Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN la BIOCHIMIE – Stomatologie semestrul II

La următoarele afirmaţii alegeţi un singur răspuns corect:

1. Referitor la transaminase este incorectă afirmația:


A. Catalizează reacții reversibile
B. GOT (AST) este o transaminază
C. Necesită ATP
D. Necesită piridoxal fosfat

2.Referitor la chilomicroni este incorectă afirmația:


A. Sunt sintetizați în enterocite
B. Au un conținut mic în lipide
C. Triacilglicerolii reprezintă componenta lipidică majoră
D. Au un conținut mare în lipide

3. Următorii compuși sunt componenți ai lanțului transportor de electoni cu excepția:


A. NADH
B. NADPH
C. FAD
D. CoQ

4. Este falsă afirmația referitoare la glicanii bacterieni:


A. Mutanul este produs de streptococus mutans
B. Energia necesară bacteriilor din placă este furnizată de fructan.
C. Mutanul este solubil și permite colonizarea bacteriilor pe smalț.
D. Mutanul conține legături α-1,6 și α-1,3 glicozidice.

5. Colesterolul este precursorul următorilor compuși cu excepția:


A. acid chenodezoxicolic
B. glucagon
C. testosteronă
D. acid glicocolic

6. Următorii compuși sunt intermediari ai ciclului Krebs cu excepția:


A. izocitrat
B. oxalacetat
C. piruvat
D. succinat

7. Referitor la hemoglobină (Hb) este incorectă afirmația:


A. Hb este degradată în celulele sistemului reticuloendotelial.
B. Catabolitul final al Hb este bilirubina.
C. Porfiriile pot fi cauzate de deficiența oricărei enzime din biosinteza hemului.
D. Hemoxigenaza catalizează prima reacție din degradarea Hb.

8. Este falsă afirmația


A. Degradarea lizozomală a proteinelor necesită ATP.
B. Glutaminsintaza este o enzimă localizată în toate țesuturile.
C. Leucina este singurul aminoacid numai cetogenic.
D. Coenzima transaminazelor este piridoxal fosfatul.

9. Referior la digestia proteinelor este incorectă afirmația:


+
A. Pepsinogenul este activat de H sau prin autocataliză
B. În urma acțiunii pepsinei rezultă polipepdide mari.
C. Tripsina și chimotripsina sunt secretate ca zimogeni
D. Produșii de digestie ai proteinelor sunt absorbiți sub formă de oligopeptide
10. Etapa reglatoare a sintezei colesterolului este:
A. Formare acetoacetil-CoA din acetil-CoA
B. Formare HMG-CoA din acetil-CoA și acetoacetil-CoA
C. Formarea acidului mevalonic din HMG-CoA
D. Formarea scualenului

11. Cea mai importantă sursă de NADPH pentru sinteza acizilor grași este:
A. Oxidarea acidului glucuronic
B. Glicoliza
C. Ciclul Krebs
D. Calea pentozofosfaților

12. Referitor la eicosanoide este falsă afirmația:


A. Fosfolipaza A2 catalizează reacția de formare a acidului arahidonic din fosfolipide
B. Aspirina este un inhibitor competitiv al ciclooxigenazei.
C. Lipooxigenaza catalizează reacția de formare a leucotrienelor
D. Prostaglandinele, prostaciclinele și tromboxanii se formează prin calea ciclică
sunt compuși derivați de la acizii grași nesaturați cu 20 atomi de carbon
13. Referitor la acizii grași este falsă afirmația:
A. Circulă în plasmă sub formă de complex cu albumina
B. Reprezintă o sursă importantă de energie pentru creier.
C. β-oxidarea lor furnizează ATP
D. Cantitatea de ATP rezultată prin Β- oxidarea unui acid gras nesaturat este mai mică
decât cea rezultată în cazul unui acid gras saturat cu același număr de atomi de C

14. Este corectă afirmația: Resturile de monozaharid din amiloză sunt:


A. Legate β-1,4
B. Legate α-1,4
C. Legate α-1,6
D. Legate β-1,6

15. Este incorectă afirmația:


A. β-oxidarea acizilor grași are loc în matrixul mitocondrial.
B. Coenzima Q (ubiquinona) transferă agenții reducători între flavoproteine și sistemul
citocromilor.
C. Toate enzimele ciclului Krebs sunt localizate în matrixul mitocondrial.
D. În ciclul Krebs are loc o reacție de fosforilare la nivel de substrat.

16. Este falsă afirmația:


A. Bacteria Streptococus mutans produce acid lactic din glucoză.
B. Florul are acțiune bactericidă și bacteriostatică.
C. Acidul lactic produce solubilizarea smalțului prin creșterea rapidă a pH-ului.
D. Sistemul tampon din salivă se opune scăderii pHului salivar.

17. Este falsă afirmația referitoare la glicoproteine:


A. Bacteriile nu conțin glicoproteine.
B. Proteoglicanii nu se găsesc în structura dinților.
C. Mucinele sunt glicoproteine care se găsesc în salivă
D. Glicoproteinele sunt proteine legate de N- sau O-glicozidic de fragmente oligozaharidice.

18. Referitor la radicalii liberi ai oxigenului (ROS), este falsă afirmația:


A. Funcționarea lanțurilor transportoare de e- produce ROS.
B. H2O2 este un compus toxic rezultat prin reducerea O2 cu 2e-.
C. Superoxid dismutaza protejează organismele anaerobe de toxicitatea radicalului anion
superoxide.
D. Apa oxigenată este descompusă prin actiunea a doua enzime: catalaza și glutation
peroxidaza.

S-ar putea să vă placă și