Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.univ. dr, Simona NICOARA Catedra de istorie modema Facultatea de istorie si filosofie,U.B..B.

lstorla mentalitatilor colective

~i a im<?lginaru!ui social

Curs, anul II, Istorie. Obiectivele cursului: introducere in problematica istoriei mentalitatilor si a imaginarului colectiv, familiarizarea eu utilajul mentalului colectiv, sondarea continutul profunzimilor colective: mitologii, utopii, eschatologii, identitate si alteritate, viziunea despre spatiu si timp etc. Analiza structurilor imaginarului si a mitologiilor politice in epoca moderns ~l contemporana.Familiarizarea eu problematica teoretica si cu instrumentele metodologice ale domeniului mentalitatilor colective. Deserierea tematicii cursului: 1-2.Mentalitatne eoleetive ~i imeginarul social Descoperirea mentalitatilor colective si aimaginarului social.

Ce sunt mentalitatile colective si imaginarul social?


Nivele mentale, nivele culturale. Aspectele novatoare.sursele si metodele istoriei mentalitatilor colective.
Bibliografie: Al, Dutu, Literatura comparatd ~i istoria mentalitatilor, BUGo, Ed, Univers, 1982, p.5-45. AI. Dutu, Dimensiunea umand a istoriei.Direciii in istoria mentalitafilor,Buc; Ed. Meridiane, 19860 Idem.,L 'histoire des mentalites et comparaison des cultures, In "Revue Roumaine d'Histoire", 22, 4, 1983. Jacques Le Goff, Imaginarul medieval. Eseuri, Trad. MRadulescu, Buc., Ed. Meridiane, 1991, p. 5-15. Georges Duby, Probleme si metode In istoria culturald, ill Evul Mediu masculin, BUG., Ed. Meridiane, 1992, p.166-173, 250-279. Roger Chartier, Lecturi si cititori in Franta Vechiului Regim, BUG., Ed. Meridiane, 1997, p.5-16; 383-401( convorbiri cu R. Chartier). T.Nicoara, Clio in orizontul mileniului III, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, cap. VII, Intre istoria reprezentarilor ~iistoria culturala, p. 185-214. " Alain Corbin: mentalitati, sensibilitati, imaginar, ]'n "Caiete de antropologie istorica", nr, 1, iau-iunie 2002, p.74-82. AI. Fl.Platon, Societate fit mentalitiiti in Europa medievala , Iasi, Ed. Univ, Al.LC~a, 2000. Al.Fl, Platen, Jean Delumeau, istoric al sentimentului religios si al sensibiliiatilorcolective, In "Caiete de antropologie istorica", nr.2, iulie, dec. 2002, p.147-168. TvNicoara, lntre istoria reprezentarilor si istoria culturala: istoria mentalitatilor, ill "Tentatia istoriei"; Cluj-Napoca, 2003, p.471-497.

3-4 Repere ale unei Istori] a n~Hgiei populare filla senttmentului reBigio§ Sensibilitatea religioasa. Religia prescrisa si religia populara. dJpdxf.ra.. r;ly\ o istorie a sentimentelor.frica, insecuritate, sentimental de securitate
Bibliografie: Lucien Febvre, Cum sa reconstituim viata ofectiva de altadata. Sensibilitate 'ii istorie, in To NiCOSIa, Introducere In istoria mentalitatilor colective, Cluj-Napoca, 1995, p. 28-41. T.Nicoara, Transilvania fa inceputul timpurilor moderne (/680-1800). Societate rurala st mentalitiqi colective, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, capo 3, Religia prescrisa, religia traita; sensibilitati religioase, p.81-128(Religia lumii rurale, Religia traita: formele pietatii populare), p.I 17-128 Religia traita sub semnul mirabilului ~ial magicului), p129-134 (Atitudinile fundamentale In fata vietii, Varstele vietii, Venires pe Iume), p.178-216 (Atitudinile fundamentale 111 fata mortii si imaginarul Lumii de Dincolo),

Marius Rotar, Preliminariile unei anchete. Atitudinea in fata mortii in Transilvania fa sfdrsitut sec. XIX.., in "Caiete de antropologie istorica'tnr. 1, iau-iunie 2002, p.85-98 T. Nicoara, L 'attitude devant la mort en Transylvanie a la fin du %LYe et au debut du Xse steele, in "Transylvanian Review", 2003, nrA, p. 74-82. T.l'Ticoara, Sentimentul de insecuritate in societatea romdneascd la inceputurile timpurilor moderne, /6001830, I, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p.J3-2 I (0 istorie a sentimentului de insecuritate), Banica Lavinia, Raiul in imaginarul romdnesc din secolul al XVII-lea, 11 "Analele Univ, Buc.", Limba si litereatura romana, 2003, p. 21-24. T'Nicoara, Istoricul si moartea. Un itinerar, Jll "Caiete de antropologie istorica", 2004, 3, nr-1-2/5-6, p.l I23. 1. Delurneau, Linistit; si ocrotiti. Sentimentul de securitate in Occidemul de altadata, VoL T,Trad, L. Zoicas, Iasi, Polirom, 2004.

5-6 Constelatia imaginarului social Imaginarul, fenomen colectiv ~i istoric,

Memorie ~iistorie. Functiile imaginarului colectiv,


Bibliografie: Evelyne Patlagean, L 'Histoire de 1'imaginaire.iii "La Nouvelle Histoire ", Paris, Ed. Complexe, 1988. S.Nicoara, Istorie si imaginal'. Eseuri de antropologie istoricd, Cluj-Napoca, PUC, 2000, cap, II, Memoria, triumful unui timp regasit, L Boia, Pentru 0 istorie a imaginarului, Buc., Humanitas, 2000, Cap. I, Structuri ~i metode, p. 9-40,213216. P. Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, trad. Lsi M. Gyurcsik, Timisoara, Amarcord, 200!. J.-J, Wunenburger, L'Imaginaire, "Que sais-je?" Paris, PDF,2003.

7-8 Utilajul melllltaHita!ilor eolective Structuri, arhetipuri, simboluri, mituri. Conjuncturi mentale, contagiunea mentala, Viziunea despre lume. Reprezentarea Spatiului ~i a Timpului,
Bibliografie:

R'Mandrou, Histoire des memalites, in "Encyclopeedia Universalis",vm, 1968, p.436-438. Ph. Aries, L 'histoire des mentalites, mLa Nouvelle Histoire, Paris, 'Ed Complexes, 1988, p. 167-190.
AI. Dutil, La vision du monde dans le roman populaire de Sud-Ouest de I 'Europea I' aube du Romamisme, ill "Synthesis", 1989, 16, p.43-50. T.Nicoara, Climat politic $1climat mental dans la societe roumaine de la seconde moitie du XVIle siecle et les premieres decennies du steele suivant. Le niveau nobilisaire, 1,'1 "Studia historia", 1995, ill. 1, p, 102112. Luc Benoist, Semne, simboluri si mituri, Buc., Humanitas, 1995. Pierre Chaunu, Istorie si decadenui, trad, C, Margineanu, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1995, p.9-95.

(Constiinta timpului).
Jean-Paul Roux, Regele, Mituri si simboluri, Buc., Meridiane, 1998, p.45-163 si 211-245. Regele-Om, Regele-Divin, Omul-Zeu.Obiectele Regelui) Murray Edelman, Politica si utilizarea simbolurilor, Polirom, 1999, p.75-93. Monique, Segre, Mituri, rituri, simboluri in societatea contemporand, Ed. Amareord, 2000. T.Nieoara,Transiivania fa inceputul timpurilor moderne (1680-1800). Societate ruralis $i mentalitaii colective, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, p.30··80 (Orizonturi spatiale, orizonturi temporale in satul romanesc din Transilvania). David LKertzer, Ritual, politicd, putere, Buc., Ed. Univers, 2002.

9. Identitate ~i alteritate.
Bibliografie: D.Draghicescu, Din psihologia poporului roman, Buc., Albatros, 1995, p.258-274; (Orientul), p. 341415(Insu~irile sufletesti actuale ..) Carlo Ginsburg, Istorie nocturrui. G interpretare a sabatului, Iasi, Polirom, 1996, p.39-87 (despre marginali: leprosi, evrei, musulmani, eretici, vrajitoare), J. Le Goffl coord), Omul medieval, Iasi, Polirom, 1999, cap. X, Marginalul, de Bronislaw Geremek, p. 317342. Dan Horia Mazilu, Noi si Ceilalti, Fals tratat de imagologie, Iasi Polirom, f999, p.149-205 ( Strainii vazuti la noi acasa), Lucian Boia, Pentru a istorie a imaginarului, Buc., Humanitas, 2000, Capitolul IV: Jocul alteritatilor, p, 117-140. Firea romdnilor, coord, Daniel Barbu, Buc., Ed. Nemira, 2000. Andrei Oisteanu, Imaginea evreului in cultura romdna, Buc., Humanitas, 2001, p. 39·122. S.Nicoara, Natiunea modernd.Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Ed, Accent, 2002, p.207-218 (Un profil imagologic), p. 250-263. (Chipul cumsecade al natiunii).

10-11 Domeniile Imagtnarulni social Ce sunt miturile? Mitologile si modernitatea. Mit politic si ideologie. Miturile lumii moderne: Conspiratia, Salvatorul.Varsta de AUf, Revolutia, Unitatea/Natiunea, Progresul ~i Declinul.
Bibliografie: Andre Reszler, Mythespolitiques modernes, Paris, PUF, 1981. Michel Vovelle, Ideologies et mentalites, Paris, Gallimard, 1982. Idem, La mentalite revolutionnaire. Societe et mentalites sous fa Revolutionfrancaise, Paris, t~d. Sociales, 1985. Gilbert Durand,Introduction a la my thodologie. Mythes et societes, Paris, Albin Michel, 1996. Comte Femand, Les heros mythiques et l'homme de toujours, Paris, Ed. du Seuil, 1993. Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Ed. du Seuil, 1986; Mituri ~i mitologii politice, Iasi, Institutul European, 1997. M'Nitescu, Sub zodia proletcultismului, Dialectica puterii, Rue, Humanitas, 1995, p.343-396, (Mitologia partidului, Puterea perpetua, Statul-instrument., Minciuna organizata, Servituti si privilegii, Mitul realizarilor, Omul nou, Statul, Partidul :;?i intelectualii, Lumea se americanizeaza ..., Groparul capitalismului, Europa suferinda). L.Boia, coord, Miturile comunismului romanesc,Buc., Ed. Nemira, 1998, p.69-82 (Rastumarea valorilor), p.85-153 (Rescrierea istoriei), p.155- 204 (Noua societate), p.205- 226 (Deriva nationalista.), p.227-251 (Stilul Ceausescu), .:> R'Chartier, Originile culturale ale Revolutiei franceze, (trad, din Ib.fr.), Timisoara, SEDONA, 1998. L.Maior, J 848-1849. Romani si unguri 'in revolutie, Buc., Ed. Enciclopedica, 1998, p.24-48 (Mentalitatea revolutionara). S.Nicoara, Mitologiile revolutiei pasoptiste romdnesti, Cluj-Napoca, PUC, 1999, p.129-134 (Revolutia illtre real ~i imaginar), p.267-273 (Un lider charismatic modern: Gheorghe-Magheru). L.Boia, Doua secole de mitologie ncqionala, Buc, Humanitas, 1999, p.21-31 (Vointa de a fi), p.32-44 (Istoria ill sprijinul natiunii). IvI.Segre, Mituri, rituri, simboluri in societatea contemporana, Timisoara, Ed. Amarcord, 2000. B.CharbOlmeau, Promethee reenchafne,Editions de La Table Ronde, 2000. F.Furet, Revolutia in dezbatere, trad., Iasi, Polirom, 2000, p.65-86 (Revolutia In imaginarul politic ..). TNicoara, Transilvania fa inceputul timpurilor moderne, 1680-1800. Societate ,"utala si rruzru.uc u: colective, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, p.316-355 (Mitul bunului imparat In sensibilitatea colectiva a

romanilor din Transilvania), J. Sole, Miturile crestine de fa Renastere IO! epoca Luminilor, Bue. Univ, Enciclopedic, 2003,

p.

227-232. S.Nicoara, Natiunea modernd. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Ed.Accent, 2002, p.62-66 (MituJ unitatii, nucleul mitologiei nationale),p.118-I33 (Descoperirea trecutului national),

Idem, Aspecte milenarist-mesianice Magyari, PUC, 2002.

in revolutia de fa 1848 din Transilvania, Omagiu prof. univ. Andrei

12-13 Uti{]lpii~re.Ulnlvier§il!llrmiric.E§chatoRogme.Me§nani§m,milenartsm,

profetism

Bibliografie: M.Eliade, Incercarea labirintului, Cluj-Napoca, Ed, Dacia, 1990,104-156 (Tstorie sihermeneutica, Munca istoricului, Figuri ale imaginaruluiMitul si visul). Jacques Le Goff, Imaginarul medieval. Eseuri, Trad, M'Radulescu, BUL, Ed. Meridiane, 1991, p. 45-75 (Mirabilul) p. 349-436 (Visele). Emil Cioran, Istorie si Utopie, Bucuresti, Humanitas, 1992. Sorin Antohi, Civitas imaginalis. Istorie si utopie in cultura romdna, Buc., Litera, J 994, p. 18-58, 82-95 (Experiente utopice romanesti, utopie ~i revolutie it la roumaine: 1848). L.Boia, Mitul longevitatii, Buc., Humanitas, 1999, p. 164-156 (0 utopie pentru sec ..XXI), p.l56-I74 (0 aniversare, Biologic celulara, Regimuri de intinerire). J ..J'Wunenburger, Utopia sau criza imaginarului, Cluj-Napoca, Dacia, 2001,p.108-140, (Dramaturgia milenarista .., ideologie ~irevolutie). J.Delumeau, Cdnd oamenii credeau in apocalipsii, ill "Caiete de antropologie istorica", nr.2, iulie-dec., 2002, p. 161-170.

14. Imaginarul ~i domeniile cunoasterii. Mitificare si mistificare 1.11 istoriografie. Geografii imaginare. Povestea Creatiei ~i a zeilor (Imaginarul religiosj.Stiinta si haloul imaginar. Documentele ~i sursele imaginarului coleetiv. Patlagean, Evelyne, L 'Histoire de l'imaginaire, III La Nouvelle Histoire,Pmis, Ed. Complexe, 1988. Pau1Ricoeur,&euri de hermeneuticd; Buc., Humanitas, 1995. P.Rieoeul", Istorie si Adevar, traducere ~i prefata E. Niculescu, Editura Anastasia C.E.U. Press, 1996. Robert Muchembled, Magia si vriijitoria in Europa din Evul Mediu piina astdzi, trad, M. ~iC. Ivanescu,
Buc., Humanitas, 1997. R'Muchembled.O istorie a Diavolului. Civilizatia occidentalii in secolele Xll-Xs, Ed. Cartier, 2002, p. 239286 (Demonul interior, sec. XL"'(-XX), p.287-337(Demonii de la sfar;;itul celui de-al doilea mileniu) Paolo Rossi, Nasterea stiintei moderne in Europa, trad, D. Cojocaru, Iasi Polirom, 2004. Bibliografie:

Bibliografie generala: Philippe Aries, Omul in fata mortii.isoc., Meridiane, 1998. Lucian Boia, Pentru 0 istorie a imaginarului, Buc., Humanitas, 2000. Idem, Istorie si mit in constiinta romdneasca, Humanitas, 1997. Idem, Sfdrsitul lumii. 0 istorie fara sfdrsi; Buc., Humanitas, 1999. Idem, Mitul Iongevitaiii. Cum so traim 200 de ani, Humanitas, 1999. Idem (coord), Mitologia !jtiinlifica a comunismului, Buc., Humanitas, 1999. Jurgis, Baltrusaitis,EvuIMediujantastic,Buc., Ed. Meridiane, 1975. Marc Bloch, Regii thaumaturgi, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1996. Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul si imposibilul, vol. I, trad. A. Riza, Buc., Editura Meridiane, 1984. Institutul European, 2001. Ernst Cassirer, misticd. Secolele JerI-XViI, trad. M. if'~mrpn"nd de Certeau, 'ii cititori in Franta Regim, Buc., Roger Chartier, ale Revolutiei franceze, (trad. din lb.fr.), Timisoara, Originile 1998. Pierre Chaunu, Civilizatia Europei in secolul Luminilor, Buc., Ed. Meridiane, 1986. Emil Cioran, Istorie si Utopie, Bucuresti, Humanitas, 1992 . Jean Delumeau, Naissance et affirmation de fa Reforme, Paris, PUF, 1965. Idem, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, 1971.

Idem, Frica in Occident (secolele XIV-XV1II). 0 cetate asediatd, trad. M. Moraru, vol I-II, Buc., Ed. Meridiane, 1986. Idem, Mdrturisirea si iertarea. Dificultatile confesiunii. Secolele XIII-XVIII, trad. 1. Ilinca, Iasi, Polirom, 1998. Catherine Durandin, Discurs politic §i modernizare in Romania, Cluj, 2001,p.34-45(Cel mai bun subiect al istoriei romanesti: tfuanuL.) Alexandru Dutu, Histoire de fapensee et des mentalites politiques europeennes, Bucuresti, Ed.Universimtii,1997. M'Eliade, Aspecte ale mitului, Buc., Ed. Univers, 1978. Francois Furet, Reflectii asupra Revolutiei franceze, Buc., Humanitas, 1992. Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Ed. du Seuil, 1986; Mituri si mitologii politice, Iasi, Institutul European, 1997. Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, Buc., Ed. Meridiane, 1991. Idem, Negustorii fjt bancherii in Evul Mediu, trad. N. Ghimpeteanu, Buc., Ed. Meridiane, 1994. Idem, Nasterea Purgatoriului, trad, M. Carpov, Buc, Ed. Meridiane, 1995, vol. I-IT. Idem, Banii fji Via/a, trad. E. Stanescu, Buc., Ed. Erasmus, 1993. Paul Hazard, Criza constiintei europene, Buc., Ed. Univers, 1973. Idem, Gdndirea europeand in secolul al Xl/Ill-lea, Bucuresti, Editura Univers, 1981. Johan Huizinga, Amurgul Evului Mediu, trad. H.R. Radian, Buc., Ed. Meridiane, 1993. La Nouvelle Histoire, Paris, Ed. Complexes, 1988. Mituri istorice romdnesti, (coord. L.Boia), Bucuresti, Editura Universitatii, 1995. Massimo Montanari, Foamea si abundenta. 0 istorie a alimentatiei in Europa, trad. D. Cernica, E. Caraboi, Ia~i, Polirom, 2003. Robert Muchembled, L'Invention de I 'homme moderne.Culture et sensibilites en France du XVe au Xi/Ille siecle, Paris, Librairie Artheme Fayard, 1988. Robert Muchembled, 0 istorie a Diavolului. Civilizatia occidentala 'in secolele XII-xx, Ed. Cartier, 2002. S. Nicoara, Mitologiile Revolutiei pasoptiste romdnesti. Istorie si imaginal', Cluj-Napoca, P.D.C., 1999. Idem, Istorie si imaginal'. Eseuri de antropoiogie istorica, Cluj-Napoca, P.D.C., 2001. Idem, 0 istorie a secularizdrii. De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor, (sec. XIVXVITI), VoU, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2005, 320p. Idem, 0 istorie a secularizarii.Avatarurile crestinismului si triumfalismul mesianismelor noilor ere, (sec.XIX-XX), VoUI, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2006, 354p. S.Nicoara, T.Nicoara, Mentalitati colective si imaginal' social. Istoria si noile paradigme ale cunoasterii, Cluj-Napoca, Presa Univ.Clujeana/Mesagerul, 1996. T.Nicoara, Introducere in istoria mentalitatilor colective, Cluj-Napoca, 1995. Idem" Transilvania la inceputul timpurilor moderne, 1680-1800. Societate rurald si mentalitati colective, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001. Idem, Clio in orizontul mileniului trei, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002. Idem, Sentimentul de insecuritate in societatea romdneascd fa inceputurile timpurilor modeme, 1600-1830, T,Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002. Omul bizantin, coord, Guglielmo Cavallo Iasi, Polirom, 2000. Omul romantic, coord. Francois Furet, Iasi, Polirom, 2000. Omul secolului al XIX-lea, coord Ute Frevert, H.-G Haupt Iasi, Polirom, 2002. Mona Ozouf, La fete revolutionnaire 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976. Ioan-Aurel Pop, Istoria, adevdrul si miturile, BUG., Ed. Enciclopedica, 2002. Al.Fl.Platon, Societate fji mentalitati in Europa medievala , Iasi, Ed. Univ. ALI.Cuza, 2000. Marins Rotar,Moartea in Transilvania in secolul al XlX-Iea, vol. I, Cluj-Napoca, Ed. Accent, .2006. Jean-Paul Roux, Regele.Mituri fji simboluri, BUG., Meridiane, 1998.

M'Segre, Mituri, rituri si simboluri in societatea contemporana, Tim. Amarcord, 2000. Jean- Claude Schmitt, Raiiunea gesturilor in Occidentul medieval, trad. D. Marian, pref AI. Dutu, Bue., Editura Meridiane, 1998. Michel Senellart, Artele guverndrii. De fa conceptul de "regimen" medieval la eel de guvernare, trad. S. Oprescu, Buc., Ed. Meridiane, 1998. Barbu Stefanescu, Sociabilitate rurald. Violentd si ritual, Oradea, Editura universitatii din Oradea, 2004. Elena Tacciu, Mitologie romanticd, Bucuresti, Cartea Romaneasca, 1973" Jean-Jacques Wunenburger, Sacrul, trad. M. Calut, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002. Max Weber, L 'ethique protestante et l'esprit du capitalisme, trad. J. Chavy, Paris, Plan, 1964.(trad. Eticaprotestantdsi spiritul capitalismului,Buc., Humanitas, 1993). J.-J.Wunenburger, Utopia sau criza imaginarului, trad. T. Ionescu, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001. Idem, L 'Imaginaire, "Que sais-je?" Paris, PUF,2003. * Cititi minimum 8 carti (la alegerel) din cele recomandate mai sus. Forma de examinare si exigerentele: Prezenta Ia curs este obligatorte.Cel care amana cursul surd obligat] sa frecventeze cursul in anul urmator, /' I. . 0 "Se acorda 3 puncte pentruJB recenzie (7-9 p.), care se inscrie in tematica cursului despre (dlHJL( mentalitati si imaginar colectiv, "Se acorda 7 puncte pentru examenul din sesiunea de iarna, care va cuprinde doua subiecte: 1.0 tema din cursurile propuse (4 puncte), 2. 0 prezentare scurta a dona carti alese din bibliografia generala ( 3 puncte).

..!",,,.-,

#~'>: