Sunteți pe pagina 1din 4

Tabel generalizator a grupei pentru evaluarea dezvoltării copiilor

de (vârsta 5 -7 ani) în baza SÎDC


Grupa nr. ______ Nr. de copii evaluaţi _________________ Educator___________________________
Perioada de evaluare ________________________________________
DOMEN. TOTAL(%) per indicator
NUME, PRENUME COPIL
per grupă

Nereal.

În curs
INDIC
ATOR

Real.
%

%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ind.1
A. Ind.2
Dezvoltarea Ind.3
fizică și Ind.4
fortificarea Ind.5
sănătății. Ind.6
Ind.7
Ind.8
Ind.9
Ind.10
TOTAL % DOMENIUL A
Ind.11
B. Ind.12
Dezvoltarea Ind.13
personală, Ind.14
Ind.15
Ind.16
emoțională Ind.17.
Ind.18
Ind.19
Ind.20
Ind.21
și
Ind.22
socială.
Ind.23
Ind.24
TOTAL % DOMENIUL B
Ind.25
Ind.26
Ind.27
Ind.28
C.Dezvoltare Ind.29
a limbajului Ind.30
a Ind.31
comunicării Ind.32
și premisele Ind.33
citirii și Ind.34
scrierii Ind.35
Ind.36
Ind.37
TOTAL % DOMENIUL C
Ind.38
Ind.39
Ind.40
Ind.41
Ind.42
Ind.43
Ind.44
Ind.45
Ind.46
Ind.47
Ind.48
Ind.49
Ind.50
Ind.51
Ind.52
Ind.53
Ind.54
Ind.55
Ind.56
TOTAL % DOMENIUL D

Nereal

În
TOTAL –
curs
rezultate
individuale
Realiz
at
Pe verticală, se vor însuma rezultatele performării de către fiecare copil a indicatorilor, în % de la numărul total de indicatori. Pătrățelele se vor colora în
culori convenționale: la scala Nerealizat – în Roșu, la În curs de realizare – cu Galben, la Realizat – cu Verde. În rezultat se va obține un covoraș colorat, un
SEMAFOR care va arăta clar unde sunt reușitele și unde - problemele.

S-ar putea să vă placă și