sau solicitarea elementelor structurale înaintea


termenului necesar atingerii rezistenţelor betonului,

 utilizarea unor materiale de calitate inferioară,

 nerespectarea tehnologiilor privind punerea în operă a


betonului.
Erori de proiectare

 subevaluarea încărcărilor în raport cu destinaţia


construcţiei sau schimbarea de destinaţie,

 modelări analitice incorecte şi erori de calcul,

 greşeli în alcătuirea structurală, cum ar fi lipsa


capacităţii de deformare plastică (secţiuni neductile)
pentru construcţii situate în zone seismice,

 greşeli conceptuale privind izolaţiile termice şi


sistemele de încălzire
Deteriorări din procese tehnologice:

 acţiunea agenţilor chimici,

 proasta întreţinere a instalaţiilor care produc vibraţii,

 infiltrarea agenţilor chimici în pânza freatică şi distrugerea


infrastructurilor,

 procese tehnologice cu degajări de substanţe chimice


agresive,

 umiditatea excesivă şi lipsa sistemelor de ventilare,

 nerespectarea condiţiilor climatice (fenomenul de condens)


etc.
Rigiditate laterală sau ductilitate?

PANOU DE PANOU DE
RIGIDIZARE CONTRAVANTUIRE

CONSOLIDARE
NOD

STRUCTURA
ADIACENTA
CONSOLIDARE
CONSOLIDARE STALP
GRINDA
cămăşuiala pereţilor

A CONECTORI A A-A

+
+ +

+ +
PLANSEU
+

BARE DE CONEXIUNE CONECTORI

PERETE STRUCTURAL PERETE STRUCTURAL


VECHI NOU

A A
bordarea golurilor din pereţii structurali

A A-A
CONECTORI

PLANSEU

ELEMENT DE
BORDARE

PERETE STRUCTURAL
VECHI
CARCASE
A
legarea pereţilor de cadru

IMPANARE IMPANARE
CU ZIDARIE

A A-A

CONECTORI
GRINDA

A
CONECTORI
STALP
conectarea pereţilor
A A-A

CONECTORI
PRIN PLACA

A
CONECTORI
STALP

A A-A

STRUCTURA EXISTENTA
CONECTOR DIN
STRUCTURA

SPIRALA MORTAR
CONECTOR PANOU DE
DIN PANOU RIGIDIZARE

A
contravântuiri şi elementele metalice de legătură

GRINDA

MATARE CU
MORTAR
SISTEM DE CONEXPAND
CONTRAVANTUIRE

GRINDA

CONEXPAND

PIESA DE SURUBURI DE
ASAMBLARE ASAMBLARE
SISTEM DE
CONTRAVANTUIRE

GRINDA

RASINA
EPOXI
PIESA DE
ASAMBLARE SURUBURI DE
ASAMBLARE
SISTEM DE
CONTRAVANTUIRE
sisteme de contravântuire
pereţi casetaţi

NERVURI DE
RIGIDIZARE

SURUBURI DE
ASAMBLARE
CARCASA DIN
TABLA
CAMASUIALA DIN BETON ARMAT

CARCASA DIN TABLA

CARCASE DIN PROFILE METALICE

FRETE DIN PLATBANDE

FRETE DIN OTEL TENSIONATE


SI CORNIERE LA COLTURI

TOLE DIN TABLA LIPITE CU


RASINI EPOXI
proceduri de consolidare a stâlpilor de beton armat
consolidarea grinzilor 1
consolidarea grinzilor 2
consolidarea grinzilor 3